หน้าหลัก | ติดต่อ | อิเมลล์
สวัสดีผู้ที่เข้ามาเยือนเว็บ ตะกร้าไม้ไผ่ ดอท คอม ทุกๆ ท่าน !!

รายละเอียด

โครงการสวนคนมีบุญ(โครงการส่วนบุคคลใช้เงินส่วนตัว) โดยนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมายว่าด้วยสิขสิทธิ์ปี2535

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ผู้ออกแบบโครงการสวนคนมีบุญ

05-01-2010 : 11:03:42

เพิ่มความคิดเห็น  
ชื่อ-สกุล :
เบอร์ติดต่อ :    อิเมลล์ :
รายละเอียด :
ภาพประกอบ :

: ป้อนเลขที่เห็น    : ป้อนรหัสที่เห็น
banboon_code

รายละเอียด  
1. บริหารจัดการและดำเนินงาน โดย...นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ปลูกไม้เศรษฐกิจ เช่นไม้ตะกูลไผ่,ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้สมุนไพรและไม้ยืนต้นฯลฯ เชิญติดตามตอนต่อไป โทร. 053-711056,086-4301721,081-5947519 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าของโครงการฯและผู้ประสานงาน สู่ความยั่งยืนตลอดกาล

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 28-01-2010 : 15:39:33
2. อาศรมไผ่อินทรีย์จอมหมอกแก้ว(โครงการสวนคนมีบุญ) ริเริ่มวันที่ 17 ตุลาคม 2553 เริ่มอย่างเป็นทางการ วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2554 เพื่อบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่ 8 และพร้อมบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมาโน เนื่องในวันครบรอบ 65 ปี วันสวรรค์นคตของพระพาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่ 8 โดยปลูกไผ่อินทรีย์พืชผักสมุนไพรอินทรีย์และต้นพันธุ์หัวดอกไม้ประเภทต่างๆ สู่ความยั่งยืน เชิญติดตามตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร. 086 - 4301721 , 081 - 5947519

อรพิณ มูลสวัสดิ์ | 29-06-2011 : 17:47:31
3. อาศรมไผ่อินทรีย์หรืออาศรมไม้อินทรีย์ เจ้าของผู้ดำเนินการ ณ จองหมอกแก้ว เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 09-08-2011 : 7:41:19
4. เชิญชวนหมักน้ำหมักชีวภาพและเกษตรอินทรีย์ เพื่อสุขภาพที่ดีชีวีสดใส ใส่ใจสุขภาพ รู้ทันการณ์รู้ทันโลกเชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 18-09-2011 : 3:04:47
5. อาศรมไผ่อินทรีย์ ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ปลูกไผ่อินทรีย์ ปลูกสมุนไพร่ และพืชผักสมุนไพร ฯลฯ สนใจติดต่อ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086- 4301721.081-5947519 เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 30-09-2011 : 14:01:49
6. อาศรมไผ่อินทรีย์ ของ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ปลูกอินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ ทำบ่อปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้ในสวนครัวเอง ผัก ปลูกไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้สมุนไพร แบบอินทรีย์ เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 30-10-2011 : 1:07:05
7. วันเสาร์ 29 ตุลาคม 2554 เริ่มสร้างส้วมและห้องน้ำ บ้านอรพิณ มูลสวัสดิ์ (บ้านคนมีบุญ)เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 31-10-2011 : 2:30:52
8. วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 เริ่มสร้างส้วมและห้องน้ำ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ (สวนคนมีบุญ ) ใช้เงินส่วนตัวเทานั้น สวนคนมีบุญเป็นสิทธิ์ ส่วนตัว ของข้าพเจ้านางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ คนเดียวเท่านั้น เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 22-11-2011 : 1:14:56
9. วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2554 ทำประตูรั้วไม้ไผ่ สวนคนมีบุญเสร็จ อรพิณ มูลสวัสดิ์ ณ จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย ตามรูปภาพประกอบ

