หน้าหลัก | ติดต่อ | อิเมลล์
สวัสดีผู้ที่เข้ามาเยือนเว็บ ตะกร้าไม้ไผ่ ดอท คอม ทุกๆ ท่าน !!

รายละเอียด

หัตถกรรม ไม้ไผ่รมควันลงลายไม้ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ลค.4278

หัตถกรรม ไม้ไผ่รมควันลงลายไม้ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ลค.4278

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อกับทางเจ้าของสิทธิ์ได้โดยตรง ที่ คุณ อรพิณ มูลสวัสดิ์ เบอร์โทร. 081-5947519, 083-0387082 

 

 24-12-2008 : 18:22:33

เพิ่มความคิดเห็น  
ชื่อ-สกุล :
เบอร์ติดต่อ :    อิเมลล์ :
รายละเอียด :
ภาพประกอบ :

: ป้อนเลขที่เห็น    : ป้อนรหัสที่เห็น
banboon_code

รายละเอียด  
1. หัตถกรรมไม้ไผ่,เฟอร์นิเจอร์ไม่ไผ่ฯลฯ ( ขั้นตอนการทำรวดลายให้เกิดขึ้นบนไม้โดยการรมควัน) ทรัพย์สินทางปัญญา ลค 4278 อรพิณ มูลสวัสดิ์ มีศูนย์จำหน่ายแห่งเดียวในประเทศไทย ที่กาดไม้ ค่ายเม็งรายมหารมช ติดต่อได้ ที่ ร้านคนป่าการเกษตร กาดไม้ค่ายเม็งรายมหาราช โทร. 053-711056 หรือ 086-4301721และ081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 12-02-2009 : 13:32:28
2. แจ้งคณะกรรมการงานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย การที่คณะทำงานท่านได้นำหัถกรรมตะกร้ากระถางไม้ไผ่ การทำรวดลายให้เกิดขึ้นบนไม้โดยการรมควันลค.4278 และทรัพย์สินทางปัญญาของข้าพเจ้า ไปนำเสนอผลงานในงานมหกรรมวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ปีพศ. 2552 โดยจัดบอร์ดนำเสนอผลงานทางเข้าออก ของงาน ระหว่างวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2552 โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือขออนุญาตข้าพเจ้าแต่อย่างใด กรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฏหมาย ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวโดยใช้เงินส่วนตัวไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 14-05-2009 : 12:03:32
3. เชิญติดตาม "ศิลปประยุกต์ "สินค้าน้องใหม่ถูกใจวัยหวาน หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ขันตอนการทำลวดลายให้เกิดขึ้นบนไม้โดยการพ่นสี ทรัพย์สินทางปัยญา ลค.5409หรือ อก.5181รับรองการแจ้งข้อมูลให้ไว้ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 (ระเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลตามกฏหมาย) ประสานงานได้ที่ อรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,081-5947519หรือ,053-711056

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 11-06-2009 : 12:22:43
4. เชิญติดตาม โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษบกิจพอเพียง (โครงการ 2)โครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์ สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวไทย ในอนาคต โดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด ประสานงานได้ที่ อรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,081-5947519 เชิญติดตามรูปภาพประกอบกิจกรรม ตอนค่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 11-06-2009 : 12:43:46
5. แจ้ง สำนักป่าอนุรักษ์ที15,ป่าไม้จังหวัด ,เกษตรจังหวัด,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เกษตรพื้นที่สูง โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่,กศน.และกระทั่วศึกษา ทั่วประเทศ กรณีละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา และ ลค.4278 มีผลทางกฏหมาย (ผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมไม้ไผ่รมควันลายบ้นไม้และพ่นสี )

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 10-07-2009 : 15:35:38
6. ดีจร้า

