หน้าหลัก | ติดต่อ | อิเมลล์
สวัสดีผู้ที่เข้ามาเยือนเว็บ ตะกร้าไม้ไผ่ ดอท คอม ทุกๆ ท่าน !!

รายละเอียด

ผลงาน 100 %นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ งานศูนย์ข้อมูลทางด้านวิชาการห้องสมุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดย...ไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด

เชิญติตตามสรุปผลการดำเนินงาน  งานศุนย์ข้อมูลทางด้านวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิค ระดับชำนาญงาน มีภาพประกอบ  การบรรยายอย่าง เป็นขั้นเป็นตอน วันพฤหัสที่ 22 มีนาคม 2553  ดำเนินกิจกรรมสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์เพิ่มเติมสลับปรับเปลี่ยนมุมห้อง  ดูแล้วสบาบตา  ในโครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง   เพื่อบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอานันทมหิดล  รัลกาลที่ ๘ พร้อมบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน และวีรสตรีไทยครูจูหลิง ปงกันมูล เชิญติดตามรูปภาพประกอบตอนต่อไป

22-04-2010 : 17:47:05

เพิ่มความคิดเห็น  
ชื่อ-สกุล :
เบอร์ติดต่อ :    อิเมลล์ :
รายละเอียด :
ภาพประกอบ :