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 06-12-2011 : 0:47:21
10. ซื้อเหล็กที่ร้านขายของเก่ากิโลละ 18 บาท ประกอบออกแบบทำรั้วไม้ไผ่ สวยดีมีคุณค่าเพิ่มอีกหลายเท่าตัว เชิญติดตามเพิ่มเติมต่อนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 06-12-2011 : 0:53:14
11. โครงการสวนคนมีคุญ หรืออาศรมไผ่อินทรีย์ เป็นสวนบุคคล ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินส่วนตัว ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าของสิทธิ์ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ (เท่าน้น) โทร. 086-4301721,081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 09-12-2011 : 6:22:57
12. 24 ธ.ค. 2010 ... ๒๒ ธ.ค. ๕๓ ทก. ๐๒๕๓๐๐๗๕๐๑๐. ลว. ๑๒ ธ.ค. ๕๓. ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไข . ปัญหาการเผาเศษฟางหรือวัชพืช. นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์. ๑๕ ธ.ค. ... www.secreta.doae.go.th/.../complaint5.21.pdf - Cached - Similar การแก้ไข ปัญหาเศษฟางและวัชพืช หลังเก็บเกี่ยว ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,081-5947519 เชิญติดตามรูปภาพประกอบการดำเนินกิจกรรมและโครงการฯตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 08-01-2012 : 7:05:40
13. สร้างทางเข้าใหม่ พัฒนาสวนคนมีบุญ-ครั้งใหญ่ ในวันที่ และวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 จ่ายค่ารถไถ 2 วันเป็นเงิน 9,000 บาท จ่ายค่า ดินถมนางเข้าและบริเวณโดยรอบ จำนวน 42 ดั้มๆละ 280 บาท รวมเป็นเงิน 11,760 รวมเป็นเงินทั้งหมด 20,760 บาท โดยใช้เงินส่วนตัวเท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์โทร.086-4301721,081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 05-02-2012 : 4:49:54
14. วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 แรม 5 ค่ำ เดือน 3 "ในสวนคนมีบุญ" ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ปลูกหัวแสงอาทิตย์เพิ่มเติมเป็นแม่พันธุ์ ปลูกไว้สร้างอาชีพ และบูชาถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พร้อมพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน จำนวน 8,888 หัว ปลูกไปแล้ว 4,888 หัว ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร. 086-4301721 หรือ 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 13-02-2012 : 3:48:13
15. คิดสร้าง\\\"อาศรมไผ่สีทอง ///" คิดสร้าง"อาศรมไผ่สีทอง " ของ ...........นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เพราะต้นกล้าไผ่ เพื่อปลูกไผ่ทดแทน และสร้างอาชีพ สร้างต้นไผ่พลาสติกสีทอง เพื่อบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พร้อมบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ท่านั้น เนื่องในวันครบ 12 ปี โครงการโยคะปี 2000 ( 14 กุมภาพันธ์ 2553) ประสานงานได้ที่ เจ้าของความคิด นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร. 086-4301721 หรือ 081-5947519 เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 13-02-2012 : 4:12:06
16. คิดสร้าง\\\"อาศรมไผ่สีทอง ///" คิดสร้าง"อาศรมไผ่สีทอง " ของ ...........นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เพราะต้นกล้าไผ่ เพื่อปลูกไผ่ทดแทน และสร้างอาชีพ สร้างต้นไผ่พลาสติกสีทอง เพื่อบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พร้อมบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ท่านั้น เนื่องในวันครบ 12 ปี โครงการโยคะปี 2000 ( 14 กุมภาพันธ์ 2543) ประสานงานได้ที่ เจ้าของความคิด นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร. 086-4301721 หรือ 081-5947519 เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 13-02-2012 : 4:13:58
17. คิดสร้าง\\\"อาศรมไผ่สีทอง ///" คิดสร้าง"อาศรมไผ่สีทอง " ของ ...........นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เพราะต้นกล้าไผ่ เพื่อปลูกไผ่ทดแทน และสร้างอาชีพ สร้างต้นไผ่พลาสติกสีทอง เพื่อบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พร้อมบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน เท่านั้น เนื่องใน 9 มิถุนายน 2555 และวันครบ 12 ปี โครงการโยคะปี 2000 ( 14 กุมภาพันธ์ 2543) ประสานงานได้ที่ เจ้าของความคิด นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร. 086-4301721 หรือ 081-5947519 เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 13-02-2012 : 4:20:07
18. บ้านสวนอรพิณ "สวนคนมีบุญ"

| 04-11-2012 : 5:50:30กลับ
กระถางไม้ไผ่,หรือตะกร้าไม้ไผ่ ,รังไม้ไผ่ทรงกลม,ทรงเหลี่ยม รมควันลงลายไม้ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ลค.4278
www.takramaipai.com   copyrights © 2007 - 2008
ข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญา ปี พ.ศ. 2535
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ Email : orapin@takramaipai.com   Tel. 086-4301721,081-5947519