หน้าหลัก | ติดต่อ | อิเมลล์
สวัสดีผู้ที่เข้ามาเยือนเว็บ ตะกร้าไม้ไผ่ ดอท คอม ทุกๆ ท่าน !!

รายละเอียด

โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง (โครงการ 2)

โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง (โครงการ 2) ถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  เนื่องในวันครบรอบ ๖๓ ปี วันสวรรคตพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ และพร้อมถวายเนื่องในวันครบรอบ ๙ ปีวันมรณภาพ พระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ จัดกิจกรรม   ณ อาศรมไผ่มรกตหลวงพ่อดาบส สุมโน  เชิญติดตามรูปภาพประกอบกิจกรรม ตอนต่อไป นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ประธานเจ้าของโครงการฯ

10-06-2009 : 12:26:23

เพิ่มความคิดเห็น  
ชื่อ-สกุล :
เบอร์ติดต่อ :    อิเมลล์ :
รายละเอียด :
ภาพประกอบ :

: ป้อนเลขที่เห็น    : ป้อนรหัสที่เห็น
banboon_code

รายละเอียด  
1. " พระคือผู้ทรงศิลบริสุทธิ์ ดุจฟ้าใส พระคือร่มโพธิ ร่มไทรไทยทั่วหล้า พระคือพลังสามัคคีศรีราชา พระคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ไทย" ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ..............ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ (โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง 2) ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 11-06-2009 : 11:26:03
2. จัดกิจกรรมสร้างโครงการม่อนแงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง(โครงการ 2) เริ่ม 4 มิงย.2552 คือ 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,.......17,18.....20.....24,25,26,27,28,.....มิถุนายน 2552และยายหญิง 2 คน 2วัน คือ 27,28 มิ.ย.2552 ณ.อาศรมไผ่มรกต เขิญติดตามภาพประกอบ ตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ รายงาน | 01-07-2009 : 12:25:36
3. โครงการม่อนแสงอาทิตย์ เศรษฐกิจพอเพียง ( โครงการ 2) ผู้คิดสร้างสรรค์และออกแบบ ผลงานถวายพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ คือ..นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 370100080618 สู่ความยั่งยืน ตลอดกาล และเชิญชมม่อนแสงอาทิตย์"บานที่เชียงราย" ทุกเดือนพฤษภาคม- ๙ มิถุนายน ของทุกๆ ปีเพื่อเป็นต้นแบบของประเศไทย มีผู้มาเยี่ยมชมทั่วโลก เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มุลสวัสดิ์ | 02-07-2009 : 13:23:23
4. "ต้นแบบ "โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพิเพียง(โครงการ 2) ณ.บริเวณพื้นที่อาครมไผ่มรกต พระเดชพระคุณเจ้าหล่วงพ่อดาบส สุมโน ทั่วประเทศไทยและทั่วโลก

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 02-07-2009 : 13:55:28
5. ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ "ขอปฏิญาณตน" ว่าข้าพเจ้าจะขอสร้างผลการดำเนินงานงาน โครงการม่อนแสงอาทิตย์ เศรษฐกิจพอเพียง ถวายเป็นพระราชกุศล ให้พระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชกาล ทึ่ ๘

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 03-07-2009 : 14:00:42
6. ข้าพระพุทธเจ้านางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ "ขอปฏิญาณตน"ว่าข้าพระพุทธเจ้าจะสร้างผลของการดำเนินงานโครงการฯที่เป็นทรัพย์ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ทั้งหลานทั้งปวง ของข้าพระพุทธเจ้าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ให้พระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ บิดา มารดา เจ้ากรรมนายเวร และถวายไปข้างหน้า ด้วยกาควบคุมรดูแล ของข้าพและญาติพี่น้องของข้าพพระพุทธเจ้าอย่างเทียงธรรม ตลอดกาล

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 03-07-2009 : 14:46:18
7. เพิ่มเติม จากหัวข้อ 30 และ31 ดังกล่าวข้างต้น กรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีผลทางกฏหมาย จะต้อง ทำสัญญาข้อตกลงตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาก่อนเท่านั้น จึงเรียน แจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 03-07-2009 : 17:40:07
8. โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง(๒) หรือ(โครงการ 2)ดำเนินการโดย นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ สิทธยานุสิทธิ์พระเดชพระคุณเจ้า หลวงพ่อดาบส สุมโน ไม่เกี่ยวข้องกับทางราชการและงบประมาณ แผ่นดินแต่อย่างใด

| 13-07-2009 : 13:49:45
9. วันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ริเริ่มขยายผลการดำเนินงานโครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง ๒ หรือ(โครงการ ๒) ไปปลูกว่านแสงอาทิตย์ ที่บริเวณส่วนอืสิปตนมฤคทา (สาขาพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ) จำนวน ๘๘๘ หัว/ต้น ณ จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย เชิญติดตามรูปภาพประกอบ ตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 16-07-2009 : 11:40:10
10. จากข้อมูลที่ 30-31 พร้อมบูชาและทดแทน" พระคุณพระเดชพระคุณเจ้าพลวงพ่อดาบส สุมโน พระผู้ทรงศิลบริสุทธิ ตลอดกาล

นางสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ | 28-07-2009 : 13:07:24
11. จากข้อมูลที่ 30-31 พร้อมบูชาและทดแทน" พระคุณถวายพระเดชพระคุณเจ้าพลวงพ่อดาบส สุมโน พระผู้ทรงศิลบริสุทธิ์ ดุจฟ้าใส ตลอดกาล

| 28-07-2009 : 13:15:10
12. จากข้อมูลที่ 30-31 พร้อมบูชาและทดแทน" พระคุณพระเดชพระคุณเจ้าพลวงพ่อดาบส สุมโน ถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน พระผู้ทรงศิลบริสุทธิ์ ดุจฟ้าใส ตลอดกาล ประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กากฎาคม 2552 โดย.นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าของสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 28-07-2009 : 13:24:19
13. วันศุกรที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ประสานงานจัดจ้าง นายมีชัย เวียงคำและนายมงคล เพื่อธงสาไปปลูกต้นสักและต้นโมกข์มัน ปลูกเป็นแนวเขตแดนรอบๆสวนอิสิปตนะมฤคจอมหมอกแก้ว อาศรมไผ่มรกต ของพระเดชกระคุณเจ้าหนวงพ่อดาบส สุมโน จำนวน ๑๐๐ ต้นจะปลูกเพิ่มเติมในวันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๕๒