: ป้อนเลขที่เห็น    : ป้อนรหัสที่เห็น
banboon_code

รายละเอียด  
1. การดำเนินงาน ตามสัญญาข้อตกลง และมีความเป็นธรรมเท่านั้น

| 19-08-2010 : 13:56:20
2. รายละเอียด โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล 2 เรียน นายแพทย์มงคล ณ สงขลา โปรดทราบ ในจังหวัดเชียงราย มีการปฏิบัติงานแบบทับซ้อนผลการดำเนินงาน มีการทับซ้อนผลการดำเนินงาน การแจกใบประกาศเกียรติคุณ ลงนาม นายแพทย์ มงคล ณ สงขลา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2550 เรื่อง ครอบครัว อบอุ่นแข็งแรง ผู้บริหารงานไม่เป็นธรรม เป็นมาหลายปี ไม่ได้รับการแก้ไข ท่านทราบแล้ว กรุณาติต่อ 081-5947519 เจ้าของผลงานกิจกรรม ที่นำไปพิจารณาร่วม (จึงขอสงวนสิทธิ์ จนกว่าจะมีการทำสัญญาข้อตกลงเป็นลายลักษรเท่านั้น และจะไม่ขอเกี่ยวข้อง ที่ นำงบประมาณ แผ่นดินมาใช้ที่ผ่านมา ในจังหวัดเชียงราย นางสาวอรพิณ ด้วย) : นางสาวอรพิณ [ 21 ส.ค. 50 - 12:57:54 น. ] แจ้งกรุณาลบข้อความ คำว่า นางสาว อรพิณ ท้ายข้อความด้วย ขอขอบพระคุณ : นางสาวอรพิณ [21 ส.ค. 50 - 13:08:04 น. ] ข่วงพญา สจ.ชร +บ้านจุ่มเมืองเย็นไปเฮือนฮู้ กับโครงการโยคะฯ เมื่อปี 2547,บ้านร่องเบ่อ,เมื่อตอนแรกเริ่ม 2544-2545 ,2546,2547,2548 : อรพิณ โยคะ [ 21 ส.ค. 50 - 14:29:12 น. ] กิจกรรมโยคะฟื้นฟูวัฒนธรรม โดยนำพาให้คนสูงอายุ ที่เป็นช่างฟ้อนเก่าหรือใหม่ ฝึกโยคะในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ประมาณ 4-6 เดือน จนสามารถร่างกายเกิดการยืดหยุ่น และอ่อนตัว จึงริเริ่มครั้งแรกของโครงการโยคะฯ ณ.บ้านป่าตึงหมู่ 10,11,21 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง .จังหวัดเชียงราย ณ อบต.เก่าบ้านป่าตึงหมู่ 10 บริเวณสนามหญ้าหน้าห้องน้ำ วิทยากรผู้รับผิดชอบโครงการ อรพิณ มูลสวัสดิ์ ในท่าฝึกฟื้นฟู จากครูสมพร มหาวงค์ (วัดป่าไผ่หมู่ 4) ต่อมา จัดจ้างด้วย ครู คำมา ความเพียร งบประมาณ ส.ส. 500 บาท (ฟ้อนเล็บ) รุ่นแรก 12-16 คน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 เพื่อจัดเตรียมนำเสนอผลการดำเนินงาน ของโครงการโยคะฯ ในวันที่ 17 เม.ย. 2447แสให้เกิดการดำเนินงานในเชิงรุก(งบประมาณ สสส. ปี 2547+ทุนสังคม และต้นทุนสังคม องกรอ์รับทุน ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติวัดพระธาตุถ้ำดอยกองข้า จึงแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ (นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์) 081-5947519 ผู้รับผิดชอบอบโครงการโยคะฯ กิจกรรมเริ่มต้นสร้างสุขภาพแบบองค์รวม ครั้งที่ 1/ พ.ศ. 2538 ครั้งที่ 2/2546 (4 ตุลาคม พ.ศ.2546 ) ณ.โรงเรียนร้างบ้านป่าไผ่ หมู่ 4 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง.จังหวัดเชียงราย งบประมาณ เริ่มต้น 400 บาท สี่ร้อยบาทถ้วน (ต้นทุนสังคม) นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ผู้รับผิด โครงการฯ รายงาน : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล เริ่มต้น พ.ศ.2517 สู่ความยั่งยืนกลุ่มโยคะสร้างเศรษฐกิจจักสานตะกร้าไม้ไผ่ บ้านเลขที่15 หมู่ 4 ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ (นางสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ 081-5947519) สงวนลิขสิทธ์ผลงานทับซ้อน จาก บุคคล,องค์กร ,เอกชน หรือหน่วยงานทางราชการเพื่อมอบให้แผ่นดินไทย+บุตรหลาน ในอนาคต แต่ต้องหมดหนี้สิน ที่กู้เงินมาสร้างงานที่ผ่านมา ก่อน จะให้ต้องมีลายลักษณ์อักษรตามกฎหมาย ) โดยมีสมาชิกที่ ผ่านการอบรม แล้ว มากกว่า 200 คน =กลุ่มโยคะสร้างเศรษฐกิจจักสานตะกร้าไม้ไผ่ บ้านเลขที่ 15 หมู่ 4 มีผู้ผ่านการฝึกโยคะ มากกว่า 3,000 คน ประสานงานเพิ่มเติมได้ที่ 081-5947519 อรพิณฯ : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 22 ส.ค. 50 - 10:23:23 น. ] หลักสูตรโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล ปีพ.ศ.2547-2552 (ขยายผลถึงปี 2563 สู่ความยั่งยืน สู่สากล เริ่มต้น พ.ศ.2517 มี 15 กิจกรรม(กิจกรรม,กลุ่ม,โครงการ) คำว่า "โยคะสร้างสุขภาพกาย,ร่วมสร้างสุขภาพจิต,สร้างเศรษฐกิจพลิกฟื้นสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมวัฒนธรรม " และโยคะร่วมคิดร่วมบำบัดยาเสพติด,โยคะห่วงใยต้านภัยยาเสพติด,โยคะห่วงใยสร้างอาชีพใหม่ ต้านภัยยาเสพติด " ความหมายที่ตรวจสอบได้ มีความจริงที่ปฏิบัติมาแล้ว 14 กิจกรรมคือ 1. โยคะสร้างสุขภาพกาย เริ่มปี พ.ศ.2519 2. โยคะร่วมสร้างสุขภาพจิต เริ่มอย่างเป็นทางการ 2519, จังหวัดเชียงราย เริ่มอย่างเป็นทางการ ปี 2542 (สืบสานวัฒนธรรมไทย) 3. โยคะสร้างเศรษฐกิจจักสานตะกร้าไม้ไผ่ บ้านเลขที่ 15 หมู่ 4 เริ่มต้น ปี พ.ศ.2542 4. โยคะสร้างไม้ดอกไม้ประดับ(เพื่อสร้างสิงแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์) เริ่มต้น ปี พ.ศ. 2537 5. โยคะปลูกผักปลอดสารพิษ สวนครัว รั้วกินได้ รั้วขายได้ เริ่มต้น พ.ศ. 2530 6. โยคะร่วมคิดร่วมบำบัดยาเสพติด เริ่มต้นธันวาคม พ.ศ. 2544 (เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ ปี พ.ศ. 2546) 7. โยคะห่วงใยต้านภัยยาเสพติด เริ่มต้น ปี พ.ศ.2546 8. โนคะห่วงใยสร้างอาชีพใหม่ต้านภัยยาเสพติด เริ่มต้น พ.ศ. 2548 9. โยคะห่วงใยใส่ใจสุขภาพ เริ่มต้นพ.ศ. 2544 -2545 อย่างเป็นทางการ) 10. โยคะฟื้นฟูวัฒนธรรม เริ่มต้น พ.ศ. 2517 11. โยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ เริ่มต้น พ.ศ. 2530 12. โยคะสร้างล้านกีฬา ต้านภัยยาเสพติด เริ่มต้น พ.ศ. 2546 13. โยคะนวดแผนไทยโบราณ เริ่มต้น พ.ศ. 2538 14. โยคะห่วงใยใส่ใจผู้บริหาร เริ่มต้น พ.ศ. 2547 15. กิจกรรมปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติ เริ่มต้น พ.ศ. 2537 โดย. นางสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ เริ่ม ต้น ปี พ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบัน ขยายผลตลอดชีวิต ประสานงานที่ 081-5947519, 084-9852929 : นางสาวอรพิณ [27 ส.ค. 50 - 11:26:35 น. ] ประกาศ หลักสูตรฯ, โครงการโยคะฯกลุ่มโยคะฯ หากบุคคล, องค์กร, หน่วยงานใด จะนำผลงานไปใช้ในทางธุรกิจหรือประโยชน์ ทางราชการจะต้องได้รับสิทธิ์จากเจ้าของและทำสัญญาข้อตกลงก่อนดำเนินการ จึงถือได้ว่า ผลงานครบถ้วยและ สมบูรณ์แบบ ติดต่อได้ที่ 081-5947519,084-9852929 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 27 ส.ค. 50 - 13:48:36 น. ] เริ่มต้นกลุ่มโยคะผู้สูงอายุ ต้นแบบ เมื่อ 2-11 มีนาคม 2544 10 คืนติดต่อกัน ค่าเดินทางอรพิณ มูลสวัสดิ์ เริ่ม10- 60 คนบ้านร่องเบ้อ ใน 5 หมู่บ้านโดยมี ประธานผู้สูงอายุโยคะ พ่อสิงห์ ประใจ และ แม่ปา ดวงเอ้ย มีการสร้างสุขภาพแบบองค์รวม ร่วมด้วย เริ่มประสาน ธันวา พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2544 ผู้ริเริ่มเป็นตำนานร่วมกันโดยใช้งบประมาณ อรพิณ มูลสวัสดิ์ +พ่อสิงห์ ประใจ (กางเกงวอร์ม 40 ตัว) ปี พ.ศ.2544ถึงปัจจุบัน มีการต่อยอดอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในบ้านร่องเบ้อ ต.หัวสัก อ.เมือง จังหวัดเชียงราย เป็นบทเรียนในช่วงเริ่มต้น นับปีพ.ศ. 2543-พ.ศ. 2548 มีประชาชนให้การสนับสนุน มากกว่า 300 คน : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 27 ส.ค. 50 - 14:22:34 น. ] ปีพ.ศ.2539 เป็นต้นมา โยคะ กำเนินใน คณะคุรุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงราย โดย รับการประสานงานจาก ศาสตราจารย์ บุญทัน อยู่ชมบุญ และคณะนักศึกษา ฝึกงาน มีการตั้งชมรม มีการขยายกิจกรรมไปหลายคณะ ในสถาบันราชภัฏเชียงราย มีการปฏิบัติธรรม ในแนวของคุณ แม่ ดร.สิริ กลินชัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. อำไพ สุจริตกุล และคณะ เป็นประธาน ดำเนินงาน+วิทยากร กิจกรรมดังกล่าว ข้าพเจ้าเคยฝึกอบรม ณ.บ้านแสงจันทร์ สมุนไพร ซอยท่านคูณหญิงพหล หน้า ม.เกษตรบางเขน 7วัน 7 คืน เมื่อ ปี พ.ศ. 2519 ต่อมามีการสร้างหลักสูตรโยคะสำหรับเด็กและเยาวชนสู่ชุมชน เป็นที่ ปรึกษาให้นักศึกษาฝึกงานสมัยนั้น ณ.สนามโรงเรียนบ้านสันกลาง ต.ป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดมีอาจารย์ สุจิตรา อินทร์ยาศรี เป็นครู ที่เป็นวิทยากรแกนนำต้นแบบ มีความพร้อม และมีความขยันหมั่นเพียร ฝึกนักเรียน หน้าเสาธงทุกวัน ในเบื้องต้น ต่อมา อาทิตย์ 1-3 วัน เป็นครูที่ มีอุปนิสัยดี เหมาะสมเป็นครูต้นแบบออกกำลังกายโยคะในกระทรวงศึกษา ต่อมามีการขยายผลในรูปแบบการสร้างสุขภาพแบบองค์รวมขยายผลในเขต ตำบลป่าอ้อดอนชัย เช่นเดียวกัน จึงขอขอบคุณในการสร้างงานโยคะทุกอย่างร่วมกันมาด้วยใจจริง จาก นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้งหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ (โยคะ) : นางสาวอรพิณ [ 27 ส.ค. 50 - 15:07:26 น. ] การฟื้นฟูวัฒนธรรมจากปี 2519-2550 เป็นนวัตกรรม ขยายผลสู่ความยั่งยืน เป็นนวัตกรรมฝังลึก ควบคู่ไปกับหลักสูตรโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สู่สากล สู่ความยั่งยืน ในนามหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ของนางสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ ในการค้นหาความเป็นธรรม ความสุจริต และความเที่ยงธรรม ในสังคมที่ซับซ้อน *** เชิญติดตามในตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 081-5947519 *** : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [29 ส.ค. 50 - 11:21:27 น. ] กิจกรรม - ปลูกป่าเฉลิมพระเกียติ ปี พ.ศ. 2537-3528 ร่วมกับจังหวัดเชียงราย - ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปี พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2548 จัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติวัดพระธาตุถ้ำดอยกองข้าว ,วัดห้วยปลากั้ง ตำบลแม่ยาว อ.เมือง จังหวัดเชียงราย - ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปี พ.ศ. 2549 ปลูก ณ.ดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย และติตามความก้าวหน้าและสำเร็จของโครงการโยคะฯ - ปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติ ปี พ.ศ. 2549-2550 ณ.บริเวณที่ สาธารณะ ผาตั้ง หมู่ 13, หมู่ 3,12 ตำบลแม่กรณ์ อ.เมือง จังหวัดเชียงราย และอ่างเก็บน้ำ บ้าน สันจกปก อำเภอดอกคำใด้ จังหวัดพะเยา ไม่ใช่งบประมาณ แผ่นดินแต่อย่างใด - ใน ปี พ.ศ. 2550 เกิดปัญหาการทับซ้อนผลความสำเร็จของ กิจกรรมโครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมฯ ในสมาชิก หมู่ 13 บ้านป่าสักทอง ต.แม่กรณ์ ฯ ในการสร้างโอกาส,สร้างงานสร้างอาชัพสร้างรายได้ ผลักดันเสริมสร้างให้ครอบครัวแข็งแรง มีการทับซ้อนผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 12 สิ่งหาคม 2550 มารผ่านมา เพราะมีการนำใบประกาศเกียรติคุณ ลงลายมือชื่อ นายแพทย์มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข มามอบให้ สมาชิกโครงการโยคะฯ ท่ไม่รับรู้กับโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น ขณะนี้ รอดำเนินการแก้ไขอยู่ ประกอบการขาดงบประมาณ สนับสนุน และเงินสนับสนุน จากทุนสังคม ปี 2529 คงเหลือ 2,000 บาท ได้ฝากแกนนำหมู่บ้านไว้ก่อน พร้อมจะเร่งสรุป กล้าพันธ์ไม้ในส่วนที่เหลือ ส่งมอบให้จังหวัดเชียงรายคืน ป่าอนุลักษณ์ ที่ 15 ดำเนินการต่อไป กล้าพันธุ์ ไม้ทั้งหมด 99,999 ต้น กรุณาติดตามในรายละเอียดต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ 081-5947519 ประกอบให้ ให้ครอบครัวมีรายได้,ทำให้ครอบครัวอบอุ่น แข็งแรง : นางสาวอรพิณ [ 29 ส.ค. 50 - 14:04:45 น. ] เรียน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอทบทวนความเข้าใจตรงกัน คือ 1).โครงการโยคะห่วงใยใส่ใจสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ผู้รับทุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, จังหวัดเชียงราย ผู้รับผิดชอบโครงการ นาวสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ งบประมาณ ปี พ.ศ.2545 2).โครงการโยคะสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดการบริโภคบุหรี่และสุรา งบประมาณ 2547 รหัส 47- 00- 0505 ผู้รับทุน ...... ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติวัดพระธาตุถ้ำดอยกองข้าว ต.ดอยฮาง อ.เมือง จังหวัดเชียงราย ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ - นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ/รายงาน ประสานงานได้ที่ 081-5947519 : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [31 ส.ค. 50 - 09:15:44 น.] ต่อจากความคิดเห็นที่ 41 (เพิ่มเติม) โครงการโยคะสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลด การบริโภคบุหรี่และสุรา หลัดสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ผู้รับผิดชอบนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์/รายงาน : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 31 ส.ค. 50 - 09:23:50 น. ] ลาพักร้อน ขยายตลาดตะกร้าไม้ไผ่ทรงกรมรมควันให้เกิดรวดลายบนไม้ อย่างเป็นทางการครั้งที่2/พ.ศ. 2550 หลังจากเข้ามาเปิดตลาดในกรุงเทพฯ เมื่อต้นปี พ.ศ.2548 และวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2550 -7 กันยายน 2550 ใช้เงินส่วนตัวจัดจ้าง บุคคลในพื้นที่ กรุงเทพฯ ช่วน หาตลาด ในเขต กรุงเทพฯและปริมณฑล รวมเป็นเงิน 8,000 บาท 4 วันคือ วันที่ 2,3,5,6 กันยายน พ.ศ.2550 ทั่วทุกแห่งไม่มีสินค้าแบบตะกร้าไม้ไผ่รวควันลายบนไม้เลย จึงนับว่าประชาชนในโครงการโยคะฯโชคดี ข้าพเจ้าจึงกล้าตัดสินใจได้ว่า ทุ่งฟ้าที่กว้างใหญ่ พาเศรษฐกิจไทยสู่สากล ประกอบกับประเทศไทย มีพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการ คุ้มครองความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 มีผลบังคับใช้ เมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2545 นี้เอง ** กลับมาถึงเชียงราย เช้าวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2550 เวลา 06.19 น บันทึกภาพ ณ วัดร่องขุ่น** ติดตามตอนต่อไป อรพิณ มูลสวัสดิ์ 081 - 5947519 : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [11 ก.ย. 50 - 14:59:55 น. ] โครงการโยคะฯของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสถิตสุขภาพ(นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์) ช่วงปี พ.ศ.2538 - พ.ศ. 2545 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10,596 คน ดังต่อไปนี้คือ ปี พ.ศ. 2538 ชื่อโครงการโยคะเพื่อความเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดกาล - มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 249 คน, จัดกิจกรรมทั้งหมด 1 แห่ง ปี พ.ศ. 2539 ชื่อ โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ * มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 142 คน, จัดกิจกรรมทั้งหมด 1 แห่ง ปี พ.ศ. 2540 ชื่อ โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ ชื่อ โครงการ(พิเศษ) ฝึกอบรมการออกกำลังกายโยคะเพื่อสุขภาพสู่ชุมชน อำเภอเมือง * มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 235 คนจัดกิจกรรมทั้งหมด 2 แห่ง ปี พ.ศ. 2541 ชื่อ โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ - มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 1,137 คน จัดกิจกรรมทั้งหมด 9 แห่ง .ปี พ.ศ. 2542 ชื่อ โครงการโยคะใส่ใจสุขภาพ - มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 468 คน จัดกิจกรรมทั้งหมด 2 แห่ง ปี พ.ศ. 2543 ชื่อ โครงการโยคะปี 2000 - มีผู้ผ่าการอบรม จำนวน 1,297 คน จัดกิจกรรมทั้งหมด 1 แห่ง ปี พ.ศ. 2544 ชื่อ โครงการรองรับโครงการโยคะปี 2000 - มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 1,895 คน จัดกิจกรรม ทั้งหมด มากกว่า 10 แห่ง ปี พ.ศ. 2545 ชื่อ โครงการโยคะห่วงใยใส่ใจสุขภาพ - มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 5,173 คน จัดกิจกรรม ทั้งหมด มากกว่า 15 แห่ง (วันเริ่มต้น โครงการฯ 1 พฤษภาคม 2545 -วันสิ้นสุดโครงการฯ 31 ธันวาคม 2545 ) *** งบประมาณ สสส.และ งบประมาณส่วนตัว--- ประสานงานเพิ่มเติมได้ที่ 081-5947519 เชิญติดตามผลการดำเนินงาน นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ปี พ.ศ.2546-2550 ติดต่อไป น.ส. อรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 12 ก.ย. 50 - 12:12:45 น. ] นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัดเชียงราย โดยนางรุ่งนภา มาลารัตน์ และคณะในช่วง ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา ลงไปทับซ้อนความสำเร็จของงาน ในเขตอำเภอเมือง, อำเภอแม่ลาว, อำเภอแม่สรวยและอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ทั้งๆโต๊ะทำงาน เดินหากันไม่ 5 เมตร ใน สจ.ชร แต่ก็ไม่ได้รับการประสานงานสานต่องาน จากกลุ่มงานที่ใช้งบประมาณแผ่น (จากงบประมาณ) สสส. อื่นๆ เข้ามาทับซ้อนความสำเร็จ ของงาน โครงการโยคะฯ แต่อย่างใด เชิญติดตามตอนต่อไป : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [12 ก.ย. 50 - 13:46:00 น. ] ในจังหวัดเชียงราย โครงการครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวแข็งแรง สู่เมืองไทยแข็งแรง แจกใบประกาศ ทับซ้อนโครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สู่สากล กิจกรรมทรัพย์สินทางปัญญาของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โดยใช้งบประมาณส่วนตัวดำเนินโครงการฯ จึงขอเรียนเชิญสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบด้วย และขอความเป็นธรรม (อรพิณ มูลสวัสดิ์ ผู้เสียหาย 081-5947519) : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [12 ก.ย. 50 - 14:32:27 น. ] กิจกรรมปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ณ. พื้นที่เลี้ยงสัตว์(ผาตั้ง)สาธารณะหมู่ 13 , 12 และหมู่ 3 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 12 ก.ย. 50 - 17:33:38 น. ] กิจกรรมปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ณ. พื้นที่เลี้ยงสัตว์(ผาตั้ง)สาธารณะหมู่ 13 , 12 และหมู่ 3 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 12 ก.ย. 50 - 17:35:53 น. ] กิจกรรมปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ณ. พื้นที่เลี้ยงสัตว์ (ผาตั้ง) สาธารณะหมู่ 13 , 12 และหมู่ 3 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [12 ก.ย. 50 - 17:40:40 น. ] วันที่ 22 สิงหาคม 2538 ได้รับการสนับสนุนจาก พลเอกแป้ง มาลากุล ณ อยุธยา เพื่อเตรียมเผยแพร่เป็นบูรณาการไว้เพื่อการกุศล ณ สวนสมเด็จย่า พระตำหนักดอยตุง : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [12 ก.ย. 50 - 17:48:56 น. ] บทความกิจกรรม โครงการโยคะฯ ต่อจาก วันที่ 12 กันยายน 2550 เวลา 17.48.56 น ความสำเร็จ ของโครงการโยคะฯในระดับหนึ่ง รุ่นที่ 1/2538 แกนนำต้นแบบ จำนวน ทั้งหมด 19 คน ที่ผ่านการฝึกฝนกันมาตั้งแต่ เริ่มต้น พ.ศ.2537 จึงขอขอบคุณ สมาชิกแกนนำ โครงการโยคะฯทุกคน โทรทัศน์ สีกองทับบกช่อง 5, โครงการพัฒนาดอยตุง, โรงแรมดุสิตรีสอร์ท, กองร้อยทหารพรานที่ 3102, ร้านฮิมกี่,ร้านอนุรักษ์เภสัช ,ห้างอภินิเวศน์ และสสจ.ชร. จาก นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 081-5947519 (อรพิณ โยคะ) : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [17 ก.ย. 50 - 13:05:53 น. ] โครงการโยคะฯโดยหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพี่อสุขภาพ ได้ร่วมเป็นกรรมการจัดตั้งชื่อ คำว่า " ข่วงปัญญา" ต่อมาจึง ได้สรุปตั้งว่า ชื่อว่า "ข่วงพญา" ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สสจ.ชร. และได้เอา กิจกรรมโยคะ,สร้างอาชีพตะกร้าไม้ไผ่รวมควัน,และทีมฟื้นฟูวัฒนธรรม นักเรียนโรงเรียน ดงมะดะวิทยาคม เข้าร่วมนำเสนอความสำเร็จของงานที่ผ่านมา โดยเริ่มต้น ในเขตอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มาตั้งแต่ ตุลาคม 2544 จึงได้มานำเสนอความสำเร็จของงานโครงการโยคะฯ+การสร้างอาชีพตะกร้าไม้ไผ่ทรงกลม+เหลี่ยมรมควัน ใน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และเป็นช่วงเดียวกัน คำว่า มีการ ก่อตั้ง ข่วงพญา เกิดขึ้นใหม่ๆ อรพิณ มูลสวัสดิ์ รายงานตามข้อเท็จจริงและมีหลักฐานประกอบการรายงาน สนใจติดต่อ 081-5947519 : น.ส.อรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 18 ก.ย. 50 - 09:49:53 น. ] กิจกรรมในงานวันนั้น จะมีขบวนแห่ง แก้วก้อลานนา ตี่ อาจารย์เรนธร กัลยาณมิตร เป็นผู้นำและกำกับ ขนวนแห่ จน "เสร็จด้วยแก้ว แล้วด้วยคำ " ที่ ท่านได้ริเริ่มมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2522 พร้อมสร้างกระแสพลังดังคลื่นใต้น้ำ ปลูกจิตสำนึก เพื่อรักษาวัฒนธรรมล้านนา ดั่งเดิมตลอดมาจนถึงปัจจุบัน จึงขอชื่นชมท่านเป็นอีกผู้หนึ่งที่การรักษาความดีงามไว้ในตัวท่าน เพื่อสืบสานวัฒนธรรม เจียงฮาย ของเฮา ตลอดไป : อรพิณ มูลสวัสดิ์ [18 ก.ย. 50 - 10:56:29 น. ] กิตติกรรมประกาศ ข่าวเด็ด ปี 2537ฟื้นฟูใหม่ รายงานวิจัย พฤติกรรมการบริโภคและการดูแลสุขภาพตนเอง ของหญิงมีครรภ์ และหญิงมีบุตร 0-1 ปี กรณีศึกษา อำเภอเชียงแสน ข้าพเจ้าได้ร่วมดำเนินกิจกรรมตลอดการวิจัย + มีการออกไปร่วมสัมภาษณ์ หญิงมีครรภ์ ในพื้นที่ต้นแบบอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย พร้อมกับสรุปแบบสอบถามทั้งหมด ทุ่มเททำกิจกรรมนี้ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อให้งานวิจัยออกมาเป็นรูปเป็นร่าง แต่พอสรุปออกมาเป็นรูปเล่มจริงๆ ปรากฏว่า ไม่มีชื่อ ของข้าพเจ้าเลย จึงขอประกาศได้ว่าหัวหน้าทีมวิจัยชุดนี้ไม่มีความเป็นธรรมอยู่ในใจเลย จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ.2550 ก็ ทำงานรูปแบบทับซ้อนความสำเร็จงานของข้าพเจ้า ว่าแต่ เมื่อไร จะรู้สึกละอายใจบ้าง แล้วจะหน้าแตกไปตามๆกัน เชิญติดตามตอนต่อไป : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 19 ก.ย. 50 - 15:25:41 น. ] กิตติกรรมประกาศ ข่าวเด็ด ปี 2537 ฟื้นฟุใหม่ รายงานวิจัย ของนางสาวมาลีวัลย์ ศรีวิลัย เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคและการตูแลสุขภาพ ด้วยตนเอง หญิงมีครรภ์และหญิงที่มีบุตร 0-1 ปี กรณีศึกษา อำเภอเขียงแสน จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2537 ซึ่งให้ ข้าพเจ้า นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ร่วมดำเนินกิจกรรมตั่งแต่เริมออกสัมภาษณ์,สรุปแบบสอบถามและวิเคราะห์ ทุ่มเททำกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืน ท้ายที่สุดสรุปเป็นรูปเล่มออกมา ไม่มีซื่อ ของข้าพเจ้า อยู่ในวิจัยฉบับนี้เลย แม้นคำว่าขอบคุณก็ยังไม่เห็นเป็นลายลักษณ์อักษร จึงแสดงว่าหัวหน้าทีมวิจัยชุดนี้ มีใจไม่เป็นธรรมมาตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงปัจจุบันนี้ ปี พ.ศ.2550 ก็ยังปฏิบัติราชการแบบทับซ้อนงาน ที่ ข้าพเจ้าใช้เงินส่วนตัวทำอยู่ แล้วจะหน้าแตกไป ตามๆกัน เชิญติดตามตอนต่อไป : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 19 ก.ย. 50 - 16:05:32 น. ] ข่าวด่วน ขอแจ้งผู้ละเมิดความลับทางการค้า ในจังหวัดเชียงรายและต่างจังหวัด ตะกร้าไม้ไผ่, รังไม้ไผ่ (ขั้นตอนการรวดลายให้เกิดขึ้นบนไม้ โดยการรมควัน) หยุดละเมิดความลับทางการค้า เลขที่ ลค.4278 หรือให้เข้ามาทำสัญญาข้อตกลงก่อนดำเนินการต่อไป แต่ถ้าหากดำเนินการต่อไป จะดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.ความลับทางการค้า หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ อรพิณ มูลสวัสดิ์ 081-5947501 ขอขอบคุณ 28/ก.ย./2550 และตะกร้าไม้ไผ่, รังไม้ไผ่ เป็นผลงานโดยชอบธรรม ริเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 : อรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 28 ก.ย. 50 - 09:07:31 น. ] ขอสอบถาม สสส.ว่า โยคะห่วงใยใส่ใจสุขภาพ เสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อพัฒนาศักยภาพทันบุคลากร จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2547 เข้ามาอยู่ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ. ได้อย่างไร และใครเป็นผู้รับทุน และหลักสูตรดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ ขอยื่นจด ข้อมูลกับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 หรือเป็นโครงการสานต่อมาทางไหน มีหลักฐานอะไรในการสานต่อ โครงการโยคะฯ หรือมีการทับซ้อนผลการดำเนินงานหรือไม่ ขอแจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้ามา ตรวจสอบ โครงการดังกล่าวด้วย : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [28 ก.ย. 50 - 09:36:32 น. ] ข่าวด่วน กระถางไม้ไผ่ ** แบบขั้นตอนการทำรวดลายให้เกิดขึ้นบนไม้ โดยการรวมควัน ** ของ นายบุญส่ง หมื่นโอวาด บ้านร่องคือ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทความลับทางการค้า ของ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ที่ ลค.4278และผิดสัญญาข้อตกลง ขอให้หยุดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยเด็ดขาด และวิธีการรมควันน้ำตาล+ดำ เป็นผลงาน โดยชอบธรรม ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ : นางสาวอรพิณ [1 ต.ค. 50 - 12:05:47 น. ] ช้าง จำโบ้ ที่เสียชีวิต วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เวลาประมาณ 16.60-17.00 น ณ. วัดวังช้า บ้านวังช้าง หมู่ 9 ตำบล เมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย " สาธุบุญของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ ขอเป็นปัจจัยนำทางสู่ปรินิพพาน " อรพิณ มูลสวัสดิ์ 081- 5947519 : อรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 3 ต.ค. 50 - 10:01:12 น. ] ข่าวด่วน ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-2548 การบริหารจัดการเรื่องการออกกำลังกายสำนักงานสาธารสุขจังหวัดเชียงราย มีการทับซ้อนความสำเร็จ ผลงานออกกำลังกาย โดยการรับผิดชอบงานของ นางพรรณี มีหนัก หัวหน้างานส่งเสริมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในเขต อำเภอเมืองและอำเภอแม่ลาว จนมีปัญหาเดือดร้อนกับแจ้งของผลงานจริง ขอให้สำนักงานตรวจเงินแผนดินเข้าตรวจสอบ ระบบการจัดการบริหารเงินแผ่นดินด้วย ว่าผลลานให้เป็นผลงานจริง และผลงานไหนนำเงินแผ่นดินไป สวมงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเดียวกัน จึงทำให้ผลงานกระทรวงสาธารณสุขไม่บริสุทธิ์ ขอให้หน่วยงาน ตรวจสอบด้วย : อรพิณ [ 5 ต.ค. 50 - 14:52:02 น. ] กิจกรรมโยคะฟื้นฟูวัฒนธรรม ปี 2547-2549 ครูสมพร มหาวงค์ ครูฟ้อนวัดป่าไผ่หมู่ 4 สืบทอดมาจาก ลูกสิทธิ ครูโม ใจสม ในภูมิปัญญาไทย เริ่มตั่งแต่ พ.ศ. 2517 ท่าฟ้อนเล็บ 1).ท่าเทพพนม ,2)ท่าบิดบัวบาน 3).ท่าพรหมสี่หน้า 4).ท่าผาลาเพียงไหล่ 5)ท่านางระเวง 6).ท่าพิสมัยเรียงหมอน 7).ท่าเมฆขลาล่อแก้ว 8).ท่ารามสูรขว้างขวาน 9).ท่าสอดสร้อยมาลา 10.ท่าหงส์กางปีก 11).ท่าหงส์ร่อน 12).ท่าแบกขันตักบาตร 13).ท่ากินารีเรียบถ้ำ 14).ท่าพญาครุฑบิน 15).ท่าบุษบาแผงฤทธิ์ 16).ท่ากินารีว่ายน้ำ 17).ท่าบิดบัวบาน 18) ท่าเทพพนม อรพิณ มูลสวัสดิ์ (อรพิณ โยคะ) 081-5947519 รายงาน/ เชิญติดตามตอนต่อไป : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 5 ต.ค. 50 - 16:02:24 น. ] ข่าวด่วนพิเศษ 8-ตุลาคม 2550 ตะกร้าไม้ไผ่ ขั้นตอนการทำรวดลายให้เกิดขึ้นบนไม้โดยการรมควัน ที่นายบุญส่ง หมื่นโอวาทอยู่ละเมิดความลับทางการค้า (บ้านร่อคือ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย) ขอให้หยุดการ ผลิตแบบ ขั้นตอนทำทำลวดลานให้เกิดขึ้นบนไม้โดยการรมควันด้วย และแบบรมครันนำตาลดำเป็น ผลงานที่ได้โดยชอบธรรม เมื่อ พ.ศ. 2544 พร้อมมีสมาชิกโรงการโยคะฯ บ้านร่องคือมาเรียนแบบไป (อรพิณ มูลสวัสดิ์) ผู้เสียหาย : อรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 8 ต.ค. 50 - 14:03:46 น. ] ข่าวด่วนพิเศษ "แจ้ง” บ้านร่องคือ, อบต. ผางาม , สมาคมพัฒนาประชากร และชุมชนเชียงราย และอำเภอเวียงชัยตามความเห็นที่ 62 ถ้าหากองค์การ ดังกล่าว จะนำเรื่องงบประมาณแผ่นดินเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานร่วมกันด้วยจิตรบูรณา ทางเจ้าของสิทธิ์+เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่รับผิดชอบ ความเสียหาย ที่อาจจะ เกิดขึ้น ขอแจ้งให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ด้วย และ ปัจจุบัน โครงการโยคะฯได้พัฒนา รูปแบบต่างๆและการทำสีรวดลายต่างๆไปไกลแล้ว โดยไม่ใช้ งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด : อรพิณ [9 ต.ค. 50 - 11:54:17 น. ] ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท ลิขสิทธิ์ ปี พ.ศ.2542 : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [19 ต.ค. 50 - 10:05:44 น.] ข้อมูลลิขสิทธิ์ เลขที่ 7032 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2542 พญ.ชร/ พญ. 0705/16 30 เมษายน 2542 " หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ" ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [22 ต.ค. 50 - 10:34:52 น.] กระถางไม้ไผ่ นายบุญส่ง หมื่นโอวาด ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้าเลขที่ 4278 ของ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ มีสัญญาข้อตกลง+และหลักฐานยืนยันได้ (จึงแจ้งให้บุคคล, องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหยุดการมีส่วนร่วม การละเมิดความลับทางการค้า ร่วมกัน) จาก....นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าของสิทธิและภูมิปัญญานี้ *** ประสานงานเพิ่มเติมได้ อรพิณ 081-5947519 *** นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 24 ต.ค. 50 - 12:00:00 น. ] ** เชิญติดามสรุป ผลการดำเนินงานปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติ ปี พ.ศ. 2549 ** การปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติ กิจกรรม ของ โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สู่สากล ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย + พะเยา น.ส. อรพิณ มูลสวัสดิ์ 081-5947519 / รายงาน : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [24 ต.ค. 50 - 12:23:15 น. ] เชิญติดตามชื่นชม ตะกร้า,กระถาง และเฟอร์นิเจอร์ ไม้ไผ่ " ศิลปะ บังบอน" น้องใหม่ ถูกใจวัยหวาน เริ่มคิดและลงมือทำสำเร็จ มกราคม - 29 กันยายน 2550 มีรวดลายหลากหลายสี และหลากหลาย วิธีใช้งาน สินค้าน้องใหม่ สไตล์ อรพิณ โยคะ ในโครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สู่สากล กลุ่มโยคะสร้างเศรษฐกิจจักสานตะกร้าไม้ไผ่ บ้านเลขที่ 15 หมู่ 4 ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ของ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ : นางสาวอรพิณ [ 25 ต.ค. 50 - 11:58:39 น. ] โครงการโยคะฯ ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ขอ ขอบคุณ และชื่นชม อาจารย์ สุจิตตรา อินยาศรี ครูที่มีความเสียสละ ช่วยเหลือในการสร้าง ออกกำลังกายแบบโยคะและเป็นแกนนำในการพลักดันให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในระดับ ตำบล และระดับจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539-2548 ข้าพเจ้า นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 081-5947519 ในฐานะเข้าของโครงการโยคะฯ+หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ จึงขอแจ้งให้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาได้โปรดทราบว่าอาจารย์ สุจิตรา อินยาศรี เป็นครู ดีเด่นประจำโครงการโยคะฯ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539-2548 : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [25 ต.ค. 50 - 15:38:01 น.] ขอขอบคุณ และชื่นชม ความดีงาม ของคุณสุมาลี วัชโรทน เจ้าของผู้จัดการ บริษัท เยี่ยมสวัสดิ์ เทรดดิ้ว จำกัด จังหวัดเชียงราย ที่ให้การสนับสนุน การก่อตั้ง โครงการโยคะใส่ใจสุขภาพ ตลอดจนถึง การสนับสนุน รถบันทึกขนส่งกล้าไม้ไผ่+ไม้อื่นๆ ในการจักกิจกรรมปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติ ณ.ชุมชนห้วยปลากั้ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และช่วยสแกนภาพโยคะ และอื่นๆ อีกหลากหลาย อย่างให้ ไว้เป็นบูรนาการไว้เพื่อการกุศล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน จึงขอยกย่องน้ำใจอันดีงามของ ท่านไว้ให้ประชาชน ชาวไทยได้ทราบโดยทั่วกัน : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [25 ต.ค. 50 - 15:54:34 น.] กลุ่มกระถางไม้ไผ่องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ แต่ถ้าหากนำงบประมาณแผ่นดินมาใช้ เจ้าของสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบงบประมาณนั้น ของให้หยุดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและผลการดำเนินงานด้วย : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [29 ต.ค. 50 - 09:38:26 น. ] ริเริ่มกิจกรรม วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม 2550 โยคะห่วงใย สร้างชีวิตใหม่ ให้ผู้ไร้โอกาส (เพื่อหญิง) วิธีการดำเนินการ ครูเก่า (เพื่อนหญิง ผู้ไร้โอกาส เหยื่อ ระบบงาน ของสังคม ที่ เลวร้าย) เช้า 27 ตุลาคม 2550 1). สอบถามความทุกข์สุขจากแม่เพื่อน 2). มอบเงินเป็นทุนออมทรัพย์ 40 บาท เริ่มต้นเป็นเงินออกตามอัตภาพ ( โดยฝากเงินให้กับแม่เพื่อนหญิง) 28 ตุลาคม 2550 ( ชวนเพื่อหญิง มาทำงาน บ้านและช่วยรวบรวมเอกสาร งาน โครงการโยคะฯ) ให้ค่าตอบแทน 130 บาท เลี้ยงอาหารกลางวัน 1 มื้อ ) พร้อม เป็นเพื่อที่ดี และให้คำปรึกษาที่ดีๆ สร้างกำลังใจ ให้ความเป็นกันเองกับเพื่อโดยบริสุทธิ์ใจ เพื่อให้เพื่อได้เขียนประวัติ ก่นและหลังปี พ.ศ.2537 ตามความจริง ในช่วงปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูล ขอความยุติธรรมจากสังคม ที่นอนแล้ว ให้เพื่อหญิง ครูหญิง ที่ ต้องการลืมตา อ้าปากได้ เชิญติดตาม ความก้าวหน้า ตอนต่อไป : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 30 ต.ค. 50 - 13:08:07 น. ] โครงการโยคะฯ ในเขต อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เริ่มที่โรงเรียนบ้านต้นง้าว ตำบลบัวสลี +โรงเรียนดงมะดะวิทยาคม เมื่อ ปี พ.ศ. 2542 ขยายผล และครูและนักเรียน ทั้งโรงเรียน ดงมะดะ หรือตอนหลังเปลี่ยนเป็นโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เริ่มฝึก 1-2 ห้องเรียน จากการที่ พบกันในสนามคณะกรรมการปฏิบัติธรรม ของ ศาสตราจารย์. บุญทัน อยู่ชมบุญ ที่ส่งนักศึกษาฝึกงานเข้าร่วม จัดทำหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ สำหลับเด็กและเยาวชนสู่ชุมชน มีการถ่ายทำ V .D.O อย่างเป็นทางการ ณ.