หน้าหลัก | ติดต่อ | อิเมลล์
สวัสดีผู้ที่เข้ามาเยือนเว็บ ตะกร้าไม้ไผ่ ดอท คอม ทุกๆ ท่าน !!

รายละเอียด

หัตถกรรมไม้ไผ่รมควันน้ำตาลดำและขั้นตอนการทำลวดลายให้เกิดขึ้นบนไม้โดยการรมควัน เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ละเมิดทรัพย์ทางปัญญามีผลทางกฎหมาย อยากทรายลายละเอียดประสานงานได้ที่ โทร.086-4301721, 081-5947519

หัตถกรรมไม้ไผ่รมควันน้ำตาลดำและขั้นตอนการทำลวดลายให้เกิดขึ้นบนไม้โดยการรมควัน เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฎหมาย อยากทราบรายละเอียดประสานงานได้ที่ โทร.086-4301721, 081-5947519 เชิญติดตามอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

10-12-2011 : 4:27:49

เพิ่มความคิดเห็น  
ชื่อ-สกุล :
เบอร์ติดต่อ :    อิเมลล์ :
รายละเอียด :
ภาพประกอบ :

: ป้อนเลขที่เห็น    : ป้อนรหัสที่เห็น
banboon_code

รายละเอียด  
1. หัตถกรรมไม้ไผ่รมควันน้ำตาลดำ เป็นกิจกรรมหนึ่งของข้าพเจ้านางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ชื่อหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(ลิขสิทธิ์ 017316) และขั้นตอนการทำลวดลายให้เกิดขึ้นบนไม้โดยการรมควัน ลค.4278 พร้อมลายที่เกิดขึ้นบนไม้เป็นลิขสิทธิ์ศิลปแบบประยุกต์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ละเมิดทรัพย์ทางปัญญามีผลทางกฎหมาย อยากทรายลายละเอียดประสานงานได้ที่ โทร.086-4301721, 081-5947519 เชิญติดตามอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 10-12-2011 : 4:42:24
2.

| 18-02-2012 : 10:37:09
3. หัตถกรรมไม้ไผ่รมควันน้ำตาลดำและขั้นตอนการทำลวดลายให้เกิดขึ้นบนไม้โดยการรมควัน เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ละเมิดทรัพย์ทางปัญญามีผลทางกฎหมาย อยากทราบลายละเอียดประสานงานได้โดยตรงที่ โทร.086-4301721, 081-5947519 เชิญติดตามรูปภาพประกอบ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 18-02-2012 : 21:47:22
4. เครื่องหมายการค้าหัตถกรรมไม้ไผ่รมควันดำและรมควันลายบนไม้ ทะเบียนเลขที่ ค317750 คำขอเลขที่ 717246 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2543 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.243 (เครื่องหมายการค้า ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์) ประสานงานได้ที่ 086-4301721หรือ 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 18-02-2012 : 23:48:02
5. เครื่องหมายการค้าหัตถกรรมไม้ไผ่รมควันดำและรมควันลายบนไม้ ทะเบียนเลขที่ ค317750 คำขอเลขที่ 717246 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2543 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.243 (เครื่องหมายการค้า ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์) ประสานงานได้ที่ 086-4301721หรือ 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 18-02-2012 : 23:52:14
6. เครื่องหมายการค้าหัตถกรรมไม้ไผ่รมควันดำและรมควันลายบนไม้

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 19-02-2012 : 0:15:52
7. ประกาศเพื่อแจ้งให้เป็นบรรทัดฐานนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เป็นผู้คิดค้น ขั้นตอนการทำลวดลายให้เกิดขึ้นบนไม้โดยการรมควัน จึงเป็นเจ้าของการคิดค้น ทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า ลค.4278 ขั้นตอนดังกล่าว ไม่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน.ไม่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น .ไม่ใช้ภูมิปัญญาสาธารณะหรือภูมิปัญญาบุคคลอื่นใด มีนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เป็นเจ้าของและเป็นเจ้าของผลงาน คนเดียวเท่านั้น หากละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา พร้อมจะแจ้งสตง.ปปช.ปปง. เชิญติดตามตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ 086-4301721.081-5947519,053-711056

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 21-02-2012 : 22:50:42
8. แจ้งงานการแพทย์แพนไทยและแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียยงราย กรณีละเมิดทรัพย์ทางปัญญาเมื่อ16 กุมภาพันธ์ 2555 มีผลทางกฎหมาย เพราะได้ใช้สิทธิ์ แจ้งเตือนดวยว่าจาเป็นครั้งที่ สอง สองปีซ้อนแล้ว หากจะดำเนินต่อไป จะต้องผ่านการตรวจสอบจาก สตง.ปปช ก่อนเท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721หรือ 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 13-03-2012 : 6:04:26
9. แจ้ง...งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกสำนักงาสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กรณีละเมิดทรัพย์ทางปัญญา (นำเสนอผลงานต่อหน้าสาธารณชน ) เมื่อ16 กุมภาพันธ์ 2555 มีผลทางกฎหมาย เพราะได้ใช้สิทธิ์ แจ้งเตือนดวยว่าจาเป็นครั้งที่ สอง สองปีซ้อนแล้ว หากจะดำเนินต่อไป จะต้องผ่านการตรวจสอบจาก สตง.ปปช.ปปง ก่อนเท่านั้น ประสานงาน เจ้าของสิทธิ์ผลงานได้ที่ ได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721หรือ 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 15-03-2012 : 2:51:42
10. แจ้ง....เตือนงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงราย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 พร้อมแจ้งบันทึกไว้ สภอ.เมืองเชียงราย

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 15-03-2012 : 3:45:52
11. เจ้าของ ลค.4278 ,ลิขสิทธิ์ 017316 และทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ กรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฎหมาย ไม่อนุญาตให้ลอกเรีบนแบบ ดัดแปลง และทำซ้ำ ทั้งผลงานทางราชการ,ผลงานส่วนตัว และละเมิดชิ้นงานโดยตรงประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร. 086-4301721หรือ 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 30-10-2012 : 5:21:05กลับ
กระถางไม้ไผ่,หรือตะกร้าไม้ไผ่ ,รังไม้ไผ่ทรงกลม,ทรงเหลี่ยม รมควันลงลายไม้ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ลค.4278
www.takramaipai.com   copyrights © 2007 - 2008
ข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญา ปี พ.ศ. 2535
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ Email : orapin@takramaipai.com   Tel. 086-4301721,081-5947519