กัญญาวร์ นำพา | 08-08-2009 : 11:27:43
7. แจ้งเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ 017316 และ ลค.4278มีผลตามกฏหมาย ประสานงานได้ที่ อรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 25-08-2009 : 14:45:22
8. แจ้งชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย,และชมรมจริยะธรรม สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย,โครงการบ้านจุ่มเมืองเย็น กรณีละเมิดหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพและลค 4278 มีผลทางกฎหมาย ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,081-8947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 04-11-2009 : 15:23:06
9. แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและคณะผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดเชียงราย กรณีละเมิดทรัพย์ทางปัยญาหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ,และ ลค.4278 มีผลทางกฎหมายหากจะดำเนินการใดๆต้องทำสัญญาข้อตกลงก่อนเท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,81-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 04-11-2009 : 15:28:09
10. . แจ้ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย กรณีละเมิดทรัพย์ทางปัยญาหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ,และ ลค.4278 มีผลทางกฎหมายหากจะดำเนินการใดๆต้องทำสัญญาข้อตกลงก่อนเท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,81-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 04-11-2009 : 15:41:58
11. แจ้ง สำนักพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย,พุทธสมาคมจังหวัดเชียงราย ,สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ,ป่าไม้จังหวัดเชียงราย กรณีละเมิดทรัพย์ทางปัยญาหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ,และ ลค.4278 มีผลทางกฎหมายหากจะดำเนินการใดๆต้องทำสัญญาข้อตกลงก่อนเท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,81-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 04-11-2009 : 15:46:02
12. แจ้งงานยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและยุทศาสตร์จังหวัดเชียงราย กรณีละเมิดทรัพย์ทางปัญญาหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ,และ ลค.4278 มีผลทางกฎหมายหากจะดำเนินการใดๆต้องทำสัญญาข้อตกลงก่อนเท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,81-5947519

| 04-11-2009 : 15:53:19
13. . แจ้งงานประกัน 30 บาทรักษาทุกโรค,งานส่งเสริมสุขภาพ,งานพัฒนาบุคลากร,งานโรคไม่ติดต่อ ,ฯลฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กรณีละเมิดทรัพย์ทางปัญญาหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ,และ ลค.4278 มีผลทางกฎหมายหากจะดำเนินการใดๆต้องทำสัญญาข้อตกลงก่อนเท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,81-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 04-11-2009 : 15:58:03
14. . แจ้ง โรงเรียนชาวนาอำเภอเชียงแสย ผ่าน กศน.อำเภอเชียงแสน ผ่านนายอำเภอเชยงแสน ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กรณีละเมิดทรัพย์ทางปัยญาหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ,และ ลค.4278 มีผลทางกฎหมายหากจะดำเนินการใดๆต้องทำสัญญาข้อตกลงก่อนเท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,81-5947519 (ทราบ 24 พ.ย. 2552)

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 25-11-2009 : 15:52:41
15. แจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ,คณะกรรมการเทศกาลเชียงรายดอกไม้บาน ครั้งที่ ๖ /พ.ศ.๒๕๕๓ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๒-๔ มกราคม ๒๕๕๓ ) ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กรณีละเมิดทรัพย์ทางปัยญาหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ,และ ลค.4278 มีผลทางกฎหมายหากจะดำเนินการใดๆต้องทำสัญญาข้อตกลงก่อนเท่านั้นเพราะเตือนกันด้วยวาจา มาหลายปีแล้ว ยังมีสินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่ ขันตอนการทำรวดลายให้เกิดขึ้นบนไม้โดยการรมควัน จำหน่ายในงานอยู่ ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,81-5947519

| 06-01-2010 : 14:15:42
16. แจ้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในงานการเทศกาลเชียงรายดอกไม้บาน ครั้งที่ ๖ /พ.ศ.๒๕๕๓ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๒-๔ มกราคม ๒๕๕๓ ) ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กรณีละเมิดทรัพย์ทางปัญญาหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ,และ ลค.4278 มีผลทางกฎหมายหากจะดำเนินการใดๆหรือจะนำทรัพย์สินทางปัญญา ขันตอนการทำรวดลายให้เกิดขึ้นบนไม้โดยการรมควัน ดังกล่าวไปนำเสนอผลงานหรือใช้ประโยชน์ทางราชการ ต้องทำสัญญาข้อตกลงก่อนเท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,81-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 06-01-2010 : 14:30:24
17. . แจ้ง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งและนายอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรณีละเมิดทรัพย์ทางปัยญาหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพลิขสิทธิ์ท่ 017316,และ ลค.4278 มีผลทางกฎหมายหากจะดำเนินการใดๆต้องทำสัญญาข้อตกลงก่อนเท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,81-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 29-01-2010 : 16:32:36
18. ข้าพเจ้า นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ขอร้องเรียน วิสาหิกจชุมชน การที่ นำเอาผลงานของข้าพเจ้าฯ การทำไม้ไผ่รมควันดำ หรือขันตอนการทำรวดลายให้เกิดขึนบนไม้โดยการรมควัน ไปขึ้นทะเบียน ในนามนายทอง กันศรีเวียง บเนเลขที่ 172 หมู่ 7 ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย ตามเลขคำขอที่ ชร.08/50-0091 ลงวันที่ 9 มกราคม 2550 และแจ้งหนวยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยไม้อนุญาตใช้งบประมาณแผ่นดินพร้อม ขอเชิญ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดินด้วย แจ้งหน่วยงานท่เกี่ยวข้อง หากละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลตามกฎหมาย

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 31-03-2010 : 17:12:53
19. แจ้ง นายกองค์การบรอหารส่วนตำบลดอนศิลา (นายสังฆ์ พรมไชย ) กรณีละเมิดทรัพย์ทางปัญญาหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพลิขสิทธิ์ที่ 017316,และ ลค.4278 มีผลทางกฎหมายหากจะดำเนินการใดๆต้องทำสัญญาข้อตกลง พร้อมแจ้งให้กราทรัพย์สินทางปัยญาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนเท่านั้น และไม่ขอใข้งบประมาณดินแต่งอย่างใด แจ้งให้ราบทางโทรศัพย์ แล้ว 13.24 น.26 พฤษภาคม 2553 ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,81-5947519 ,053-711056

| 26-05-2010 : 13:57:37
20. เชิญติดตามผลการดำเนินงานสรุปความสำเร็จผลการดำเนินงานโครงการ โยคะ ปี 2000 กาดไม้ค่ายเม็งรายมหาราย นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้งโครงการฯ เชิญติดดตามตอนตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 08-07-2010 : 12:56:00
21. ขยายผลการดำเนินงานโยคะปี 2000 สร้างต้นแบบในกลุ่มหัวหน้าตึก ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รพศ.ชร.เพื่อริเริ่ม สร้างกระแสการดำเนินการและกิจกรรมในเชิงรุก โดยต่อยอดรองรับโครงการโยคะเพื่อสุขภาพ สู่ชุมชน และหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(ลิขสิทธิ์) ขยายผลสู่ในระดับจังหวัดเชียงราย ในเชิงรุกโดยริเริ่มตั่งแต่ปี 2537 จนถึงปัจุปัน จนสามารถพลักดันให้เกิดการสร้างสุขภาพแบบองค์รวม ได้สำเร็จ เชิญติดตามการบรรยายประกอบรูปภาพปรพกอบเป็นขั้นเป็นตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 08-07-2010 : 14:08:37
22. แจ้ง คณะกรรมการโครงการพัฒนาผู้บริหารจังหวัดเชียงราย กรณีละเมิดทรัพย์ทางปัญญาหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ,และ ลค.4278 มีผลทางกฎหมายหากจะดำเนินการใดๆต้องทำสัญญาข้อตกลงก่อน เป็นครั้งๆไปเท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,81-5947519

| 19-07-2010 : 15:20:30
23. . แจ้ง เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมสุขภาพและเจ้าหน้าที่ ทุกท่านใน สสจ.ชร. กรณีละเมิดทรัพย์ทางปัญญาหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ,และ ลค.4278 มีผลทางกฎหมายหากจะดำเนินการใดๆต้องทำสัญญาข้อตกลงก่อน เป็นครั้งๆไปเท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,81-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 19-07-2010 : 15:50:17
24. โครงการโยคะปี 2000 กาดไม้ค่ายเม็งราย หรือตลาดต้นไม้เชียงราย ร้านคนป่าการเกษตรกาดไม้ค่ายเม็งรายมหาราช ติดต่อได้ที่ 053-711056,086-4301721,081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 05-08-2010 : 15:52:13
25. โครงการโยคะ ปี 2000 ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ขยายผลสู่ องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐบาลและเอกชนในเชิงรุก เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 10-08-2010 : 17:03:28
26. แจ้ง สำนักกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดเชียงราย การแสดงกิจกรรมในงานขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ 7-14 มกราคม 2554 กรณีละเมิดทรัพย์ทางปัญญาหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ,และ ลค.4278 มีผลทางกฎหมายหากจะดำเนินการใดๆต้องทำสัญญาข้อตกลงก่อน เป็นครั้งๆไปเท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,81-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 09-02-2011 : 14:41:10
27. แจ้ง อสม. และสาธารณสุขเขต ๑๖ ผ่าน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ และสำนักนโยบายและแผน ผ่านนายกรัฐมาตรี โดยสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้จัด มหกรรม อสม.มุ่งสู่สุขภาพดีวิถีพอเพียง ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ ๒๔ธันวาคม ๒๕๕๔ การจัดกิจกรรมแสดงผลงาน ประจำปี 2554 กรณีละเมิดทรัพย์ทางปัญญาหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ,และ ลค.4278 มีผลทางกฎหมายหากจะดำเนินการใดๆต้องทำสัญญาข้อตกลงก่อน เป็นครั้งๆไปเท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,81-59475

