หน้าหลัก | ติดต่อ | อิเมลล์
สวัสดีผู้ที่เข้ามาเยือนเว็บ ตะกร้าไม้ไผ่ ดอท คอม ทุกๆ ท่าน !!

รายละเอียด

หัตถกรรมไม้ไผ่รมควันน้ำตาลดำและรมควันลายบนไม้ ทรัพย์สินทางปัญญา นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ละเมิดทรัพย์ทางปัญญามีผลทางกฎหมาย อยากทรายลายละเอียดประสานงานได้ที่086-4301721, 081-5947519

หัตถกรรมไม้ไผ่รมควันน้ำตาลดำและรมควันลายบนไม้ ทรัพย์สินทางปัญญาของ   นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ละเมิดทรัพย์ทางปัญญามีผลทางกฎหมาย   อยากทราบรายละเอียด

ประสานงานได้ที่   086-4301721, 081-594751910-12-2011 : 3:54:11

เพิ่มความคิดเห็น  
ชื่อ-สกุล :
เบอร์ติดต่อ :    อิเมลล์ :
รายละเอียด :
ภาพประกอบ :

: ป้อนเลขที่เห็น    : ป้อนรหัสที่เห็น
banboon_code

รายละเอียด  
1. หัตถกรรมไม้ไผ่รมควัน ดำหรือน้ำตาลดำ และหรือขั้นตอนการทำรวดลายให้เกิดขึ้นบนไม้โดยการรมควัน(หัตถรรมไม้ไผ่รมควันลายบนไม้ ลค.4278) ละเมิดผลงานอันมีลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามัผลทางกฏหมาย ประสานความเข้าใจได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร. 086-4301721 หรือ 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 18-02-2012 : 0:00:50
2. หัตถกรรมไม้ไผ่รมควัน ดำหรือน้ำตาลดำ ลิขสิทธิ์ที่ 017316 และหรือขั้นตอนการทำรวดลายให้เกิดขึ้นบนไม้โดยการรมควัน(หัตถรรมไม้ไผ่รมควันลายบนไม้ ลค.4278) ละเมิดผลงานอันมีลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามัผลทางกฏหมาย ประสานความเข้าใจได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร. 086-4301721 หรือ 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 18-02-2012 : 0:07:26
3. หัตถกรรมไม้ไผ่รมควัน ดำหรือน้ำตาลดำ ลิขสิทธิ์ที่ 017316 และหรือขั้นตอนการทำรวดลายให้เกิดขึ้นบนไม้โดยการรมควัน(หัตถรรมไม้ไผ่รมควันลายบนไม้ ลค.4278) ละเมิดผลงานอันมีลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฏหมาย ประสานความเข้าใจได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร. 086-4301721 หรือ 081-5947519 หากจะนำไปแสดงเป็นผล จะต้องทำสัญญาข้อตกลงก่อนหรือขออนุญาตเป็นครั้งๆไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 18-02-2012 : 0:20:06
4. แจ้ง คณะกรรมการจัดงาน "งานแสดงสินค้าภาคเหนือและอนุภูมิภาคกลุ่มแม่นำโขง" 18-24 ก.ย. 2555 กรณี ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(ลิขสิทธิ์เลขที่ 017316 และ ลค.4278 )หัตถกรรมไม้ไผ่รมควันดำและรมควันลายบนไม้ กรณีนำไปแสดงผลงาน ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง และทำซ้ำ มีผลทางกฏหมาย หากนำงบประมาณแผ่นดินหรือเงินส่วนอื่นใดๆ ทั้งหลายทั้งปวงมาข้พเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบความผิดใดในงบประมาณดังกล่าว ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,0815947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 25-09-2012 : 13:33:56กลับ
กระถางไม้ไผ่,หรือตะกร้าไม้ไผ่ ,รังไม้ไผ่ทรงกลม,ทรงเหลี่ยม รมควันลงลายไม้ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ลค.4278
www.takramaipai.com   copyrights © 2007 - 2008
ข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญา ปี พ.ศ. 2535
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ Email : orapin@takramaipai.com   Tel. 086-4301721,081-5947519