หน้าหลัก | ติดต่อ | อิเมลล์
สวัสดีผู้ที่เข้ามาเยือนเว็บ ตะกร้าไม้ไผ่ ดอท คอม ทุกๆ ท่าน !!

รายละเอียด

วิดิโอ เกี่ยวกับ การได้รับที่ดิน หนองบัวใหม่

วิดิโอ เกี่ยวกับ การได้รับที่ดิน หนองบัวใหม่ ในวันนี้ วัน พุธที่ 24 ธันวาคม 2551  ติดตามดูได้ที่นี่ ชมวิดิโอ

ขอบคุณค่ะ24-12-2008 : 18:28:15

เพิ่มความคิดเห็น  
ชื่อ-สกุล :
เบอร์ติดต่อ :    อิเมลล์ :
รายละเอียด :
ภาพประกอบ :

: ป้อนเลขที่เห็น    : ป้อนรหัสที่เห็น
banboon_code

รายละเอียด  
1. หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ลิขสิทธิ์เลขที่ 017316 โครงการโยคะห่วงใยใส่ใจสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพไม่อนุญาตให้เปิดทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือนำไปพัฒนาต่อยอดดดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดติดต่อ เจ้าของสิทธิ์ เท่านั้น หากท่านดำเนินการดังกล่าวเบื่องต้นโดยไม้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์ จะเป็นความผิดทั้งทางแพ่งและอาญา มีโทษทั้งจำทั้งปรับหรือทั้งจำทั้งปรับตามกฏหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ติดตาเจ้าของสิทธิ์ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 081-5947519.086-4301721หรือติดต่อผ่าน053-711056

นางส่าวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 26-12-2008 : 10:41:39
2. โครงการโยคะสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดการบริโภคบุหรี่และสุรา ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติวัดพระธาตุถ้ำดอยกองข้าว ปีพ.ศ.2547 โดยหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ต่อยอด โครงการโยคะห่วงใยใส่ใจสุขภาพ.โครงการโยคะปี 2000 โครงการโยคะฯลฯ ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ โปรดติดตาม ตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 26-12-2008 : 11:05:35
3. เชิญติดตามผลสัมฤทธิ์ของงาน โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค๋รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล และกลุ่มโยคะสร้างเศรฐกิจจักสานตะกร้าไม้ไผ่ บ้านเลขที่ 15 หมูล 4 ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ โดยนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ริเริ่ม ปี พ.ศง2517 จยถึงปัจจุบัน สนใจติดต่อ โทร 081-5947519,086-4301727หรือ 053-711056

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 05-01-2009 : 16:12:06
4. แจ้งให้ทราบ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย งานเชียงรายดอกไม้งาม พ.ศ.2551 (27 ธันวาคม2551 - 5 มกราคม 2552 นี้ โครงการโยคะฯกลุ่มโยคะฯของหลักสูตรฯไม่ได้ร่วมหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่รมควันและรมควันลายบนไม้ นอกจากกลุ่มผู้ละเมิดเท่านั้น จึงแจ้งให้ทราบตามความเป็นจริง ขอแสดงความนับถืออย่างสูง นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 81-5947519,086-4301727

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 05-01-2009 : 16:26:08
5. เขิยชม การจัดกิจกรรมครบรอบ 2 ปีวีระสตรีไทย ครูจูหลืง ปงกันมูล วันทที่ 8 มกราคม 2552 หน้างานห้องสมุด สสจ.ชร.โดยนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจยสู่สากล ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 13-01-2009 : 16:29:03
6. เชิญร่วมกิจกรรม ในที่ทำงานของท่าน เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปีวีระสตรีไทย " ครูจูหลิง ปงกันมูล" วันที่ 8 มกราคม 2552 (มิอาจแทนด้วยแสนคำพูด เสียดายคนดีท่จากไป) โดย นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิคผู้ชำนาญงาน โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(ลิขสิทธิ์เลขที่ 017316)

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 13-01-2009 : 16:41:15
7. เชิญชม กิจกรรมต้นแบบอีแห่งหนึ่งของ กิจกรรมโยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ ในสสจ.ชร.งานวิชาการของโครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบาลชำนาญงาน ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(ลิขสิทธิ์ที่ 017316) เชิญติดตามรูปภาพประกอบการ บรรยาย ตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 19-01-2009 : 16:33:52
8. เชิญชวญรับประทานผลไม้ตามฤดูการ เพื่อสุขภาพ และลดรายจ่าย เพื่มรายได้ในครัวเรือน นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิคผู้ชำนาญงาน ห้องสมุด สสจ,ฃร,

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 19-01-2009 : 17:10:56
9. เชิญติดตามผลการสรุปปลูกป่าโครงการปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติในเขตจังหวัดเชียงรายและพะเยาตอนต่อไป โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ โดย...นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 21-01-2009 : 15:03:39
10. เชิญร่วมรณรง บริหารลมหายใจเพื่อสุขภาพ กาย และสุขภาพจิต ทุกเช้าและก่อนนอน พร้อมทุกครั้งเมื่อคิดได้ และ เชิญติดตาม อรพิณ โยคะ พร้อมรูปภาพประกอบพร้อม VDO โยคะห่วงใยใส่ใจสุขภาพ ของงานวิชาการห้องสมุด สสจ.ชร. เท่านั้น ตามแนวหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ (ลิขสิทธิ์ ที่ 017316) โดย.....นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิค ผู้ชำนาญงาน

นางสาวอรพิณ มุลสวัสดิ์ | 29-01-2009 : 11:22:49
11. โครงการโยคะห่วงใย เพื่อเทิดไท้พระบรมวงค์ษานุวงค์ เริ่ม วันพฤหัสฯ ที่ ๒๙ ม.ค.๒๕๕๒ ขึ่น ๔ค่ำเดือน๕ วิชาการของห้องสมุด สสจ.ชร. โดย...นางสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์พยาบาลเทคนิค ผู้ชำนาญงาน

นางสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ | 29-01-2009 : 19:54:03
12. เชิญร่วมสร้างต้นแบบ ปลูกผักปลอดสารพิษ และสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อ สร้างสุขภาพ สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในครอบรัวและสถานที่ทำงาน ภายใต้ปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ริ เริ่มปี พ.ส. 2530 ในโครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมฯ ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ โดย ...นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิค ผู้ชำนาญงาน งานห้องสมุด สสจ.ชร.

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบา | 02-02-2009 : 11:13:12
13. ผลักดันการสร้างตลาดสุขภาพแบบองค์รวม หรือคลองไผ่และหรือตลาด"คำหล้า เป็น"โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวม ระยะยาว 15-20 ปี สู่ความยั่งยืน ในเส้นทางประมาณ 30 กิโลเมตร โดยเริ่มจาก ปีพ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน โดย....นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิค ผู้ชำนาญงาน สสจชร

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 05-02-2009 : 15:39:41
14. ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันมาฆะบูชา ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ น.ส.อรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิค ระดับชำนาญงาน ห้องสมุด สสจ.ชร

น.ส.อรพิณ มูลสวัสดิ์ | 09-02-2009 : 20:56:47
15. ตอน 2 ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันมาฆะบูชา ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ น.ส.อรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิค ระดับชำนาญงาน ห้องสมุด สสจ.ชร

น.ส.อรพิณ มูลสวัสดิ์ | 09-02-2009 : 20:59:29
16. ตอนที่ 3 ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันมาฆะบูชา ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ น.ส.อรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิค ระดับชำนาญงาน ห้องสมุด สสจ.ชร

.ส.อรพิณ มูลสวัสดิ์ | 09-02-2009 : 21:01:50
17. ตอนที่ 4 ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันมาฆะบูชา ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ น.ส.อรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิค ระดับชำนาญงาน ห้องสมุด สสจ.ชร

.ส.อรพิณ มูลสวัสดิ์ | 09-02-2009 : 21:10:00
18. เชิญ รับประทานผลไม้ตามฤดูกาล เพื่อสุขภาพ และลดรายจ้ายเพิ่มรายได้ โดย...นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิค ระดับชำนาญงาน งานห้องสมุด สสจ.ชร. ใน กิจกรรม โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ เพื่อสดุดี วืระสตรีไทย ครูจูหลิง ปงกันมูล เริ่ม 16 มกราคม 2552

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 10-02-2009 : 11:03:28
19. เชิญช่วนออกกำลังกายโยคะห่วงใยใส่ใจสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ประสานงานขอ VCD อรพิณ โยคะ ได้ที่ 086-4301721,081-5947519 หรือ 053-711056

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 10-02-2009 : 12:29:05
20. อรพิณ โยคะ สร้างการแสผลักดัน ออกกำลังกายโยคะฯจากรากหญ้าสู่รากแก้ว สูกสากล แข่งขันกีฬาภัคยาจน ผ้าขี้ริ้วห่อทอง โดย ไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด ผลักดันให้เกิด โยคะการสร้างสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล สู่ความยั่งยืน ตามสัญญาข้อตกลง ควบคู่กับความเป็นธรรม ในขั้นตอนกิจกรรม ริเริ่ม พ.ศ. 2519 เริ่มอย่างเป็นทางการล ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบัน โดย......นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิค ระดับชำนาญงาน งานวิชาการห้องสมุด สสจ.ชร.

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 10-02-2009 : 13:07:45
21. กิจกรรม สร้างต้นแบบ โครงการโยคะสร้างอาชีพไม้ดอกไม้ประดับ โดย...นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิค ผู้ชำนาญงาน งานวิชาการห้องสมุด สสจ.ชร. ในโครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจย สู่สากล สู่ความยั่งยืน ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน เชิญติดตามรูปภาพแนะกอบการบรรยายต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 11-02-2009 : 16:09:27
22. จัดกิจกรรมต้นแบบเริ่ม 19 เมษายน 2552 " ม่อนแสงอาทิตย์ เศรษฐกิจพอเพียง" พร้อมปลูกว่านสี่ทิศ ว่านมหาโชค -มหาลาภ แกลนดิโอลัส หลากหลายสายพันธุ์ พร้อมสวนครัวรั้วกินได้รั้วขายได้ พร้อมขุดครองระบายน้ำให้สาธารณประโยชน์ ปลูกที่บ้านตนเอง สูนย์ปฏิบัติธรรม และสาธารณประโยชน์ก๊สรวยได้ทุกฤดูกาล ของโครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ โดย.......นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 27-04-2009 : 13:09:34
23. จัดกิจกรรมโครงการโยคะห่วงใยเพื่อเทิดไท้พระบรมวง์ษานุวงค์ 5 พ.ค.2552 เชิญติดตามภาพกิจกรรม นางสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิค ระดับชำนาญงาน ห้องสมุดสสจ.ชร. ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 04-05-2009 : 11:53:36
24. กิจกรรมโครงการโบยคะห่วยใยเพื่อเทิดไท้พระบรมวงค์ษานุวงค์ ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ เพื่อผลักดันให้เกิดสายน้ำตกขุณกรณ์ให้เชื่อมต่อนำจากฝายนน้ำแม่ลาว เชื่อต่อกัน ระห่าง ตำบลแม่กรณ์และตำบลป่าอ้อดอนชัย ประมาณ 1.5 กม ต่อเชื่อมคลองชลประทานท่มีอยู่เดิมแล้ว เพื่อก่อให่เกิดประโยชน์ให้กับประชาชนประมาร 6-4 กิโลเมตร คือ 1). ตำบลแม่กรณ์ 2).บำบลป่าอ้อดอนชัย 3).ตำบลสันทราย 4).ตำบลแม่ลาวท่าสาย ได้มีนำใช้ตลอดฤดูกาล และเพื่อผลักดันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิค ระดับชำนาญงาน สสจ.ชร.ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 04-05-2009 : 12:33:59
25. -รณรงค์ไม่ให้จับปลาในฤดูว่างไข่ ,ปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับใชช่วงฤดูฝน และปักกิ่ง ไม้ดอก ไม้ประดับ ปลูกลงดินเลย ในช่วงฤดูฝน

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 04-05-2009 : 13:59:40
26. กิจกรรมต้นแบบม่อนแสงอาทิตย์หรือทุ่งแสงอาทิตย์และหรือจะเรียกว่าทุ่งสี่ทิศหรือม่อนที่ทิศก็ได้กิจกรรมต้นแบบ ปลูกแสงอาทิตย์ ในวันวิสาขบูชา สำคัญโลก 5-13 พฤษภาคม 2552 จำนวน 999 หัว เชิญติดตามรูปภาพประกอบตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 13-05-2009 : 15:37:26
27. วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.30 น นำดอกแสงอาทิตย์ มาประดับโต๊ะหมู่ชาหน้าหองสมุด สสจ.ชร. มีนางกาญจนา แห้วทอง เจ้าหน้าที่ งาน 30บาทรักษาทุกโรค สนใจเช้ามาสอบถามและศึกษาวิธีการปลูกเพื่อจะได้มีดอกไม้ให้ดูทุกฤดูกาล จึงได้แนะนำให้พร้อมให้เอกสารการฝึกโยคะพื้นฐาน ให้ 1 ชุด

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 13-05-2009 : 15:45:38
28. นำดอกว่านแสงอาทิตย์มาประดับที่หน้าห้องประชาสัมพันธ์ สสจ.ชร.3 ต้นดูแล้วสรวยงามดี อรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิคระดับชำนาญงาน งานห้องสมุด สสจ.ชร. โต๊ธหมู่บูชา 6 ต้นรวมเป็น 9 ต้นแรก ริเริ่มจัดกิจกรรมม่อนแสงอาทิตย์บ้นแบบ ในสถานที่ทำงานสสจ.ชร.เนื่องในวันวิสาขบูชา สำคัญโลก ปี 2552

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 14-05-2009 : 16:08:11
29. โครงการม่อนแสงอาทิตย์ เศรษฐกิจพอเพียง เริ่มต้น จัดกิจกรรม จาก 1).ป้ายบ้านแม่ก้อม มูลสวัสดิ์ และสวนหย่อมแพนด้า และในบริเวณ บ้านเลขที่ 15 หมู่ 4 านป่าไผ่ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 75000 2).ปลูกข้างรั้วโรงเรียนร้างานป่าไผ่ หมู่ 4 ขยายผล 3).ปลูกศูนยืปฏิบัติธรรมป่าอ้อ เชิญติดตามรูปภาพประกอบการดำเนินงานต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 25-05-2009 : 14:50:16
30. ติดตามความสำร็จของงานได้ที่ ร้านคนป่าการเกษตรและกาดไม้ค่ายเม็งรายมหาราช เริ่มต้น ก่อน เดือนตุลาคม 2541 นานนับ 11 ปี มี ทักข่าวทีวีช่อง 7 จะมาสัมภาษณ์ จะใส่ชุดไหนก็กลัวจะไม่สรวย ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2552 เวลา10.00นเป็นต้นไป ว่าแล้วสายบัวรอเก้อ 12.00น.-17.15 น.จึงไปปลูกต้นแสงอาทิตย์ ณ.สูนย์ปฏิบัติธรรมปางอ้อ ดำเนินกิจกรรมโครงการม่อนแสงอาทิตย์ เศษรฐกิจพอเพียง ดีกว่า สุขใดไหน่เท่า เชิญติดตามตอนต่อไป ปลูกไปแล้ว 2ครั้ง จำนวน 999 ต้น เชิญติดตามรูปภาพประกอบตอนต่อไป......