สนามโรงเรียนบ้านสันกลาง ตำบลป่าอ้อดอนชัย โดยได้รับการสนับสนุน จาก ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสันกลาง และคณะครูทุกคนเป็นอย่างดี เมื่อปี พ.ศ.2542 -2547 โดย มีอาจารย์ สุจิตตรา อินยาศรี ครูโรงเรียนบ้านสันกลาง เป็นครู ออกกำลังกายโยคะดีเด่น ของโครงการโยคะฯ ช่วยสร้างกระแสการออกกำลังกาย+โยคะ ขยายผล สู่โรงเรียนใน ระดับตำบลป่าอ้อดอนชัย และขอขอบคุณ ที่ อาจารย์ร่วมสร้างกระแส โดยเข้าร่วมเป็นวิทยากระสร้างกระแส สู่โรงเรียน ประมาณ 750 แห่งทุกโรงเรียน ในจังหวัดเชียงราย โดย ได้นำเสนอผลงานครั้งใหญ่ ในระดับหนึ่ง ในโครงการ ของส่วนกลาง คือ โครงการ "รักหัวใจใส่ใจ คลอเลสเตอร์รอล" โดยมีโรงเรียน สามัคคีวิทยาคม เป็นองค์กรเจ้าภาพร่วมกับส่วนกลาง โดยข้าพเจ้าได้นำทีมผู้สูงอายุโยคะ ที่ผ่านการฝึกอบรมชองหลักสูตรเทคนิคการิกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(โยคะ) เป็นแกนนำผู้สูงอายุโยคะตำบลป่าอ้อดอนชัย+ตำบลบัวสลี ร่วมเด็กนักเรียนแกนนำโยคะ และครู 1 คน รวมทั้งหมด 99 คน นำเสนอผลงานของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ในวันที่ 23 มกราคม 2547 ณ.ห้องประชุมใหญ่ โรงแรม ลิตเตอร์ดั๊ก เชียงราย โดยใช้งบประมาณ จากข้าพเจ้า นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ประมาณ 2,300 บาท พร้อมได้รับการสนับสนุนรถยนต์ ขนส่ง 1 คันจากประธานผู้สูงอายุตำบลป่าอ้อดอนชัย จัดจ่ายเป็นค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม ก่อนจะได้งบประมาณ สสส.ในรหัส 47-00-0505 เข้ามาบริหารจัดการ ในโครงการโยคะสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดการบริโภคบุหรี่และสุรา ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติวัดพระธาตุถ้ำดอยกองข้าว พร้อมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ให้คณะครูทุกโรงเรียนได้ทราบ ในที่ ประชุม ว่าศูนย์พัฒนาจิตฌแลมพระเกียรติดังกล่าว เหมาะสมเป็นที่ปฏิบัติธรรม หรือเหมาะสมเป็นที่ วิปัสสนากัมมัฏฐาน ในจังหวัดเชียงรายอีกแห่ง หนึ่งพร้อมได้จำหน่าย VCD โยคะของหลักสูตรฯ ในราคา ต้นทุน จำนวน 200 แผ่น พร้อมได้นำพาสมาขิก โครงการโยคะฯ ทั้ง 99 คน สมัครเข้าร่วมโครงการ " รักหัวใจใส่ใจ คลอเลสเตอร์รอล" ดังกล่าว ในสนามประชุม วันนั้น กิจกรรมในวันนี้ จึงนับว่าเป็นแรงลักดันหนึ่ง ในการสร้างสถานที่วิปัสสนากรรมมัคฐานในระดับหนึ่ง ของจังหวัดเชียงราย พร้อมเป็นการสร้างกระแสลักดัน การดำเนินงานร่วมกันด้วยจิตบูรณา ในจังหวัดเชียงราย พร้อมเป็น นโยบายของรัฐบาลในเวลาต่อมา พร้อมสร้างกระแส พรักดันการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ช่วยเจ้าอาวาสและศิษย์ยานุศิษย์ วัดดอยกองข้าวโดยรับการสนับสนุนต้นไม้ดอกไม้ประดับจากร้านคนป่าการเกษตร,ร้านอุดมเนอสเซอร์รี,และกลุ่มสมาขิกโยคะและศิษย์ยานุศิษย์วัด ทหาร ร.17 พัน 3 ในพระองค์ฯจังหวัดทหารบกเชียงราย เรือนจำกลางเชียงราย,เจ้าหน้าที่ดอยตุง โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง จังหวัดทหารบกเชียงราย พร้อมได้เชิญ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน อบต.ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลดอยฮาง เข้ามามีส่วนร่วม พร้อมขอสนับสนุนต้นไม้จากสำนักป่าอนุรักษ์ที่ 15 จังหวัดเชียงรายและได้รับการสนับสนุนจากเข้าอาวาสวัดดอยกองข้าว พร้อม ขอขอบคุณอาจารย์จิตนา มณีตน์ ที่ได้สนับสนุนค่าอาหารมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542-2548 และขอขอบคุณท่านสุรพงษ์ เศรษฐบุตรและคุณสุมาลีวัชโรทนที่ให้การสนับสนุน ก้อนอิฐ ร่วมจักทำลานหน้าองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ในลานวัดดอยกองข้าว พร้อมวันที่ 5 ธันวาคม 2548 ได้นำลูกศิษย์ฟ้อน เล็บชนเผ่าบีซู วัดปุยคำจำนวน 23 คน ไปกราบพระพร้อมสร้างกระแสฟ้อนฟื้นฟูวัฒนธรรม โดยตั้งทีมฟ้อนที่วัดร่องขุ่น และมาจัดตั้งทีมฟ้อนที่ลานวัดดอนกองข้าว และประมาณเดือน พ.ย.หรือ ธ.ค. 2547 ได้นำทีมฟ้อนเล็บ รุ่นแรกของวัดปุยคำ ชนเผ่า บีซูไปนำเสนอผลการดำเนินงาน ในงานสายสัมพันธ์ลุ่มแม่นำโขง ที่ลานงานสถาบันราชภัตจังหวัดเชียงราย พร้อมติดตามความสำเร็จของโครงการฯมาโดยตลอด วันที่ 9 มิถุนายน 2549 ร่วมปลูกล่าเฉลิมพระเกียรติ ณ.วัดดอยอินทรีย์ พร้อมร่วมฉลองพระวิหารวัดดอยกองข้าว ในเวลาต่อมา ตามรายระเอียดบางส่วนได้สรุปส่ง สสส.แล้ว ยอนกลับมาการดำเนินงานสร้างกระแสผลักดันการออกกำลังกาย+โยคะของโครงการโยคะฯในอำเภอแม่ลาว ในวันที่ 12 สิงหาคม 2546 ได้รวบรวมท่ออกกำลังกาย+โยคะ จำนวน 500 คนโดยมีสมาชิกออกกำลังกาย+โยคะบ้านดงมะดะหมู่ 7,15,16 จำนวน 143 คน สมาชิกนักเรียนโรงเรียน แม่ลาววิทยาคม จำนวน 357 คน พร้อมสมาชิก สอ.โปงแพร่ โดยมี นางมณี กิตติศรี และอาจารย์ ปูนยดา ใจอุ่น อาจารย์แม่ลาววิทยาคม นำทีม ร่วมสาธิตสร้างกระแสผักดันการออกกำลังกายในเชิงรุกในเขตอำเภอแม่ลาว พร้อมสร้างกระแสโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมในเวลาต่อมา จนสามารถเป็นตนแบบได้ในระดับอำเภอและระดับจังหวัดเขียงราย ทั้งนั้นทั้งนี้จึงขอของคุณ รถรับส่งจาก ร.17 พัน 3 ในพระองศ์ฯค่ายเม็งรายมหาราช ,ท่านสุหัส นพวงค์ หัวหน้าพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาวที่สนับสนุน เงินส่วนตัวจ่ายค่าน้ำมันรถรับส่ง สมาชิกโครงการโยคะฯที่สร้างการแสการออกกำลังกาย+โยคะในวันที่ สิ่งหาคม 2546 ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มโยคะสร้างเศรษฐกิจจักสานตะกร้าไม้ไผ่ บ้านเลขที่ 15 หมู่ 4 ที่ผ่านการอบรมแล้ว จำนวน 23 คน แต่เนื่องจากมีการทับซ้อนผลการดำเนินงาน และพบปัญหาที่ ซ้อนเร้นที่ไม่เป็นธรรม ขณะนี้ดำเนินกิจกรรมอย่างจริงจัง เป็นต้นแบบ ที่โครงการสามรถรองเป็นต้นแบบได้ 9 คน พร้อมสามารถดำเนินกิจกรรม สู่สากลร่วมกันด้วยจิตรบูรณา เชิญติดตามตอนต่อไป นางสาวอรพิณมูลสวัสดิ์/รายงาน : นางสาวอรพิณ [ 1 พ.ย. 50 - 15:43:55 น. ] ตะกร้าไม้ไผ่,รังไม้ไผ่,กระถางไม้ไผ่ กระเช้าไม้ไผ่ ,เฟอร์นิเจอร์ต่างๆไม่ไผ่ ทรงกลม, ทรงเหลี่ยม, ทรงรี ฯลฯ ติดต่อ ได้ อรพิณ มูลสวัสดิ์ 081-5947509 ,089-5532146 ,084-9852929 ลักษณะเด่น แบบที่ (1)ธรรมดา คิดจากสุ่มหาปลา พัฒนาตามท้องตลาด ริเริ่ม พ.ศ. 2542 แบบีที่ 2 แบบ รมควัน น้ำตาล+ดำเป็นผลงานโดยชอบธรรม ริเริ่ม ปี พ.ศ. 2544 , 3).แบบขั้นตอนการทำรวดลายให้เกิดขึ้นบนไม้ โดยการรมควัน ริเริ่ม พ.ศ.2547 เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า รลค.01 ทะเบียนข้อมูล เลขที่ อก.4239 ข้อมูลความลับทางการค้า เลขที่ ลค.4278 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 พิจารณาอนุมัติ และออกหนังสือรับรองการแจ้งขอมูลความลับทางการค้า ให้ นางสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ ดังแบบ โดยกองกฎหมายและอุทธรณ์ ที่ พณ.0702/890 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2549 จึงเรียนมาเพื่อ แจ้งเรียนให้รัฐมนตรี ทุกกระทรวง,ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทย และ นายอำเภอ ทุกอำเภอหัวหน้าส่วนทุกส่วน ในจังหวัดเชียงราย โปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ แจ้งให้หน่วงงานที่เกี่ยวข้องทราบ และเพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า จึงขอ ขอบคุณ มา ณ โอกาส นี้ด้วย : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 7 พ.ย. 50 - 12:51:55 น. ] กิจกรรม โยคะห่วงใย "สร้าง องค์กรธุรกิจ เพื่อประชาชน" อยู่ระหว่างศึกษาพิจารณา ทบทวน และค้นหาความเป็นธรรม ในทุกฝ่าย ( วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2550) นางสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ / รายงาน 089-5532146, 081-5947519 (โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สู่สากลฯ) : นางสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ [8 พ.ย. 50 - 12:24:37 น. ] เตรียม นำเสนอผลการดำเนินงาม "โยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์" เชิญติดตาม ตอนต่อไป จากนางสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งและดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง /รับผิดชอบ โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมฯ : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [8 พ.ย. 50 - 12:32:54 น. ] "โยคะ" ในนามหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ร่วมดำเนินการจัดตั้งกับ สภอ.อ.เมืองเชียงราย ตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2544 2 มกราคม พ.ศ. 2545 ณ.ห้องประชุม ศุภนิมิต ปางขอน ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จังหวัดเชียงราย หลังจากเป็นวิทยากรโยคะ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ร่วมกับวิทยากร ร.17 พัน 3 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมรมราชชนนี ค่ายเม็งรายมหาราช และได้ ดำเนิน ในนามหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ โดยไม่ใช้งบประมาณ แผ่นดินแต่งอย่างใด ** ต่อมา ในช่วงประกาศสงครามแตกหักยาเสพติด นางสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ นาฏกรรม น.104,พยาบาลเทคนิค 5 จึงได้ก่อตั้งโครงการโยคะร่วมคิดร่วมบำบัดยาเสพติด พ.ศ. 2546 วันที่ 31 มกราคม 2546- 24 มีนาคม 2546 สสจ.ชร. ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ เพื่อทดแทนบุญครุแผ่นดิน คำขวัญ " ล้อมรั้วครอบครัวไทย ให้พ้นภัยยาเสพติด มอบสุขภาพที่สดใสจากใจเพื่อร่วมชาติ ผลการดำเนินงานทดสอบ อย่างเป็นทางการ ในผู้บำบัด ก่อนฝึก-หลังฝึก อย่างเป็นทางการกับผู้บำบัด รุ่นที่ 2 จำนวน 108 คน ช่วงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2546 ผู้เสพยาเสพติด ประเภท 1. ยาบ้า 95 คน/คิดเป็น 98 % 2. อื่นๆ 5 คน/คิดเป็น 5 % ซึ่งได้แสดงออกค่าอ่านเป็นร้อยละ เพื่อนำเสนอให้เห็นความแต่ต่าง ของคุณภาพการฟื้นฟู สมรรถภาพ ทางร่างการและจิตใจอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น จากข้อมูลจริง ก่อนฝึก-หลังฝึก จำนวน ผู้บำบัด 108 คน ณ.ศูนย์บำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอาชีพของผู้เสพย์ยาเสพติด ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้ คือ 1). ฝึกด้วยท่าฝึกสติ 14 สัมผัสพื้นฐาน 5 รอบ ก่อนฝึกผ่าน 16 คน / หลังฝึกผ่าน 97 คน,(15%,89.5%) 2).ฝึกสมาธิพื้นฐาน 5 รอบ ก่อนฝึก ผ่าน 53 คน / หลังฝึกผ่าน 106 คน (49%,98%) 3).ฝึกโยคะท่าครุฑ กำหนดความอดทน 5-7 นาที ก่อนฝึก ผ่าน 7 คน/ หลังฝึกผ่าน 92 คน(6%,85%) 4).ฝึกทดสอบความเพียรพื้นฐานใน 17 ท่าของสุริยนมัดการ 15 นาที (โดยกำหนดสติ และสมาธิในขณะฝึกอย่างต่อเนื่อง) ก่อนฝึกผ่าน 15 คน หลังฝึกผ่าน 99 คน(14%,92%) ช้แจงค่าใช้จ่าย ค่าน้ำมันในการเดินทาง เป็นวิทยากรโยคะร่วมคิดร่วมบำบัดยาเสพติด ได้รับค่าตอบแทนจากผู้จัดอบรม จำนวนเงิน 3,800 บาท เป็นวิทยากร 2 คน 31 ครั้ง ไป+กลับ 47 กทม. (47*31=1,457 X 2.50 = 3,642 บาท คงเหลือ 158 บาท จัดซื้อของรางวัลแจกผู้เข้าร่วมบำบัด) น.ส.อรพิณ มูลสวัสดิ์/ผู้ก่อตั้งโครงการโยคะฯ /รายงาน 089-5532146,081-5947519,084-9852929 : นางสาวอรพิณ [12 พ.ย. 50 - 12:17:06 น. ] วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 เดินทางไป+กลับ 192+192 = 384 กิโลเมตร เพื่อหาวิธีลดต้นทุน ของผลิตภัณฑ์ และออกแบบวิธีการเหลาไม้ไผ่ โดยมีสัญญาข้อตกลง กับผู้ว่าจ้าง ประกอบสินค้า ความลับทางการค้า เพื่อเตรียมขยายผลในการลดต้นทุนให้สมาชิก ต่อไป : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [12 พ.ย. 50 - 12:59:45 น. ] อรพิณ โยคะ บูรณาการไว้เพื่อการกุศล ในรูปแบบ " สร้างสุขภาพแบบองค์รวม ต้นแบบ " ของ โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล ในรูปแบบ วัฒนธรรม ฟื้นฟู ของกลุ่มโยคะการนวดแผนไทยโบราณ + สปา แบบสบาย ด้วยพลังลมปราณ ติดตามตอนต่อไป เปิดสอนฟรี ในสมาชิกโครงการโยคะฯ ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพกิจกรรมในหลักสูตรฯ (สร้างผลงาน ตามสัญญาข้อตกลง) - สอนโยคะ พื้นฐานและโยคะสมบูรณ์แบบ ในท่าของอรพิณ โยคะ 40 ท่าฝึก - สอนฟ้อนพื้นฐาน (ฟ้อนเล็บ)+สอนทำบายสี ฯลฯ - สอนเพาะชำกล้าไม้+สร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ ในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืน - สอนเทคนิคการทำธุรกิจเพื่อประชาชน คนจนที่ด้อยโอกาสโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด **ขยายผลตามกำลังการพัฒนาด้านการตลาด (ตามสัญญาข้อตกลง)-- - พัฒนาเครือข่าย จากระดับประชาชน -ระดับสากล เป็นฐานหลักสู่ความ มั่นคงของประเทศไทย ไม่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ อรพิณ มูลสวัสดิ์ 089-5532146,081-5947519 - สนใจ : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 14 พ.ย. 50 - 12:14:55 น. ] กิจกรรม อรพิณ โยคะ สปา พอเพียง สงวนลิขสิทธิ์ บูรณาการไว้เพื่อการกุศล เพียง ท่านรวมกลุ่ม 20-30 คน สมัครเป็นสมาชิก ชมรมโยคะจังหวัดเชียงราย ตามข้อตกลง รับสอนให้ ฟรี ณ.สนามบ้านเลขที่ 15 หมู่ 4 บ้านป่าไผ่ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ** สนใจติดต่อ อรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.081-5947519, 089-5532146, 084-9852929** ชมรมโยคะจังหวัดเชียงราย สร้างการแสก่อตั้ง มาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 สร้างกระแสก่อตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 ในจังหวัดเชียงราย -พะเยา โดย .นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ มี ผู้ผ่าการฝึก มากกว่า 15,000 คน (พ.ศ. 2519 เป็นต้นมา) : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 19 พ.ย. 50 - 12:44:24 น. ] จะปกป้องประชาชนและประเทศชาติไทย และการดำเนินงาน ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา โดยโครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สู่สากล ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ รับสมัคร ผู้ต้องการทำความดี เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ต้องการคนดี ทุกคน ทุกระดับชั้น โดยหลักการทำงานโดยไม่ใช้งบประมาณ แผ่นดิน แต่อย่างใด ตืดตามเพิ่มเติมได้ อรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร. 081-5947519, 089-5532146,084-9852929 : นางสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ [ 21 พ.ย. 50 - 13:18:08 น. ] ตามหนังสือ บันทึกข้อความ งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ที่ ชร.0028/พิเศษ ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2539 สสจ.ชร.มอบหมายให้นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิค 4 งานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ชร. ให้ทำงานเรื่อง ออกกำลังกายเท่านั้น ตั้งแต่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2539 โครงการออกกำลังกายต่างๆ ใน สสจ.ชร. นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เป็นคนแรก ในการริเริ่มบุกเบิก มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537มีชื่อว่า โครงการโยคะเพื่อความเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดการ ต่อมา ปี.พ.ศ.2538 -2539ในที่ประชุมเห็นควรเปลี่ยนชื่อ เป็น "โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ" ปี พ.ศ.2539 ขอสนับสนุนถ่ายทำ จาก พลเอกแป้ง มาลากุล ณ.อยุธยา จากโทรทัศน์ สีกองทัพบกช่อง 5 ปีพ.ศ. 2540 ได้ตั่งชื่อว่า โครงการพิเศษโยคะเพื่อสุขภาพสู่ชุมชน สสจ.ชรและปี พ.ศ. 2540อีก ได้ตั้งซื่อ โครงการรองรับโครงการพิเศษโยคะเพื่อสุขภาพ สู่ชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ของ อำเภอเมืองเชียงราย ดำเนินงาน โดย นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ และโครงการโยคะสำหรับเด็กและเยาวชน สู่ชุมชน มีโรงเรียนบ้านสันกลางและ นักศึกษาฝึกงานสถาบันราชภัฏเชียงราย ร่วมจัดทำหลักสูตรโยคะสำหรับเด็กและเยาวชนสู่ชุมชน และมีการถ่าย ภาพวีดีโอ ณ.สนามโรงเรียนบ้านสันกลาง ขยายสู่กลุ่มแกนนำท้องถิ่น +อสม.และแม่บ้าน ในตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ขณะเดียวกันมีคุณมัณฑณี หงศ์ลดารม เจ้าของเชียงราย คันทรีฮิลล์รีสอร์ท อำเภอแม่สรวย มาประสานงาน เป็นวิทยากร โยคะในช่วงข้าพเจ้า ลาพักร้อนพอดี พร้อม ได้จัดกิจกรรมมีการปฏิบัติธรรม จากพระวิทยากร จากวัดธรรมการเป็นวิทยากร นำปฏิบัติธรรม ในช่วงปี 2539-2546 ข้าพเจ้าจะร่วมเป็นวิทยากรโยคะ จากหลากหลาย คณะ และตั้งชมรมโยคะในสถาบันราชภัฏเชียงรายริเริ่มเกิดขึ้น โดย มีแกนนำคณะอาจารย์เข้าร่วมจำนวนหนึ่งระหว่างนั้น ปี พ.ศ.2541,พ.ศ. 2542,พ.ศ. 2543 พ.ศ.2544 จึงได้ออกเป็นวิทยากร สอนตามสถานศึกษา,วัด, โรงเรียน,หรือจัดประชุมในโรงแรมและ ตามหมู่บ้าน มีประชาชนหรือพ่อค้า นักธุระกิจเอกชน ในจังหวัดเชียงรายหรือต่างจังหวัด ร่วมกลุ่มกัน 5-20 คนข้าพเจ้าก้ได้สอนออกกำลังกายและโยคะหรือไม้พอง ป้าบุญมี ให้ประชาชนเป็นจุดๆ ได้รับค่าตอบแทนวิทยากรบ้างไม่ได้รับค่าตอบแทนบ้างมีความสุขไป ตามอัตภาพ โดยใช้งบประมาณ ส่วนตัวดำเนินงาน มากกว่า 90 % .. ต่อมา พบประกาศรายการ ตามหาแก่นธรรม ทาง โทรทัศน์ จากนายแพทย์ อำพล จินดานุวัฒน์ ว่ามีงบประมาณ ให้โครงการดีๆ จากกองทุน สสส.ข้าพเจ้าจึง โทรประสานสาน เบอร์โทรศัพย์ ตามที่อยู่ที่ประกาศ ในรายการ สืบเสาะจนสามารถ ได้เอกสารการขอรับทุนสนับสนุน คิดว่าเป็นคนแรกของจังหวัดเชียงราย จากนั้นจึงได้ นำเอกสารไป ปรึกษา คุณงามนิตย์ ราชกิจ และผู้บริหารทุกฝ่าย พร้อม ใช้งบประมาณ ส่วนตัว ถ่านเอกสาร 200 ชุด ให้พ่อบุญเลื่อน ธนะแพทย์ประทาน สภาวัฒนธรรม+ในกลุ่มสมัชชาสุขภาพ และกลุ่มผู้สูงอายุ หรือสถานีอนามัยและพักพวกที่เป็นราชการและเอกชนต่างๆ ข้าพเจ้าคิดว่า การที่ มีงบประมาณ เข้าจังหวัดเชียงราย มากๆ ตามความสามารถ ของผู้ขอรับ ทุน สสส. จะเป็นวิธีหนึ่งให้ จังหวัดเชียงรายมี สภาพคล่องตัวในการปฏิบัติงานในเชิงรุกและร่วมกันด้วยจิตบูรณา ปรากว่า ข้าพเจ้าพบ โครงการที่ข้าพเจ้าทำมาตลอดพบปัญหาทุกรูปแบบ ทั้งทาง บวก และทางลบ และอยู่รอด ปลอดภัย มาตลอด เพราะข้าพเจ้าจะใช้งบประมาณแผ่นดินในส่วนที่จำเป็นเท่านั้น คามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ เชิญติดตาม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน ตอนต่อไป ติดต่อเพิ่ม ที่ 081-5947519 โยคะห่วงใยใส่ใจสุขจิตภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ลิขสิทธิ์ ที่ 1736 ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2542 ผู้ริเริ่มก่อตั้ง บุกเบิกและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง คือนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 081-5947519. : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [22 พ.ย. 50 - 12:42:58 น. ] ดำเนินกิจกรรม รณรง" โยคะสร้างสุขภาพวะ กาย+ใจ อาหารปลอดภัย คิดดี ทำดี ห่วงใยใส่ใจ สมาชิกโครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สู่สากล, กลุ่มโยคะสร้างเศรษฐกิจจักสานตะกร้าไม้ไผ่ บ้านเลขที่ 15 หมู่ 4 (ลค.4278, พลัง OTOP มผช 40/2546, ) ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ , จาก. นางสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ 085-5947519, 089-5532146, 084-9852929 : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [29 พ.ย. 50 - 12:08:19 น. ] แจ้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ รมควันหรือ อบควันบ้านดอยจำปี ตำบลป่าสัก อำเภอ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย กรณีละเมิดทรัพย์สินทางบัญญา ลค.4278 และละเมิดลิขสิทธ์ ลอกเรียนแบบโครงการ ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ มีผลตามกฎหมาย นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าของสิทธิ์ 081-594751089-5532146 : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [6 ธ.ค. 50 - 15:02:11 น. ] สวนดอกกุหลาบต้นแบบ แหล่งใหญ่ ในจังหวัดเชียงราย กิจกรรมโยคะสร้างไม้ดอกไม้ประดับ ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ริเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ.2542 จำนวนประมาณ 50 ต้น ปัจจุบันปี พ.ศ. 2550 มีมากกว่า 100,000ต้น / ปี ห่างจากวัดร่องขุ่น มาทางทิศ เหนือ 1.5 กิโลเมตร เชิญติดตามตอนต่อไป : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [6 ธ.ค. 50 - 15:23:38 น. ] โครงการโยคะสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดการบริโภคบุหรี่และสุรา ปี พ.ศ.2547 รหัส 47-00-0505 ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติวัดพระธาตุถ้ำดอยกองข้าว ผู้รับผิดชอบ นางสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ ในนาม หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพจิต วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 คือ สร้างสุขภาพกาย ร่วมสร้างสุขภาพจิต, สร้างเศรษฐกิจ พลิกฟื้นสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมวัฒนธรรม เชิญติดตามตอนต่อไป : นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ [12 ธ.ค. 50 - 15:41:16 น.] 31-01-2009 : 11:52:47 เพิ่มความคิดเห็น ชื่อ-สกุล : เบอร์ติดต่อ : อิเมลล์ : รายละเอียด : ภาพประกอบ : รหัสอ้างอิง : รายละเอียด 1. แจ้ง คณะกรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมฯไม่ขอใช้งบประมาณสสส.อีกต่อไปหากจะใช้โครงการโยคะห่วงใยใส่ใจสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังการด้วยสติเพื่อสุขภาพและโครงการโยคะสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดการบริโภคบุหรี่และสุรา ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ สิขสิทธิ์ เลขที่ 017316 ถ้าหากจะจำเป็นต้องต่อยอดหรือสารต่อโครงการ ฯต่อไป จะต้องสรุปผลการดำเนินงานส่งเป็นผลงานของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ งานวิชาการห้องสมุด สสจ.ชร.ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน เท่านั้น และจะต้องทำสัญญาข้อตกลงก่อนดำเนินการต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าของและผู้รับผิดชอบโครงการฯ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 04-03-2009 : 18:07:08 2. เรียน คณะกรรมการโครงการอบรมพยาบาลชีวอนามัย หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ลิขสิทธิ์ที่ 017316.ลค 4278 ขอแจ้งให้ทราบว่า กิจกรรมของหลักสูตรฯอนุญาต พยาบาลเทคนิคผู้ชำนาญงาน ที่ผ่านการอบรมอาชีวอนามัย เข้าร่วมกิจกรรมในอนาคต เท่านั้น และจะต้องมีการทำสัญญาของตกลงก่อน ดำเนินการหากละเมิด มีผลทางกฏหมาย พร้อมแจ้งให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าของสอทธิ์ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2552 ประสานงานได้ที่ 086-4301721,081-5947519 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 04-03-2009 : 18:22:08 3. 1. แจ้ง คณะกรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมฯไม่ขอใช้งบประมาณสสส.อีกต่อไปหากจะใช้โครงการโยคะห่วงใยใส่ใจสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังการด้วยสติเพื่อสุขภาพและโครงการโยคะสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดการบริโภคบุหรี่และสุรา ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ สิขสิทธิ์ เลขที่ 017316 ถ้าหากจะจำเป็นต้องต่อยอดหรือสารต่อโครงการ ฯต่อไป จะต้องสรุปผลการดำเนินงานส่งเป็นผลงานของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ งานวิชาการห้องสมุด สสจ.ชร.ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน เท่านั้น และจะต้องทำสัญญาข้อตกลงก่อนดำเนินการต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าของและผู้รับผิดชอบโครงการฯ 2. เรียน คณะกรรมการโครงการอบรมพยาบาลชีวอนามัย หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ลิขสิทธิ์ที่ 017316.ลค 4278 ขอแจ้งให้ทราบว่า กิจกรรมของหลักสูตรฯอนุญาต พยาบาลเทคนิคผู้ชำนาญงาน ที่ผ่านการอบรมอาชีวอนามัย เข้าร่วมกิจกรรมในอนาคต เท่านั้น และจะต้องมีการทำสัญญาของตกลงก่อน ดำเนินการหากละเมิด มีผลทางกฏหมาย พร้อมแจ้งให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าของสอทธิ์ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2552 ประสานงานได้ที่ 086-4301721,081-5947519 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 01-04-2009 : 7:28:08 4. เรียน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, นายกรัฐมนตรีและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รัฐสภา การละเมิดลิขสิทธิ์017361และลค.4278 มีผลตามกฏหมาย ถ้าหากจะดำเนินการต่อไปจะต่อมีสัญญาข้อตกลง ตามกฏหมายเท่านั้น หากมีข้อสงสัย ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721หรือ 081-5947519 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 20-04-2009 : 11:02:52 5. เรื่อง แจ้งให้ทราบ เรียนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การระเมิดลิขสิทธิ์ 017361 และลค.4278 มีผลตามกฏหมาย หากจะนำไปใช้ในประโยชน์ทางราชการหรืองานวิจัย ต้องทำสัญญาข้อตกลงก่อน ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721 081-5947519 | 22-04-2009 : 15:43:44 6. วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2552 จัดบอร์วิชาการนำเสนอผลงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2537 เป็นต้นมา และปลูกป่าทกแทนเทิดพระเกียรติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา เชิญติดตามรูปภาพประกอบการนำเสนอผลงานตอนต่อไป ......... นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 25-05-2009 : 16:25:00 7. เชิญติดตามกิจกรรมผลงานโครงการโยคะสร้างสุขภาพวะคิดดำทำดีถวายสมเด็จย่าพร้อม พระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล(รัชกาลที่ ๘ ) ตามแนวหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ริเริ่มปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุปัน รายงานโดย...นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิคระดับชำนานงาญ (งานห้องสมุด สสจ.ชร.) เชิญติดตามรูปภาพประกอบการบรรยายตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 17-06-2009 : 13:58:41 8. แจ้ง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายและสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย กรณีละมิดทรัพย์สินทางปัญญาและละเมิด ลค.4278 มีผลทางกฏหมาย นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 14-07-2009 : 14:31:08 9. ข้าพเจ้านางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ขอ "สาบาน" ต่อหน้าฟ้- ดินว่า ว่าผลงานสร้างสรรค ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งหลายทั่งปวงของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอถวายแด่พระบาทสมเด็นพระปรเมนทรอนันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ และ ถวายตอบแทนพระคุณเป็นพุทธบูชาแด่พระเด็ชพระคุณเจ้าพ่วงพ่อดาบส สุมโน พร้อม บิดา มาดา เจ้ากรรมนายเวร เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลไปข้าหน้า ด้วยการควบคุม ดูและของข้าพเจ้าและญาติหรือตัวแทนของข้าพเจ้าที่เที่ยงธรรมตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ทั่วไทย และทั่วโลก ตลอดกาล | 16-07-2009 : 12:21:59 10. เรียน พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพร้อมผู้ว่าราชการจังหวักเชียงรายและพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาว,พัฒนาชุมชนอำเภอแม่สรวย,พัฒนาชุมชนอำเภอเวียงชัย,พัฒนาชุมชนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง,พัฒนาชุมชนอำเภอแม่จัน ฯลนฯ การนำเอาลิขสิทธิ์016316(หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพและลค.4278 ไปใช้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย การที่ข้าพเจ้าสมัครเป็นสมาชิก OTOP นั้นใช้ว่าจะให้สิทธิ์ใช้ไปขยายผลและสวมหรือทับซ้อนผลงานได้ จะต้องมีสัญญาข้อตกลงเท่านั้น จึงขอแจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าของสิทธิ์ ผู้ประกาศ ประสารงานได้ที่ 086-4301721,081-5947519 ขอขอบคุณ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 05-10-2009 : 15:44:34 11. แจ้งงานแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กรณีลอกเรียบแบบผลงานและละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฏหมาย ประสานงานได้ที่ อรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 21-04-2010 : 14:15:52 12. "เป็งปุ๊ต 2553" จัดกิจกรรมจัดสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศนย์ เพิ่มเต็ม ณ บริเวนหน้าห้องงานศูนย์ข้อมูลทางด้านวิชาการห้องสมุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ,บริเวณระเบียงไม้ดอกไม้ประดับ ชั้น 3 ฝั่งซ้าย สสจ.ชร.เพื่อบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8,พระเดชกระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน พร้อมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีการจัดพุ่มเศรษฐีใหม่ใส่ใจผูปฏิบัติธรรม จำนวน 13 กระถาง,ปาล์มไผ่เขียว 10 พุ่ม ผลงาน 100 %โดย.นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิคระดับชำนาญงาน งานวิชาการห้องสมุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เชิญติดตามต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 28-04-2010 : 17:23:18 13. แจ้ง คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ จังหวัดเชียงราย และสมัชชาสุขภาพ กรณี ละเมิดลิขสิทธิ์ 017361และลค.4278 และ เครื่องหมายการค้า ทะเบียนที่ ค 317750 มีผลตามกฏหมาย ถ้าหากจะดำเนินการต่อไป จะต้องทำสัยญาข้อตกลง ตามกฏหมาย เท่านั้น และต้องขออนุญาตเป็นครั้งๆไป เท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721หรือ 081-5947519 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 20-07-2010 : 10:49:06 14. ข้าพเจ้านำเอาผลงานของข้าพเจ้าคือไม้ไผ่รมควันดำหรือน้ำตาลดำไปถวายและตลาดครั้งแรกของดอยตุงหรือโครงการพัฒนาดอยตุง เชียงรายต่อมาจึงนำเอาหัตถกรรมไม้ไผ่รมครัวลายบนไม้ไปแสดงอย่างเป็นทางการ เชิญติดตามรูปภาพประกอปหลักฐานการบรรยายตอน ต่อไป หากละเมิดทรัพย์มีผลทางกฎหมาย ประสานงานสอบถามเพิ่มเติมได้ อรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 16-08-2011 : 7:42:50 15. โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ปัญหาความยากจนสู่สากล โดย...นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ แจ้งให้พิจารณาไม่อนุญาต นำไปประเมินผลงานในภาพรวมของนางสาวมาลีวัลย์ ศรีวิลัย ของยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย หากละมิดมีผลทางกฎหมาย จึงแจ้งให้สำนักบริหารและประเมิลผลส่วนกลางให้พิจรณา ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,081-5947519 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 02-09-2011 : 4:09:09 16. แจ้งโครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับถวายพ่อ(ถนนสายไม้ดอกไม้ประดับ)เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พร้อมบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโนเชิญติดตามตอนต่อไปประสานงานได้ที่ อรพิณ มูลสวัสดิ์ หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพฯ 086-4301721 | 18-09-2011 : 9:21:31 17. เชิญ ติดตามกิจกรรมและโครงการปลูกป่าเทิดพระเกียรติ โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล ของหลักสูตรเทคนิคการอกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ โดย นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โดยการมีส่วนร่วมจาก บุคคล ทั้งองค์กรภาครัฐบาลและเอกชน เชิญติดตามภาพประกอบอย่างเป็นขั้นเป็น ตอน ตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 21-09-2011 : 3:26:49 18. เชิญติดตามนวัฒกรรมย้อนกลับโครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ (ลิขสิทธิ์ 017316) ตามสัญญาข้อตกลง ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ต่อนต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,0815947519 | 19-10-2011 : 5:54:21 19. พ.ศ. 2524 ริเริ่ม บุกเบิกออกทันตกรรมเคลื่อนที่ในจังหวัดเชียงราย เชิญติดตามตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 19-10-2011 : 9:57:33 20. หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(ลิขสิทธิ์ 017416) เป็นทักษะพิเศษส่วนบุคคลของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ บูรณาการไว้เพื่อกาลกุศล ตามสัญญาข้อตกลง เท่านั้น แจ้งบุคคล องค์กร และหน่วยงานต่างๆทราบ หากละเมิดครบองค์ประกอบมีผลทางกฎหมายทั้นที ในรายละเอียดประสานงานได้ที่ข้าพเจ้าฯ 086-4301721 ,081-5947519 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 21-10-2011 : 4:12:37 21. จัดกิจกรรมโยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ สวน ครัวรั้วกินได้ รั้วขายได้และ ปลูกสมุนไพรลูกผักอินทรีย์ ไว้กินเอง) แบบอินทรีย์ (ป ต่อเนื่อง ในโครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขญหาความยากจนสู่สากล ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ณ.ของข้าพเจ้าเอง บ้านเลขที่ 15 หมู่ 4 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เชิญติดตามตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 22-10-2011 : 7:13:19 กลับ กระถางไม้ไผ่,หรือตะกร้าไม้ไผ่ ,รังไม้ไผ่ทรงกลม,ทรงเหลี่ยม รมควันลงลายไม้ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ลค.4278 www.takramaipai.com copyrights © 2007 - 2008 ข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญา ปี พ.ศ. 2535 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ Email : orapin@takramaipai.com Tel. 081-5947519, 083-0387082