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 09-02-2011 : 15:19:00
28. แจ้ง อสม. และสาธารณสุขเขต ๑๖ ผ่าน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ และสำนักนโยบายและแผน ผ่านนายกรัฐมาตรี โดยสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้จัด มหกรรม อสม.มุ่งสู่สุขภาพดีวิถีพอเพียง ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ ๒๔ธันวาคม ๒๕๕๔ การจัดกิจกรรมแสดงผลงาน ประจำปี 2554 กรณีละเมิดทรัพย์ทางปัญญาหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ,และ ลค.4278 มีผลทางกฎหมายหากจะดำเนินการใดๆต้องทำสัญญาข้อตกลงก่อน เป็นครั้งๆไปเท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,81-59475

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 09-02-2011 : 15:19:00
29. ไม่อนุญาตให้นางสาวมาลีวัลย์ ศรีวิลัย บริหารงานโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของข้าพเจ้านางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ (ไม่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน,ไม่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาของบุคลอื่นใด)นำไปบริหารงานทางราชการการเพื่ อความอยู่รอดในหน้าที่หรือตำแหน่งในที่ของตนเองและบุคคลอื่นหากดำเนินการไปแล้วหรือกำลังกำเดินการอยู่มีผลทางกฎหมาย

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 04-08-2011 : 5:13:18
30. แจ้ง บุคคล องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหยุดยั้งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา คลุ้มครองโดย.. รายงานกระบวนการพิจารณาและคำร้องขอถอนฟ้อง โดย.คดีหมายเลขดำที่ อ.๑๗๖๕ /๒๕๕๔ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 01-10-2011 : 4:14:21
31. แจ้งเตือน งานไม้ไผ่,ไม้ไผ่ หรือผู้ใช้งบประมาณแผ่นดินงานไม้ไผ่ ผลงานทางภาครัฐ และการเสียหายใดๆทั้งหลายทั้งปวงผู้ละเมิดต้องเป็นผู้รับผิดชอบ กรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฎหมาย แจ้งปปช.สตง.เจ้าตรวจสอบด้วย ประสานงานได้ท่ อรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 21-10-2011 : 6:34:31
32. แจ้งเตือน ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ กรณีละเมิดทรัพย์ทางปัญญามีผลทางกฎหมาย ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์0 | 21-10-2011 : 7:30:20
33. แจ้ง นายพิชัย อักษร กรณีละเมิดทรัพย์ทางปัญญามีผลทางกฎหมาย

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 23-10-2011 : 5:53:55
34. แจ้งเตือน งานม้ไผ่ กรณีละเมิดทรัพย์ทางปัญญามีผลทางกฎหมาย ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,081-5947519 เชิญติดตามรูปภาพประกอบ

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 31-10-2011 : 2:22:11
35. แจ้งเตือน งานม้ไผ่ กรณีละเมิดทรัพย์ทางปัญญามีผลทางกฎหมาย ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,081-5947519 เชิญติดตามรูปภาพประกอบ (หัตถกรรมไม้ไผ่รมควัน)

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 31-10-2011 : 7:06:57
36. แจ้งเตือน กล่มจักสานไม้ไผ่ กรณีละเมิดทรัพย์ทางปัญญามีผลทางกฎหมาย ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,081-5947519 เชิญติดตามรูปภาพประกอบ (หัตถกรรมไม้ไผ่รมควัน)