นางสาวอรพิณ ฒูลสวัสดิ์ | 25-05-2009 : 15:47:15
31. 10 ปีย้อนให้หลัง (พ.ศ.2563) เชิญติดตามททางแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางสู่น้ำตกขุนกรณ์ พร้อมแวะทางขวามือ สุด ซอย ก็จะพบม่อนแสงอาทิตย์ เศรษฐกิจพอเพียงอุทยานแสงอาทิตย์ ต้นแบบหนึงของโครงการฯ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ มีน้ำห้วยไหลผ่าเย็น สบาบๆ

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 25-05-2009 : 16:03:47
32. ผลักดัน ซอย๑ ไพบูลย์พูนผล บ้านป่าไผ่หมู่ ๔ โดยเริ่มต้นจากบ้นแบบ บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ ๔ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายให้เป็นซอยต้นแบบ ใน"โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง สู่ความยั้งยืน" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันครบรอบ ๖๓ ปีวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ เชิญติดตามรูปภาพประกอบตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 27-05-2009 : 16:07:47
33. โครงการโยคะฯโดย....นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เริ่มอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ.2537 จนถึงปัจจุบัน เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 05-06-2009 : 13:18:03
34. ไม่อนุญาตนำโครงการภายใต้ หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(ลิขสิทธิ์ เลขที่ 017316)นี้ไปใช้กับผลการดำเนินงานภายใต้การบริหารจัดการนางสาวมาลีวัลย์ ศรีวิลัย หัวหน้างานยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เด็ดขาดส่วนผู้บริหารท่านอื่นหากจะนำไปใช้ประโยชน์ทางราชการจะต่อมีการประสานงานเป็นรายลักษณ์อักษร เป็นครั้งๆไป จึงแจ้งมาเพื่อทราบ เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 22-06-2009 : 15:23:20
35. โครงการโยคะห่วงใยใส่ใจสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าของโครงการและ ดำเนินงาน เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 12-11-2009 : 13:51:15
36. จัดสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ในและนอกห้องสมุดสสจ.ชร. พร้อมบริเวณติดตามเอาใจใส่ผู้ดูและสวนไม้ดอกไม้ประดับอย่างถูกวิธี เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายงบประมาณ องค์กและงบประมาณแผ่นดิน.และสลับต้นไม้ให้ได้รับแสงและอากาศ บริเวณโต๊ะหมู่บูชาพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน หน้าห้องสมุด สสจ.ชร.เชิญติดตามเอกสารหรือหนังสือวิชาการ วิชาการห้องสมุด สสจ.ชร.ต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 30-12-2009 : 17:53:01
37. ค้นคิด ศึกษา วิธิการปลูกไม้ดอกไม้ประดับแบบพอเพียงโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด และเพิ่มคุณภาพและประสิทธิ์ภาพสูง และมีคุณค่าทางพานิชเพื่อการกุศลและเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองในทางเศรษฐกิจต่อคนรุ่นหลัง เชิญติดตามรูปภาพประกอบการบรรยายตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 30-12-2009 : 18:07:12
38. โครงการโยคะปี 2000 ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ กาดไม้ค่ายเม็งรายมหาราช ริเริ่ม ปี 2542 เริ่มอย่างเป็นทางการ 14 กุมภาพันธ์ 2543 มีการขยายผลสร้างต้นแบบโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล มากมาย เชิญติดตามได้ต่อนต่อไป รายงานโดย....นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้งโครงการฯ

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 24-03-2010 : 16:28:27
39. อรพิณ โยคะ "โครงการโยคะ ปี 2000 กาดไม้ค่ายเม็งรายมหาราช ริเริ่มปี 2542 เริ่มอย่างเป็นทางการ 14 กุมภาพันธ์ 2543 "เริ่มต้นเรียนรู้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 จนถึง ปัจจุบัน เกิดผลลัพย์ทที่ดี มีผลกระทบ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อนโยบายของประเทศ และเกิดผลประดยชน์ต่อประชาชน ในการสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อเอื้อต่อสุขภาพ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน สู่ความยั่งยืน เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 25-03-2010 : 16:49:38
40. "โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ " ริเริ่ม ปี 2537 เริ่มอย่างเป็นทางการ เดือนมีนาคม 2538 โดย..นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าของผลงาน มีโครงการรองรับ ต่อยอดจนถึงปัจจุบัน เชิญ ติดตามตอนต่อป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,081-5947519,053-711056

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 26-03-2010 : 14:24:49
41. เชิญติดตามสรุปผลการดำเนินงาน แลพ กิจกรรม โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สู่สากล ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ (นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ) ลิขสิทธิ์ ที่ 017316 ริเริ่ม พ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบัน อย่างเป็นข้นเป็นตอน มีรูปภาพประกอบกิจกรรมบางส่วน เชิญติตามตอนต่อไปประสานงาน ได้ท่ อรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าของสิทธิ์

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 22-06-2010 : 11:44:46
42. เชิญติดตามสรุปผลการดำเนินงาน แลพ กิจกรรม โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สู่สากล ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ (นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ) ลิขสิทธิ์ ที่ 017316 จัดกิจกรรม บูฃาถวาย เนื่องในวันครบรอบ 64 ปี วันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8 วันที่ 9 มิถุนายน 2553 พร้อมบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้า หลวงพ่อดาบส สุมโน ,สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช ,สมเด็จพระนเรศวรมหาราช , สมเด็จพระพี่นางเธอพระ สุพรรณกัลยา แห่งสมเด็จพระนเรศวร มหาราช เชิญติดตามรูปภาพประกอบ ตอนต่อไป

| 22-06-2010 : 15:07:23
43. ประวัติ อรพิณ โยคะและโยคะนวดแผนไทยโบราณ เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 16-07-2010 : 16:25:11
44. โครงการโยคะสร้างเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างสุขภาพดีชีวีสดใส ภายใต้โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 17-11-2010 : 14:30:15
45. แจ้ง กพ. ข้าพเจ้านางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ไม่อนุญาตผลงานลิขสิทธิ์ 017316 ลค.4278 หรือผลงานใดๆทั้งหลายทั้งปวง ไปใช้กับการบริหารจัดการยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย หากมีการเสียหายกับระบบราชการข้าพเจ้าจะไม่รับผิดชอบ

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 05-04-2011 : 17:13:49
46. กิจกรรมโยคะสร้างไม้ดอกไม้ประดับ lสวนครัวร้วกินได้รั้วขายได้ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเกษตรอินทรีย์ ตามสัญญาข้อตกลงเชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 18-09-2011 : 2:41:19
47. เชิญท่องเที่ยวชมอุทยานสายน้ำตกขุนกรณ์และสายจอมหมอกแก้วเพื่อผลักดันให้เกิดถนนสายท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเชิงเกษตรอินทรีย์ ไทยเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง และขอสร้างเขื่อนและระบบน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งานตลอดแนวทางเพื่อให้บ้านสวนเมืองสะอาดปราศจากการทุจริต

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 18-09-2011 : 2:55:09
48. รายงานแบบบันทึกเครือข่าย โครงการโยคะห่วยใยใส่ใจ สุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ (โยคะ)ดังนี้คือ (1). สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย สมัคร 25 ธันวาคม 25455 โดยนายเลื่อน ธนะเพทย์ 36 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อท่ดำเนินการ 15 อำเภอ 2 กิ่ง ในจังหวัดเชียงราย โทร. 081-7840455 (2). สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สมัคร วันที่ 25 ธันวาคม 2545 (3).สถานีอนามัยตำบลบัวสลี กลุ่มเป้าหมาย หมู่ 1,6,7,8,10,11,และหมู่ 12 กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มสตรีวัยทองในเขตรับผิดชอบ สมัครเมื่อ 30 มกราคม 2546 (4) โรงเรียนดงมะดะวิทยาคม (5). สถานีอนามันตำบลแม่ข้าวต้ม สมัคร 29 มกราคม 2546(6).กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทสบาลเมืองเชียงราย โดย นางจินดา อ่าเอี่ยม 14 ธันวาคม 2545 (7).โรงเรียนบ้านโป่งแดง (อำเภอพาน) (8). สถานีอนามัยบ้านน้ำแพร่ ตำบลยางฮอม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดย. นางวิจิตรตรา ฤกแผน สมัคร 24 ธันวาคม 2545 (9).ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเชียงราย (10).สาธารณสุขอำเภอขุนตาล 11ธันวาคม 2545 (11).โรงพยาบาลพยาเม็งราย 27ธันวาคม 2545 (12).โรงเรียนเทศบาลศรีเกิด เชิญติดตามตอนต่อไป