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 24-10-2011 : 2:26:58
3. งานวิชาการห้องสมุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดยนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน บุคคล องค์กรหรืองานจะเจ้ามามีส่วนร่วม จำต้องทำสัญญาข้อตกลง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตามกฎหมายก่อน ไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายุทศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย บริหารงานโดย นางสาวมาลีวัลย์ ศรีวิลัย เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 24-10-2011 : 2:35:32
4. วิชาการห้องสมุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดยนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ปลูกและประดับไม้ดอกไม้ประดับ ทั้งในห้องสมุดฯนอกห้องสมุด บันไดขึ้นห้องสมุด บริเวณทางเข้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ขยายสู่ชุมชนท่เกี่ยวข้องเชิดติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 24-10-2011 : 2:47:27
5. นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ทั่วไป ชำนาญงาน งานที่รับผิดชอบ ง่นวิชาการห้องสมุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอนันทมหิดล รัลกาลที่ ๘ พร้อมบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน พ่ออ้ายมูลสวัสดิ์ และวีสตรีไทยครูจูหลิง ปงกันมูล พร้อมพระบรมวงษานุวงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมวงษานุวงค์ ของประบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ไม่อนุญาตให้ บุคคล องค์กร เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็น หัวหน้าหรือผู้บริหารงานของข้าพเจ้าจะนำไปแสดงหรือทำการอื่นใด จะต้องทำสัญญาข้อตกลงก็ เท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าของผลงานหรือ เจ้าของเงินบริหารจัดการ โทร.086-4301721 เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 12-11-2011 : 7:07:20
6. โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียงถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันครบรอบ 63 ปี ติดต่อ 086-4301721 เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ โดย.นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ริริเริ่ม ปี 2543 เริ่มอย่างเป็นทางการวันวิสาขบูชาวันที่ 8 พฤษภาคม 2552 โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียงถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันครบรอบ 63 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชการที่ 8 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2552 ประธานเจ้าของโครงการฯและผู้ประสาน นางสาวอรพิณมูลสวัสดิ์ บัตรประชาชน 357060100080618 โทรศัพท์ 086-4301721 } 081-5947519 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 19 เม.ย. 2552 20-05-2009 : 14:15:22 เพิ่มความคิดเห็น ชื่อ-สกุล : เบอร์ติดต่อ : อิเมลล์ : รายละเอียด : ภาพประกอบ : รหัสอ้างอิง : รายละเอียด 1. โครงการม่อนแสงอาทิตย์ เศรษฐกิจพอเพียง ถวาย แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวัน สวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนันทมหิดล รัชการที่ 8 วันที่ 9 มิถุนายน 2552 โปรดติตามตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 20-05-2009 : 15:06:35 2. จัดกิจกรรมโครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินกิจกรรมต้นแบบ 1).วันที่ 19 เมษายน ณ.ป้ายหน้าบ้านเลขที่ 15 หมู่ 4บ้านป่าไผ่ ต.ป่าอ้อดอนชัย.อ.เมือง .จังหวัดเชียงราย 75000 2).ป้ายศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานปางอ้อวันที่ 8 พ.ค.2552 และ3).ณ.ที่สาธารณประโยชน์ข้างรั้วโรงเรียนร้างบ้านป่าไผ่หมู่ 4 (5-8 พฤษภาคม 2552) เชิญติดตามรูปภาพประกอบตอนต่อไป สนใจติดต่อ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 22-05-2009 : 14:53:17 3. จัดกิจกรรมต้นแบบในส่วนราชการ ณ.หน้าห้องทำงาน ห้องสมุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ดำเนินการโดยนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิคระดับชำนาญงาน งานห้องสมุด สสจ.ชร. เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคต ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนันทมหิดล รัชกาลที่ 8 แห่งราชวงค์จักรกรี วันที่ 9 มิถุนายน 2552 เชิญ ติดตามรูปภ่พประกอบตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 22-05-2009 : 15:01:59 4. โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันครบรอบ ๖๓ ปี วันสวรรคต "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล " วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดย...นางสาวอรพิณ มูลสวัส ประสานงานได้ที่ 053-711056,081-5941519,086-4301721 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 26-05-2009 : 16:35:32 5. โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง ผลงาน 100 % ริเริ่ม ก่อตั้ง ดำเนินการแลและบริหารจัดการ ใช้เงินส่วนตัว ของ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ บัตรประชน35701000870618 เชิญติดตามสรุปรายรับ-รายจ้าย และผลการดำเนินงานตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 29-05-2009 : 11:07:39 6. เช้าวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 ขยายผลการดำเนินงานและกิจกรรมไปปลูกดอกแสงอาทิตย์ที่ หน้าป้าย ฌาปนสถานบ้านป่าไผ่ หมู่ 4 จำนวน 30 หัว ,ร่างเงิน-รางทอง 19 หัว เพราะเคยนำต้นไม้ดอกไม้ประดับมาปลูกไม่ได้ผล ไม่มีการได้รดน้ำจึงแห้งตาย ไป ยังปลูกไม่สำเร็จจะต้องนำหัวว่านสี่ทิศและต้นมหาโชค มหา-มหาลาภและหัวดอกแกลนดิโอรัส รวมจะปลูกทั้งหมด 99 หัว ทีนี้ก็จะเห็นไม้ดอกไม้ประดับ หน้าบ้าย ฌาปนสถานบ้านป่าไผ่หมู่ 4สู่ความยั้งยืน เชิญติดตามตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 29-05-2009 : 11:27:26 7. โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นปลูกไม้ดอกไม้ประดับชนิดเป็นหัวว่าน ปลูกสลับกัน หายๆชนิด เพื่อให้ได้เห็นไม้ดอกไม้ประดับ ตลอดทั้งปี และประหยัดเงินหรืองบปนะมาณแผ่นดิน ที่จะต้องนำมาปลูกๆถอนๆทุกไป ที่เสียงงบประมาณแผ่นดินโดยใช่เหตุ เท่านี้ก็สวยได้ตลอดทั้งหลายๆปี ประหยัดทั้งเงิน ประหยัดทั้ง งบปนะมาณแผ่นดินได้เชิญติดตามตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 29-05-2009 : 11:41:48 8. วันศุกร์ที่ 29 พ.ค.2552เวาล 07.11 น -07.33 น โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง โดย......นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ระหัสบัตาประชาชนที่ ขยายผลการดำเนินงานสู่สาธาณะประโยชน์ ณ.ฌาปนสถานบ้านป่าไผ่ หมู่ 4 ปลูก 1). แสงอาทิตย์ จำนวน 30 ต้น(หัว) 2).ปลูกรางเงินราง- ทอง จำนวน 11 ต้า(หัว) เชิญติดตามตอนต่อไป โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพ | 01-06-2009 : 12:29:00 9. วันศุกร์ที่29 พ.ค. 2552 เวลา 06.29-06.37 น.และ 07.40 น. โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง โดย...นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ติดตามจัดจ้างคนงานปลูกแสงอาทิตย์ ณ.บริเวณศาลเจ้าพ่อ ปู่บ้านป่าไผ่หมู่ 4 จำนวน 99 ต้น(หัว) และตืดตามสร้างอาชีพให้ผู้อ้อยโอกาส(คนพิการ ในหมู่บ้าน) เชิญติดตามตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 01-06-2009 : 12:43:41 10. วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ส.2552 จัดจ้าง ปลูกต้นแสงอาทิตย์เพื่มในโครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ ขยายผลเพิ่ม จำนวน 400 ต้า(หัว จากเดิ่มปลูกแล้ว 30 ต้น (หัว) รวมเป็น 430 ต้น(หัว) ปลูกบริเวณ ที่สาธารณประโยชน์ข้างรั้วโรงเรียนร้างบ้านป่าไผ่หมู่ 4 เชิญติดตามรูปภาพประกอบตอนต่อไป | 02-06-2009 : 12:54:54 11. วันอาทิยต์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ออกแบบจัดทำป้ายและปลูกสร้างม่อนแสงอาทิตย์โครงการม่อนแสงอาทิยตย์เศรษฐกิจพอเพียง ในบ้านข้าพเจ้า นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 15 หมู่ 4 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 เพี่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวัดครบรอบ 63 ปีวันสวรรคต "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนันทมหิดล" รัชกาลที่ 8 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2552 ร่วมกับ แม่ก้อม มูลสวัสดิ์ (มารดาของข้าพเจ้า) เชิญตืดตามรูปภาพประกอบตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 02-06-2009 : 13:24:04 12. | 02-06-2009 : 21:40:45 13. | 02-06-2009 : 21:48:05 14. | 02-06-2009 : 21:48:43 15. | 02-06-2009 : 22:02:10 16. | 02-06-2009 : 22:10:57 17. | 02-06-2009 : 22:12:09 18. | 02-06-2009 : 22:13:01 19. | 02-06-2009 : 22:14:31 20. | 02-06-2009 : 22:16:38 21. | 02-06-2009 : 22:17:31 22. | 02-06-2009 : 22:18:25 23. | 02-06-2009 : 22:20:05 24. จัดกิจกรรมหน้าห้องสมุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย | 02-06-2009 : 22:34:13 25. วันพฤหัสที่ 4 มิถุนายน 2552 เวลา 05.59 น.-07.33น.นำต้นแสงอาทิตย์ 99 ต้น(หัว),ต้นปาล์มฟอร์คเทล 10 ต้นปลูกแทนต้นที่แห้งตายที่ปลูกปีที่แล้ว จำนวน 150 ต้น และสนมังกร 9 ต้น ไปปลูก ณ.อาศรมไผ่มรกต พระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน เชิญติดตามตอนตอไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 04-06-2009 : 11:24:36 26. และ วันที่ ๖ ตุลาคม 2552 ครบรอบ ๙ ปี วัน "มรณภาพ" ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน พระผู้ทรงศิลบริสุทธิ์ (ม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง) เชิญติดตามตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 04-06-2009 : 14:16:41 27. ""พระคือผู้ทรงศิลบริสุทธิ์ ดุฟ้าใส พระคือร่มโพธิ์รมไทรไทยทั่วหล้า พระคือพลังสามัคคีศรีราชา พระคือปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ไทย " ด้วยเกล้าด้วยกะะหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า..........โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง นางสาวอรพิณ มู๑สวัสดิ์ | 04-06-2009 : 16:20:31 28. เช้าวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2552 เวลา 08.00 นส่งคนงานไปตัดหญ้า เพื่อจัดเตรียมใส่ปุ๋ยตนปาล์มฟอร์คเทล หน้าประตู อาศรมไผ่มรกต เชิญติดตามรูปภาพประกอบตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 05-06-2009 : 13:06:32 29. มีหนังสือมากมายที่น่าอ่านที่ห้องสมุด สสจ.ชร.และมีการสอนโยคะฟรีในห้อง สมุด สสจ.ชรประสานงานได้ที่ คุณอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721หรือ 081-5947519 หรือบ้านเลขที่ 15 หมู่ 4 บ้านป่าไผ่ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย หลักสูตรเข้มงวดไม่ขอใช้งบประมาณแผ่นดินทั่วประเทศ ดูความพร้อม 3 -5 ปี ก่อนรับสมัครเป็นสมาชิกหรือองค์เครือข่าย จุดระเบิดผลงานลิขสิทธิ์ โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ เนื่อในวันครบรอบวันสวรรคต วันที่ ๙ มิทุนายน ของทุก ๆ ปี เริ่มต้นที่ โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง โดย....นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 05-06-2009 : 14:11:36 30. เดือน มีนาคม 2552 เริ่มสร้างศาลาหญ้าคา หลังแรก เพื่อ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ถวายไปให้ พ่ออ้าย มูลสวัสดิ์ (บิดาของข้าพเจ้า) เนื่องในวันครบรอบ 41 ปี วันเสียชีวิต ของพ่ออ้ายมูลสวัสดิ์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมปางอ้อ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 25-06-2009 : 11:50:40 31. ร่วมหล่อองค์พระฯ และปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ณ ดอยเทพนิมิตร อ.แม่จัน วันที่ 18 มิ.ย 2552 (และร่วมปลูกป่า 2542) งานห้องสมุด สสจ.ชร ร่วมงานกิจกรมหล่อเทียนพรรษา ณ ลานพระบรมรูป ร.๕ ศาลากลางหลัง | 14-07-2009 : 20:38:50 32. เยี่ยมชม กิจกรรมสมาชิก โยพระสร้างไม้ดอกไม้ประดับ | 14-07-2009 : 20:42:25 33. จัดสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภมิทัศน์ใน สสจ.ชร โดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด เริ่มตั้งแต่ พ.ศ 2538 จนถึงปัจจุบัน | 14-07-2009 : 20:50:56 34. ประกาศ โดย นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ผลงานสร้างสรรค์ออบแบบถวายอด่ พระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ และรายนามที่กล่าวมาแล้ว ปนะสานวานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทรศัพท์ 086-4301721,081-5947519,053-711056 นางสาวอริณ มูลสวัสดิ์ | 16-07-2009 : 12:36:44 35. ประกาศ ผลงานที่เป็นลิขสิทธิ์หรือลิขสิทธิ์ ของข้าพเจ้านางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ทั้งหลายทั้งปวงข้าพเจ้าขอยก"ถวายให้โดยสิทธิ์ของพระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๘" แห่งราชวงค์จักกรีโดยมอบให้นางสาวอนพิณ มูลสวัสดิ์ เป็นตัวแทนประสานงานต่างๆและบริหารจัดการ เท่านั้น โดยไม่มีข้อแม้นใดๆ จึงประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องให้ทราบโดยทั่วกัน นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและเจ้าของสิทธิ์ ประกาศไว้ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 เวลา12.05 น. นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 17-07-2009 : 11:03:52 36. เพิ่มเติมประกาศหัวข้อที่35 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 และให้เป็นประวัติศาสตร์โลกตลอดกาล นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 17-07-2009 : 12:10:39 37. โครงการม่องแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ประทานเจ้าของสิทธิ์โครงการฯ เป็นผู้ประกาศวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2552 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 17-07-2009 : 13:04:55 38. วันที่ 30-31 กรกฎาคม ๒๕๕๒ โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง โดยนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ จัดกิจกรรมต้นแบบโยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ ถวายเป็นสิทธิ์เนื่องในวันพระราขสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอนันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ วันที่ ๒๐ กันยายน ของทุกๆปี ณ.ร้านคนป่าการเกษตรกาดไม้ค่ายเม็งรายมหาราช และหน้าห้องสมุด ชัน ๓ สสจ.ชร. นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 31-07-2009 : 13:59:39 39. โครงการม่อนแลงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เตรียมจัดกิจกรรมถวายสิทธิ์ เนื่องวันที่พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ขึ้นครองราชย์สืบราชสันติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๘ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงพระนามว่า "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล" เ ทุกวันที่ ๒ มีนาคม ของทุกๆปี ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ๐๘๖-๔๓๐๑๗๒๑,๐๘๑-๕๙๔๗๕๑๙,๐๕๓-๗๑๑๐๕๖. นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 31-07-2009 : 14:39:02 40. โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง โดยนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ จัดเครียมกิจกรรมพิเศษ จัดสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ ณ ห้องห้องสมุด ชั้น ๓ สสจ.ชร เพื่อถวายสิทธิ์และบูขาน้อมรำรึกถึงเป็นอย่างยิ่งแด่พระบาทสมเด๙พระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชการที่ ๘ ในวันครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษาวันที่ ๒๐ กันายายน ๒๕๕๒ ของพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล เชิญติดตามรูปภาพประกอบตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 04-08-2009 : 13:02:17 41. ติดตามผลการดำเนินงานโยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ตั้งแต่ ปั พ.ศ.2543 จนถึงปัจจุบัน ( 9 ปีย้อนหลัง) แนะนำแกนนำหมู่บ้าน และสนับสนุน การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ต้นสนมังกร ริเริ่มนำร่องบุกเบิก ปลูกสองข้างทางวัดและบ้านร่องปลายนา ตำบลบัวสลี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พร้อมลูกสิทธิ์ และญาติจากบ้านป่าไผ่หมู่ 4 ขยายผลเรื่องการฟื้นฟูวัฒนธรรมและฟ้อนรำกลองยาว มีการสืบทอดกันมาจน ถึงปัจจุบัน พร้อมขยายผลสู่โรงเรียนบ้านต้นง้าว และทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มองเห็นความสำคัญ จึงได้ขยายผลทั้งตำบลบัวสลี พร้อมมีทางหน่วยงานราชการ เข้ามาศึกษาดูงานมากมาย เชิญติดตามรูปภาพประกอบตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 06-08-2009 : 15:36:45 42. วันเสาร์ ที่ 22 สิหาคม 2552 เข้าไปดำเนินกิจกรรม โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมปางอ้อแม่กาณ์ เมือง เชียงราย ปลูกว่านสีทิศ จำนวน 2,500 หัว/ต้น จัดจ้างคนงานพัดหญ้า พัฒนาสถานที่ เหมาจ่าย 1,600 บาท(หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ดำเนินงานโดยใข้งบประมาณแผ่นดินแต่ออย่างใด (ใชเงินส่วนตัวของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์) เชิญติดตามตอนค่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 23-08-2009 : 19:41:38 43. วันพฤหัสที่ 27 สิงหาคม 2552 2 วันมานี้ ในที่สสจ.ชร มีผู้ปฏิบัติงานน้อยมาก แต่ละฝ่ายไปศึกษาดูงานกัน และทำภาระกิจที่สำคัญในหน้าที่ เป็นโอกาสดีของงานห้องสมุด สสจ.ชร.ได้พ่นยาฆ่าเพลี้ยและแมลงตัวอ่อน เป็นสารสกัดจากสมุดไพร เช่นตะไคร้หอม สะเดา ยาฉุนและธาตุอาหารพืชสกัดจากจุลินทรีย์เป็นต้น พ่นลงในต้นไม้ประดับคือต้นปาล์มไผ่เขียว,ต้นวาสนา,และไม้ใบอื่นในสสจ.ชร.ทั้ง 3 ชั้น พร้อมจัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าทำงาน ถวายนำพระพรูปพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ที่จัดขึ้นโต๊ะหมู่บูขาไว้แล้วหน้าห้องสมุด สสจ,ชร นางสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบลาลเทคนิคระดับชำนาญงาน งานห้องสมุด สสจ.ชร. นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 27-08-2009 : 14:57:44 44. เรียบเรียงรวบรวมภาระกิจงานในหน้าที่ งานห้องสมุด สสจ.ชร.เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 27-08-2009 : 15:21:08 45. รวบรวมสรุป ผลการดำเนินงานกิจกรรมโยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ และจัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่น่าทำงานใน.สสจ.ชร.ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 จนถึงปัจจุบัน (ป๊ พ.ศ.2552) โดยไม่ใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด(จากเงินส่วนตัว) นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 27-08-2009 : 15:31:06 46. | 09-09-2009 : 22:15:01 47. | 09-09-2009 : 22:15:59 48. | 09-09-2009 : 22:16:37 49. | 09-09-2009 : 22:17:10 50. | 09-09-2009 : 22:38:55 51. เชิญตืดตามสรุปผลการดำเนินงานโครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง ได้เร็วๆน้ จากนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ประธานเจ้าของโครงการฯดำเนินงาน นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 03-11-2009 : 16:20:51 52. วันอังคารที่ 26 มกราคม 2553 จัดกิจกรรม สืบสานพระราชปณิธาน ใต้ร่มพระบารมี ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอนันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ โดย...นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ เพื่อบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ เชิญติดตาม รูปภาพกิจกรรมประกอบตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ 086-4301721,081-5947519,053-711056 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 28-01-2010 : 16:29:05 53. วันอังคารที่ 26 มกราคม 2553 จัดกิจกรรม บูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน โดย....นางสาวอรพิณ มูลสสวัสดิ์ 086-4301721 โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง ฯ บ้านเลขที่ 15 หมู่ 4 บ้านป่าไผ่ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เชิญติดตามรูปภาพประกอบต่อต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 28-01-2010 : 16:40:31 54. เชิญชวน ปลูกไม้ดอกไม้ประดับตระกูลหัว ทุกวันที่ ๒ ของทุกๆ ปี เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษบกิจพอเพียง โดย....นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 22-03-2010 : 17:05:33 55. เชิญติตตามสรุปผลการดำเนินงาน งานศุนย์ข้อมูลทางด้านวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิค ระดับชำนาญงาน มีภาพประกอบ การบรรยายอย่าง เป็นขั้นเป็นตอน วันพฤหัสที่ 22 มีนาคม 2553 ดำเนินกิจกรรมสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์เพิ่มเติมสลับปรับเปลี่ยนมุมห้อง ดูแล้วสบาบตา ในโครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอนันทมหิดล รัลกาลที่ ๘ พร้อมบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน และวีสตรีไทยครูจูหลิง ปงกันมูล เชิญติดตามรูปภาพประกอบตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 22-04-2010 : 17:33:14 56. วันที่8-9 มิถุนายน 2553 จัดกิจกรรมพิธีบวงสวงพร้อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เชิญติดตามตอนต่อไป | 13-07-2010 : 11:27:45 57. เนื่องในวันพระราชสมภพครบรอบ 85 ปีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ข้าพเจ้านางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ในนามโครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียงได้จัดกิจกรรมสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์(หัตถกรรมไม้ไผ่รมควันหรือรมควันลายบนไม้)ประดับด้วยไม้ดอกไม้ประดับบูชาถวาย ณ ตึกพืชพรรณ กรมวิชาการเกษตร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร และกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ห้องสมุดสำนักงานสาธารณสุขจ.เชียงราย ร้านคนป่าการเกษตร กาดไม้ค่ายเม็งรายมหาราช และบ้านเลขที่ 15 หมู่ 4 ซอย 1 บ้านป่าไผ่ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย อรพิณ มูลสวัสดิ์ | 20-09-2010 : 23:58:09 58. วันนี้วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2553 หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ โดยนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบูชาถวายสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ได้จัดกิจกรรมนำร่อง ณ บริเวณโดยรอบตึกพืชพรรณ กรมวิชาการเกษตร ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้ปลูกต้นปาล์มไผ่เขียว จำนวน 49 ต้น ไผ่กวนอิม(พุ่มเศรษฐี)จำนวน 13 ต้น และไผ่ฟิลิปปินส์จำนวน 186 ต้น รวมทั้งหมด 248 ต้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 18 คน พร้อมจะนำว่านแสงอาทิตย์และไม้ดอกประเภทหัวมาปลูกในโอกาสต่อไป ประสานงานได้ที่นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร 086-430-1721 โปรดติดตามตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 27-10-2010 : 22:13:23 59. วันพฤหัสที่ 9 มิถุนายน 2554 ข้าพเจ้า โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียงในนามหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ของ สาวอรพิณ มูสวัสดิ์ได้จัดกิจกรรม ปลูกดอกแสงอาทิตย์ฯลฯบูชาถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) และพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน และเจ้าพ่อขุณกรณ์ เนื่องในวันครบรอบ 65 ปี วันคล้ายวันสวรรคต ของรัชกาลที 8 ติดตามได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร 086-430-1721 เชิญติดตามตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 13-06-2011 : 11:33:38 60. กิจกรรมโยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ต้นแบบจังหวัดเชียงรายคือ ปลูกสนมังกรเริ่มปลูก จากบ้านเลขที่ 15 หมู่ 4บ้านป่าไผ่ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ขยายมาปลูก บริเวณศาลภูมิ 4 ต้น ต่อมาแยกไปปลูก ในค่ายเม็งราย 2 ต้นและขยายจากบ้านไปปลูกเรื่อนจำกลางเชียงรายเพื่อผลักดันต้นแบบและสร้างอาชีพไม้ดอกไม้ประดับเรื่อนจำใหม่พร้อมมีการสอนการออกกำลังกายและโยคะ เริ่มปี 2537ในเรื่อนจำเก่า เริ่มปี /2545 ในเรือนจำใหม่ ทั้งผู้ต้องขังชายหญิงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมพลักดันการปลูกผลักสวนครัวไว้กิน เมื่อพ.ศ.2537 ได้ไปสอนโยคะให้แกนนำบ้านร่องปลายนา ต่อมาปี พ.ศ.2542จนถึงปัจจุบัน ผลักดันการสร้างต้นแบบการสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ ปลูกสนมักกร จากหมู่บ้านร่องปลายนาขยายผลไปโรงเรียนบ้านต้นงาวและตามเล้นทางบ้านต้นง้าว บ้านสันปูเลย บ้านหัวโล๊ะ แม่ตาก ฯลฯในเขตตำบลบัวสลี พร้อมเทศบาลเมืองเชียงรายได้มองเห็นความสำคัญ จึงนำมาขยายผลปลูกตามเสนทางถนนสายหอนาฬิกา ถนนสายห้าแยกพ่อขุนเม็งราย ถนนสายพโหลโยธิน อำเภอเมืองเชียงราย และหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยท่เกี่ยวข้อง และในหน่วยราชการต่างๆทั้งภาครัฐบาลและภาคธุระกิจเอกชน ทั้งในและนอกอาคาร ในสสจ.ชร.เริ่มพ.ศ.2536 จนถึงปัจจุบัน ต่อมาจึงผลักดันเข้าสู่เชิง นโยบาลเมื่องไทยน่าอยู่สู่สากลในภาพองค์รวม ดำเนินการโดย นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ร้านคนป่าการเกษตรกาดไม้ค่ายเม็งรายมหาราช มีการผลักดันด้านการตลาดธุระกิจการค้าจาก ปีพ.ศ.2541-ปัจจุบัน มีกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ มีการปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติ เริ่ม ตั่งแต่ ปี 2542 จนถึงปัจจนปัน มีการเริ่มสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ มากกว่า 8,8888 ต้นตามมา มีการร่วมสร้างประวัติศาสต์สินค้าการค้าไทยด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นพินัยกรรมสู่บุตรหลายคนไทย ตลอด 3-8 พันปี (ตลอดกาล) นับว่าการไม้ค่ายเม็งรายมหาราชจึงเป็นต้นแบบศูนย์การค้าหนึ่งในระดับจังหวัดเชียงราย ขยายผลสู่ระดับประเทศไทยและสู่ระดับสากลในอนาคตอันใกล้นี้ มีการผลักดันเรื่องท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ มีการผลักดันท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเพลียบพร้อม วัฒนธรรมอันดีงามของคนเชียงราย -สู่ระดับสากล เชิญติดตามรูปภาพประกอบการบรรยายในโครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สู่สากลสู่ความยั่งยืน ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ สร้างไว้ในส่วนหนึงของค่ายเม็งรายมหาราช จึงเป็น นวัตกรรมที่สร้างไว้ในเชียงราย สู่ระดับสากล จากรุ่น -สู่รุ่น เพื่อบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ครบ12 กันยายนและ20 กันยายน ของทุกๆปี ซึ่งเป็นต้นแบบหนึ่งของคนไทยในอนาคต นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 12-09-2011 : 1:31:21 61. กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ต้นแบบหนึ่ง ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ร้านคนป่าการเกษตรกาดไม้ค่ายเม็งรายมหาช เริ่ม เมื่อประมาณ พ.ศ.2542-2543 ร่วมปลูกต้นพวงแสด จำนวน 50 ต้น ปลูกตามแนวรั้ว จากหน้ากาดไม้ค่ายเม็งรายมหาราช และตามแนวรั้ว บริเวณหน้าบ้านพักนายสิบ จนถึงประตูด้านหลัง (ทางเข้าสนามกอฟล์ค่ายเม็งรายฯ) ปัจจุบันเป็นต้นแบบหนึ่งที่สวยงามมากในระดับเชียงราย เชิญติดตามรูปภาพประกอบตอนต้อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 16-09-2011 : 4:20:08 62. โครงการต้นแบบปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้หัวและดอกแสงอาทิตย์โดยไม่ไช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด ปลูกม่อนแสงอาทิตย์ณ.อุทยานน้ำตกขุนกรณ์โดย.นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เชิญติดตามตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 17-09-2011 : 21:23:33 63. ติดตาม โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง บูชาถวาย รัชกาลที่ ๘ เนื่อง ครบรอบ ๘๖ ปี ๒๕๕๔ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ (ในวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้ประสูติที่โรงพยาบาลเมืองไฮเดลเบิร์ก ) ริเริ่ม ๒๕๕๓ เริ่มอย่างเป็นทางการ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ๐๘๖-๔๓๐๑๗๒๑,๐๘๑-๕๙๔๗๕๑๙ เจ้าของโครงการฯ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 19-09-2011 : 5:25:56 64. วันนี้ ครบรอบ ๘๖ ปี ๒๕๕๔ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ในวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ ริเริ่ม ๒๕๕๓ เริ่มอย่างเป็นทางการ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ๐๘๖-๔๓๐๑๗๒๑,๐๘๑-๕๙๔๗๕๑๙ เจ้าของโครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง ข้าพเจ้าได้ลากิจ ๑ วัน จัดกิจกรรมปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บูชาถวาย จำนวน ๘๘๘ ต้น เชิญติดตามตอนต่อไป (๒๐ กันยายน ๒๒๔๖๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้ประสูติที่โรงพยาบาลเมืองไฮเดลเบิร์ก ) นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 20-09-2011 : 6:16:08 65. โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ปลูกไม้ผลและไม้ประดับ ถวาย ในวันที่ 24 กันยายน 2554 เริ่มอย่างเป็นทางการ 13 กันยนยน 2546 ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติวัดพระธาตุถ้ำดอกกองข้าว ได้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยืนต้น พร้อมขอขอบคุณ คุณมาโนชย์ เหล็กทองได้บริจากว่าสี่ทิศสายพันธุ์ ฮอลล์แลนด์ให้ 300หัว และขอขอบคุณ ร .๑๗พัน ๓ ในพระองค์เชียงราย ที่ให้การสนับสนุนในการปลูก ในครั้งนั้น ซึ่งเป็นวันคล้ายวันทิวงคต(เสียชีวิต)ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" เชิญติดตามตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 24-09-2011 : 3:54:45 66. จากข้อ 65. จึงขอขอบคุณนักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน นำโดย พันเอก กิ่งอักกาบ ละ และวัดพระธาตุดอยกองข้าว เชิญติดตามรูปภาพประกอบการบรรยายตอนต่อไป หากเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและองค์กรใต้สังกักจะอ้างสิทธิ์ผลงานจะต้องทำสัญญากับเจ้าของผลงาน นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เท่านั้น นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 24-09-2011 : 6:10:29 67. โครงการม่อนแสงอาทิตย์ เศรษฐกิจพอเพียง โดยนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนกรณ์ และปลูกป่า (เริ่ม พ.ศ.2543,พศ.2550,พ.ศ.2551 ) ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติวัดพระธาตุถ้ำดอยกองข้าว (พ.ศ.2546) ศูนย์ปฏิบัติธรรมปางอ้อ (พ.ศ.2552) ขยายผล ไปศาลเจ้าพ่อขุนกรณ์ (พ.ศ.2552 -2544) ต้นแบบไม้ดอกไม้ประดับ ขยายผลเส้นทางน้ำตกขุนกรณ์) บูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ฯ เชิญติดตามภาพประกอบตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 02-10-2011 : 0:51:37 68. จัดกิจกรรมทำ "ไผ่ประดิษฐ์ ขาย" หารายได้จัดกิจกรรมปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล และ ปลูกป่าทนแทนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พร้อมบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ( เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) เนื่องในวันครบรอบ ๑๑ ปี พระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เชิญติดตามตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 02-10-2011 : 1:08:52 69. จากข้อ 68, และปลูกไม้สมุนไพรปลูกไม้อินทีทรีย์ ณ อาศรมไผ่อินทรีย์ จอมหมอกแก้ว ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เชิญติดตามตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 02-10-2011 : 1:25:21 70. วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2554 (วันหยุดชดเชย) ร้านคนป่าการเกษตร กาดไม้ค่ายเม็งรายมการาช โดย นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ จำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่รมควันลายบนไม้ จำนวน 1 ตัว ราคา 2,500 บาท(แหย่ง) ส่งถึงที่ และซุ้มไม้ธรรมดา จำนวน 1 ตัวราคา 2,200 บาท ให้วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย พร้อมถวายตะกร้าไม้ไผ่ทรงกลมรมควันลายบนไม้ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 ใบเชิญติดตามตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 25-10-2011 : 1:20:16 71. ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ครบรอบ ๑๑ ปี วันพิธีพระราชทานเพลิงศพ ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ข้าพเจ้าได้อธิฐานปลูกดอกบัวขาวและดอกบัวแดง สือทอดต่อไป จำนวน 88 กระถาง (12 นิ้ว) เพื่อบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน พร้อมบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ณ.อาศรมไผ่มรกต ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ตามรูปภาพประกอบ เชิญติดตามตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 27-10-2011 : 21:38:50 72. บริการด้านแก้ปัญหาภาวะวิกฤตสังคมน้ำท้วม กรุงเทพฯ ประสานงาน 1111กด5 โทรประสานงานเจ้าหน้าที่ 1111กด5 มาหลายครั้ง เรื่องการขุดคลองระบายน้ำในลงทะเลและสกัดน้ำสายเหนือทุกสายให้ไหลช้าลงวันที่ 28 ตุลาคม 2554 เวลา05.27 น.ประสานงานแจ้งทางนิตย์ฐาฯ วันที่ 29 ตุลาคม 2554 เวลา 05.26น.-05.29น.ประสานงานแจ้งผ่านคุณยานีฯ หมายเหตุ "เสนอรัฐบาลขอให้สกัดทุกสายเหนือท่ลงสมทบ พอสมควร" ประสานงานได้ที่ 086-4301721 นางสาวอริณ มูลสวัสดิ์ | 29-10-2011 : 6:09:06 73. เสนอความคิดเห็น!!!!!!! ในช่วงน้ำแห้งแล้ว แนะนำตัดงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปก่อนพร้อมพื้นฟูส่วนทีได้รับความเสียหายอย่างเป็นธรรม พร้อมขุดคลองระบายน้ำ มีการสร้างเขื่อนเก็นน้ำ มีการบริหารจัดการน้ำและปลูกป่าทั่วประเทศโดยเป็นหน้าที่หลักของคนไทยทุกคนภาคส่วนอย่างประหยัดงบประมาณแผ่ดินทที่สำคัญควรควบคุมและแจ้งจับการเผ่าป่าอย่างเคร่งครัด ควรมีการประกาศรณรงค์ทำบ่อปุ๋ยหมักหรือหมักปุ๋ยอินทรีย์และหรือน้ำหมักชีวะภาพ ทุกครัวเรือน เพื่อเป็นประโยชน์ในอาหารปลอดภัยในคนไทยทุกครัวเรือน อรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 29-10-2011 : 6:38:02 74. ขอให้ลดความเดือดร้อนคนไทยด้วยกัน เพื่อแก้ปัญหาภาวะวิกฤตสังคมน้ำท้วม กรุงเทพฯ โทรประสานงานเจ้าหน้าที่ 1111กด5 มาหลายครั้ง เรื่องขอให้สกัดน้ำสายทุกสาย เพื่อบริหารน้ำไหลเข้าท้วมกรุงเทพฯ ให้ไหลอย่างช้าๆๆๆๆๆๆๆๆลง แจ้งเพิ่มเติม วันที่ 30 ตุลาคม 2554 เวลา02.113-02.13 น.ประสานงานแจ้งทางคุณนุชจรีย์ฯ เจ้าหน้าที่ 1111 จาก นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 30-10-2011 : 2:36:47 75. แจ้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ทราบเพื่อความโป่งใส ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,081-5947519 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 05-11-2011 : 4:31:54 76. แจ้ง! !!!!!!!สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบเพื่อความโป่งใส ประสานงานได้ที่เจ้าของโครงการฯ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,081-5947519 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 05-11-2011 : 4:38:21 77. จัดเตรียมชุดไผ่พลาสติก จำรอง 5 เล่ม พร้อมรางไม้ไผ่ เพื่อบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดอบสสุมโนและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ณ.อาศรมไผ่มรกต ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย เนื่อครบรอบ 43 ปีการเสียชีวิตของพ่ออ้าย มูลสวัสดิ์ (11 พฤศจิกายน 2511- 11 พฤศจิกายน 2554) พร้อมแสดงผลงานโครงการปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติฯ ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร 086-4301721 เชิญติดตามตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 09-11-2011 : 7:04:50 78. กิจกรรมปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรลูกติ ของโครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล ในนามหลักสูตรรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ โดย.นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ผู้คิดออกแบบ ปลูก เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ณ. พื้นที่เลี้ยงสัตว์(ผาตั้ง)สาธารณะหมู่ 13 , 12 และหมู่ 3 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย มีเนื่อที่ประมาณ 200 ไร่ เดิม 43 ปี ที่ผ่านมา เป็นป่าไม้ สัมประทานของพ่ออ้ายมูลสวัสดิ์ ต่อมานางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ บุตร สาวคนที่ 3 ของพ่ออ้าย มูลสวัสดิ์ จึงได้คิดจะปลูกป่าทดแทนเป็นกุศลให้พ่อ ของตนเอง โดยการ ผ่านการประชาคมหมู่บ้านทั้งหมดทุกหลังคาเรือน 106 เสียง มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 เซนต์รับรองและมีกำนันและประทานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และเจ้าอาวาสวัดสวนดอก ร่วมเป็นที่ปรึกษา มีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดอกประเภทหัว และไม้เศรษฐกิจ และไม้ยืนต้น มีผู้เข้าร่วมปลูกกับข้าพเจ้า คือ เจ้าหน้าที่ ร.11 พัน 3 ในพระองค์ จำนวน 25 นายพร้อมเจ้าหน้าที่ จากไร่บุญรอด และประชาชนในหมู่บ้านป่าสักทอง รวมทั้งหมด จำนวน 101 คน โดยใช้เงินสวนตัวสมทบ ตามรายละเอียดดังนี้ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 12-11-2011 : 4:29:34 กลับ กระถางไม้ไผ่,หรือตะกร้าไม้ไผ่ ,รังไม้ไผ่ทรงกลม,ทรงเหลี่ยม รมควันลงลายไม้ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ลค.4278 www.takramaipai.com copyrights © 2007 - 2008 ข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญา ปี พ.ศ. 2535 ติดต่อเว็บมาสเตอร์ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ Email : orapin@takramaipai.com Tel. 081-5947519, 083-0387082