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 31-10-2011 : 7:10:19
37. แจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และปราบปรามทุจริตแห่งชาติ หัตถกรรม ไม้ไผ่รมควันลงลายไม้ ที่ ลค.4278 เป็น ทรัพย์สินทางปัญญา ของข้าพเจ้านางสสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ไม่อนุญาต นำไปเป็นประโยชน์ส่วนบุคล,หน่วยงาน หรือองค์กรใดๆทั้งนั้น จึงแจ้งเข้าดำเนินการตรวจสอบห้ามใช้งบประมาณของรัฐหรือเอกชนหรือสวนตัวมาเกี่ยวข้อง เด็จขาดเมิดมีผลทางกฎหมายทั้งแพ่งและอาญา ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721

6trkj | 06-11-2011 : 11:06:07
38. แจ้ง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หัตถกรรม ไม้ไผ่รมควันดำและรมควันลายบนไม้ ที่ลิขสิทธิ์ 017316และ ลค.4278 เป็น ทรัพย์สินทางปัญญา ของข้าพเจ้านางสสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ไม่อนุญาต นำไปเป็นประโยชน์ส่วนบุคล,หน่วยงาน หรือองค์กรใดๆทั้งนั้น จึงแจ้งเข้าดำเนินการตรวจสอบห้ามใช้งบประมาณของรัฐหรือเอกชนหรือสวนตัวมาเกี่ยวข้อง เด็จขาดเมิดมีผลทางกฎหมายทั้งแพ่งและอาญา ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 07-11-2011 : 21:16:29
39. หัตถกรรม ไม้ไผ่รมควันลงลายหรืออบควันลาย ขั้นตอนการทำลวดลายให้เกิดขึ้นบนไม้โดยการรมควันหรืออบควัน ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ลค.4278เป็นลิขสิทธิ์ศิลปประยุกต์และเป็นความลับทางการค้าของข้าพเจ้าฯ ไม่อนุญาต บุคคล องค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐบาล และภาคธุรกิจเอกชน นำไปดำเนินการใดๆหรือทำนวัตกรรมย้อนกลับ และที่ขัดต่อกฎหมายโดยเด็ดขาด กรณีละเมิดทรับสินทางปัญญา มีผลทางกฎหมาย ทั้งแพ่งและอาญา ส่วนหัตถกรรมไม้ไผ่รมควันหรืออบควัน ดำ,เหลือง เป็นกิจจกรรมหนึ่งของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ลิขสิทธิ์ 017316 ของข้าพเจ้าฯ กิจกรรมทั้งหมดมี การสร้างสุขภาพกาย (โยคะแบบอรพิณฯและโยคะนวลแผนไทยโบราณ)ร่วมสร้างสุขภาพจิต สร้างเศรษฐกิจ พลิกพื้นสิ่งแวดล้อม (ทำสวนครวรั้วกินได้รั้วขายได้หรือเกษตรอินทรีย์ และไม้ดอกไม้ประดับ จัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ) เพลียบพร้อมวัฒนธรรม และปลูกป่า กรณีสนใจเข้าร่วมหลักสูตรฯหรือนำไปต่อยอด จะต้องทำสัญญาข้อตกลงอย่างเป็นทางการมีลายลักษ์อักษรก่อน กรณีละเมิดครบองค์ประกอบหรือละเมิดโจ่งแจ้ง มีผลทางกฎหมายทั้งแพ่งและอาญา ไม่นุญาต ให้นางสาวมาลีวัลย์ ศรีวิลัย นำไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือเป็นประโยชน์และยุทธศาสตร์ของทางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนทั้งทางตรงและทางอ้อม มีผลทางกฎหมายทั้งแพ่งและอาญา เชิญประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721หรือ 081-5947519 เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 13-11-2011 : 3:22:20
40. เรียน ธิบดีอกรมทรัพย์สินทางปัญาเพื่อบันทึกไว้เป็นบันทัดฐานตลอดกาล กรุณาแจ้ง บุคคล องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหยุดยั้งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา คลุ้มครองโดย.. รายงานกระบวนการพิจารณาและคำร้องขอถอนฟ้อง โดย.คดีหมายเลขดำที่ อ.๑๗๖๕ /๒๕๕๔ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 15-11-2011 : 0:13:46
41. "ทดลองป้องกันมอดด้วยวิธีอินทรีย์ ในไม้ไผ่ "ได้ผลในระดับหนึงเชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 17-11-2011 : 8:26:04
42. เรียน ธิบดีอกรมทรัพย์สินทางปัญาเพื่อบันทึกไว้เป็นบันทัดฐานตลอดกาล กรุณาแจ้ง บุคคล องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหยุดยั้งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่อนุญาต นำไปดำเนินการเอง จะต้องทำสัญญาข้อตกลงกับก่อนเท่านั้น กรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและอาญา คลุ้มครองโดย.. รายงานกระบวนการพิจารณาและคำร้องขอถอนฟ้อง โดย.คดีหมายเลขดำที่ อ.๑๗๖๕ /๒๕๕๔ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 18-11-2011 : 20:47:21
43. แจ้ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย กรณีละเมิดทรัพย์ทางปัญญาหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ,และ ลค.4278 มีผลทางกฎหมายหากจะดำเนินการใดๆต้องทำสัญญาข้อตกลงก่อนเท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,81-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 18-11-2011 : 20:55:57
44. แจ้ง บุคคล องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหยุดยั้งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่อนุญาต นำไปดำเนินการเอง จะต้องทำสัญญาข้อตกลงกับก่อนเท่านั้น กรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและอาญา คลุ้มครองโดย.. รายงานกระบวนการพิจารณาและคำร้องขอถอนฟ้อง โดย.คดีหมายเลขดำที่ อ.๑๗๖๕ /๒๕๕๔ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 20-11-2011 : 21:36:03
45. แจ้ง บุคคล องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหยุดยั้งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่อนุญาต นำไปดำเนินการเอง จะต้องทำสัญญาข้อตกลงกับก่อนเท่านั้น กรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและอาญา คลุ้มครองโดย.. รายงานกระบวนการพิจารณาและคำร้องขอถอนฟ้อง โดย.คดีหมายเลขดำที่ อ.๑๗๖๕ /๒๕๕๔ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ เชิญติดตามตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าของสิทธิ์ โทร. 086-4301721