| 22-10-2011 : 9:39:19
49. ข้าพเจ้านางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ สรุปผลงานที่ผ่ามาทั้งหมด โครงการโยคะห่วยใยใส่ใจสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ (สุขภาพแบบองค์รวมฯ) สรุปท่ทำมา ตั้งแต่ พ.ศ.2537 -2544 ส่ง ของบประมาณงบระมาณ สสส.ในปีงบประมาณ และสสส.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวก้องแย้งผลงาน นำไปเป็นผลงานและต่อยอด จึงเป็นการเริ่มต้นละเมิดสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดเชียงรายเรงานไม่เปนื่องจากการบริหารงานไม่เป็นธรรมอีกหนายคนตั้งกลุ่มเป็นแก้งใช้อำนาจโกงผลงานไปขอกินกับงบประมาณแผ่นดินอย่างลอยนวล แล้วประเทศจะเจริญได้อย่างใดละ ขนาดงานลิขสิทธิ์ก็ยังละเมิดขอให้ได้โกงอย่างเดียวก็พอ เชิญติดตามตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ อรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 30-10-2011 : 7:52:11
50. ข้าพเจ้านางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ตำแหน่ง ใหม่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน งานวิชาการห้องสมุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 01-11-2011 : 6:10:27
51. โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล 2 เรียน นายแพทย์มงคล ณ สงขลา โปรดทราบ ในจังหวัดเชียงราย มีการปฏิบัติงานแบบทับซ้อนผลการดำเนินงาน มีการทับซ้อนผลการดำเนินงาน การแจกใบประกาศเกียรติคุณ ลงนาม นายแพทย์ มงคล ณ สงขลา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2550 เรื่อง ครอบครัว อบอุ่นแข็งแรง ผู้บริหารงานไม่เป็นธรรม เป็นมาหลายปี ไม่ได้รับการแก้ไข ท่านทราบแล้ว กรุณาติต่อ 081-5947519 เจ้าของผลงานกิจกรรม ที่นำไปพิจารณาร่วม (จึงขอสงวนสิทธิ์ จนกว่าจะมีการทำสัญญาข้อตกลงเป็นลายลักษรเท่านั้น และจะไม่ขอเกี่ยวข้อง ที่ นำงบประมาณ แผ่นดินมาใช้ที่ผ่านมา ในจังหวัดเชียงราย นางสาวอรพิณ ด้วย) : นางสาวอรพิณ [ 21 ส.ค. 50 - 12:57:54 น. ] แจ้งกรุณาลบข้อความ คำว่า นางสาว อรพิณ ท้ายข้อความด้วย ขอขอบพระคุณ : นางสาวอรพิณ [21 ส.ค. 50 - 13:08:04 น. ] ข่วงพญา สจ.ชร +บ้านจุ่มเมืองเย็นไปเฮือนฮู้ กับโครงการโยคะฯ เมื่อปี 2547,บ้านร่องเบ่อ,เมื่อตอนแรกเริ่ม 2544-2545 ,2546,2547,2548 : อรพิณ โยคะ [ 21 ส.ค. 50 - 14:29:12 น. ] กิจกรรมโยคะฟื้นฟูวัฒนธรรม โดยนำพาให้คนสูงอายุ ที่เป็นช่างฟ้อนเก่าหรือใหม่ ฝึกโยคะในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ประมาณ 4-6 เดือน จนสามารถร่างกายเกิดการยืดหยุ่น และอ่อนตัว จึงริเริ่มครั้งแรกของโครงการโยคะฯ ณ.บ้านป่าตึงหมู่ 10,11,21 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง .จังหวัดเชียงราย ณ อบต.เก่าบ้านป่าตึงหมู่ 10 บริเวณสนามหญ้าหน้าห้องน้ำ วิทยากรผู้รับผิดชอบโครงการ อรพิณ มูลสวัสดิ์ ในท่าฝึกฟื้นฟู จากครูสมพร มหาวงค์ (วัดป่าไผ่หมู่ 4) ต่อมา จัดจ้างด้วย ครู คำมา ความเพียร งบประมาณ ส.ส. 500 บาท (ฟ้อนเล็บ) รุ่นแรก 12-16 คน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 เพื่อจัดเตรียมนำเสนอผลการดำเนินงาน ของโครงการโยคะฯ ในวันที่ 17 เม.ย. 2447แสให้เกิดการดำเนินงานในเชิงรุก(งบประมาณ สสส. ปี 2547+ทุนสังคม และต้นทุนสังคม องกรอ์รับทุน ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติวัดพระธาตุถ้ำดอยกองข้า จึงแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ (นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์) 081-5947519 ผู้รับผิดชอบอบโครงการโยคะฯ กิจกรรมเริ่มต้นสร้างสุขภาพแบบองค์รวม ครั้งที่ 1/ พ.ศ. 2538 ครั้งที่ 2/2546 (4 ตุลาคม พ.ศ.2546 ) ณ.โรงเรียนร้างบ้านป่าไผ่ หมู่ 4 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง.จังหวัดเชียงราย งบประมาณ เริ่มต้น 400 บาท สี่ร้อยบาทถ้วน (ต้นทุนสังคม) นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ผู้รับผิด โครงการฯ รายงาน : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล เริ่มต้น พ.ศ.2517 สู่ความยั่งยืนกลุ่มโยคะสร้างเศรษฐกิจจักสานตะกร้าไม้ไผ่ บ้านเลขที่15 หมู่ 4 ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ (นางสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ 081-5947519) สงวนลิขสิทธ์ผลงานทับซ้อน จาก บุคคล,องค์กร ,เอกชน หรือหน่วยงานทางราชการเพื่อมอบให้แผ่นดินไทย+บุตรหลาน ในอนาคต แต่ต้องหมดหนี้สิน ที่กู้เงินมาสร้างงานที่ผ่านมา ก่อน จะให้ต้องมีลายลักษณ์อักษรตามกฎหมาย ) โดยมีสมาชิกที่ ผ่านการอบรม แล้ว มากกว่า 200 คน =กลุ่มโยคะสร้างเศรษฐกิจจักสานตะกร้าไม้ไผ่ บ้านเลขที่ 15 หมู่ 4 มีผู้ผ่านการฝึกโยคะ มากกว่า 3,000 คน ประสานงานเพิ่มเติมได้ที่ 081-5947519 อรพิณฯ : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 22 ส.ค. 50 - 10:23:23 น. ] หลักสูตรโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล ปีพ.ศ.2547-2552 (ขยายผลถึงปี 2563 สู่ความยั่งยืน สู่สากล เริ่มต้น พ.ศ.2517 มี 15 กิจกรรม(กิจกรรม,กลุ่ม,โครงการ) คำว่า "โยคะสร้างสุขภาพกาย,ร่วมสร้างสุขภาพจิต,สร้างเศรษฐกิจพลิกฟื้นสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมวัฒนธรรม " และโยคะร่วมคิดร่วมบำบัดยาเสพติด,โยคะห่วงใยต้านภัยยาเสพติด,โยคะห่วงใยสร้างอาชีพใหม่ ต้านภัยยาเสพติด " ความหมายที่ตรวจสอบได้ มีความจริงที่ปฏิบัติมาแล้ว 14 กิจกรรมคือ 1. โยคะสร้างสุขภาพกาย เริ่มปี พ.ศ.2519 2. โยคะร่วมสร้างสุขภาพจิต เริ่มอย่างเป็นทางการ 2519, จังหวัดเชียงราย เริ่มอย่างเป็นทางการ ปี 2542 (สืบสานวัฒนธรรมไทย) 3. โยคะสร้างเศรษฐกิจจักสานตะกร้าไม้ไผ่ บ้านเลขที่ 15 หมู่ 4 เริ่มต้น ปี พ.ศ.2542 4. โยคะสร้างไม้ดอกไม้ประดับ(เพื่อสร้างสิงแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์) เริ่มต้น ปี พ.ศ. 2537 5. โยคะปลูกผักปลอดสารพิษ สวนครัว รั้วกินได้ รั้วขายได้ เริ่มต้น พ.ศ. 2530 6. โยคะร่วมคิดร่วมบำบัดยาเสพติด เริ่มต้นธันวาคม พ.ศ. 2544 (เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ ปี พ.ศ. 2546) 7. โยคะห่วงใยต้านภัยยาเสพติด เริ่มต้น ปี พ.ศ.2546 8. โนคะห่วงใยสร้างอาชีพใหม่ต้านภัยยาเสพติด เริ่มต้น พ.ศ. 2548 9. โยคะห่วงใยใส่ใจสุขภาพ เริ่มต้นพ.ศ. 2544 -2545 อย่างเป็นทางการ) 10. โยคะฟื้นฟูวัฒนธรรม เริ่มต้น พ.ศ. 2517 11. โยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ เริ่มต้น พ.ศ. 2530 12. โยคะสร้างล้านกีฬา ต้านภัยยาเสพติด เริ่มต้น พ.ศ. 2546 13. โยคะนวดแผนไทยโบราณ เริ่มต้น พ.ศ. 2538 14. โยคะห่วงใยใส่ใจผู้บริหาร เริ่มต้น พ.ศ. 2547 15. กิจกรรมปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติ เริ่มต้น พ.ศ. 2537 โดย. นางสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ เริ่ม ต้น ปี พ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบัน ขยายผลตลอดชีวิต ประสานงานที่ 081-5947519, 084-9852929 : นางสาวอรพิณ [27 ส.ค. 50 - 11:26:35 น. ] ประกาศ หลักสูตรฯ, โครงการโยคะฯกลุ่มโยคะฯ หากบุคคล, องค์กร, หน่วยงานใด จะนำผลงานไปใช้ในทางธุรกิจหรือประโยชน์ ทางราชการจะต้องได้รับสิทธิ์จากเจ้าของและทำสัญญาข้อตกลงก่อนดำเนินการ จึงถือได้ว่า ผลงานครบถ้วยและ สมบูรณ์แบบ ติดต่อได้ที่ 081-5947519,084-9852929 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 27 ส.ค. 50 - 13:48:36 น. ] เริ่มต้นกลุ่มโยคะผู้สูงอายุ ต้นแบบ เมื่อ 2-11 มีนาคม 2544 10 คืนติดต่อกัน ค่าเดินทางอรพิณ มูลสวัสดิ์ เริ่ม10- 60 คนบ้านร่องเบ้อ ใน 5 หมู่บ้านโดยมี ประธานผู้สูงอายุโยคะ พ่อสิงห์ ประใจ และ แม่ปา ดวงเอ้ย มีการสร้างสุขภาพแบบองค์รวม ร่วมด้วย เริ่มประสาน ธันวา พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2544 ผู้ริเริ่มเป็นตำนานร่วมกันโดยใช้งบประมาณ อรพิณ มูลสวัสดิ์ +พ่อสิงห์ ประใจ (กางเกงวอร์ม 40 ตัว) ปี พ.ศ.2544ถึงปัจจุบัน มีการต่อยอดอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในบ้านร่องเบ้อ ต.หัวสัก อ.เมือง จังหวัดเชียงราย เป็นบทเรียนในช่วงเริ่มต้น นับปีพ.ศ. 2543-พ.ศ. 2548 มีประชาชนให้การสนับสนุน มากกว่า 300 คน : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 27 ส.ค. 50 - 14:22:34 น. ] ปีพ.ศ.2539 เป็นต้นมา โยคะ กำเนินใน คณะคุรุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงราย โดย รับการประสานงานจาก ศาสตราจารย์ บุญทัน อยู่ชมบุญ และคณะนักศึกษา ฝึกงาน มีการตั้งชมรม มีการขยายกิจกรรมไปหลายคณะ ในสถาบันราชภัฏเชียงราย มีการปฏิบัติธรรม ในแนวของคุณ แม่ ดร.สิริ กลินชัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. อำไพ สุจริตกุล และคณะ เป็นประธาน ดำเนินงาน+วิทยากร กิจกรรมดังกล่าว ข้าพเจ้าเคยฝึกอบรม ณ.บ้านแสงจันทร์ สมุนไพร ซอยท่านคูณหญิงพหล หน้า ม.เกษตรบางเขน 7วัน 7 คืน เมื่อ ปี พ.ศ. 2519 ต่อมามีการสร้างหลักสูตรโยคะสำหรับเด็กและเยาวชนสู่ชุมชน เป็นที่ ปรึกษาให้นักศึกษาฝึกงานสมัยนั้น ณ.สนามโรงเรียนบ้านสันกลาง ต.ป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดมีอาจารย์ สุจิตรา อินทร์ยาศรี เป็นครู ที่เป็นวิทยากรแกนนำต้นแบบ มีความพร้อม และมีความขยันหมั่นเพียร ฝึกนักเรียน หน้าเสาธงทุกวัน ในเบื้องต้น ต่อมา อาทิตย์ 1-3 วัน เป็นครูที่ มีอุปนิสัยดี เหมาะสมเป็นครูต้นแบบออกกำลังกายโยคะในกระทรวงศึกษา ต่อมามีการขยายผลในรูปแบบการสร้างสุขภาพแบบองค์รวมขยายผลในเขต ตำบลป่าอ้อดอนชัย เช่นเดียวกัน จึงขอขอบคุณในการสร้างงานโยคะทุกอย่างร่วมกันมาด้วยใจจริง จาก นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้งหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ (โยคะ) : นางสาวอรพิณ [ 27 ส.ค. 50 - 15:07:26 น. ] การฟื้นฟูวัฒนธรรมจากปี 2519-2550 เป็นนวัตกรรม ขยายผลสู่ความยั่งยืน เป็นนวัตกรรมฝังลึก ควบคู่ไปกับหลักสูตรโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สู่สากล สู่ความยั่งยืน ในนามหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ของนางสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ ในการค้นหาความเป็นธรรม ความสุจริต และความเที่ยงธรรม ในสังคมที่ซับซ้อน *** เชิญติดตามในตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 081-5947519 *** : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [29 ส.ค. 50 - 11:21:27 น. ] กิจกรรม - ปลูกป่าเฉลิมพระเกียติ ปี พ.ศ. 2537-3528 ร่วมกับจังหวัดเชียงราย - ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปี พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2548 จัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติวัดพระธาตุถ้ำดอยกองข้าว ,วัดห้วยปลากั้ง ตำบลแม่ยาว อ.เมือง จังหวัดเชียงราย - ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปี พ.ศ. 2549 ปลูก ณ.ดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย และติตามความก้าวหน้าและสำเร็จของโครงการโยคะฯ - ปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติ ปี พ.ศ. 2549-2550 ณ.บริเวณที่ สาธารณะ ผาตั้ง หมู่ 13, หมู่ 3,12 ตำบลแม่กรณ์ อ.เมือง จังหวัดเชียงราย และอ่างเก็บน้ำ บ้าน สันจกปก อำเภอดอกคำใด้ จังหวัดพะเยา ไม่ใช่งบประมาณ แผ่นดินแต่อย่างใด - ใน ปี พ.ศ. 2550 เกิดปัญหาการทับซ้อนผลความสำเร็จของ กิจกรรมโครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมฯ ในสมาชิก หมู่ 13 บ้านป่าสักทอง ต.แม่กรณ์ ฯ ในการสร้างโอกาส,สร้างงานสร้างอาชัพสร้างรายได้ ผลักดันเสริมสร้างให้ครอบครัวแข็งแรง มีการทับซ้อนผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 12 สิ่งหาคม 2550 มารผ่านมา เพราะมีการนำใบประกาศเกียรติคุณ ลงลายมือชื่อ นายแพทย์มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข มามอบให้ สมาชิกโครงการโยคะฯ ท่ไม่รับรู้กับโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น ขณะนี้ รอดำเนินการแก้ไขอยู่ ประกอบการขาดงบประมาณ สนับสนุน และเงินสนับสนุน จากทุนสังคม ปี 2529 คงเหลือ 2,000 บาท ได้ฝากแกนนำหมู่บ้านไว้ก่อน พร้อมจะเร่งสรุป กล้าพันธ์ไม้ในส่วนที่เหลือ ส่งมอบให้จังหวัดเชียงรายคืน ป่าอนุลักษณ์ ที่ 15 ดำเนินการต่อไป กล้าพันธุ์ ไม้ทั้งหมด 99,999 ต้น กรุณาติดตามในรายละเอียดต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ 081-5947519 ประกอบให้ ให้ครอบครัวมีรายได้,ทำให้ครอบครัวอบอุ่น แข็งแรง : นางสาวอรพิณ [ 29 ส.ค. 50 - 14:04:45 น. ] เรียน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอทบทวนความเข้าใจตรงกัน คือ 1).โครงการโยคะห่วงใยใส่ใจสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ผู้รับทุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, จังหวัดเชียงราย ผู้รับผิดชอบโครงการ นาวสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ งบประมาณ ปี พ.ศ.2545 2).โครงการโยคะสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดการบริโภคบุหรี่และสุรา งบประมาณ 2547 รหัส 47- 00- 0505 ผู้รับทุน ...... ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติวัดพระธาตุถ้ำดอยกองข้าว ต.ดอยฮาง อ.เมือง จังหวัดเชียงราย ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ - นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ/รายงาน ประสานงานได้ที่ 081-5947519 : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [31 ส.ค. 50 - 09:15:44 น.] ต่อจากความคิดเห็นที่ 41 (เพิ่มเติม) โครงการโยคะสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลด การบริโภคบุหรี่และสุรา หลัดสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ผู้รับผิดชอบนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์/รายงาน : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 31 ส.ค. 50 - 09:23:50 น. ] ลาพักร้อน ขยายตลาดตะกร้าไม้ไผ่ทรงกรมรมควันให้เกิดรวดลายบนไม้ อย่างเป็นทางการครั้งที่2/พ.ศ. 2550 หลังจากเข้ามาเปิดตลาดในกรุงเทพฯ เมื่อต้นปี พ.ศ.2548 และวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2550 -7 กันยายน 2550 ใช้เงินส่วนตัวจัดจ้าง บุคคลในพื้นที่ กรุงเทพฯ ช่วน หาตลาด ในเขต กรุงเทพฯและปริมณฑล รวมเป็นเงิน 8,000 บาท 4 วันคือ วันที่ 2,3,5,6 กันยายน พ.ศ.2550 ทั่วทุกแห่งไม่มีสินค้าแบบตะกร้าไม้ไผ่รวควันลายบนไม้เลย จึงนับว่าประชาชนในโครงการโยคะฯโชคดี ข้าพเจ้าจึงกล้าตัดสินใจได้ว่า ทุ่งฟ้าที่กว้างใหญ่ พาเศรษฐกิจไทยสู่สากล ประกอบกับประเทศไทย มีพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการ คุ้มครองความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 มีผลบังคับใช้ เมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2545 นี้เอง ** กลับมาถึงเชียงราย เช้าวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2550 เวลา 06.19 น บันทึกภาพ ณ วัดร่องขุ่น** ติดตามตอนต่อไป อรพิณ มูลสวัสดิ์ 081 - 5947519 : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [11 ก.ย. 50 - 14:59:55 น. ] โครงการโยคะฯของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสถิตสุขภาพ(นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์) ช่วงปี พ.ศ.2538 - พ.ศ. 2545 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10,596 คน ดังต่อไปนี้คือ ปี พ.ศ. 2538 ชื่อโครงการโยคะเพื่อความเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดกาล - มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 249 คน, จัดกิจกรรมทั้งหมด 1 แห่ง ปี พ.ศ. 2539 ชื่อ โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ * มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 142 คน, จัดกิจกรรมทั้งหมด 1 แห่ง ปี พ.ศ. 2540 ชื่อ โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ ชื่อ โครงการ(พิเศษ) ฝึกอบรมการออกกำลังกายโยคะเพื่อสุขภาพสู่ชุมชน อำเภอเมือง * มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 235 คนจัดกิจกรรมทั้งหมด 2 แห่ง ปี พ.ศ. 2541 ชื่อ โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ - มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 1,137 คน จัดกิจกรรมทั้งหมด 9 แห่ง .ปี พ.ศ. 2542 ชื่อ โครงการโยคะใส่ใจสุขภาพ - มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 468 คน จัดกิจกรรมทั้งหมด 2 แห่ง ปี พ.ศ. 2543 ชื่อ โครงการโยคะปี 2000 - มีผู้ผ่าการอบรม จำนวน 1,297 คน จัดกิจกรรมทั้งหมด 1 แห่ง ปี พ.ศ. 2544 ชื่อ โครงการรองรับโครงการโยคะปี 2000 - มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 1,895 คน จัดกิจกรรม ทั้งหมด มากกว่า 10 แห่ง ปี พ.ศ. 2545 ชื่อ โครงการโยคะห่วงใยใส่ใจสุขภาพ - มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 5,173 คน จัดกิจกรรม ทั้งหมด มากกว่า 15 แห่ง (วันเริ่มต้น โครงการฯ 1 พฤษภาคม 2545 -วันสิ้นสุดโครงการฯ 31 ธันวาคม 2545 ) *** งบประมาณ สสส.และ งบประมาณส่วนตัว--- ประสานงานเพิ่มเติมได้ที่ 081-5947519 เชิญติดตามผลการดำเนินงาน นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ปี พ.ศ.2546-2550 ติดต่อไป น.ส. อรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 12 ก.ย. 50 - 12:12:45 น. ] นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัดเชียงราย โดยนางรุ่งนภา มาลารัตน์ และคณะในช่วง ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา ลงไปทับซ้อนความสำเร็จของงาน ในเขตอำเภอเมือง, อำเภอแม่ลาว, อำเภอแม่สรวยและอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ทั้งๆโต๊ะทำงาน เดินหากันไม่ 5 เมตร ใน สจ.ชร แต่ก็ไม่ได้รับการประสานงานสานต่องาน จากกลุ่มงานที่ใช้งบประมาณแผ่น (จากงบประมาณ) สสส. อื่นๆ เข้ามาทับซ้อนความสำเร็จ ของงาน โครงการโยคะฯ แต่อย่างใด เชิญติดตามตอนต่อไป : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [12 ก.ย. 50 - 13:46:00 น. ] ในจังหวัดเชียงราย โครงการครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวแข็งแรง สู่เมืองไทยแข็งแรง แจกใบประกาศ ทับซ้อนโครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สู่สากล กิจกรรมทรัพย์สินทางปัญญาของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โดยใช้งบประมาณส่วนตัวดำเนินโครงการฯ จึงขอเรียนเชิญสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบด้วย และขอความเป็นธรรม (อรพิณ มูลสวัสดิ์ ผู้เสียหาย 081-5947519) : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [12 ก.ย. 50 - 14:32:27 น. ] กิจกรรมปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ณ. พื้นที่เลี้ยงสัตว์(ผาตั้ง)สาธารณะหมู่ 13 , 12 และหมู่ 3 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 12 ก.ย. 50 - 17:33:38 น. ] กิจกรรมปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ณ. พื้นที่เลี้ยงสัตว์(ผาตั้ง)สาธารณะหมู่ 13 , 12 และหมู่ 3 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 12 ก.ย. 50 - 17:35:53 น. ] กิจกรรมปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ณ. พื้นที่เลี้ยงสัตว์ (ผาตั้ง) สาธารณะหมู่ 13 , 12 และหมู่ 3 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [12 ก.ย. 50 - 17:40:40 น. ] วันที่ 22 สิงหาคม 2538 ได้รับการสนับสนุนจาก พลเอกแป้ง มาลากุล ณ อยุธยา เพื่อเตรียมเผยแพร่เป็นบูรณาการไว้เพื่อการกุศล ณ สวนสมเด็จย่า พระตำหนักดอยตุง : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [12 ก.ย. 50 - 17:48:56 น. ] บทความกิจกรรม โครงการโยคะฯ ต่อจาก วันที่ 12 กันยายน 2550 เวลา 17.48.56 น ความสำเร็จ ของโครงการโยคะฯในระดับหนึ่ง รุ่นที่ 1/2538 แกนนำต้นแบบ จำนวน ทั้งหมด 19 คน ที่ผ่านการฝึกฝนกันมาตั้งแต่ เริ่มต้น พ.