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 12-11-2011 : 7:58:40
7. แจ้ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัยการทรวงสาธารณสุข , สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายคนใหม่ (นายโฆษิต อบสุวรรณ) หัตถกรรม ไม้ไผ่รมควันลงลายหรืออบควันลาย ขั้นตอนการทำลวดลายให้เกิดขึ้นบนไม้โดยการรมควันหรืออบควัน ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ลค.4278เป็นลิขสิทธิ์ศิลปประยุกต์และเป็นความลับทางการค้าของข้าพเจ้าฯ ไม่อนุญาต บุคคล องค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐบาล และภาคธุรกิจเอกชน นำไปดำเนินการใดๆหรือทำนวัตกรรมย้อนกลับ และที่ขัดต่อกฎหมายโดยเด็ดขาด กรณีละเมิดทรับสินทางปัญญา มีผลทางกฎหมาย ทั้งแพ่งและอาญา ส่วนหัตถกรรมไม้ไผ่รมควันหรืออบควัน ดำ,เหลือง เป็นกิจจกรรมหนึ่งของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ลิขสิทธิ์ 017316 ของข้าพเจ้าฯ กิจกรรมทั้งหมดมี การสร้างสุขภาพกาย (โยคะแบบอรพิณฯและโยคะนวลแผนไทยโบราณ โยคะร่วมคิดร่วมบำบัดยาเสพติด )ร่วมสร้างสุขภาพจิต สร้างเศรษฐกิจ พลิกพื้นสิ่งแวดล้อม (ทำสวนครวรั้วกินได้รั้วขายได้หรือเกษตรอินทรีย์ และไม้ดอกไม้ประดับ จัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ) เพลียบพร้อมวัฒนธรรม และปลูกป่า กรณีสนใจเข้าร่วมหลักสูตรฯหรือนำไปต่อยอด จะต้องทำสัญญาข้อตกลงอย่างเป็นทางการมีลายลักษ์อักษรก่อน กรณีละเมิดครบองค์ประกอบหรือละเมิดโจ่งแจ้ง มีผลทางกฎหมายทั้งแพ่งและอาญา ไม่นุญาต ให้นางสาวมาลีวัลย์ ศรีวิลัย นำไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือเป็นประโยชน์และยุทธศาสตร์ของทางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนทั้งทางตรงและทางอ้อม มีผลทางกฎหมายทั้งแพ่งและอาญา ลิขสิทธิ์ได้รับความเสียหาย แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด จึงแจ้งปปง.ปปช.และสตง.ทราบเพื่อเป็นหลักฐาน เท่าที่ผานมา มีการบริหารจัดการผลงานแบบทับซ้อนผลงานของข้าพเจ้าจึงทำให้หลักสูตรฯอันเป็นลิขสิทธิ์ ขอข้าพเจ้าได้รับความเสียหาย เชิญประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721หรือ 081-5947519 เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 14-11-2011 : 4:17:44
8. เรื่องแจ้งให้ทราบ ข้าพเจ้า นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ปัจจุบันเป็นสามาชิกสหกรณ์สาธารณสุขเชียงราย จำกัดเท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 19-11-2011 : 1:55:46
9. เรื่องแจ้งให้ทราบ ผลงาน 100 % ของ ข้าพเจ้า นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ปัจจุบันเป็นสามาชิกสหกรณ์สาธารณสุขเชียงราย จำกัดเท่านั้น ไม่อนุญาตนำชื่อไปดำเนินการทางการเงินอื่นใด หากจะดำเนินการต้องขอ อนุญาตและสัญญาข้อตกลงเป็นครั้งๆไป เท่านั้น ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฎหมาย ทางทางแพ่งและอาญา ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 19-11-2011 : 2:06:33
10. เรื่องแจ้งให้คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด ทราบ ผลงาน 100 % ของ ข้าพเจ้า นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ปัจจุบัน ข้าพเจ้า เป็นสามาชิกสหกรณ์สาธารณสุขเชียงราย จำกัดเท่านั้น ไม่อนุญาตนำชื่อไปดำเนินการทางการเงินอื่นใด หากจะดำเนินการต้องขอ อนุญาตและสัญญาข้อตกลงเป็นครั้งๆไป เท่านั้น ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและอาญา ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 19-11-2011 : 2:13:06
11. แจ้ง ให้ผู้บริหาร ทุกคน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กรณีละเมิดทรัพย์ทางปัญญามึผลทางกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและอาญา จะดำเนินการต่อไป จะต้อง มีการตรวจสอบ จาก ปปช.ปปง.สตง.และอื่นๆ ที่ได้ความเป็นธรรมก่อน และทำสัญญาข้อตกลง พร้อมขออนุญาตเป็นลายลักษณ์ อักษรเป็นครั้ง ๆไป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721, 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 23-11-2011 : 6:44:10
12. นางรุ่งนภา มาลารัตน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เครือข่ายข่วงผญา เชียงราย ลงไป ทับซ้อนผลงานนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ในเขตอำเภอเมือง อำเภอแม่ลาว และอำเภอแม่สรวย ยังไม่ได้มีการแก้ไขแต่อย่างใด จึงแจ้ง สตง.เข้าตรวจสอบด้วยประสานงานได้ที่ 086-4301721