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 07-08-2009 : 16:10:07
14. วันเสาร์ทที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕ ๒ริเริ่มจัดตั้งกองทุน ดอกบัวขาว ของพระเดชพระคุณเจ้าหนวงพ่อดาบส สุมโน เชิญติดตามตอนต่อไป

| 18-08-2009 : 17:18:53
15.

| 09-09-2009 : 22:08:28
16.

| 09-09-2009 : 22:11:21
17.

| 09-09-2009 : 22:31:54
18.

| 09-09-2009 : 22:33:21
19. กองทุน ดอกบัวขาวของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง (โครงการ 2) โดยนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ศิษยานุศิษย์ ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน

| 09-09-2009 : 22:49:22
20.

| 09-09-2009 : 22:51:23
21.

| 09-09-2009 : 23:01:34
22. ดำเนินงานโครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง (โครงการ 2) เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันครบรอบ ๘๔ ปี พระเจ้ าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชการที่ ๘ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๒ และวันครบรอบ ๘๕ ปี พระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบสสุมโน วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๒ พร้อม กองทุนบัวขาวของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบสสุมโน โดยปลูกดอกบัวขาว ๒๐๘ กระถาง ดำเนินงาน นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 20-09-2009 : 21:54:45
23. ศาลาพระอุปคุตสวนอิสิปตนะมฤคทาจอมหมอกแก้ว อาศรมไผ่มรกต พระเดชกพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบสสุมโน จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย

| 20-09-2009 : 23:04:25
24. ริเริ่มก่อตั้งกองทุนบัวขาวของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ เริ่มอย่างเป็นทางการวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ และวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๒ ดำเนินงาน โดย โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง (โครงการ ๒)

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 20-09-2009 : 23:31:39
25. วันอังคราที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2552 ร่วมทำบุญครบรอบ ๙ ปี วันมรณภาพพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน มีพระ14 รูป ศิษยานุศิษย์ชาย 24 คน, ศิษยานุศิษย์หญิง 47 คน รวมทั้งหมด จำนวน 85 รูป/คน ณ อาศรมไผ่มรกต ป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย พร้อมดำเนินกิจกรรม ปลูกดอกว่านสื่ทิศ สีขาว ดอกใญ่ ณ.บริเวณลานบนวิหารถ้ำ จำนวน 1 ต้นในโครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง(โครงการ 2) และดำเนินกิจกรรมเตรียมรับเดชแห่งบุญพระคุณเจ้าฯ โดย..จัดทำมุ้งร่วม 8 หลัง,ร่วมใหญ่ 1 หลัง รูปภาพพระคุณเจ้า ภาพใหญ่ 1 ใบภาพกลาง 2 ใน ภาพกรอบ A 4 10 ใบ เพื่อบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าฯ ณ,สวนอิสิปตานะมฤคทาจอมหมอกแก้วและที่ สสจ.ชร.

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 07-10-2009 : 12:34:49
26. สร้าง"ศาลาอิ่มบุญพระคุณเจ้า" ณ ส่วนอิสิปตนะมฎคทาจอมหมอกแก้ว อาศรมไผ่มรกต ของพนะเดชพนะคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน เชิญตอิดตามตอนต่อไป.

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 02-11-2009 : 15:17:55
27. จัดกิจกิจกรรมป๋าเวณีเดือนยี่เป็ง ๒๕๕๒ เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 02-11-2009 : 16:18:57
28. จัดกิจกรรม เป็งปุ๊ต โดยการใส่บาตรพระอุปคุต เริ่ม ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ พร้อมจักกิจกรรม"พุ่มฌศรษฐีใหม่ใส่ใจสุขภาพ ผู้ปฏิบัติธรรม" ณ.สวนอิสิปตนะมฤคทาจอมหมอกแก้ว ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน โดย....นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง(โครงการ ๒) เพื่อบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน พร้อมพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอนันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ริเริ่ม ปี ๒๕๔๓ เริ่มอย่างเป็นทางการ พุธทที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ เชิญติดตามดอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 02-12-2009 : 21:35:24
29. กิจกรรม"พุ่มเศรษฐีใหม่ ใส่ใจผู้ปฏิบัติธรรม "ณ.สวนอิสิปตนะมฤคทาจอมหมอกแก้ว ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน เริ่มต้น กระถาง 12 นิ่ว จำนวน 150 ใบ,กระถาง10 นิ้ว จำนวน 50 ใบ ,ขุยมะพร้าว 1 การสอบใหญ่ น้ำยาเร่งราก 5 ขวด,มะพร้าวสับ 1 กระสอบใหญ่ ,ต้นเศรษฐี เรือนเงิน,เรือนทอง และเศรษฐีมรกต จำนวล ทั้งหมด 888 ต้น(งบลงทุน เริ่มต้น โดย...นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง(โครงการ ๒) เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 03-12-2009 : 13:10:11
30. กิจกรรม"พุ่มเศรษฐีใหม่ ใส่ใจผู้ปฏิบัติธรรม "ณ.อาศรมสวนป่าอิสิปตนะมฤคทาจอมหมอกแก้ว ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน รายได้ สมทบทุน กองทุนดอกบัวขาวของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน เพื่อไว้ใช้จ่ายในผู้ปฏิบัติธรรม อาศรมสวนป่าอิสิปตนะมฤคทาจอมหมอกแก้ว โดย....นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ศิษยานุศิษย์ ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง (โครงการ ๒)