ศ.2537 จึงขอขอบคุณ สมาชิกแกนนำ โครงการโยคะฯทุกคน โทรทัศน์ สีกองทับบกช่อง 5, โครงการพัฒนาดอยตุง, โรงแรมดุสิตรีสอร์ท, กองร้อยทหารพรานที่ 3102, ร้านฮิมกี่,ร้านอนุรักษ์เภสัช ,ห้างอภินิเวศน์ และสสจ.ชร. จาก นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 081-5947519 (อรพิณ โยคะ) : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [17 ก.ย. 50 - 13:05:53 น. ] โครงการโยคะฯโดยหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพี่อสุขภาพ ได้ร่วมเป็นกรรมการจัดตั้งชื่อ คำว่า " ข่วงปัญญา" ต่อมาจึง ได้สรุปตั้งว่า ชื่อว่า "ข่วงพญา" ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สสจ.ชร. และได้เอา กิจกรรมโยคะ,สร้างอาชีพตะกร้าไม้ไผ่รวมควัน,และทีมฟื้นฟูวัฒนธรรม นักเรียนโรงเรียน ดงมะดะวิทยาคม เข้าร่วมนำเสนอความสำเร็จของงานที่ผ่านมา โดยเริ่มต้น ในเขตอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มาตั้งแต่ ตุลาคม 2544 จึงได้มานำเสนอความสำเร็จของงานโครงการโยคะฯ+การสร้างอาชีพตะกร้าไม้ไผ่ทรงกลม+เหลี่ยมรมควัน ใน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และเป็นช่วงเดียวกัน คำว่า มีการ ก่อตั้ง ข่วงพญา เกิดขึ้นใหม่ๆ อรพิณ มูลสวัสดิ์ รายงานตามข้อเท็จจริงและมีหลักฐานประกอบการรายงาน สนใจติดต่อ 081-5947519 : น.ส.อรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 18 ก.ย. 50 - 09:49:53 น. ] กิจกรรมในงานวันนั้น จะมีขบวนแห่ง แก้วก้อลานนา ตี่ อาจารย์เรนธร กัลยาณมิตร เป็นผู้นำและกำกับ ขนวนแห่ จน "เสร็จด้วยแก้ว แล้วด้วยคำ " ที่ ท่านได้ริเริ่มมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2522 พร้อมสร้างกระแสพลังดังคลื่นใต้น้ำ ปลูกจิตสำนึก เพื่อรักษาวัฒนธรรมล้านนา ดั่งเดิมตลอดมาจนถึงปัจจุบัน จึงขอชื่นชมท่านเป็นอีกผู้หนึ่งที่การรักษาความดีงามไว้ในตัวท่าน เพื่อสืบสานวัฒนธรรม เจียงฮาย ของเฮา ตลอดไป : อรพิณ มูลสวัสดิ์ [18 ก.ย. 50 - 10:56:29 น. ] กิตติกรรมประกาศ ข่าวเด็ด ปี 2537ฟื้นฟูใหม่ รายงานวิจัย พฤติกรรมการบริโภคและการดูแลสุขภาพตนเอง ของหญิงมีครรภ์ และหญิงมีบุตร 0-1 ปี กรณีศึกษา อำเภอเชียงแสน ข้าพเจ้าได้ร่วมดำเนินกิจกรรมตลอดการวิจัย + มีการออกไปร่วมสัมภาษณ์ หญิงมีครรภ์ ในพื้นที่ต้นแบบอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย พร้อมกับสรุปแบบสอบถามทั้งหมด ทุ่มเททำกิจกรรมนี้ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อให้งานวิจัยออกมาเป็นรูปเป็นร่าง แต่พอสรุปออกมาเป็นรูปเล่มจริงๆ ปรากฏว่า ไม่มีชื่อ ของข้าพเจ้าเลย จึงขอประกาศได้ว่าหัวหน้าทีมวิจัยชุดนี้ไม่มีความเป็นธรรมอยู่ในใจเลย จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ.2550 ก็ ทำงานรูปแบบทับซ้อนความสำเร็จงานของข้าพเจ้า ว่าแต่ เมื่อไร จะรู้สึกละอายใจบ้าง แล้วจะหน้าแตกไปตามๆกัน เชิญติดตามตอนต่อไป : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 19 ก.ย. 50 - 15:25:41 น. ] กิตติกรรมประกาศ ข่าวเด็ด ปี 2537 ฟื้นฟุใหม่ รายงานวิจัย ของนางสาวมาลีวัลย์ ศรีวิลัย เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคและการตูแลสุขภาพ ด้วยตนเอง หญิงมีครรภ์และหญิงที่มีบุตร 0-1 ปี กรณีศึกษา อำเภอเขียงแสน จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2537 ซึ่งให้ ข้าพเจ้า นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ร่วมดำเนินกิจกรรมตั่งแต่เริมออกสัมภาษณ์,สรุปแบบสอบถามและวิเคราะห์ ทุ่มเททำกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืน ท้ายที่สุดสรุปเป็นรูปเล่มออกมา ไม่มีซื่อ ของข้าพเจ้า อยู่ในวิจัยฉบับนี้เลย แม้นคำว่าขอบคุณก็ยังไม่เห็นเป็นลายลักษณ์อักษร จึงแสดงว่าหัวหน้าทีมวิจัยชุดนี้ มีใจไม่เป็นธรรมมาตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงปัจจุบันนี้ ปี พ.ศ.2550 ก็ยังปฏิบัติราชการแบบทับซ้อนงาน ที่ ข้าพเจ้าใช้เงินส่วนตัวทำอยู่ แล้วจะหน้าแตกไป ตามๆกัน เชิญติดตามตอนต่อไป : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 19 ก.ย. 50 - 16:05:32 น. ] ข่าวด่วน ขอแจ้งผู้ละเมิดความลับทางการค้า ในจังหวัดเชียงรายและต่างจังหวัด ตะกร้าไม้ไผ่, รังไม้ไผ่ (ขั้นตอนการรวดลายให้เกิดขึ้นบนไม้ โดยการรมควัน) หยุดละเมิดความลับทางการค้า เลขที่ ลค.4278 หรือให้เข้ามาทำสัญญาข้อตกลงก่อนดำเนินการต่อไป แต่ถ้าหากดำเนินการต่อไป จะดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.ความลับทางการค้า หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ อรพิณ มูลสวัสดิ์ 081-5947501 ขอขอบคุณ 28/ก.ย./2550 และตะกร้าไม้ไผ่, รังไม้ไผ่ เป็นผลงานโดยชอบธรรม ริเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 : อรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 28 ก.ย. 50 - 09:07:31 น. ] ขอสอบถาม สสส.ว่า โยคะห่วงใยใส่ใจสุขภาพ เสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อพัฒนาศักยภาพทันบุคลากร จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2547 เข้ามาอยู่ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ. ได้อย่างไร และใครเป็นผู้รับทุน และหลักสูตรดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ ขอยื่นจด ข้อมูลกับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 หรือเป็นโครงการสานต่อมาทางไหน มีหลักฐานอะไรในการสานต่อ โครงการโยคะฯ หรือมีการทับซ้อนผลการดำเนินงานหรือไม่ ขอแจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้ามา ตรวจสอบ โครงการดังกล่าวด้วย : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [28 ก.ย. 50 - 09:36:32 น. ] ข่าวด่วน กระถางไม้ไผ่ ** แบบขั้นตอนการทำรวดลายให้เกิดขึ้นบนไม้ โดยการรวมควัน ** ของ นายบุญส่ง หมื่นโอวาด บ้านร่องคือ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทความลับทางการค้า ของ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ที่ ลค.4278และผิดสัญญาข้อตกลง ขอให้หยุดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยเด็ดขาด และวิธีการรมควันน้ำตาล+ดำ เป็นผลงาน โดยชอบธรรม ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ : นางสาวอรพิณ [1 ต.ค. 50 - 12:05:47 น. ] ช้าง จำโบ้ ที่เสียชีวิต วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เวลาประมาณ 16.60-17.00 น ณ. วัดวังช้า บ้านวังช้าง หมู่ 9 ตำบล เมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย " สาธุบุญของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ ขอเป็นปัจจัยนำทางสู่ปรินิพพาน " อรพิณ มูลสวัสดิ์ 081- 5947519 : อรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 3 ต.ค. 50 - 10:01:12 น. ] ข่าวด่วน ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-2548 การบริหารจัดการเรื่องการออกกำลังกายสำนักงานสาธารสุขจังหวัดเชียงราย มีการทับซ้อนความสำเร็จ ผลงานออกกำลังกาย โดยการรับผิดชอบงานของ นางพรรณี มีหนัก หัวหน้างานส่งเสริมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในเขต อำเภอเมืองและอำเภอแม่ลาว จนมีปัญหาเดือดร้อนกับแจ้งของผลงานจริง ขอให้สำนักงานตรวจเงินแผนดินเข้าตรวจสอบ ระบบการจัดการบริหารเงินแผ่นดินด้วย ว่าผลลานให้เป็นผลงานจริง และผลงานไหนนำเงินแผ่นดินไป สวมงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเดียวกัน จึงทำให้ผลงานกระทรวงสาธารณสุขไม่บริสุทธิ์ ขอให้หน่วยงาน ตรวจสอบด้วย : อรพิณ [ 5 ต.ค. 50 - 14:52:02 น. ] กิจกรรมโยคะฟื้นฟูวัฒนธรรม ปี 2547-2549 ครูสมพร มหาวงค์ ครูฟ้อนวัดป่าไผ่หมู่ 4 สืบทอดมาจาก ลูกสิทธิ ครูโม ใจสม ในภูมิปัญญาไทย เริ่มตั่งแต่ พ.ศ. 2517 ท่าฟ้อนเล็บ 1).ท่าเทพพนม ,2)ท่าบิดบัวบาน 3).ท่าพรหมสี่หน้า 4).ท่าผาลาเพียงไหล่ 5)ท่านางระเวง 6).ท่าพิสมัยเรียงหมอน 7).ท่าเมฆขลาล่อแก้ว 8).ท่ารามสูรขว้างขวาน 9).ท่าสอดสร้อยมาลา 10.ท่าหงส์กางปีก 11).ท่าหงส์ร่อน 12).ท่าแบกขันตักบาตร 13).ท่ากินารีเรียบถ้ำ 14).ท่าพญาครุฑบิน 15).ท่าบุษบาแผงฤทธิ์ 16).ท่ากินารีว่ายน้ำ 17).ท่าบิดบัวบาน 18) ท่าเทพพนม อรพิณ มูลสวัสดิ์ (อรพิณ โยคะ) 081-5947519 รายงาน/ เชิญติดตามตอนต่อไป : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 5 ต.ค. 50 - 16:02:24 น. ] ข่าวด่วนพิเศษ 8-ตุลาคม 2550 ตะกร้าไม้ไผ่ ขั้นตอนการทำรวดลายให้เกิดขึ้นบนไม้โดยการรมควัน ที่นายบุญส่ง หมื่นโอวาทอยู่ละเมิดความลับทางการค้า (บ้านร่อคือ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย) ขอให้หยุดการ ผลิตแบบ ขั้นตอนทำทำลวดลานให้เกิดขึ้นบนไม้โดยการรมควันด้วย และแบบรมครันนำตาลดำเป็น ผลงานที่ได้โดยชอบธรรม เมื่อ พ.ศ. 2544 พร้อมมีสมาชิกโรงการโยคะฯ บ้านร่องคือมาเรียนแบบไป (อรพิณ มูลสวัสดิ์) ผู้เสียหาย : อรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 8 ต.ค. 50 - 14:03:46 น. ] ข่าวด่วนพิเศษ "แจ้ง” บ้านร่องคือ, อบต. ผางาม , สมาคมพัฒนาประชากร และชุมชนเชียงราย และอำเภอเวียงชัยตามความเห็นที่ 62 ถ้าหากองค์การ ดังกล่าว จะนำเรื่องงบประมาณแผ่นดินเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานร่วมกันด้วยจิตรบูรณา ทางเจ้าของสิทธิ์+เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่รับผิดชอบ ความเสียหาย ที่อาจจะ เกิดขึ้น ขอแจ้งให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ด้วย และ ปัจจุบัน โครงการโยคะฯได้พัฒนา รูปแบบต่างๆและการทำสีรวดลายต่างๆไปไกลแล้ว โดยไม่ใช้ งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด : อรพิณ [9 ต.ค. 50 - 11:54:17 น. ] ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท ลิขสิทธิ์ ปี พ.ศ.2542 : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [19 ต.ค. 50 - 10:05:44 น.] ข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 7032 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2542 พญ.ชร/ พญ. 0705/16 30 เมษายน 2542 " หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ" ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [22 ต.ค. 50 - 10:34:52 น.] กระถางไม้ไผ่ นายบุญส่ง หมื่นโอวาด ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้าเลขที่ 4278 ของ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ มีสัญญาข้อตกลง+และหลักฐานยืนยันได้ (จึงแจ้งให้บุคคล, องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหยุดการมีส่วนร่วม การละเมิดความลับทางการค้า ร่วมกัน) จาก....นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าของสิทธิและภูมิปัญญานี้ *** ประสานงานเพิ่มเติมได้ อรพิณ 081-5947519 *** นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 24 ต.ค. 50 - 12:00:00 น. ] ** เชิญติดามสรุป ผลการดำเนินงานปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติ ปี พ.ศ. 2549 ** การปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติ กิจกรรม ของ โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สู่สากล ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย + พะเยา น.ส. อรพิณ มูลสวัสดิ์ 081-5947519 / รายงาน : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [24 ต.ค. 50 - 12:23:15 น. ] เชิญติดตามชื่นชม ตะกร้า,กระถาง และเฟอร์นิเจอร์ ไม้ไผ่ " ศิลปะ บังบอน" น้องใหม่ ถูกใจวัยหวาน เริ่มคิดและลงมือทำสำเร็จ มกราคม - 29 กันยายน 2550 มีรวดลายหลากหลายสี และหลากหลาย วิธีใช้งาน สินค้าน้องใหม่ สไตล์ อรพิณ โยคะ ในโครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สู่สากล กลุ่มโยคะสร้างเศรษฐกิจจักสานตะกร้าไม้ไผ่ บ้านเลขที่ 15 หมู่ 4 ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ของ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ : นางสาวอรพิณ [ 25 ต.ค. 50 - 11:58:39 น. ] โครงการโยคะฯ ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ขอ ขอบคุณ และชื่นชม อาจารย์ สุจิตตรา อินยาศรี ครูที่มีความเสียสละ ช่วยเหลือในการสร้าง ออกกำลังกายแบบโยคะและเป็นแกนนำในการพลักดันให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในระดับ ตำบล และระดับจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539-2548 ข้าพเจ้า นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 081-5947519 ในฐานะเข้าของโครงการโยคะฯ+หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ จึงขอแจ้งให้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาได้โปรดทราบว่าอาจารย์ สุจิตรา อินยาศรี เป็นครู ดีเด่นประจำโครงการโยคะฯ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539-2548 : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [25 ต.ค. 50 - 15:38:01 น.] ขอขอบคุณ และชื่นชม ความดีงาม ของคุณสุมาลี วัชโรทน เจ้าของผู้จัดการ บริษัท เยี่ยมสวัสดิ์ เทรดดิ้ว จำกัด จังหวัดเชียงราย ที่ให้การสนับสนุน การก่อตั้ง โครงการโยคะใส่ใจสุขภาพ ตลอดจนถึง การสนับสนุน รถบันทึกขนส่งกล้าไม้ไผ่+ไม้อื่นๆ ในการจักกิจกรรมปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติ ณ.ชุมชนห้วยปลากั้ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และช่วยสแกนภาพโยคะ และอื่นๆ อีกหลากหลาย อย่างให้ ไว้เป็นบูรนาการไว้เพื่อการกุศล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน จึงขอยกย่องน้ำใจอันดีงามของ ท่านไว้ให้ประชาชน ชาวไทยได้ทราบโดยทั่วกัน : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [25 ต.ค. 50 - 15:54:34 น.] กลุ่มกระถางไม้ไผ่องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ แต่ถ้าหากนำงบประมาณแผ่นดินมาใช้ เจ้าของสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบงบประมาณนั้น ของให้หยุดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและผลการดำเนินงานด้วย : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [29 ต.ค. 50 - 09:38:26 น. ] ริเริ่มกิจกรรม วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม 2550 โยคะห่วงใย สร้างชีวิตใหม่ ให้ผู้ไร้โอกาส (เพื่อหญิง) วิธีการดำเนินการ ครูเก่า (เพื่อนหญิง ผู้ไร้โอกาส เหยื่อ ระบบงาน ของสังคม ที่ เลวร้าย) เช้า 27 ตุลาคม 2550 1). สอบถามความทุกข์สุขจากแม่เพื่อน 2). มอบเงินเป็นทุนออมทรัพย์ 40 บาท เริ่มต้นเป็นเงินออกตามอัตภาพ ( โดยฝากเงินให้กับแม่เพื่อนหญิง) 28 ตุลาคม 2550 ( ชวนเพื่อหญิง มาทำงาน บ้านและช่วยรวบรวมเอกสาร งาน โครงการโยคะฯ) ให้ค่าตอบแทน 130 บาท เลี้ยงอาหารกลางวัน 1 มื้อ ) พร้อม เป็นเพื่อที่ดี และให้คำปรึกษาที่ดีๆ สร้างกำลังใจ ให้ความเป็นกันเองกับเพื่อโดยบริสุทธิ์ใจ เพื่อให้เพื่อได้เขียนประวัติ ก่นและหลังปี พ.ศ.2537 ตามความจริง ในช่วงปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูล ขอความยุติธรรมจากสังคม ที่นอนแล้ว ให้เพื่อหญิง ครูหญิง ที่ ต้องการลืมตา อ้าปากได้ เชิญติดตาม ความก้าวหน้า ตอนต่อไป : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 30 ต.ค. 50 - 13:08:07 น. ] โครงการโยคะฯ ในเขต อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เริ่มที่โรงเรียนบ้านต้นง้าว ตำบลบัวสลี +โรงเรียนดงมะดะวิทยาคม เมื่อ ปี พ.ศ. 2542 ขยายผล และครูและนักเรียน ทั้งโรงเรียน ดงมะดะ หรือตอนหลังเปลี่ยนเป็นโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เริ่มฝึก 1-2 ห้องเรียน จากการที่ พบกันในสนามคณะกรรมการปฏิบัติธรรม ของ ศาสตราจารย์. บุญทัน อยู่ชมบุญ ที่ส่งนักศึกษาฝึกงานเข้าร่วม จัดทำหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ สำหลับเด็กและเยาวชนสู่ชุมชน มีการถ่ายทำ V .D.O อย่างเป็นทางการ ณ.สนามโรงเรียนบ้านสันกลาง ตำบลป่าอ้อดอนชัย โดยได้รับการสนับสนุน จาก ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสันกลาง และคณะครูทุกคนเป็นอย่างดี เมื่อปี พ.ศ.2542 -2547 โดย มีอาจารย์ สุจิตตรา อินยาศรี ครูโรงเรียนบ้านสันกลาง เป็นครู ออกกำลังกายโยคะดีเด่น ของโครงการโยคะฯ ช่วยสร้างกระแสการออกกำลังกาย+โยคะ ขยายผล สู่โรงเรียนใน ระดับตำบลป่าอ้อดอนชัย และขอขอบคุณ ที่ อาจารย์ร่วมสร้างกระแส โดยเข้าร่วมเป็นวิทยากระสร้างกระแส สู่โรงเรียน ประมาณ 750 แห่งทุกโรงเรียน ในจังหวัดเชียงราย โดย ได้นำเสนอผลงานครั้งใหญ่ ในระดับหนึ่ง ในโครงการ ของส่วนกลาง คือ โครงการ "รักหัวใจใส่ใจ คลอเลสเตอร์รอล" โดยมีโรงเรียน สามัคคีวิทยาคม เป็นองค์กรเจ้าภาพร่วมกับส่วนกลาง โดยข้าพเจ้าได้นำทีมผู้สูงอายุโยคะ ที่ผ่านการฝึกอบรมชองหลักสูตรเทคนิคการิกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(โยคะ) เป็นแกนนำผู้สูงอายุโยคะตำบลป่าอ้อดอนชัย+ตำบลบัวสลี ร่วมเด็กนักเรียนแกนนำโยคะ และครู 1 คน รวมทั้งหมด 99 คน นำเสนอผลงานของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 23 มกราคม 2547 ณ.ห้องประชุมใหญ่ โรงแรม ลิตเตอร์ดั๊ก เชียงราย โดยใช้งบประมาณ จากข้าพเจ้า นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ประมาณ 2,300 บาท พร้อมได้รับการสนับสนุนรถยนต์ ขนส่ง 1 คันจากประธานผู้สูงอายุตำบลป่าอ้อดอนชัย จัดจ่ายเป็นค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม ก่อนจะได้งบประมาณ สสส.ในรหัส 47-00-0505 เข้ามาบริหารจัดการ ในโครงการโยคะสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดการบริโภคบุหรี่และสุรา ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติวัดพระธาตุถ้ำดอยกองข้าว พร้อมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ให้คณะครูทุกโรงเรียนได้ทราบ ในที่ ประชุม ว่าศูนย์พัฒนาจิตฌแลมพระเกียรติดังกล่าว เหมาะสมเป็นที่ปฏิบัติธรรม หรือเหมาะสมเป็นที่ วิปัสสนากัมมัฏฐาน ในจังหวัดเชียงรายอีกแห่ง หนึ่งพร้อมได้จำหน่าย VCD โยคะของหลักสูตรฯ ในราคา ต้นทุน จำนวน 200 แผ่น พร้อมได้นำพาสมาขิก โครงการโยคะฯ ทั้ง 99 คน สมัครเข้าร่วมโครงการ " รักหัวใจใส่ใจ คลอเลสเตอร์รอล" ดังกล่าว ในสนามประชุม วันนั้น กิจกรรมในวันนี้ จึงนับว่าเป็นแรงลักดันหนึ่ง ในการสร้างสถานที่วิปัสสนากรรมมัคฐานในระดับหนึ่ง ของจังหวัดเชียงราย พร้อมเป็นการสร้างกระแสลักดัน การดำเนินงานร่วมกันด้วยจิตบูรณา ในจังหวัดเชียงราย พร้อมเป็น นโยบายของรัฐบาลในเวลาต่อมา พร้อมสร้างกระแส พรักดันการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ช่วยเจ้าอาวาสและศิษย์ยานุศิษย์ วัดดอยกองข้าวโดยรับการสนับสนุนต้นไม้ดอกไม้ประดับจากร้านคนป่าการเกษตร,ร้านอุดมเนอสเซอร์รี,และกลุ่มสมาขิกโยคะและศิษย์ยานุศิษย์วัด ทหาร ร.17 พัน 3 ในพระองค์ฯจังหวัดทหารบกเชียงราย เรือนจำกลางเชียงราย,เจ้าหน้าที่ดอยตุง โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง จังหวัดทหารบกเชียงราย พร้อมได้เชิญ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน อบต.ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลดอยฮาง เข้ามามีส่วนร่วม พร้อมขอสนับสนุนต้นไม้จากสำนักป่าอนุรักษ์ที่ 15 จังหวัดเชียงรายและได้รับการสนับสนุนจากเข้าอาวาสวัดดอยกองข้าว พร้อม ขอขอบคุณอาจารย์จิตนา มณีตน์ ที่ได้สนับสนุนค่าอาหารมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542-2548 และขอขอบคุณท่านสุรพงษ์ เศรษฐบุตรและคุณสุมาลีวัชโรทนที่ให้การสนับสนุน ก้อนอิฐ ร่วมจักทำลานหน้าองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ในลานวัดดอยกองข้าว พร้อมวันที่ 5 ธันวาคม 2548 ได้นำลูกศิษย์ฟ้อน เล็บชนเผ่าบีซู วัดปุยคำจำนวน 23 คน ไปกราบพระพร้อมสร้างกระแสฟ้อนฟื้นฟูวัฒนธรรม โดยตั้งทีมฟ้อนที่วัดร่องขุ่น และมาจัดตั้งทีมฟ้อนที่ลานวัดดอนกองข้าว และประมาณเดือน พ.ย.หรือ ธ.ค. 2547 ได้นำทีมฟ้อนเล็บ รุ่นแรกของวัดปุยคำ ชนเผ่า บีซูไปนำเสนอผลการดำเนินงาน ในงานสายสัมพันธ์ลุ่มแม่นำโขง ที่ลานงานสถาบันราชภัตจังหวัดเชียงราย พร้อมติดตามความสำเร็จของโครงการฯมาโดยตลอด วันที่ 9 มิถุนายน 2549 ร่วมปลูกล่าเฉลิมพระเกียรติ ณ.วัดดอยอินทรีย์ พร้อมร่วมฉลองพระวิหารวัดดอยกองข้าว ในเวลาต่อมา ตามรายระเอียดบางส่วนได้สรุปส่ง สสส.