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 23-11-2011 : 20:02:00
13. ประกาศกิจกรรมต่อสาธารณชน เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๗ ได้นำกลุ่มผู้สูงอายุโยคะฯ ในตำบลป่าอ้อดอนชัย ไปแสดงออกกำลังกาย โยคะ,รำไม้พอง,รำวงย้อนยุกต์,และฟ้อนฟื้นฟูวัฒนธรรม ณ.อบต.ตำบลป่าอ้อดอนชัย (เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยปัจจุบัน) เพื่อสร้างกระแสกิจกรรมสัญจรเชิงรุกให้เกิดขึ้น ในตำบลป่าอ้อดอนชัย มึการถ่ายทำ วีดีโอด้วย หลังเลิกงานแล้ว ข้าพเจ้า จึงได้ไปประสานงานขออนุญาตใช้สถานที่ถ่ายทำ วีดีโอฟ้อนฟื้นฟูวัฒนธรรม จากตัวคุณฉลิมชัยฯ เพื่อขอใช้สนามหญ้าในบริเวณวัดร่องขุ่น เป็นสถานที่แสดงฟ้อนฟื้นฟูวัฒนธรรม เพื่อสร้างกระแสงดำเนินกิจกรรมในเชิงรุกขยายผลอย่างกว้างขวาง ของโครงการโยคะสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดการบริโภคบุหรี่และสุรา ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วสติเพื่อสุขภาพ ตามภาพกิจกรรมเชิญติดตามตอนต่อไปประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,081-5947519 ประธานเจ้าของโครงการฯ