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 03-12-2009 : 15:41:59
31. กิจกรรม"พุ่มเศรษฐีใหม่ ใส่ใจผู้ปฏิบัติธรรม "ณ.อาศรมสวนป่าอิสิปตนะมฤคทาจอมหมอกแก้ว ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ริเริ่ม .เป็งปุ๊ตที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ เริ่มอย่างเป็นทางการวันเสาร์ที่ ๕ -๗ และ๑๐ ธํนวาคม ๒๕๕๒ โดยปลูกพ่มเศรษฐี เรือนเงิน,เศรษฐีเรือนทอง และเศรษฐีมากต จำนวน ๓๐๐ กระถาง เป็นพุ่ม ๓ ชั้น ฐานที่ หนึ่ง ๘ ต้น ,ฐานที่สอง ๕ ต้น ,และฐานบน ๔ ต้น ตามลำดับ เพื่อบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน พร้อมบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอนันทมหิดล รัชก่าลที่ ๘ โดย....นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ศิษยานุศิษย์ ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง (โครงการ ๒) เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 08-12-2009 : 15:41:27
32. เริ่มต่อเติมชุดที่ ๒ สร้างศาลา" อิ่มบุญพระคุณเจ้า น.สวนอิสิปตนะมฤคทาจอมหมอกแก้ว สาขาอาศณมไผ่มรกต ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน "โดยเริ่ม วันอังคานทึ่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ จัดจ้างช่างรับเหมารายวัน ๓ คน วันละ ๓๐๐ บาท โดย ...นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน เชิญติดตามสรุปรายละเอียดตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 08-12-2009 : 15:59:13
33. วันหยุด รัฐธรรมนูญ แรม ๘ ค่ำเดือน ๑ วันพฤหัสที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๑.๐๑ น.ปรึกษาสร้าง " ศาลาเดชแห่งบุญพระคุณเจ้า" เพิ่มเติ่มตามรอยมือ พระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ณ.สวนอิสิปตนะมฤคทาจอมหมอกแก้ว ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ ม๔ลสวัสดิ์ โทร.๐๘๖-๔๓๐๑๗๒๑ เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 11-12-2009 : 12:04:09
34. วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ แรม ๑๔ ค่ำเดือน ๑ ริเริ่มจัดกิจกรรมสร้าง"ลานธรรมพร้อมลานต้นโพธิ์" ณ.สวนอิสิปตนะมฤคทาจอมหมอกแก้วบูชาถวายพระเดชพนะคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน พร้อมพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 16-12-2009 : 12:20:08
35. วันที่ 21-22 ธันวาคม 2552 ลากิจ ดำเนินกิจกรรม คืนกล้วยไม้สู่ธรรมชาติ รักษาป่า รักษาธรรม ป้องกันไฟป่า ใน โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง (โครงการ ๒) เพื่อกันแนวเขต สวนป่าอิสิปตนะมฤคทา จอมหมอกแก้ว ซื้อเสาร์ปูนขนาด 2 เมตร 40 ต้น รวมเป็นเงิน 2,400 บาทตามบิลกำกับภาษี ร้านป่าซางวัสดุ เลขที่ 2983 เล่มที่ 060 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2552 จัดจ้างคนงาน 1 คน 300 บาท เพื่อบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโนพร้อมบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ ๘

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 24-12-2009 : 12:32:56
36. สร้างศาลาอิ่มบุญพระคุณเจ้าและปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานกันเองในผู้ปฏิบัติธรรม สวนป่าอิสิปตนะมฤคทาจอมหมอกแก้ว โดย.....นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง(โครงการ ๒) เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 24-12-2009 : 14:28:04
37. เดชแห่งบุญพระคุณเจ้า พระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ในวันที่ 26-28 ธันวาคม 2552 มีผู้มาขุดบ่อนำกิน,น้ำใช้ได้ วางท่อ100 เมตรลึก 14 ใบ (บ่อที่ 3 )จึงขออนุโมทนาบุญด้วยเน่อ ต่อนี้ไป ผู้ปฏิบัติธรรมของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโนจะได้มีน้ำดดื่มน้ำใช้ตลิดทั้งปี ได้อย่างสะดวกสบายเชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 29-12-2009 : 11:27:07
38. "เดชแห่งบุญพระคุณเจ้าฯ" วันที่ 21-29 ธันวาคม 2552 มีกรรมการเข้ามาขุดบ่อน้ำ,ล้อมรั้วรวดหนามทุกด้านพัฒนาพื้น ป้องกันไฟป่า ณ.สวนอิสิปตนะมฤคทาจอมหมอกแก้ว อาศรมไผ่มรกต ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ต.จอมหมอกแก้ว อ,แม่ลาว จ.เชียงราย เชิญสรุปผลการดำเนินงานตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 30-12-2009 : 15:22:36
39. ออกแบบกิจกรรมพุ่มเศรษฐีใหม่ ใส่ใจผู้ปฏิบัติธรรม รายได้ เพื่อสร้างเสริมผู้ปฎิบัติธรรม ที่ รักษาป่ารักษาธรรมสืบทอกพระพุทธศาสนาอันดีงาม และสาธารณะประโยชน์ และตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน จำหน่ายพุ่มเศรษฐี 3 ชั้นขึ้นไป สูง ประมาณ 1-1.20 เมตร ขนาด กระถาง 12 นิ้ว ขายส่ง กระถางละ 100 บาท,ขายปลีก กระถางละ 130 บาท เชิญติดตามรูปภาพประกอบ ตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ อรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,081-5947519,053-711056

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 02-03-2010 : 17:31:28
40. ,คิดออกแบบทรงใหม่เจ้าเดียวในโลก ปลูกต้น "พุ่มเศรษฐีใหม่ใส่ใจผู้ปฏิบัติธรรม" จาก 3 ชั้น 17 ต้นสามารถเพิ่มชั้นได้ ทุกปี คือ จาก 3,4,5,6,7,8, 9,ฯลฯ ขึ้นกัลกาลเวลา สนใจประสานงานได้ที่ อรพิณ มูลสวัสดิ์ 053-711056,086-43 01721,081-5947519 ทุกวันท