แล้ว ยอนกลับมาการดำเนินงานสร้างกระแสผลักดันการออกกำลังกาย+โยคะของโครงการโยคะฯในอำเภอแม่ลาว ในวันที่ 12 สิงหาคม 2546 ได้รวบรวมท่ออกกำลังกาย+โยคะ จำนวน 500 คนโดยมีสมาชิกออกกำลังกาย+โยคะบ้านดงมะดะหมู่ 7,15,16 จำนวน 143 คน สมาชิกนักเรียนโรงเรียน แม่ลาววิทยาคม จำนวน 357 คน พร้อมสมาชิก สอ.โปงแพร่ โดยมี นางมณี กิตติศรี และอาจารย์ ปูนยดา ใจอุ่น อาจารย์แม่ลาววิทยาคม นำทีม ร่วมสาธิตสร้างกระแสผักดันการออกกำลังกายในเชิงรุกในเขตอำเภอแม่ลาว พร้อมสร้างกระแสโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมในเวลาต่อมา จนสามารถเป็นตนแบบได้ในระดับอำเภอและระดับจังหวัดเขียงราย ทั้งนั้นทั้งนี้จึงขอของคุณ รถรับส่งจาก ร.17 พัน 3 ในพระองศ์ฯค่ายเม็งรายมหาราช ,ท่านสุหัส นพวงค์ หัวหน้าพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาวที่สนับสนุน เงินส่วนตัวจ่ายค่าน้ำมันรถรับส่ง สมาชิกโครงการโยคะฯที่สร้างการแสการออกกำลังกาย+โยคะในวันที่ สิ่งหาคม 2546 ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มโยคะสร้างเศรษฐกิจจักสานตะกร้าไม้ไผ่ บ้านเลขที่ 15 หมู่ 4 ที่ผ่านการอบรมแล้ว จำนวน 23 คน แต่เนื่องจากมีการทับซ้อนผลการดำเนินงาน และพบปัญหาที่ ซ้อนเร้นที่ไม่เป็นธรรม ขณะนี้ดำเนินกิจกรรมอย่างจริงจัง เป็นต้นแบบ ที่โครงการสามรถรองเป็นต้นแบบได้ 9 คน พร้อมสามารถดำเนินกิจกรรม สู่สากลร่วมกันด้วยจิตรบูรณา เชิญติดตามตอนต่อไป นางสาวอรพิณมูลสวัสดิ์/รายงาน : นางสาวอรพิณ [ 1 พ.ย. 50 - 15:43:55 น. ] ตะกร้าไม้ไผ่,รังไม้ไผ่,กระถางไม้ไผ่ กระเช้าไม้ไผ่ ,เฟอร์นิเจอร์ต่างๆไม่ไผ่ ทรงกลม, ทรงเหลี่ยม, ทรงรี ฯลฯ ติดต่อ ได้ อรพิณ มูลสวัสดิ์ 081-5947509 ,089-5532146 ,084-9852929 ลักษณะเด่น แบบที่ (1)ธรรมดา คิดจากสุ่มหาปลา พัฒนาตามท้องตลาด ริเริ่ม พ.ศ. 2542 แบบีที่ 2 แบบ รมควัน น้ำตาล+ดำเป็นผลงานโดยชอบธรรม ริเริ่ม ปี พ.ศ. 2544 , 3).แบบขั้นตอนการทำรวดลายให้เกิดขึ้นบนไม้ โดยการรมควัน ริเริ่ม พ.ศ.2547 เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า รลค.01 ทะเบียนข้อมูล เลขที่ อก.4239 ข้อมูลความลับทางการค้า เลขที่ ลค.4278 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 พิจารณาอนุมัติ และออกหนังสือรับรองการแจ้งขอมูลความลับทางการค้า ให้ นางสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ ดังแบบ โดยกองกฎหมายและอุทธรณ์ ที่ พณ.0702/890 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2549 จึงเรียนมาเพื่อ แจ้งเรียนให้รัฐมนตรี ทุกกระทรวง,ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทย และ นายอำเภอ ทุกอำเภอหัวหน้าส่วนทุกส่วน ในจังหวัดเชียงราย โปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ แจ้งให้หน่วงงานที่เกี่ยวข้องทราบ และเพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า จึงขอ ขอบคุณ มา ณ โอกาส นี้ด้วย : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 7 พ.ย. 50 - 12:51:55 น. ] กิจกรรม โยคะห่วงใย "สร้าง องค์กรธุรกิจ เพื่อประชาชน" อยู่ระหว่างศึกษาพิจารณา ทบทวน และค้นหาความเป็นธรรม ในทุกฝ่าย ( วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2550) นางสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ / รายงาน 089-5532146, 081-5947519 (โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สู่สากลฯ) : นางสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ [8 พ.ย. 50 - 12:24:37 น. ] เตรียม นำเสนอผลการดำเนินงาม "โยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์" เชิญติดตาม ตอนต่อไป จากนางสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งและดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง /รับผิดชอบ โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมฯ : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [8 พ.ย. 50 - 12:32:54 น. ] "โยคะ" ในนามหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ร่วมดำเนินการจัดตั้งกับ สภอ.อ.เมืองเชียงราย ตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2544 2 มกราคม พ.ศ. 2545 ณ.ห้องประชุม ศุภนิมิต ปางขอน ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จังหวัดเชียงราย หลังจากเป็นวิทยากรโยคะ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ร่วมกับวิทยากร ร.17 พัน 3 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมรมราชชนนี ค่ายเม็งรายมหาราช และได้ ดำเนิน ในนามหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ โดยไม่ใช้งบประมาณ แผ่นดินแต่งอย่างใด ** ต่อมา ในช่วงประกาศสงครามแตกหักยาเสพติด นางสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ นาฏกรรม น.104,พยาบาลเทคนิค 5 จึงได้ก่อตั้งโครงการโยคะร่วมคิดร่วมบำบัดยาเสพติด พ.ศ. 2546 วันที่ 31 มกราคม 2546- 24 มีนาคม 2546 สสจ.ชร. ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ เพื่อทดแทนบุญครุแผ่นดิน คำขวัญ " ล้อมรั้วครอบครัวไทย ให้พ้นภัยยาเสพติด มอบสุขภาพที่สดใสจากใจเพื่อร่วมชาติ ผลการดำเนินงานทดสอบ อย่างเป็นทางการ ในผู้บำบัด ก่อนฝึก-หลังฝึก อย่างเป็นทางการกับผู้บำบัด รุ่นที่ 2 จำนวน 108 คน ช่วงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2546 ผู้เสพยาเสพติด ประเภท 1. ยาบ้า 95 คน/คิดเป็น 98 % 2. อื่นๆ 5 คน/คิดเป็น 5 % ซึ่งได้แสดงออกค่าอ่านเป็นร้อยละ เพื่อนำเสนอให้เห็นความแต่ต่าง ของคุณภาพการฟื้นฟู สมรรถภาพ ทางร่างการและจิตใจอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น จากข้อมูลจริง ก่อนฝึก-หลังฝึก จำนวน ผู้บำบัด 108 คน ณ.ศูนย์บำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอาชีพของผู้เสพย์ยาเสพติด ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้ คือ 1). ฝึกด้วยท่าฝึกสติ 14 สัมผัสพื้นฐาน 5 รอบ ก่อนฝึกผ่าน 16 คน / หลังฝึกผ่าน 97 คน,(15%,89.5%) 2).ฝึกสมาธิพื้นฐาน 5 รอบ ก่อนฝึก ผ่าน 53 คน / หลังฝึกผ่าน 106 คน (49%,98%) 3).ฝึกโยคะท่าครุฑ กำหนดความอดทน 5-7 นาที ก่อนฝึก ผ่าน 7 คน/ หลังฝึกผ่าน 92 คน(6%,85%) 4).ฝึกทดสอบความเพียรพื้นฐานใน 17 ท่าของสุริยนมัดการ 15 นาที (โดยกำหนดสติ และสมาธิในขณะฝึกอย่างต่อเนื่อง) ก่อนฝึกผ่าน 15 คน หลังฝึกผ่าน 99 คน(14%,92%) ช้แจงค่าใช้จ่าย ค่าน้ำมันในการเดินทาง เป็นวิทยากรโยคะร่วมคิดร่วมบำบัดยาเสพติด ได้รับค่าตอบแทนจากผู้จัดอบรม จำนวนเงิน 3,800 บาท เป็นวิทยากร 2 คน 31 ครั้ง ไป+กลับ 47 กทม. (47*31=1,457 X 2.50 = 3,642 บาท คงเหลือ 158 บาท จัดซื้อของรางวัลแจกผู้เข้าร่วมบำบัด) น.ส.อรพิณ มูลสวัสดิ์/ผู้ก่อตั้งโครงการโยคะฯ /รายงาน 089-5532146,081-5947519,084-9852929 : นางสาวอรพิณ [12 พ.ย. 50 - 12:17:06 น. ] วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 เดินทางไป+กลับ 192+192 = 384 กิโลเมตร เพื่อหาวิธีลดต้นทุน ของผลิตภัณฑ์ และออกแบบวิธีการเหลาไม้ไผ่ โดยมีสัญญาข้อตกลง กับผู้ว่าจ้าง ประกอบสินค้า ความลับทางการค้า เพื่อเตรียมขยายผลในการลดต้นทุนให้สมาชิก ต่อไป : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [12 พ.ย. 50 - 12:59:45 น. ] อรพิณ โยคะ บูรณาการไว้เพื่อการกุศล ในรูปแบบ " สร้างสุขภาพแบบองค์รวม ต้นแบบ " ของ โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล ในรูปแบบ วัฒนธรรม ฟื้นฟู ของกลุ่มโยคะการนวดแผนไทยโบราณ + สปา แบบสบาย ด้วยพลังลมปราณ ติดตามตอนต่อไป เปิดสอนฟรี ในสมาชิกโครงการโยคะฯ ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพกิจกรรมในหลักสูตรฯ (สร้างผลงาน ตามสัญญาข้อตกลง) - สอนโยคะ พื้นฐานและโยคะสมบูรณ์แบบ ในท่าของอรพิณ โยคะ 40 ท่าฝึก - สอนฟ้อนพื้นฐาน (ฟ้อนเล็บ)+สอนทำบายสี ฯลฯ - สอนเพาะชำกล้าไม้+สร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ ในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืน - สอนเทคนิคการทำธุรกิจเพื่อประชาชน คนจนที่ด้อยโอกาสโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด **ขยายผลตามกำลังการพัฒนาด้านการตลาด (ตามสัญญาข้อตกลง)-- - พัฒนาเครือข่าย จากระดับประชาชน -ระดับสากล เป็นฐานหลักสู่ความ มั่นคงของประเทศไทย ไม่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ อรพิณ มูลสวัสดิ์ 089-5532146,081-5947519 - สนใจ : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 14 พ.ย. 50 - 12:14:55 น. ] กิจกรรม อรพิณ โยคะ สปา พอเพียง สงวนลิขสิทธิ์ บูรณาการไว้เพื่อการกุศล เพียง ท่านรวมกลุ่ม 20-30 คน สมัครเป็นสมาชิก ชมรมโยคะจังหวัดเชียงราย ตามข้อตกลง รับสอนให้ ฟรี ณ.สนามบ้านเลขที่ 15 หมู่ 4 บ้านป่าไผ่ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ** สนใจติดต่อ อรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.081-5947519, 089-5532146, 084-9852929** ชมรมโยคะจังหวัดเชียงราย สร้างการแสก่อตั้ง มาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 สร้างกระแสก่อตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 ในจังหวัดเชียงราย -พะเยา โดย .นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ มี ผู้ผ่าการฝึก มากกว่า 15,000 คน (พ.ศ. 2519 เป็นต้นมา) : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 19 พ.ย. 50 - 12:44:24 น. ] จะปกป้องประชาชนและประเทศชาติไทย และการดำเนินงาน ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา โดยโครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สู่สากล ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ รับสมัคร ผู้ต้องการทำความดี เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ต้องการคนดี ทุกคน ทุกระดับชั้น โดยหลักการทำงานโดยไม่ใช้งบประมาณ แผ่นดิน แต่อย่างใด ตืดตามเพิ่มเติมได้ อรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร. 081-5947519, 089-5532146,084-9852929 : นางสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 21 พ.ย. 50 - 13:18:08 น. ] ตามหนังสือ บันทึกข้อความ งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ที่ ชร.0028/พิเศษ ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2539 สสจ.ชร.มอบหมายให้นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิค 4 งานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชร. ให้ทำงานเรื่อง ออกกำลังกายเท่านั้น ตั้งแต่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2539 โครงการออกกำลังกายต่างๆ ใน สสจ.ชร. นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เป็นคนแรก ในการริเริ่มบุกเบิก มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537มีชื่อว่า โครงการโยคะเพื่อความเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดการ ต่อมา ปี.พ.ศ.2538 -2539ในที่ประชุมเห็นควรเปลี่ยนชื่อ เป็น "โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ" ปี พ.ศ.2539 ขอสนับสนุนถ่ายทำ จาก พลเอกแป้ง มาลากุล ณ.อยุธยา จากโทรทัศน์ สีกองทัพบกช่อง 5 ปีพ.ศ. 2540 ได้ตั่งชื่อว่า โครงการพิเศษโยคะเพื่อสุขภาพสู่ชุมชน สสจ.ชรและปี พ.ศ. 2540อีก ได้ตั้งซื่อ โครงการรองรับโครงการพิเศษโยคะเพื่อสุขภาพ สู่ชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ของ อำเภอเมืองเชียงราย ดำเนินงาน โดย นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ และโครงการโยคะสำหรับเด็กและเยาวชน สู่ชุมชน มีโรงเรียนบ้านสันกลางและ นักศึกษาฝึกงานสถาบันราชภัฏเชียงราย ร่วมจัดทำหลักสูตรโยคะสำหรับเด็กและเยาวชนสู่ชุมชน และมีการถ่าย ภาพวีดีโอ ณ.สนามโรงเรียนบ้านสันกลาง ขยายสู่กลุ่มแกนนำท้องถิ่น +อสม.และแม่บ้าน ในตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ขณะเดียวกันมีคุณมัณฑณี หงศ์ลดารม เจ้าของเชียงราย คันทรีฮิลล์รีสอร์ท อำเภอแม่สรวย มาประสานงาน เป็นวิทยากร โยคะในช่วงข้าพเจ้า ลาพักร้อนพอดี พร้อม ได้จัดกิจกรรมมีการปฏิบัติธรรม จากพระวิทยากร จากวัดธรรมการเป็นวิทยากร นำปฏิบัติธรรม ในช่วงปี 2539-2546 ข้าพเจ้าจะร่วมเป็นวิทยากรโยคะ จากหลากหลาย คณะ และตั้งชมรมโยคะในสถาบันราชภัฏเชียงรายริเริ่มเกิดขึ้น โดย มีแกนนำคณะอาจารย์เข้าร่วมจำนวนหนึ่งระหว่างนั้น ปี พ.ศ.2541,พ.ศ. 2542,พ.ศ. 2543 พ.ศ.2544 จึงได้ออกเป็นวิทยากร สอนตามสถานศึกษา,วัด, โรงเรียน,หรือจัดประชุมในโรงแรมและ ตามหมู่บ้าน มีประชาชนหรือพ่อค้า นักธุระกิจเอกชน ในจังหวัดเชียงรายหรือต่างจังหวัด ร่วมกลุ่มกัน 5-20 คนข้าพเจ้าก้ได้สอนออกกำลังกายและโยคะหรือไม้พอง ป้าบุญมี ให้ประชาชนเป็นจุดๆ ได้รับค่าตอบแทนวิทยากรบ้างไม่ได้รับค่าตอบแทนบ้างมีความสุขไป ตามอัตภาพ โดยใช้งบประมาณ ส่วนตัวดำเนินงาน มากกว่า 90 % .. ต่อมา พบประกาศรายการ ตามหาแก่นธรรม ทาง โทรทัศน์ จากนายแพทย์ อำพล จินดานุวัฒน์ ว่ามีงบประมาณ ให้โครงการดีๆ จากกองทุน สสส.ข้าพเจ้าจึง โทรประสานสาน เบอร์โทรศัพย์ ตามที่อยู่ที่ประกาศ ในรายการ สืบเสาะจนสามารถ ได้เอกสารการขอรับทุนสนับสนุน คิดว่าเป็นคนแรกของจังหวัดเชียงราย จากนั้นจึงได้ นำเอกสารไป ปรึกษา คุณงามนิตย์ ราชกิจ และผู้บริหารทุกฝ่าย พร้อม ใช้งบประมาณ ส่วนตัว ถ่านเอกสาร 200 ชุด ให้พ่อบุญเลื่อน ธนะแพทย์ประทาน สภาวัฒนธรรม+ในกลุ่มสมัชชาสุขภาพ และกลุ่มผู้สูงอายุ หรือสถานีอนามัยและพักพวกที่เป็นราชการและเอกชนต่างๆ ข้าพเจ้าคิดว่า การที่ มีงบประมาณ เข้าจังหวัดเชียงราย มากๆ ตามความสามารถ ของผู้ขอรับ ทุน สสส. จะเป็นวิธีหนึ่งให้ จังหวัดเชียงรายมี สภาพคล่องตัวในการปฏิบัติงานในเชิงรุกและร่วมกันด้วยจิตบูรณา ปรากว่า ข้าพเจ้าพบ โครงการที่ข้าพเจ้าทำมาตลอดพบปัญหาทุกรูปแบบ ทั้งทาง บวก และทางลบ และอยู่รอด ปลอดภัย มาตลอด เพราะข้าพเจ้าจะใช้งบประมาณแผ่นดินในส่วนที่จำเป็นเท่านั้น คามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ เชิญติดตาม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน ตอนต่อไป ติดต่อเพิ่ม ที่ 081-5947519 โยคะห่วงใยใส่ใจสุขจิตภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ลิขสิทธิ์ ที่ 1736 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2542 ผู้ริเริ่มก่อตั้ง บุกเบิกและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง คือนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 081-5947519. : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [22 พ.ย. 50 - 12:42:58 น. ] ดำเนินกิจกรรม รณรง" โยคะสร้างสุขภาพวะ กาย+ใจ อาหารปลอดภัย คิดดี ทำดี ห่วงใยใส่ใจ สมาชิกโครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สู่สากล, กลุ่มโยคะสร้างเศรษฐกิจจักสานตะกร้าไม้ไผ่ บ้านเลขที่ 15 หมู่ 4 (ลค.4278, พลัง OTOP มผช 40/2546, ) ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ , จาก. นางสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ 085-5947519, 089-5532146, 084-9852929 : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [29 พ.ย. 50 - 12:08:19 น. ] แจ้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ รมควันหรือ อบควันบ้านดอยจำปี ตำบลป่าสัก อำเภอ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย กรณีละเมิดทรัพย์สินทางบัญญา ลค.4278 และละเมิดลิขสิทธ์ ลอกเรียนแบบโครงการ ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ มีผลตามกฎหมาย นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าของสิทธิ์ 081-594751089-5532146 : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [6 ธ.ค. 50 - 15:02:11 น. ] สวนดอกกุหลาบต้นแบบ แหล่งใหญ่ ในจังหวัดเชียงราย กิจกรรมโยคะสร้างไม้ดอกไม้ประดับ ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ริเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ.2542 จำนวนประมาณ 50 ต้น ปัจจุบันปี พ.ศ. 2550 มีมากกว่า 100,000ต้น / ปี ห่างจากวัดร่องขุ่น มาทางทิศ เหนือ 1.5 กิโลเมตร เชิญติดตามตอนต่อไป : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [6 ธ.ค. 50 - 15:23:38 น. ] โครงการโยคะสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดการบริโภคบุหรี่และสุรา ปี พ.ศ.2547 รหัส 47-00-0505 ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติวัดพระธาตุถ้ำดอยกองข้าว ผู้รับผิดชอบ นางสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ ในนาม หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพจิต วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 คือ สร้างสุขภาพกาย ร่วมสร้างสุขภาพจิต, สร้างเศรษฐกิจ พลิกฟื้นสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมวัฒนธรรม เชิญติดตามตอนต่อไป : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [12 ธ.ค. 50 - 15:41:16 น.] 31-01-2009 : 11:52:47 เพิ่มความคิดเห็น ชื่อ-สกุล : เบอร์ติดต่อ : อิเมลล์ : รายละเอียด : ภาพประกอบ : รหัสอ้างอิง : รายละเอียด 1. แจ้ง คณะกรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมฯไม่ขอใช้งบประมาณสสส.อีกต่อไปหากจะใช้โครงการโยคะห่วงใยใส่ใจสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังการด้วยสติเพื่อสุขภาพและโครงการโยคะสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดการบริโภคบุหรี่และสุรา ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ สิขสิทธิ์ เลขที่ 017316 ถ้าหากจะจำเป็นต้องต่อยอดหรือสารต่อโครงการ ฯต่อไป จะต้องสรุปผลการดำเนินงานส่งเป็นผลงานของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ งานวิชาการห้องสมุด สสจ.ชร.ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน เท่านั้น และจะต้องทำสัญญาข้อตกลงก่อนดำเนินการต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าของและผู้รับผิดชอบโครงการฯ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 04-03-2009 : 18:07:08 2. เรียน คณะกรรมการโครงการอบรมพยาบาลชีวอนามัย หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ลิขสิทธิ์ที่ 017316.ลค 4278 ขอแจ้งให้ทราบว่า กิจกรรมของหลักสูตรฯอนุญาต พยาบาลเทคนิคผู้ชำนาญงาน ที่ผ่านการอบรมอาชีวอนามัย เข้าร่วมกิจกรรมในอนาคต เท่านั้น และจะต้องมีการทำสัญญาของตกลงก่อน ดำเนินการหากละเมิด มีผลทางกฏหมาย พร้อมแจ้งให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าของสอทธิ์ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2552 ประสานงานได้ที่ 086-4301721,081-5947519 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 04-03-2009 : 18:22:08 3. 1. แจ้ง คณะกรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมฯไม่ขอใช้งบประมาณสสส.อีกต่อไปหากจะใช้โครงการโยคะห่วงใยใส่ใจสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังการด้วยสติเพื่อสุขภาพและโครงการโยคะสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดการบริโภคบุหรี่และสุรา ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ สิขสิทธิ์ เลขที่ 017316 ถ้าหากจะจำเป็นต้องต่อยอดหรือสารต่อโครงการ ฯต่อไป จะต้องสรุปผลการดำเนินงานส่งเป็นผลงานของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ งานวิชาการห้องสมุด สสจ.ชร.ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน เท่านั้น และจะต้องทำสัญญาข้อตกลงก่อนดำเนินการต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าของและผู้รับผิดชอบโครงการฯ 2. เรียน คณะกรรมการโครงการอบรมพยาบาลชีวอนามัย หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ลิขสิทธิ์ที่ 017316.