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 20-11-2011 : 21:40:14
46. แจ้ง บุคคล องค์กร ผู้นำงบประมาณ ปตท.แห่งประเทศไทย มาใช้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหยุดยั้งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่อนุญาต นำไปดำเนินการเอง จะต้องทำสัญญาข้อตกลงกับก่อนเท่านั้น กรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและอาญา คลุ้มครองโดย.. รายงานกระบวนการพิจารณาและคำร้องขอถอนฟ้อง โดย.คดีหมายเลขดำที่ อ.๑๗๖๕ /๒๕๕๔ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ เชิญติดตามตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าของสิทธิ์ โทร.086-4301742, 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 20-11-2011 : 21:53:22
47. แจ้ง บุคคล องค์กร ผู้นำงบประมาณ ปตท.แห่งประเทศไทย มาใช้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหยุดยั้งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่อนุญาต นำไปดำเนินการเอง จะต้องทำสัญญาข้อตกลง พร้อม ผ่าน ปปง.ปปช.สตง.ฯลฯ ตรวจสอบ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ที่ชัดเจน ก่อนเท่านั้น กรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและอาญา คลุ้มครองโดย.. รายงานกระบวนการพิจารณาและคำร้องขอถอนฟ้อง โดย.คดีหมายเลขดำที่ อ.๑๗๖๕ /๒๕๕๔ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ เชิญติดตามตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าของสิทธิ์ โทร.086-4301742, 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 22-11-2011 : 1:02:28
48. ประกาศ นางกัญญา วัชชรินยานนท์ ไม่อนุญาต นำหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(ลิขสิทธิ์ 017317)หรือลค.4278 ไปใช้อ้างในการใช้งบประมาณแผ่นดินหรือการบริจาคใดๆ กรณีละเมิดทรัพย์มีผลทางกฎหมาย จะต้อง ผ่านการตรวจสอบจาก สตง.ปปช.และปปง ก่อนทำสัญญาข้อตกลง ก่อนเท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร. 086-4301721หรือ 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 28-11-2011 : 4:33:47
49. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่อนุญาต นำหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(ลิขสิทธิ์ 017317)หรือลค.4278 ไปใช้อ้างในการใช้งบประมาณแผ่นดินหรือการบริจาคใดๆ กรณีละเมิดทรัพย์มีผลทางกฎหมาย จะต้อง ผ่านการตรวจสอบจาก สตง.ปปช.และปปง ก่อนทำสัญญาข้อตกลง ก่อนเท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร. 086-4301721หรือ 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 28-11-2011 : 4:54:20
50. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่อนุญาต นำหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(ลิขสิทธิ์ 017317)หรือลค.4278 ไปใช้อ้างสิทธิ์ในการใช้งบประมาณแผ่นดินหรือการบริจาคใดๆ กรณีละเมิดทรัพย์มีผลทางกฎหมาย จะต้อง ผ่านการตรวจสอบจาก สตง.ปปช.และปปง ก่อนทำสัญญาข้อตกลง ก่อนเท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร. 086-4301721หรือ 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 28-11-2011 : 5:08:16
51. ร้านคนป่าการเกษตรกาดไม้ค่ายเม็งรายมหาราช ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ โดย....นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ได้ส่งเสริมด้านการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ และการปลูกดอกกุหลาบ เริ่มต้นพ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบัน สจสามารถผลักดันให้เป็นสวนดอกกุหลาบต้นแบบที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย สร้างงาน ให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมีอกาส มีรายได้ มีความมั่งคงในอาพีพและรายได้อย่างพอเพียง ประสานงานสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ในรูปภาพ หรือ ผู้