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 03-03-2010 : 17:10:30
41. 5-6 เมษายน 2553 ไปภาวนา และเที่ยวชม อาศรมไผ่มรกต พระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ชมดูดอกว่านสี่ทิศ 1050หัว(สายพันธ์พื้นเมือง) ขาวขีดแดง ,สี่ทิศแดง ทางพันธ์นอก 16 หัว,สิ่ทิศสายพันธ์นอก ขาวบริสุทธิ์ 4 หัว รวม 1,069 หัว ณอาศรมไผ่มรกต พระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน บางต้น ยังอยู่ในดิน,บางต้นเริ่มผลิออกจากพื้นดิน แต่บางต้นก็ ออกมาชูดอกให้เห็นสวยงานแล้ว กราบพระปฐมพรองค์ใหญ่ มีเทวดาล้อมรอบ 400 กว่ารูป อากาศร้อนตามฤดูกาล

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 06-04-2010 : 13:00:45
42. วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2553(ขึ้น 3 ค่ำเดือน 6 )ปีขาล ร่วมกับศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณเจ้าฯ สงฆ์นน้ำพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน พร้อมได้มอบภาพใหญ่ 1 ภาพ ของพระเดชพระคุณเจ้าฯ ไว้อาศรมไผ่มรกตของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 21-04-2010 : 12:57:05
43. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง (โครงการ๒)ครั้งที่ 1 ปีที่2 2553)ตามรูปภาพทที่ปรากฏ ณ อาศรมไผ่มรกฏ ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย โดย..นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ประสานงานได้ที่ 086-4301721,081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 18-05-2010 : 14:49:18
44.

อรพิณ มูลสวัสดิ์ | 24-05-2010 : 19:58:04
45.

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ | 24-05-2010 : 20:12:43
46.

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 25-05-2010 : 15:20:21
47.

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 25-05-2010 : 15:31:01
48. วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2553 เวลา 12.05 น - 13.31 น. โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง (โครงการ 2) ทำพิธีแก้อาถรรถ์ ขอปิดหู ปิดตาคนชั่ว ปกป้องคนดี ขออย่าให้คนไทย เข่นฆ่ากันเอง" เชิญติดตามภาพกิจกรรม

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 26-05-2010 : 18:39:08
49.

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 26-05-2010 : 18:51:52
50.

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 26-05-2010 : 19:00:39
51.

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 26-05-2010 : 19:08:02
52.

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 26-05-2010 : 19:17:31
53. ปลูกบัวฉัตร บูชาถวายเนื่องในวันสำคัญ พระบาทสมเด็จพระบรเมนทรอนันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ คือ วันที่ 2,3,5,8,9,10 ,11 มิถุนายน 2489 ณ อาศรมไผ่มรกต ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 02-06-2010 : 17:32:14
54. ต่อจากหัวข้อ 91 ปลูกม่อนแสงอาทิตย์ บูชาถวายเนื่องในวันครบรอบ 64 ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พร้อมบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน บูชาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระนเรศวร มหาราช เพิ่มขึ้น อีก 3 ม่อนแสงอาทิตย์เชิญติดตามรูปภาพประกอบ ตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 14-07-2010 : 16:19:40
55. หากมีลูกศิษย์คนใดรวบรวมคำสอนภาพของหลวงพ่อดาบสสุมโนทำเป็นรูปเล่าจำหน่ายอยากจองสักเล่ม เคยไปกราบท่านหนหนึ่ง ยังสุขใจจนทุกวันนี้ แต่ไม่มีภาพของท่านเลยอยากได้คะ อยากฟังเรื่องราวของท่าน ช่วงท้ายๆของชีวิตท่านเป็นอย่างไรบ้าง

มยุรี ฤทธิรัตน์ | 24-09-2010 : 20:29:02
56. รบกวนสอบถามว่า พระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล และ พระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน มีความเกี่ยวข้องกันยังไงค่ะ ข้อเท็จจริงเป็นยังไงค่ะ ด้วยความนับถือ

ตรีรัตน์ | 10-07-2011 : 19:48:09
57. คิดออกแบบฉัตรไม้ไผ่รมควันลายบนไม้ คิดออกแบบฉัตรไม้ไผ่รมควันลายบนไม้ แบบ 3 ชั้น 5 ชั้น 7 ชั้นและ 9ชั้น ชิ้นแรกของโลก เกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อบูชาถวาย พระบาทสมเด็จพระมหาปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8.พระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโนพร้อม เจ้าพ่อขุนกรณ์ เนื่องในวันครบรอบ ๖๕ ปี คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 วันที่ ๙ มิถุนายน วันที่ พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง อุทยานน้ำตกขุนกรณ์ ( อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก หน่วยที่ ๑) ดำเนินการโดย โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตรเทนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ลิขสิทธิ์ที่ 017316 ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ พร้อมมีนางบุญนำ จอมแก้ว ช่วยพัฒนาดูแล ม่อนแสงอาทิตย์ศาลเจ้าพ่อขุนกรณ์ เชิญติดตามรูปภาพประกอบการบรรยายต่อนต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721 081-5947519 053-711056

| 29-08-2011 : 8:09:51
58. 12 กันยายน 2554 วันครบรอบ 87 พรรษา ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน และ 20 กันยายน 2554 ครบ 86พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจโครงการ 2) ได้จัดกิจกรรม โดย จัดจ้างนายมีชัย เวียงคำและพวก 3 คน จำนวน 1,500 บาท ย้ายดอกบัวฉัตร(ขาว)ไป ริเม ปลูกสระน้ำวัดดอยเทพนิมิตรและวัดพระธาตุผาเรือ อีกส่วนหนึ่งไว้ปลูกสะะดอกบัวขาวในอาศรมไผ่มรกตของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน โดย...นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 12-09-2011 : 2:24:51
59. รู้ทันการณ์ รู้ทันโลก เชิญชวนหมักน้ำหมักชีวภาพและเกษตรอินทรีย์ เพื่อสุขภาพที่ดี ชีวีสดใจ ใส่ใจสุขภาพ เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 18-09-2011 : 3:30:49
60. ติดตามปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณหน้าศาลารับศิล ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ณ ส่วนป่าอิสิปตนมฤคทาจอมหมอกแก้ว(สาขาอาศรมไผ่มรกต ของหลวงพ่อดาบส สุมโน ) 18 กันยนยน 2554 เชิญติดตามบรรยายด้วยรูปภาพบริสุทธิ์ประกอบตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 19-09-2011 : 4:39:42
61. ครบรอบ ๘๖ ปี ๒๕๕๔ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ (ในวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้ประสูติที่โรงพยาบาลเมืองไฮเดลเบิร์ก )