ลค 4278 ขอแจ้งให้ทราบว่า กิจกรรมของหลักสูตรฯอนุญาต พยาบาลเทคนิคผู้ชำนาญงาน ที่ผ่านการอบรมอาชีวอนามัย เข้าร่วมกิจกรรมในอนาคต เท่านั้น และจะต้องมีการทำสัญญาของตกลงก่อน ดำเนินการหากละเมิด มีผลทางกฏหมาย พร้อมแจ้งให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าของสอทธิ์ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2552 ประสานงานได้ที่ 086-4301721,081-5947519 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 01-04-2009 : 7:28:08 4. เรียน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, นายกรัฐมนตรีและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รัฐสภา การละเมิดลิขสิทธิ์017361และลค.4278 มีผลตามกฏหมาย ถ้าหากจะดำเนินการต่อไปจะต่อมีสัญญาข้อตกลง ตามกฏหมายเท่านั้น หากมีข้อสงสัย ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721หรือ 081-5947519 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 20-04-2009 : 11:02:52 5. เรื่อง แจ้งให้ทราบ เรียนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การระเมิดลิขสิทธิ์ 017361 และลค.4278 มีผลตามกฏหมาย หากจะนำไปใช้ในประโยชน์ทางราชการหรืองานวิจัย ต้องทำสัญญาข้อตกลงก่อน ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721 081-5947519 | 22-04-2009 : 15:43:44 6. วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2552 จัดบอร์วิชาการนำเสนอผลงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2537 เป็นต้นมา และปลูกป่าทกแทนเทิดพระเกียรติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา เชิญติดตามรูปภาพประกอบการนำเสนอผลงานตอนต่อไป ......... นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 25-05-2009 : 16:25:00 7. เชิญติดตามกิจกรรมผลงานโครงการโยคะสร้างสุขภาพวะคิดดำทำดีถวายสมเด็จย่าพร้อม พระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล(รัชกาลที่ ๘ ) ตามแนวหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ริเริ่มปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุปัน รายงานโดย...นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิคระดับชำนานงาญ (งานห้องสมุด สสจ.ชร.) เชิญติดตามรูปภาพประกอบการบรรยายตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 17-06-2009 : 13:58:41 8. แจ้ง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายและสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย กรณีละมิดทรัพย์สินทางปัญญาและละเมิด ลค.4278 มีผลทางกฏหมาย นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 14-07-2009 : 14:31:08 9. ข้าพเจ้านางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ขอ "สาบาน" ต่อหน้าฟ้- ดินว่า ว่าผลงานสร้างสรรค ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งหลายทั่งปวงของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอถวายแด่พระบาทสมเด็นพระปรเมนทรอนันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ และ ถวายตอบแทนพระคุณเป็นพุทธบูชาแด่พระเด็ชพระคุณเจ้าพ่วงพ่อดาบส สุมโน พร้อม บิดา มาดา เจ้ากรรมนายเวร เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลไปข้าหน้า ด้วยการควบคุม ดูและของข้าพเจ้าและญาติหรือตัวแทนของข้าพเจ้าที่เที่ยงธรรมตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ทั่วไทย และทั่วโลก ตลอดกาล | 16-07-2009 : 12:21:59 10. เรียน พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพร้อมผู้ว่าราชการจังหวักเชียงรายและพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาว,พัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย,พัฒนาชุมชนอำเภอเวียงชัย,พัฒนาชุมชนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง,พัฒนาชุมชนอำเภอแม่จัน ฯลนฯ การนำเอาลิขสิทธิ์016316(หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพและลค.4278 ไปใช้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย การที่ข้าพเจ้าสมัครเป็นสมาชิก OTOP นั้นใช้ว่าจะให้สิทธิ์ใช้ไปขยายผลและสวมหรือทับซ้อนผลงานได้ จะต้องมีสัญญาข้อตกลงเท่านั้น จึงขอแจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าของสิทธิ์ ผู้ประกาศ ประสารงานได้ที่ 086-4301721,081-5947519 ขอขอบคุณ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 05-10-2009 : 15:44:34 11. แจ้งงานแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กรณีลอกเรียบแบบผลงานและละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฏหมาย ประสานงานได้ที่ อรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 21-04-2010 : 14:15:52 12. "เป็งปุ๊ต 2553" จัดกิจกรรมจัดสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศนย์ เพิ่มเต็ม ณ บริเวนหน้าห้องงานศูนย์ข้อมูลทางด้านวิชาการห้องสมุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ,บริเวณระเบียงไม้ดอกไม้ประดับ ชั้น 3 ฝั่งซ้าย สสจ.ชร.เพื่อบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8,พระเดชกระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน พร้อมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีการจัดพุ่มเศรษฐีใหม่ใส่ใจผูปฏิบัติธรรม จำนวน 13 กระถาง,ปาล์มไผ่เขียว 10 พุ่ม ผลงาน 100 %โดย.นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิคระดับชำนาญงาน งานวิชาการห้องสมุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เชิญติดตามต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 28-04-2010 : 17:23:18 13. แจ้ง คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ จังหวัดเชียงราย และสมัชชาสุขภาพ กรณี ละเมิดลิขสิทธิ์ 017361และลค.4278 และ เครื่องหมายการค้า ทะเบียนที่ ค 317750 มีผลตามกฏหมาย ถ้าหากจะดำเนินการต่อไป จะต้องทำสัยญาข้อตกลง ตามกฏหมาย เท่านั้น และต้องขออนุญาตเป็นครั้งๆไป เท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721หรือ 081-5947519 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 20-07-2010 : 10:49:06 14. ข้าพเจ้านำเอาผลงานของข้าพเจ้าคือไม้ไผ่รมควันดำหรือน้ำตาลดำไปถวายและตลาดครั้งแรกของดอยตุงหรือโครงการพัฒนาดอยตุง เชียงรายต่อมาจึงนำเอาหัตถกรรมไม้ไผ่รมครัวลายบนไม้ไปแสดงอย่างเป็นทางการ เชิญติดตามรูปภาพประกอปหลักฐานการบรรยายตอน ต่อไป หากละเมิดทรัพย์มีผลทางกฎหมาย ประสานงานสอบถามเพิ่มเติมได้ อรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 16-08-2011 : 7:42:50 15. โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ปัญหาความยากจนสู่สากล โดย...นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ แจ้งให้พิจารณาไม่อนุญาต นำไปประเมินผลงานในภาพรวมของนางสาวมาลีวัลย์ ศรีวิลัย ของยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย หากละมิดมีผลทางกฎหมาย จึงแจ้งให้สำนักบริหารและประเมิลผลส่วนกลางให้พิจรณา ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,081-5947519 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 02-09-2011 : 4:09:09 16. แจ้งโครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับถวายพ่อ(ถนนสายไม้ดอกไม้ประดับ)เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พร้อมบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโนเชิญติดตามตอนต่อไปประสานงานได้ที่ อรพิณ มูลสวัสดิ์ หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพฯ 086-4301721 | 18-09-2011 : 9:21:31 17. เชิญ ติดตามกิจกรรมและโครงการปลูกป่าเทิดพระเกียรติ โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล ของหลักสูตรเทคนิคการอกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ โดย นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โดยการมีส่วนร่วมจาก บุคคล ทั้งองค์กรภาครัฐบาลและเอกชน เชิญติดตามภาพประกอบอย่างเป็นขั้นเป็น ตอน ตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 21-09-2011 : 3:26:49 18. เชิญติดตามนวัฒกรรมย้อนกลับโครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ (ลิขสิทธิ์ 017316) ตามสัญญาข้อตกลง ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ต่อนต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,0815947519 | 19-10-2011 : 5:54:21 19. พ.ศ. 2524 ริเริ่ม บุกเบิกออกทันตกรรมเคลื่อนที่ในจังหวัดเชียงราย เชิญติดตามตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 19-10-2011 : 9:57:33 20. หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(ลิขสิทธิ์ 017416) เป็นทักษะพิเศษส่วนบุคคลของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ บูรณาการไว้เพื่อกาลกุศล ตามสัญญาข้อตกลง เท่านั้น แจ้งบุคคล องค์กร และหน่วยงานต่างๆทราบ หากละเมิดครบองค์ประกอบมีผลทางกฎหมายทั้นที ในรายละเอียดประสานงานได้ที่ข้าพเจ้าฯ 086-4301721 ,081-5947519 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 21-10-2011 : 4:12:37 21. จัดกิจกรรมโยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ สวน ครัวรั้วกินได้ รั้วขายได้และ ปลูกสมุนไพรลูกผักอินทรีย์ ไว้กินเอง) แบบอินทรีย์ (ป ต่อเนื่อง ในโครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขญหาความยากจนสู่สากล ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ณ.ของข้าพเจ้าเอง บ้านเลขที่ 15 หมู่ 4 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เชิญติดตามตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 22-10-2011 : 7:13:19 22. แจ้งผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ทุกคน กรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฎหมาย หากจะดำเนินกิจกรรมต่อไป จะต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งๆไป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร 086-4301721 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 31-10-2011 : 22:37:47 23. แจ้งผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ทุกคน กรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฎหมาย หากจะดำเนินกิจกรรมต่อไป จะต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งๆไป หากนำงบประมาณแผ่นดินมาใช้ จะต้องรับผิดชอบการเสียหายใดๆทั้งหลาย ทั้งปวง ด้วย ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร 086-4301721 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 31-10-2011 : 22:43:27 24. ทพ.โฆษิต อบสุวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย คนใหม่ กาณี บริหารงานไม่เป็นธรรมและละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฎหมาย พร้อม หน่วยงานราชการ องค์กรหรือบุคคล จะเข้าร่วมได้จะต้องผ่านการตรวจสอบ จาก สตง.หรือปปง.และหรือมีการทำสัญญาข้อตกลงก่อนเท่านั้น ,ประสานงานได้ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,081-5947519 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 08-11-2011 : 4:28:07 25. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเชียงราย , มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเวียงชัย และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กรณีและละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฎหมาย พร้อม หน่วยงานราชการ องค์กรหรือบุคคล จะเข้าร่วมได้จะต้องผ่านการตรวจสอบ จาก สตง.หรือปปง.และหรือมีการทำสัญญาข้อตกลงก่อนเท่านั้น ,ประสานงานได้ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,081-5947519 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 08-11-2011 : 4:38:56 26. จัดเตรียมชุดไผ่พลาสติก จำรอง 5 เล่ม พร้อมรางไม้ไผ่ เพื่อบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดอบสสุมโนและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ณ.อาศรมไผ่มรกต ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย เนื่อครบรอบ 43 ปีการเสียชีวิตของพ่ออ้าย มูลสวัสดิ์ (11 พฤศจิกายน 2511- 11 พฤศจิกายน 2554) พร้อมแสดงผลงานโครงการปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติฯ ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร 086-4301721 เชิญติดตามตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 09-11-2011 : 4:24:27 27. พ.ศ.2547 (แปดปี ที่ผ่านมา ) จัดกิจกรรมโยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อม ปรับภูมิทัศน์ ไม้ดอก.ไม้ประดับ ปลูกต้นศลมังกร 2 ต้น จนใหญ่โตสง่างาม บริเวณ พระบรมฉายาลักษณ์ และหมากเหลือง 2 ต้น สามแยกมุมทิศตะวันตก ต่อมามีการสร้าง ศูนย์ อสม.ประจำหมู่บ้าน ป่าไผ่ วันนี้วันศุกร์ที่ 17 พ.ย. 2554 ประมาณ 1 อาทิตย์ ที่ผ่านมา ปรากฎว่า สนมัง 2 ต้นที่ใหญ่โตอย่างสง่างาม ได้ ถูกตัดทำลาย ทิ่งไปแล้ว เชิญติดตามรูปภาพประกอบตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ อรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 18-11-2011 : 8:35:52 28. ประกาศ แจ้ง สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ผลงานวิชาการและการวิจัย หลักสูตรท้องถิ่นระดับการศึกษาพื้นฐานช่วงประถมศึกษา โรงเรียนบ้านร่องเบ้อ จังหวัดเชียงรายโพส : วันที่ 5 ส.ค. 2553 เวลา : 17:43 น. โหวต : | เข้าชม : 2,761 ครั้ง การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นที่เชื่อมโยงความรู้ ความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 โดย : นายสมบัติ จักรสมศักดิ์ ต่อมามีการเข้ามาทับซ้อนผลงาน เชื่อมโยงภูมิปัญญาสู่ชุมชน ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(ลิขสิทธิ์ 017316) ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ยั่งไม่มีการแก้ไข จึงประกาศให้สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร. 086-4301721,081-5947519 เชิญติดตามรูปภาพประกอบการบรรยายตอนต่อไป ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คะแนนโหวต : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 25-11-2011 : 4:10:44 29. วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ขอรับสำเนาเอกสารการกู้เงินสามัญและการกู้เงินฉุกเฉินจากสหกรณ์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เพิ่มเติม ได้รับจำนวน 9 แผ่น เพื่อเป็นหลักฐานประกอบรายงานกระบวนการพิจารณาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง แจ้งไว้ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,081-594719 เชิญติดตามตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 26-11-2011 : 4:51:11 30. หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพี่อสุขภาพ โดยนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ แนะนำนายโสไกร ใจหมั้นได้รู้จักพระอาจารย์วิบูลย์ ธรรมเตโช ในฐสนะเพื่อนร่วมงานเก่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในเรือนจำกลางเชียงราย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538-2548 และต่อมา นายโสไกร ใจหมั้น จึงย้าย มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่สำนักพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย เป็นสำนักงานที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่ทั่วประเทศไทย การปฏิบัติงานจึงเป็นการปฏิบัติงานแบบทับซ้อนมาโดยตลอด เหตุเกิดจากนายโสไกร ใจหมั้น เขียนโครงการขึ้นมาใหม่ ตัดชื่อข้าพเจ้านางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ออกโดยไม่นึกถึงบุญคุณที่ข้าพเจ้าได้แนะนำพร้อมช่วยเขียนโครงการฯของบประมาณ และแนะนำ งบประมาณ สสส.ให้รู้จักเป็นครั่งแรก จนกลายเป็นนโยบายของรัฐบาลมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน เชิญติดตามรูปภาพประกอบตอนต่อไป ประสานงสานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721หรือ081-5947519 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 22-12-2011 : 4:16:34 31. หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพี่อสุขภาพ โดยนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ แนะนำนายโสไกร ใจหมั้นได้รู้จักพระอาจารย์วิบูลย์ ธรรมเตโช ในฐานะเพื่อนร่วมงานเก่า เจ้าหน้าที่ในเรือนจำกลางเชียงราย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538-2548 และต่อมา นายโสไกร ใจหมั้น จึงย้าย มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่สำนักพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย เป็นสำนักงานที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่ทั่วประเทศไทย การปฏิบัติงานจึงเป็นการปฏิบัติงานแบบทับซ้อนมาโดยตลอด เหตุเกิดจากนายโสไกร ใจหมั้น เขียนโครงการขึ้นมาใหม่ ตัดชื่อข้าพเจ้านางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ออกโดยไม่นึกถึงบุญคุณที่ข้าพเจ้าได้แนะนำพร้อมช่วยเขียนโครงการฯของบประมาณ และแนะนำ งบประมาณ สสส.ให้รู้จักเป็นครั่งแรก จนกลายเป็นนโยบายของรัฐบาลมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ต่อมาปี พ.ศ.2548-2549 ข้าพเจ้าได้ขยายผลงานปลูกไม้ดอกไม้ประดับและปลูกป่าทดแทนทั่งในศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยปลากั้ง และสองข้างทางในหมู่บ้านห้วยปลากั้ง และศูนย์สังเคราะห์เด็กในหมู่บ้านฯ โดยมีพระที่เป็นชาวเขาประจำอยู่,มีประชาชนและคณะกรรมการหมู่บ้านมาช่วยปลูกเป็นจำนวนมาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 มีพระอาจารย์ พบโชคฯเข้ามาก่อตั้งวัดห้วยปลากั้ง โดยมีนาย โสไกร ใจหมั้นเจ้าหน้าที่สำนักพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย โดยมี นายถวิลฯ ประทานชุมชนห้วยปลากั้งเป็นผู้ประสานงาน จัดตั้งวัดห้วยปลากั้งในกาลต่อมา พระอาจารย์พบโชค จึงได้พบโชคในครั้งนี้เป็นต้นมา เชิญติดตามรูปภาพประกอบตอนต่อไป ประสานงสานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721หรือ081-5947519 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 22-12-2011 : 4:56:35 32. โครงการโยคะปี 2000 เริ่มดำเนินการโครงการ 14 กุมภาพันธ์ 2543 ,โครงการโยคะห่วงใยใส่ใจสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ขยายผลงานสู่ สถานีอนมัยบ้านร่องเบ้อ ก่อตั้งการออกกำลังกายและโยคะผู้สูงอายุในวัดและสถานีอนามัยบ้านร่องเบ้อ สถานีอนามัยร่องเบ้อได้มองเห็นความสำคัญจึงได้นำไปขยายผลและออกแสดงผลงานให้อบต.ห้วยสัก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย โรงเรียนบ้าน่องเบ้อได้เห็นว่าโครงการมีความพร้อมมีประชาชนเข้าร่วมเริ่ม ประมาณ 10-11คน ขยายผล ถึง 300 กว่าคน จึงเข้ามาทับซ้อน เพื่อเป็นงานวิจัย หลักสูตรท้องถิ่นระดับการศึกษาพื้นฐานช่วงประถมศึกษา โรงเรียนบ้านร่องเบ้อ ทำการวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นที่เชื่อมโยงความรู้ ความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 โดย : นายสมบัติ จักรสมศักดิ์ ต่อมามีการเข้ามาทับซ้อนผลงาน เชื่อมโยงภูมิปัญญาสู่ชุมชน ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(ลิขสิทธิ์ 017316) ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โดยเขียนโครงการขึ้นมาทับซ้อนร่วมกันด้วยจิตบูรณา แล้วตัดชื่อข้าพเจ้านางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ ออก จากผลงานของข้าพเจ้าแย้งผลงานไปอย่างไม่มียางอาย จึงขอเชิญสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบเพื่อหาความเป็นธรรมต่อไป ประจุบัน ยั่งไม่มีการแก้ไข จึงประกาศให้สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร. 086-4301721,081-5947519 เชิญติดตามรูปภาพประกอบการบรรยายตอนต่อไป ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 25-12-2011 : 0:38:47 กลับ กระถางไม้ไผ่,หรือตะกร้าไม้ไผ่ ,รังไม้ไผ่ทรงกลม,ทรงเหลี่ยม รมควันลงลายไม้ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ลค.4278 www.takramaipai.com copyrights © 2007 - 2008 ข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญา ปี พ.ศ. 2535 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ Email : orapin@takramaipai.com Tel. 081-5947519, 083-0387082