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 28-01-2012 : 7:31:17
52. ร้านคนป่าการเกษตรกาดไม้ค่ายเม็งรายมหาราช โครงการโยคะปี 2000 ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ โดย....นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ได้ส่งเสริมด้านการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ และการปลูกดอกกุหลาบ เริ่มต้นพ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบัน สจสามารถผลักดันให้เป็นสวนดอกกุหลาบต้นแบบที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย สร้างงาน ให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมีอกาส มีรายได้ มีความมั่งคงในอาพีพและรายได้อย่างพอเพียง ประสานงานสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ในรูปภาพ 089-955678 ,หรือ 084-6112755 และหรือ 086-4301721,081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 28-01-2012 : 8:16:56
53.

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 28-01-2012 : 8:20:37
54. ไปแสดงความยินดี วันที่ 5 มีนาคม 2554 วันขึ้นบ้านใหม่ ความสำเร็จสู่ความยั่งยืน ต้นแบบ ในการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความภูมิใจมั่นคง ในชีวิตและครอบครัว สวนดอกกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในเชียงราย ประสานงานสั่งซื้อ โดยตรงได้ เจ้าของบ้านและสวนนายพูลศักดิ์ฯโทร.084-6112755 หรือ 089-9556781 และหรือ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ผู้ประสานงาน โทร. 086-4301721,081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 04-02-2012 : 2:25:04
55. ประกาศเพื่อแจ้งให้เป็นบรรทัดฐานนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เป็นผู้คิดค้น ขั้นตอนการทำลวดลายให้เกิดขึ้นบนไม้โดยการรมควัน จึงเป็นเจ้าของการคิดค้น ทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า ลค.4278 ขั้นตอนดังกล่าว ไม่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน.ไม่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น .ไม่ใช้ภูมิปัญญาสาธารณะหรือภูมิปัญญาบุคคลอื่นใด มีนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เป็นเจ้าของและเป็นเจ้าของผลงาน คนเดียวเท่านั้น หากละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา พร้อมจะแจ้งสตง.ปปช.ปปง. เชิญติดตามตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ 086-4301721.081-5947519,053-711056

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 21-02-2012 : 23:10:03
56. เจ้าเดียวในประเทศไทยเจ้าเดียวในโลก หัตถกรรมไม้ไผ่รมควันลายบนไม้ ของอรพิณ  มูลสวัสดิ์  สนใจสั่งซื้อหรือสั่งผลิตได้ที่ โทร.086-4301721 เขิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิื | 04-08-2015 : 16:24:41กลับ
กระถางไม้ไผ่,หรือตะกร้าไม้ไผ่ ,รังไม้ไผ่ทรงกลม,ทรงเหลี่ยม รมควันลงลายไม้ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ลค.4278
www.takramaipai.com   copyrights © 2007 - 2008
ข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญา ปี พ.ศ. 2535
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ Email : orapin@takramaipai.com   Tel. 086-4301721,081-5947519