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 19-09-2011 : 5:15:02
62. โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง(โครงการ ๒) จัดกิจกรรม ปลูกไม้ดอกไม้ จำนวน ๘๘๘ กิ่ง/ต้นและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ สวนป่าอิสิปตนมฤคทาจอมหมอกแก้ว ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน เพื่อ บูชาถวาย พระบาทสมเดชพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ (พ.ศ.๒๔๖๘)พร้อมบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน เนื่อง วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ ๘๖ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล รัชการที่ ๘ และครบรอบวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ ๑๕๘ ปี ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ ๕ (พ.ศ.๒๓๙๖) เชิญติดตามภาพประกอบตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 22-09-2011 : 4:52:43
63. โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง(โครงการ ๒) ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ จัดกิจกรรม "ปลูกไผ่อินทรีย์" จำนวน ๑๑ หัวแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๑ หัว พืชผักสมุนไพรจำนวน ๑๑ ชนิด คือ ข่า,ตะไคร้,ต้นมะกรูด,มะขามป้อม,พริกไทย,ต้นบรเพชร,จะค่าน,ปูเลย,ขมิ้นดำ,ขมิ้นเหลืองหัวกระชาย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ ณ อาศรมไผ่อินทรีย์ ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เพื่อ บูชาถวาย พระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ในวันครบรอบ ๑๑ ปี วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เชิญติดตามภาพประกอบตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 01-10-2011 : 3:34:18
64. เสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2554 เวลา 10.58 น. พบ มีการพัฒนาขุดดินลอกสระดอกบัว ม่อนแสงอาทิย์มีเสียหายอยู่ตามรูปภาพ

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 18-10-2011 : 6:33:30
65. 18 ตุลาคม ลากิจ ครึ่งวัน บริการ ออกซิเจน ให้ผู้ป่วย สมาชิกโครงการฯในหลักสูตรฯพร้อมขออนุญาตกรรมการ จัดจ้างเก็บเก็บเมล็ดดอกบัวแดง ไว้ก่อน เพื่อสารต่อรอยมือพระคุณเจ้าฯกลับใส่ไว้ในสระเหมือนเดิมและจัดจ้างตัดหญ้าใต้ต้นปาล์มฟ๊อกเทลทางเข้าอาศรมฯ

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 19-10-2011 : 2:20:35
66. ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ ครบรอบ ๘๗ ปี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ครบรอบ ๑๑ ปี วันมาณภาพ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ครบรอบ ๑๑ ปี วันประชุมเพลิง ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน เพราะกอดอกบัว จะหันทั้งกอและดอกเจ้าหา ศาลาเหลือกินเหลือใช้ ทั้งหมด ตามรูปภาพ ข้าพเจ้าฯจึงเก็บเมล็ดดอกบัวไว้ ปลูกสืบทอดให้มีอยู่ตลอดไป พร้อมก่อตังกองทุนบัวขางของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อ ดาบส สุมโน เพื่อบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ เริ่ม ๑๒ กันยายน ๒๕๕๒ เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 22-10-2011 : 4:56:01
67. ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ครบรอบ ๑๑ ปี วันพิธีพระราชทานเพลิงศพ ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 22-10-2011 : 6:10:53
68. วันนี้ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ครบรอบ ๑๑ ปี วันพิธีพระราชทานเพลิงศพ ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน วันนี้ เมื่อ 11 ปีที่ผ่านมา เมื่อ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ข้าพเจ้าได้รับรูภาพปฏิหารย์ คือมี ควันไปก่อขึ้นเป็นรูกพระพุทธรูป ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ได้รูปจากแม่นวลสงบ ธรรมสิทธิ์ ศิษยานุศิษย์รุ่นเก่าแก่ เชิญติดตามรูปภาพประกอบตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 23-10-2011 : 10:01:35
69. ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ครบรอบ ๑๑ ปี วันพิธีพระราชทานเพลิงศพ ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ข้าพเจ้าได้อธิฐานปลูกดอกบัวขาวและดอกบัวแดง สือทอดต่อไป จำนวน 88 กระถาง (12 นิ้ว) เพื่อบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน พร้อมบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ณ.อาศรมไผ่มรกต ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ตามรูปภาพประกอบ เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 27-10-2011 : 21:35:38
70. วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 252 ตรงกับวันแรม 6 เดือน 11 เริ่มสร้างศาลาอิ่มบุญพระคุณเจ้าฯ ให้เป็นโรงครัวและ โรงอาหาร เพื่อเป็นกุดนอนของแม่ชีนวลสงบ ธรรมสิทธิ์ มีห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง เตาแก๊ส 1 ชุด และโต๊ะเหล็กสีเขียวสำหรับเก็บถ้วย ชามในห้องครัว มีที่ทำครัวอยู่ด้านทิศตะวันออกของกุด มีกอนปะตูและหน้าต่างแน่นหนาปลอดภัยดี และยังจะต้องทำสีและพร้อมปูกระเบื้องต่อเติมอยู่ เพื่อบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ณ ส่วนป่าอิสิปตนะมฤคทาจอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย เชิญติดตามค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการก่อสร้างต่อไป ประสานงานเพิ่มเติ่มได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086- 4301721

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 30-10-2011 : 4:29:25
71. วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2552 ตรงกับวันแรม 6 เดือน 11 เริ่มสร้างศาลาอิ่มบุญพระคุณเจ้าฯ ให้เป็นโรงครัวและ โรงอาหาร เพื่อเป็นกุดนอนของแม่ชีนวลสงบ ธรรมสิทธิ์ มีห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง เตาแก๊ส 1 ชุด และโต๊ะเหล็กสีเขียวสำหรับเก็บถ้วย ชามในห้องครัว มีที่ทำครัวอยู่ด้านทิศตะวันออกของกุด มีกอนปะตูและหน้าต่างแน่นหนาปลอดภัยดี และยังจะต้องทำสีและพร้อมปูกระเบื้องต่อเติมอยู่ เพื่อบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ณ ส่วนป่าอิสิปตนะมฤคทาจอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงรายเพราะหลังเก่าผุเก่ามากตามรูปภาพประกอบ เชิญติดตามค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการก่อสร้างต่อไป ประสานงานเพิ่มเติ่มได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086- 4301721