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 14-01-2012 : 0:26:58
52. กิจกรรมโยคะสร้างเศรษฐกิจจักสานตะกร้าไม้ไผ่รมควันดำ เจ้าของหลักสูตรฯนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ได้พาสมาชิกในโครงการโยคะฯไปศึกษาดูงานภายในกลุ่มเดียวกันตามสัญญาข้อตกลง ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร 053-711056,086-4301721,081-5947519 ติดตามตอนต่ไป..

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 27-01-2012 : 18:21:46
53. กิจกรรมโยคะสร้างเศรษฐกิจจักสานตะกร้าไม้ไผ่รมควันดำหรือหัตถกรรมไม้ไผ่รมควันดำ พร้อมจัดกิจกรรมโครงการปลูกไผ่ทกแทนเทิดพระเกียรติ(หรือปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติ) โดย........ เจ้าของหลักสูตรฯนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ได้พาสมาชิกในโครงการโยคะฯไปศึกษาดูงานภายในกลุ่มเดียวกันตามสัญญาข้อตกลง ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร 053-711056,086-4301721,081-5947519 (เจ้าของโครงการฯและเจ้าของหลักสูตรฯ)ติดตามตอนต่ไป..

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 28-01-2012 : 1:45:41
54. วันที่ 19-22พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าของโครงการฯและหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ได้ฝึกสอนฟ้อนฟื้นฟูวัฒนธรรมโดย ที่ นาน 8o กว่าปี ที่ผ่านมาตั่งแต่ก่อตั้งบ้านปุยคำและชนเผ่าบี ซู มายังไม่มีผู้ใดเข้ามาฝึกสอน ในวันนนี้จึงเป็นโอกาสที่ดี ที่นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ นำทีมงานลูกศิษย์ฟ้อนฟื้นฟูวัฒนธรรม พร้อมจัดนำเสนอผลงานและกิจกรรมโยคะฟื้นฟูวัฒนธรรม ในงานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง และพร้อมตั่งกองผ้าป่าสมทบทุนสังคม และทุนส่วนตัวและ สสส.นำเสนอผลงาน 15 นาทีแทนประเทศจีน นับว่าเป็นโอกาสที่ดีของชนเผ่า บี ซู ปุยคำ อีกครั้งแรกด้วย เชิดติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์(แสงดาว | 28-01-2012 : 2:15:27
55. มีความสุขสดใส ตามแบฉบับ อรพิณ โยคะ กับลูกศิษย์ และแกนนำ ในโครงการโยคะฯและหลักสูตรฯ ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721 หรือ 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 28-01-2012 : 2:25:53
56. กระบวนการประสานงานครบหลักสูตรฯกับมือของ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ และลูกศิษย์สมาชิกในโครงการฯและหลักสูตรฯอย่างถ้อยคำถ้อยอาศัย ในฟื้นที่ ตามบันทึกสัญญา เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 28-01-2012 : 2:44:45
57. ประสานงานร่วมกันด้วยจิตบูรณาก่อนจะมีองค์กอนในท้องถิ่นเข้าไปทับซ้อนผลงานเชิญติดตามตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ร้านคนป่าการเกษตรกาดไม้ค่ายเม็งรายมหาราช เจ้าของผลงานฯ โทร.053-711056,086-4301721,081-59475