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 24-11-2011 : 1:01:25
14. ประวัติการอนุรักษ์ฟื้วันฟูฒนธรรมและฟ้อน เป็นวัฒธนธรรมฝังลึกมานานกว่า 100 ปี ในวัดป่าไผ่หมู่ 4 ควบคู่กับบ้านป่าไผ่หมู่ 4 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จากรุ่น สู่รุ่น จนถึงปัจจุบัน แต่ในช่วงก่อนหน้า พ.ศ.2518 การอนุรักษ์วัฒนธรรมฟ้อน ในหมู่บ้านไดดหายไปทิ้งช่วงมานานหลายปี จนทำให้ช่างฟ้อนเก่าในหมู่บ้านไม่มีใครสานต่อได้ และช่วงต่อมา วัดสันทรายน้อย เป็นวัดบ้านใกล้เรือนเคียง ในวัดการอนุรักษ์วัฒนธรรมฟ้อนกำลักเจริญรุ่งเรืองมาก มีการสอนฟ้อนหลาย ติดต่อกัน การมีการสอนฟ้อนฟื้นบานเช่น ฟ้อนเล็บ ฟ้อนสาวไหม ฟ้อนประกอบเพลง เช่น ฟ้อนเพลงพม่ารำขวาน ฟ้อนเพลงราวเสี่ยงเทียน ฟ้อนรำกองยาว ฟ้อนกระโดง ฯลฯ และยังมีการจัดจ้างครูไทยใหญ่ มาสอน ฟ้อนไทยใหญ่ ฟ้อนนางนก ฯลฯ เป็นต้นวัดสันทรายน้อย เป็นวัดที่อยู่ใกล้วัดป่าไผ่ มากอยู่ห่างกันประมาณ 1 กม.เท่านั้น ระหว่างทางจากวัดป่าไผ่ หมู่ 3 ไปวัดสันทรายน้อย หมู่ 3 ผ่านทุ่งนาที่เขี่ยวขจี ดูเป็นสิ่งแวดล้อมที่สวยงามเป็นธรรมชาติ เป็นภูมิปัญญาเป็นวัฒธรรมอันร้ำค่าที่สืบทอดกันมานานในประเทศไทย ข้าพเจ้านางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ จึงมีโอกาสได้ไปเรียนรู้การฟ้อนต่างดังกล่าวหลายท่าหลายทาง จากวัดสันทรายน้อน จากครูประพิศและครูลำดวน แล้วต่อมาจึงได้สืบสานแล้วมาสอนประชาชนในหมู่บ้านป่าไผ่ 3 รุ่น คือ รุ่น เด็กเล็ก รุ่นเยาวชน แลงรุ่นผู้ใหญ่ ได้มีการสอนชาวบ้าน ประมาณ 70 คน มีคุณแสงเมฆ มูลสวัสดิ์ เป็นอีก 1 เข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้ทั้งการเรียนและการสอนในช่วงนั้น และอนุรักษ์อนุธรรมต่างๆ จึงใด้ฟื้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาใหม่ ในวัดป่าไผ่ และหมู่บ้านป่าไผ่หมู่ 4 และท่าฟ้อนต่างๆไม่ครบกระบวนเพลงทางวัดและคณะกรรมการวัดจึงได้ จัดจ้างแม่ครูสมัย แม่ครูแปลก จากวัดสันมะนะ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มาสอน แล้วต่อยอด มีลูกศิษย์ของข้าพเจ้าคือ นางนางสมพร มหาวงค์(สง่าวงค์) เป็นผู้เสียสระเป็นจิตรอาสา สืบทอด ตั่งแต่ พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบัน จากรุ่นสู่รุ่น และ 8 ปี ต่อมา เมื่อ พ.ศ. 2526 จึงมีการ อนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านป่าไผ่ ถูกก่อตั้งในปี 2526 โดย คุณสมพร มหาวงค์ รวมกับประชาชนภายในหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ ชมรม อนุรักษ์วัฒนธรรม บ้านป่าไผ่ ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 5 หมู่ 4 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ. เชียงราย ปัจจุบัน นายนิธิวัฒน์ มหาวงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน ชมรมของเรานั้นมี สมาชิกทั้งหมด 25 คน เยาวชน 15 คน แม่บ้าน 10 คน ทางชมรมเราได้รวมกันอนุรักษ์ วัฒนธรรมทางภาคเหนือไว้สือต่อกันมาอย่างยาวนาน นั้นก็คือ การฟ้อนเล็บ แต่ ณ ปัจจุบันนี้ การฟ้อน ได้ถูกมีการผสมผสานขึ้นมา หรือเรียกว่า การประยุกต์ ให้ท่ารำนั้น ดูมี ลีลา และความอ่อนหวานที่สวยงาม และเป็นที่ต้องการ ของ ผู้จัดงาน ในทุกๆ ประเภท " ผู้ใด สนใจการแสดงของทางชมรมเราก็ สามารถติดต่อ มาได้ที่ เบอร์ 089-5592991 นะค่ะ ชมรมเรารับจัดการแสดง ทั่วราชอาณาจักรนะค่ะ ไม่ว่าจะเป็น 1. ฟ้อนพื้นเมืองภาคเหนือ 2. ฟ้อนประยุกต์ ในราคาย่อมเยา ค่ะ เชิญติดตามตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 08-12-2011 : 5:53:46
15. ผลงาน 100 % ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ งานศูนย์ข้อมูลทางด้านวิชาการห้องสมุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดย...ไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.o81-5947519,086-4301721