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 06-11-2011 : 19:46:23
72. วันนี้วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 ข้าพเจ้าฯชวนลูกน้องหญิง ชวน พื่ไท้ และเพื่อนหญิง ศิษยานุศิษย์เก่าแก่พระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน เจ้าของร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง ป่าซาง รวมเป็น 4 คน มาร่วมกัน "อธิฐาน" ปลูกดอกบ้วขาว ได้เมล็ดพันธุ์มาจากแม่ชีแดง ปัญโญแสง "สวนป่าอิสิปตนะมฤคทาจอมหมอกแก้ว " ที่เก็บปลูกกันเมื่อปี พ.ศ.2552 เมล็ดพันธุ์จากแมชีนวลสงบ ธรรมสิทธิ์และข้าพเจ้าฯ ,แม่ชีปิยะพร และแม่ชีแดง ปัญโญแสง ที่ปลูกพร้อมอธิฐานก่อตั่งกองทุนบัวขาวของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโ แม่ชีรูปเก่าแก่ที่ติดตามพระเดชพระคุณเจ้าฯ มานาน หลายแห่งมากกว่า 30 กว่าปี และปลูกดอกแดงมาแล้ว 43 กระถาง 12 นิ้ว กระถางละ 8 เมล็ดรวมเป็น 344 เมล็ด ที่ข้าพเจ้าฯได้จ้างลูกน้องชายอีก 2 คน "อธิฐา" ปลูกเองเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2554 วัน ครบรอบ 11 ปี วันพระราชทานเพลิงศพ ของพระคุณเจ้าฯ วันนี้ได้ อธิฐานปลูกดอกบัวขาว เพิ่มเติม อีก 27 กระถางๆ รวมเป็น 70 กระถางๆละ 8 เมล็ด รวมเป็น 216 เมล็ด โดยตักน้ำใส่กระถางด้วยภาชนะขันเงินและข้นทองอธิฐานปลูกตามภาพกิจกรรม (ข้าพเจ้าฯตั่งใจอธิฐานปลูกดอกบัวขาวและดอกบัวแดงให้ ครบ 88 กระถางๆละ 8 เมล็ด รวมเป็น 704 เมล็ด ) คงค้างปลูกเพิ่มเติ่ม18 กระถาง ๆละ 8 เมล็ด รวมเป็น 144 เมล็ด ปลูกเสร็จเวลา 13.23 น คืนที่ผ่านมานี้หมาเ น้องหมีเสียชีวิตเมือ เวลา 00.35 น วันนี้จึงมาถวายสังฆทานและอาหารหมาก้นเสร็จแล้วจึงได้นำอาหารหมาน้องหมี 1 กระสอบเดินทางกับลูกน้องหญิง นำอาหารหมามาถวายให้อาหารหมาที่สวนป่าอิสิปตนะมฤคทาจอมหมอกแก้วต่อไป ก่อนออกจากอาศรมไผ่มรกต พบลงจ่าปรีดี ออกจากรถตู้สีขาวบอกกำลังไปทอดกฐินมามีหมออยู่ในรถ ข้าพเจ้าเดินขึ้นไปกราบพระบรมสารีริกธาตุ ลงมาขับรถยนต์ ผ.0430 ออกจากอาศรมตรงหน้าประตูใหญ่เข้ามาพบเจ้าหน้าที่ชายแต่งตัวเต็มยศประมาณ 5 คน โบกรถข้าพเจ้าให้หยุด ถามว่า รัฐมนตรีกรมทางหลวงอยู่ข้าในอาศรมฯหรือไม่วันนี้มาทอดกฐินกันข้าพเจ้าไม่จึงเชิญให้เข้าไปดู พักหนึ่งก็เห็นรถคันดังกล่าวขับตามออกมา ตามทางออกข้าพเจ้าได้ชื่นชมบุญที่ได้จ้างพี่สวย ปลูกต้นปาล์มฟรอร์กเทลไว้ 200 ต้นปลูกเมื่อ วันที่ 18 กรกฏาคม 2550 ต้นเล็กอยู่เป็นเงินอยู่ 1500 บาท ทั้งในอาศรมและตามข้างซ้ายทางออกอาศรมไผ่มรกต ตอนนี้ สูงประมาณ 2-3 เมตร ครึ่งแล้ว อิมบุญจังเลย เชิญติดตามตอนต่อไป ประสานงานเพิ่มเได้ติมได้ที่ อรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร 086-4301721