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 28-01-2012 : 2:55:07
58. บรรยากาศสดใส ในการร่วมกันด้วยจิตบูรณา อย่างมีความสุขกับประชาชนและผู้ใหญ่บ้านในฟื้นที่ แต่ ว้าย !!!!!!!!! E Y ร้าย100 % เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2547 มีเจ้าหน้าที่ อบต.ตำบลในฟื้นที่ เริ่มเข้ามาสอดแนม นึกว่าใคร แต่ก็เป็นลูก อสม.หมู่บ้านเดียวกัน แน่!!!!!!!!ถ่ายรูปซะหน่อย ก๊ะ ยังอายอยู่เนี้ย หน้าบางๆอย่างนี้อย่างจะเป็นคนขโมยผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ต้องไล่ไปกินกระหล่ำบนดอยซ๊ะจะได้เค็ดไปตลอดชีวิต เนี้ยๆๆๆๆๆ %%%%%%%%%%%

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 28-01-2012 : 3:14:30
59. โยคะสร้างเศษรฐกิจจักสานตะกร้างไม้ไผ่(หัตถกรรมไม้ไผ่รมควันดำ)และปลูกไผ่ทดแทนหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ลิขสิทธิ์ 017316

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 28-01-2012 : 6:40:13
60. แจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการโยคะสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดการบริโภคบุหรี่และสุรา ไม่ได้ถ่ายโอนอำนาจสู่ท้องถิ่นจากเจ้าของผู้รับผิดชอบโครงการฯโดยชอบธรรม การใช้อำนาจสั่งการโดยทับซ้อนผลงานอย่างไม่เป็นธรรมถื่อว่าผิดกฏหมายและไม่เป็นธรรม จะนำไปอ้างถึงความสำเร็จของผลงานในจังหวัดเชียงรายแล้วขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆ ไม่ได้ หากจะจำเนินการต่อไป เชิญ ปปง.ปปช.และ สตง. ตรวจสอบก่อนนำสัญญาข้อตกลงเป็น ครั้งๆไป เท่านั้น

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 12-03-2012 : 1:12:03
61. โครงการโยคะสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดการบริโภคบุหรี่และสุรา ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติวัดพระธาตุถ้ำดอยกองข้าว ปีพ.ศ.2547 โดยหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ต่อยอด โครงการโยคะห่วงใยใส่ใจสุขภาพ.โครงการโยคะปี 2000 โครงการโยคะฯลฯ ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โปรดติดตามคำบรรยายพร้อมภาพประกอบอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตอนต่อไป กิจกรรมแสดงผลงานในโครงการรักหัวใจใส่ใจคอเรสตอรอล 23 มกราคม 2547 (ใช้เงินส่วนตัวดำเนินการ 2,300 บาท)

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 12-03-2012 : 1:29:15
62. วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๔๘ โรงการโยคะสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดการบริโภคบุหรี่และสุรา ณ.ลานปฏิบัติธรรมวัดดอยกองข้าว ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เจ้าโครงการ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ร่วมกับวัดดอยกองข้าว ขอเชิญกองกำลังผาเมืองและวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย(แผนกไฟฟ้า)เข้ามามีส่วร่วมตามรูปภาพประกอบ เชิญติดตามต่อนต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาวมอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 02-04-2012 : 23:47:42
63.

| 02-04-2012 : 23:52:13
64. วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๔๘ โครงการโยคะสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดการบริโภคบุหรี่และสุรา ณ.ลานปฏิบัติธรรมวัดดอยกองข้าว ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เจ้าโครงการ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ร่วมกับวัดดอยกองข้าว ขอเชิญกองกำลังผาเมืองและวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย(แผนกไฟฟ้า)เข้ามามีส่วร่วมตามรูปภาพประกอบในการริเริ่มก่อตั่งขยายผลสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีอาจารย์จินตนา มนีรัตน์และ ดร.ปนะเวชเวชะ เป็นที่ปรึกษาพร้อมดำเนินกิจกรรมปลูกไผ่ ทดแทนเทิดพระเกียรติ เชิญติดตามตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาวมอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 03-04-2012 : 0:01:53
65. กรกฏาคม 2538 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ รวมพลังพอ.สว.จังหวัดเชียงราย ประมาณ พันกว่าคน ร่วมถวาย สดุดี ในวันสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวรรคต ณ.ลานพระพุทธรูปราชกาลที่ ๕ (บริเวณศาลากลางหลังเก่า จังหวัดเชียงราย) ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร. 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 03-04-2012 : 0:22:39
66. ติดตามผลงานประมาณ 10 ปี ย้อนหลัง นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ในนามร้านคนป่าการเกษตร กาดไม้ค่ายเม็งรายมหาราช ร่วมสร้างไม้ดอกไม้ประดับ โดย.ร่วมบริจากต้นพวงแสด จำนวน 50 ต้น ณ.รั้วค่ายเม็งรายมหาราช (ด้านบ้านพักนายสิบ )และต้นสนมักกร 4 ต้น และ ต่อมาขยายผลแบ่งแยกไปปลูกป้ายสนามโรงเรียนวิวัฒพลเมืองค่ายเม็งรายมหาราชในปี พ.ศ. 2545 ในช่วงเป็นวิทยากรขยายกิจกรรม โยคะฯในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ายเม็งรายมหาราช เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 03-04-2012 : 0:52:55
67. รูปภาพกิจกรรมต่อเนื่อง

| 03-04-2012 : 1:03:10
68. 10 ตุลาคม 2546 จัดทำ VCDนำเสนอนสู่โยบาย ขยายผลแจกจังหวัดที่ เกี่ยวข้องทั่วประเทศไทย ณ .ห้องประชุม ตามภาพประกอบ

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 03-04-2012 : 1:18:08
69. แจ้ง......เจ้าหน้าที่ ทุกคนของ กลุ่มงานเอดส์,กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลื่อก , กลุ่มงานประกันสุขภาพและงานทุกงาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ลิขสิทธิ์เลขที่ 017316 ได้สร้างผลงานโครงการโยคะห่วงใยใส่ใจสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพไม่อนุญาต นำไปเปิดเผย ,ดัดแปลงหรือทำซ้ำ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือนำไปพัฒนาต่อยอดโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำสัญญาข้อตกลงต่อข้าพเจ้าก่อนเท่านั้น หากละเมิด มีผลทางกฏหมายทั้งทางแพ่งและอาญา มีโทษทั้งจำทั้งปรับหรือทั้งจำทั้งปรับตามกฏหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ โปรดติดตาเจ้าของสิทธิ์ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 081-5947519.086-4301721หรือติดต่อผ่าน053-711056

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 25-04-2012 : 5:21:35
70. ประกาศ........ แจ้งให้เพื่อพิจารณา ข้าพเจ้าไม่อนาญาตให้ผลงานโยคะ ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(ลิขสิทธิ์ 017316) ของข้าพเจ้าไปเกี่ยวข้องหรือขยายผลงานต่อยอดในเครือข่ายของข้าพเจ้า ให้กับงานทันตสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นับตั่งแต่ วันที่ 24 มีนาคม 2546 ตามหนังสือรับสสจ.ชร.ที่ 3643 ลงวันที่ 27 พ.ค.2546 เวลา 10.00 น.ตามหลักฐานรูปภาพประกอบ เป็นต้นมา หากมีเหตุผลเพียงผลจำเป็นต้องใช้ อำนาจสั่งการจาก งบประมาณแผ่นดินมาเกี่ยวข้อง จะต้อง ผ่านการตรวจสอบจาก สตง.ปปง.ปปช.ฯลฯ ก่อนทำสัญญาข้อตกลงพร้อมขออนุญาตเป็นครั้งๆก่อนเท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าของผลงานโทร.081-5947519 หรือ 086-4301721

| 28-04-2012 : 3:15:31
71. ได้ชักชวนต้นแบบ แม่ก้อม มูลสวัสดิ์(มารดาของข้าพเจ้า) และผู้ป่วยประจำโรงพยาบาลพาน ดำเนินกิจกรรมโยคะร่วมสร้างสุขภาพจิตในจังหวัดเชียงราย เริ่มอย่างเป็นทางการตั้งแต่,มีนาคม พ.ศ. 2537 ณ. ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติวัดพระธาตุถ้ำดอยกองเข้า(วัดดอยกองข้าว) ตามภาพกิจกรรม บางส่วนที่มีอยู่ ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร. 081-5941519 หรือ 086-4301721

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 07-05-2012 : 4:01:44
72. การสร้างและส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน หรือในประชาชน ในระบบราชการข้าพเจ้าได้เริ่มอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ.2524 โดย....เริ่มออกหน่วยทันตกรรมในโรงเรียน เช่นโรงเรียนขัวแคร่,โรงเรียนบ้านโปงน้อย เป็นต้น และข้าพเจ้าได้เริ่มสอดแทรงเรื่องของโยคะเข้าร่วมเมื่อมีโอกาศ ในกลุ่มนักเรียน เมื่อตอนที่ข้าพเจ้าได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว อยู่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ไปออกหน่วยทันตกรรมในโรงเรียนร่วมกับพี่โจ๊ะ หรือคุณวัชรา ปัญญาบูญ (คุณพี่วัชรา สิงหศักดิ์) นั้นเอง ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร. 081-5947519 หรือ 0086-4301721

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 07-05-2012 : 4:50:07
73. เชิญติตามผลการดำเนินงานต่อเนื่อง ปี 2555 ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ เชิญติดตามตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 081-5947519,086-4301721

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 07-05-2012 : 23:39:28
74. โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 2546-2555

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 08-05-2012 : 0:07:59
75. ริเริ่มแนะนำงบประมาณ สสส.และกิจกรรมแสดงผลงานโยคะของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ลงสู่หน่วยงานเทศบาลเมืองเชียงราย 24มีนาคม 2546 โดยนำเสนอผลงานสมาชิกโยคะ ผู้สูงอายุบ้านร่องเบ้อ ณ.ลานสนามบินเก่า ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721

| 08-05-2012 : 1:11:03
76. รูปภาพแสดงกิจกรรมต่อเนื่อง

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 08-05-2012 : 1:16:53
77. กิจกรรมต่อเนื่อง โดยนำเสนอผลงานสมาชิกโยคะ ผู้สูงอายุบ้านร่องเบ้อ วิทยากร แกนนำ หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ผลักดัน นโยบายรัฐบาลให้เกิดการสร้างสุขภาพทั่วไทยใน พ.ศ.2546 ลงสู่ในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.081-5947519 หรือ หรือ 086-4301721

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 09-05-2012 : 5:20:24
78. กิจกรรมต่อเนื่อง โดยนำเสนอผลงานสมาชิกโยคะ ผู้สูงอายุบ้านร่องเบ้อ วิทยากร แกนนำ หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์, คือ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์,นางสาวชยุดา บัวสุวรรณ ,ส.ต.(หญิง) พรรณี กุณามา,และคณะแกนนำผู้สูงอายุบ้านร่องเบ้อ 40 คน ผลักดัน นโยบายรัฐบาลให้เกิดการสร้างสุขภาพทั่วไทยใน พ.ศ.2546 ลงสู่ในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.081-5947519 หรือ หรือ 086-4301721

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 09-05-2012 : 5:44:09กลับ
กระถางไม้ไผ่,หรือตะกร้าไม้ไผ่ ,รังไม้ไผ่ทรงกลม,ทรงเหลี่ยม รมควันลงลายไม้ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ลค.4278
www.takramaipai.com   copyrights © 2007 - 2008
ข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญา ปี พ.ศ. 2535
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ Email : orapin@takramaipai.com   Tel. 086-4301721,081-5947519