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 14-12-2011 : 23:14:38
16. ประกาศ แจ้งโครงการโรงเรียนในฝัน กรณีละเมิดผลงานทรัพย์ทางปัญญามีผลทางกฎหมาย จะต้องแจ้งขออนุญาตเป็นครั้ง ๆไปพร้อมรอผลการอนุญาตก่อนดำเนินการเท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721หรือ 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 23-12-2011 : 4:58:57
17. ประกาศแจ้ง โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม กรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฎหมาย ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721หรือ 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 23-12-2011 : 5:04:40
18. ประกาศ แจ้งงานส่งเสริมสุขภาพ และงานทุกฝ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฎหมาย ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721หรือ 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 23-12-2011 : 5:09:11
19. ประกาศ แจ้งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษา และรัฐมนตรีทุกกระทรวง กรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฎหมาย การดำเนินงานต่อไป จะต้องทำสัญญาข้อตกลง ที่เป็นธรรมเท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721หรือ 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 23-12-2011 : 5:18:57
20. ผลงาน 100 % ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ งานศูนย์ข้อมูลทางด้านวิชาการห้องสมุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดย...ไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใดมีการรละเมิดทรัพย์ยังไม่ได้แก้ไข บุคคลฝ่ายต่างๆของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย หรือหน่วยงานราชการอื่น จะนำไปทำ ซี ขั้นหรือตำแหน่ง งานของตนเอง ขอให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปปง.ปปช.และปปส.เข้าตรวจสอบก่อนเท่านั้น จึงจะได้ทำสัญญาข้อตกลง ได้ ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์โทร.086-4301721หรือ 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 27-12-2011 : 18:39:10
21. ประกาศเพื่อแจ้งให้เป็นบรรทัดฐานนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เป็นผู้คิดค้น ขั้นตอนการทำลวดลายให้เกิดขึ้นบนไม้โดยการรมควัน จึงเป็นเจ้าของการคิดค้น ทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า ลค.4278 ขั้นตอนดังกล่าว ไม่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน.ไม่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น .ไม่ใช้ภูมิปัญญาสาธารณะหรือภูมิปัญญาบุคคลอื่นใด มีนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เป็นเจ้าของและเป็นเจ้าของผลงาน คนเดียวเท่านั้น หากละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา พร้อมจะแจ้งสตง.ปปช.ปปง. เชิญติดตามตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ 086-4301721.081-5947519,053-711056

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 21-02-2012 : 23:05:25
22. จัดกิจกรรม นำเสนอผลงาน 100%ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กิจกรรมโยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ กิจกรรมต้นแบบของโครงการม่อเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวัน ครบ 57 พรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2555 เพื่อ บูชาถวายพระบาทสมเด็จพระบรเมนทรมหาอานันท์ทมหิดล รัชกาลที่ 8 พร้อมบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน และ ฉลองสมโภชน์ 750 ปี เมืองเชียงราย ในปี พ.ศ. 2555 ณ.ในและหน้าห้องวิชาการห้องสมุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมบริเวณโดยรอบชั้น 3 และทางบันได ขึ้น- ลง ด้านหน้า สสจ.ชร โดยใช้เงินสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ผลงาน 100 % ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ งานศูนย์ข้อมูลทางด้านวิชาการห้องสมุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดย...ไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด หากมีการรละเมิดทรัพย์ บุคคลฝ่ายต่างๆของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย หรือหน่วยงานราชการอื่น จะนำไปทำ ซี ขั้นหรือตำแหน่ง งานของตนเอง ขอให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปปง.ปปช.และปปส.เข้าตรวจสอบก่อนเท่านั้น จึงจะได้ทำสัญญาข้อตกลง ได้ ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์โทร.086-4301721หรือ 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 04-04-2012 : 9:44:21
23. รูปภาพต่อเนื่อง

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 04-04-2012 : 9:50:56
24. แจ้งระบบบันทึกข้อมูลการประชุม oniine เพื่อทบทวนการพิจารณาใหม่วันที่ ๓ - ๕ กันยายน ๒๕๕๔ เข้าประชุมวิชาการโภชนาการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ( ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๔ ) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเท บางนา กรุงเทพฯ ใช้งบประมาณแผ่นดิน ไป ๘,๙๐๘ บาท ตามความแจ้ง เชิญติดตามรูปภาพประกอบต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน โทร.086-4301721 หรือ 053-910300

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 24-04-2012 : 0:50:24
25. ประชุมวิชาการศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพของตนเอง และนำมาพัฒนางานวิชาการห้องสมุด สสจ.ชร.ประชุมวิชาการเรื่องเกษตรอินทรีย์ ใช้เงินส่วนตัว 3 ครั้ง ใช้งบประมาณแผ่ดิน 1 ครั้ง ,และเข้าร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งประเทศไทย 1 ครั้งใช้งบประมาณแผ่นดิน ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721 หรือ 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 24-04-2012 : 1:09:31
26. แจ้งงานระบบ online สสจ.ชร.ผ่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กรุณาแก้ไข การ paost ระบบ online ผิดพลาด ในการ เข้าร่วมประชุมตามเกณฑ์ ในปี งบประมาณ 2554 การประชุมวิชาการศึกษาหาความรู้ของข้าพเจ้านางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพของตนเอง และนำมาพัฒนางานวิชาการห้องสมุด สสจ.ชร.ในการประชุมวิชาการเรื่องเกษตรอินทรีย์ ใช้เงินส่วนตัว 3 ครั้ง มีปัญหาใช้งบประมาณแผ่ดิน 1 ครั้ง ไม่ได้เพราะระบบผู้บริหารงานระดับหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องบกพร่องในการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ทำให้เกิดการ ผิดพลาดและล่าช้ากำลังติดตามข้อเทร็จจริงอยู่ ,และเข้าร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งประเทศไทย 1 ครั้งใช้งบประมาณแผ่นดิน ดังความแจ้ง ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721 หรือ 081-5947519 เชิญติดตามข้อเทร็จจริงตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 03-05-2012 : 3:20:05
27. นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน งานศูนย์ข้อมูลด้านวิชาการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 30-10-2012 : 3:45:35
28. นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน งานศูนย์ข้อมูลด้านวิชาการห้องสมุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 30-10-2012 : 3:53:00
29. สร้างต้นแบบและส่งเสริมการกินอยู่แบบธรรมชาติ(เกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ)โดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด โดยเริ่มต้นที่ครอบครัวตนเอง ตามโครงการโยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ สวนครัว รั้วกินได้ รั้วขายได้และสมุนไพร พื้นบ้าน ตามแนวหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เพื่อผลักดันให้เกิดหลักสูตรโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สู่สากล ของงานศูนย์ข้อมูลด้านวิชาการห้องสมุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดย นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน ประสานงานได้ที่ 0864301721 หรือ 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 21-11-2012 : 4:07:11
30. สร้างต้นแบบและส่งเสริมการกินอยู่แบบธรรมชาติ(เกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ)โดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด โดยเริ่มต้นที่ครอบครัวตนเอง ตามโครงการโยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ สวนครัว รั้วกินได้ รั้วขายได้และสมุนไพร พื้นบ้าน ตามแนวหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เพื่อผลักดันให้เกิดหลักสูตรโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สู่สากล ของงานศูนย์ข้อมูลด้านวิชาการห้องสมุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดย นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน ประสานงานได้ที่ 0864301721 หรือ 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 21-11-2012 : 4:28:05
31. (ต่อ)

| 21-11-2012 : 5:44:20
32. (ต่อเนื่อง)

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 21-11-2012 : 9:30:36
33.  "ไม่มีเกียรติอะไรสำหรับขอทานแผ่นดิน"กับผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานคนอื่นไปทำ ซี+ขั้นหรือตำแหน่งของตนเอง จะต้องผ่านการตรวจสอบจาก สตง.ปปท.ปปช.หรือกฎแห่งกรรมเท่านั้นพร้อมให้ถอดถอนซี+ขั้นและตำแหน่งที่ได้มาไดยมิชอบเท่านั้น จึงจะเที่ยงธรรม

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 12-01-2015 : 10:33:23กลับ
กระถางไม้ไผ่,หรือตะกร้าไม้ไผ่ ,รังไม้ไผ่ทรงกลม,ทรงเหลี่ยม รมควันลงลายไม้ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ลค.4278
www.takramaipai.com   copyrights © 2007 - 2008
ข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญา ปี พ.ศ. 2535
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ Email : orapin@takramaipai.com   Tel. 086-4301721,081-5947519