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 07-11-2011 : 2:45:35
73. จัดเตรียมชุดไผ่พลาสติก งจำรอ 5 เล่ม พร้อมรางไม้ไผ่ เพื่อบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดอบสสุมโนและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ณ.อาศรมไผ่มรกต ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 09-11-2011 : 4:07:06
74. วันพฤหัสที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ร่วมลอยกระทง (ลากิจ ) นำไผ่จำรอง 5 เล่ม พร้อมรางไม้ไผ่ เพื่อบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดอบสสุมโนและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ณ. บริเวณลานบันได ขึ้นอาศรมไผ่มรกต ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย เพื่อตอบแทนบุญคุณแผนในการผลักดันการ ปลูกป่า หรือไม้เศรษฐกิจ ไม้ดอกไม้ประดับ ดอกบัวขาว ดอกบัวแดหรือไม้ดอกหัว เพื่อทดแทนเทิดพระเกียรติ เรียนรู้ตามรอยท่านพระคุณเจ้าฯและพระองค์ท่าน ตามรูปภาพกิจกรรม เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 16-11-2011 : 8:32:27
75. พ.ศ.2554 นี้เชิญเที่ยวชมเส้นทางม่อนแสงอาทิตย์เชียงราย ณ. บ้านอรพิณ มูลสวัสดิ์ ,บ้านคนมีบุญ(อรพิณ มูลสวัสดิ์) อาศรมไผ่มรกตเชียงราย,สวนป่าอิสิปตนะมฤคทาจอมหมอกแก้ว ,ศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนกาณ์,วัดดอยอินทรีย์,ศูนย์ปฎิบัติธรรมป่างอ้อ,ม่อนแสงอาทิตย์ศาลเจ้าพ่อขุนกรณ์,ป้ายฌาปนสถานบ้านป่าไผ่,ข้างทางรั้วโรงเรียนบ้านป่าไผ่.พระธาตุนาล้อม,พระธาตุจอมหมอกแก้ว ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, ประสานงานได้ที่ อรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 19-11-2011 : 7:07:51
76. พ.ศ.2554 นี้เชิญเที่ยวชมเส้นทางม่อนแสงอาทิตย์เชียงราย ณ. บ้านอรพิณ มูลสวัสดิ์ ,บ้านคนมีบุญ(อรพิณ มูลสวัสดิ์) อาศรมไผ่มรกตเชียงราย,สวนป่าอิสิปตนะมฤคทาจอมหมอกแก้ว ,ศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนกาณ์,วัดดอยอินทรีย์,ศูนย์ปฎิบัติธรรมป่างอ้อ,ม่อนแสงอาทิตย์ศาลเจ้าพ่อขุนกรณ์,ป้ายฌาปนสถานบ้านป่าไผ่,ข้างทางรั้วโรงเรียนบ้านป่าไผ่.พระธาตุนาล้อม,พระธาตุจอมหมอกแก้ว ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, ต้นแบบบ้านร่องปลายนา ประสานงานได้ที่ อรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 19-11-2011 : 7:25:00
77. พ.ศ.2554 นี้เชิญเที่ยวชมเส้นทางม่อนแสงอาทิตย์เชียงราย ณ. บ้านอรพิณ มูลสวัสดิ์ ,บ้านคนมีบุญ(อรพิณ มูลสวัสดิ์) อาศรมไผ่มรกตเชียงราย,สวนป่าอิสิปตนะมฤคทาจอมหมอกแก้ว ,ศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนกาณ์,วัดดอยอินทรีย์,ศูนย์ปฎิบัติธรรมป่างอ้อ,ม่อนแสงอาทิตย์ศาลเจ้าพ่อขุนกรณ์,ป้ายฌาปนสถานบ้านป่าไผ่,ข้างทางรั้วโรงเรียนบ้านป่าไผ่.พระธาตุนาล้อม,พระธาตุจอมหมอกแก้ว ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, ต้นแบบบ้านร่องปลายนา และบ้านของนางบุญนำ จอมแก้ว ประสานงานได้ที่ อรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 21-11-2011 : 6:11:03
78. วันอังคารที่ 6 ธันวามคม 2554 ได้ฝึกสอนน้อง สมิหลา แซ่เต็ม เติมน้ำดอกบัวขาว และดอกบัวแดง ที่ปลูกไว้ ณ อาศรมไผ่มรกต เพื่อบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน พ้อมพระบาทสมเด็จพระประรเมนทรอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ตามภาพประกอบ ในวันแรกของการสมัครเข้าโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม และชมการปลูกดอกแสงอาทิตย์ ด้วย ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,081-5947519 (ผู้อุปถัมภ์)

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 09-12-2011 : 5:29:29
79. 10 ธันวาคม พ.ศ. 2554 วันที่ : 10 ( เสาร์ ) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน : ธันวาคม ( เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ ) พุทธศักราช : 2554 ( ปีขาล ) คริสตศักราช : 2011ราศี : พิจิก วันหยุด วันรัฐธรรมนูญ วันนี้เป็นวันพระ วันที่ 05.57 น ข้าพเจ้านางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ออกจากบ้านของข้าพเจ้า พร้อมกับน้องสมิหลา แซ่เต็ม เพื่อไปทำวัดเช้า ณ อาศรมไผ่มรกต ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดอบส สุมโน พร้อม นำอาหาร ผักผลไม้ และมะพร้าวเผาอ่านๆ จำนวน 8 ลูก ไปบูชาถวาย พระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พร้อมนำรำลึกถึงพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2554 นี้ ตามรูปภาพประกอบ เชิญติดตามตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร. 086-4301721,081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 13-12-2011 : 5:47:37
80. ประกาศแจ้งให้ทราบ โดยทั่วกัน โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง(โครงการ 1) และโครงการม่อนแสงอาทิตย์เศาษฐกิจพอเพียง (โครงการ 2) ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินส่านตัว ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,081-5947519 เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 14-12-2011 : 23:00:38
81. วันพฤหัสที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ร่วมลอยกระทง (ลากิจ ) นำไผ่จำรอง 5 เล่ม พร้อมรางไม้ไผ่ เพื่อบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดอบสสุมโนและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ณ. บริเวณลานบันได ขึ้นอาศรมไผ่มรกต ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย เพื่อตอบแทนบุญคุณแผนในการผลักดันการ ปลูกป่า หรือไม้เศรษฐกิจ ไม้ดอกไม้ประดับ ดอกบัวขาว ดอกบัวแดหรือไม้ดอกหัว เพื่อทดแทนเทิดพระเกียรติ เรียนรู้ตามรอยท่านพระคุณเจ้าฯและพระองค์ท่าน เท่านั้น ตามรูปภาพกิจกรรม เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 29-01-2012 : 4:01:02
82. วันพฤหัสที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ร่วมลอยกระทง (ลากิจ ) นำไผ่จำรอง 5 เล่ม พร้อมรางไม้ไผ่ เพื่อบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดอบสสุมโนและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ณ. บริเวณลานบันได ขึ้นอาศรมไผ่มรกต ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ป่าอ้อดอนชัยเพื่อตอบแทนบุญคุณแผนในการผลักดันการ ปลูกป่า หรือไม้เศรษฐกิจ ไม้ดอกไม้ประดับ ดอกบัวขาว ดอกบัวแดหรือไม้ดอกหัว เพื่อทดแทนเทิดพระเกียรติ เรียนรู้ตามรอยท่านพระคุณเจ้าฯและพระองค์ท่านโดยการบริหารจัดการของข้าพเจ้า นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าของทรัพย์สินทางปํญญา เท่านั้น ตามรูปภาพกิจกรรม เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 29-01-2012 : 6:05:24
83. ติดตามความสำเร็จสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ 21 กุมภาพันธ์ 2555

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 16-03-2012 : 7:00:34
84. วันที่ 16 เมษายน 2555 (วันหยุด) ในกิจกรรมสงฆ์น้ำพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน จัดเตรียมชุดไผ่พลาสติกสีเขียวจำรอง 8 เล่ม สูง 2 เมตร 8 เซนติเมตร กระถางกลม พร้อมไม้กวาดก้านมะพร้าว จำนวน 8 อัน (อาศรมฯ 6 อัน,สวนป่าอิสิฯ 2 อัน) เพื่อบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดอบสสุมโนและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ณ.อาศรมไผ่มรกต ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย และสวนป่าอิสิฯและติดตามชมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับฯ เชิญติดตามตอนต่อไป

| 19-04-2012 : 6:14:13
85. บูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโนพร้อมพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721 หรือ 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 06-11-2012 : 1:16:12
86. ดอกไม้ใบเตยพับแบบ 2 ใบบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโนพร้อมพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันครบรอบ 12 ปีวันมรณภาพของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ใน วันที่ 6 ตุลาคม 2555 ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721 หรือ 081-5947519 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์

| 09-11-2012 : 3:21:28
87. viagra vmcmaf order cialis online blrwex

IBjsXsnGfKwhVOJe | 14-11-2012 : 19:09:56
88. อธิฐาน บูชา ดอกไม้ใบเตยพับแบบ 2 ใบ จำนวน 88 ช่อ บูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโนพร้อมพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันครบรอบ 12 ปีวันมรณภาพของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ใน วันที่ 6 ตุลาคม 2555 ขยายสู่ประชาชน เชิญติดตามตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721 หรือ 081-5947519 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 20-11-2012 : 8:02:03
89. อธิฐาน อธิฐาน บูชา ดอกไม้ใบเตยพับแบบ 2 ใบ จำนวน 88 ช่อ บูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโนพร้อมพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันครบรอบ 12 ปีวันมรณภาพของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ใน วันที่ 6 ตุลาคม 2555 ขยายสู่ประชาชน โดยปลูกใบเตยเตรียมไว้ ขยายผลการดำเนินงาน(สอนฟรี) ณ.สวนอรพิณ สวนคนมีบุญ(เกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ) ประมาณ 1 ไร่ 88 ตรางวา เชิญติดตามตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721 หรือ 081-5947519 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 20-11-2012 : 8:41:59
90. อธิฐาน บูชา ดอกไม้ใบเตยพับแบบ 2 ใบ จำนวน 88 ช่อ บูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโนพร้อมพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันครบรอบ 12 ปีวันมรณภาพของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ใน วันที่ 6 ตุลาคม 2555 ขยายสู่ประชาชน โดยปลูกใบเตยเตรียมไว้ ขยายผลการดำเนินงาน(สอนฟรี) ณ.สวนอรพิณ สวนคนมีบุญ(เกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ) ประมาณ 1 ไร่ 88 ตรางวา เชิญติดตามตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721 หรือ 081-5947519 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ (ต่อ)

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 20-11-2012 : 8:52:16
91. อธิฐาน บูชา ดอกไม้ใบเตยพับแบบ 2 ใบ จำนวน 88 ช่อ บูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโนพร้อมพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันครบรอบ 12 ปีวันมรณภาพของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ใน วันที่ 6 ตุลาคม 2555 ขยายสู่ประชาชน โดยปลูกใบเตยเตรียมไว้ ขยายผลการดำเนินงาน(สอนฟรี) ณ.สวนอรพิณ สวนคนมีบุญ(เกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ) ประมาณ 1 ไร่ 88 ตรางวา เชิญติดตามตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721 หรือ 081-5947519 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 20-11-2012 : 19:58:57
92. อธิฐาน อธิฐาน บูชา ดอกไม้ใบเตยพับแบบ 2 ใบ จำนวน 88 ช่อ บูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโนพร้อมพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันครบรอบ 12 ปีวันมรณภาพของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ใน วันที่ 6 ตุลาคม 2555 ขยายสู่ประชาชน โดยปลูกใบเตยเตรียมไว้ ขยายผลการดำเนินงาน(สอนฟรี) ณ.สวนอรพิณ สวนคนมีบุญ(เกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ) ประมาณ 1 ไร่ 88 ตรางวา เชิญติดตามตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721 หรือ 081-5947519 นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 22-11-2012 : 2:18:40
93.

แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดเชียงราย  กรณีระเมิดทรัพย์ทางปัญญามีผลทางกฎหมาย จึงแจ้งปปช,ปปงและสตง,ตรวจสอบก่อนดำเนินการใดๆทั้งหลายทั้งปวงเท่านั้น ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ  มูลสวัสดิ์ 086-4301721นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 15-12-2012 : 3:23:18
94.
ครบรอบน้อมรำลึกวันสวรรคต ๖๗ ปี รัชการที่ ๘ พร้อมจัดกิจกรรมถวายดอกใบเตยแบบสองใบจำนวน  ๖๗ ช่อ บูชาถวาย รัชกาลที่ ๘ รัชกาลที่ ๙  พร้อมพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบสสุมโน วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖
โดย อรพิณ มูลสวัสดิ์ ศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบสสุมโน


นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 09-06-2013 : 16:57:48
95.                                      ****  ครบรอบ  ๑๕ ปี วันมรณภาพ ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส  สุมโน  วันที่ ๖  ตุลาคม ๒๕๕๘  เชิญติดตามตอนต่อไป  ****
                                                                                    โดย.......อรพิณ  มูลสวัสดิ์  (โครงการม่อนแสงอาทิตย์ เศรษฐกิจพอเพียง  โครงการ 2 )

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 06-10-2015 : 16:39:20กลับ
กระถางไม้ไผ่,หรือตะกร้าไม้ไผ่ ,รังไม้ไผ่ทรงกลม,ทรงเหลี่ยม รมควันลงลายไม้ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ลค.4278
www.takramaipai.com   copyrights © 2007 - 2008
ข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญา ปี พ.ศ. 2535
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ Email : orapin@takramaipai.com   Tel. 086-4301721,081-5947519