หน้าหลัก | ติดต่อ | อิเมลล์
สวัสดีผู้ที่เข้ามาเยือนเว็บ ตะกร้าไม้ไผ่ ดอท คอม ทุกๆ ท่าน !!

รายละเอียด

โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียงถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันครบรอบ 63 ปี ติดต่อ 086-4301721

    เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล   ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ  โดยนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์   ริเริ่ม ปีพ.ศ. 2543  เริ่มอย่างเป็นทางการ  วันวิสาขบูชาวันที่ 8 พฤษภาคม 2552 โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียงถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันครบรอบ 63 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชการที่ 8 วันที่  9  มิถุนายน พ.ศ.2552         ประธานเจ้าของโครงการฯและผู้ประสาน   นางสาวอรพิณมูลสวัสดิ์ บัตรประชาชน 357060100080618 โทรศัพท์ 086-4301721, 081-5947519  เริ่มตั้งแต่ วันที่ 19 เม.ย. 2552

20-05-2009 : 14:15:22

เพิ่มความคิดเห็น  
ชื่อ-สกุล :
เบอร์ติดต่อ :    อิเมลล์ :
รายละเอียด :
ภาพประกอบ :

: ป้อนเลขที่เห็น    : ป้อนรหัสที่เห็น
banboon_code

รายละเอียด  
1. โครงการม่อนแสงอาทิตย์ เศรษฐกิจพอเพียง ถวาย แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวัน สวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนันทมหิดล รัชการที่ 8 วันที่ 9 มิถุนายน 2552 โปรดติตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 20-05-2009 : 15:06:35
2. จัดกิจกรรมโครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินกิจกรรมต้นแบบ 1).วันที่ 19 เมษายน ณ.ป้ายหน้าบ้านเลขที่ 15 หมู่ 4บ้านป่าไผ่ ต.ป่าอ้อดอนชัย.อ.เมือง .จังหวัดเชียงราย 75000 2).ป้ายศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานปางอ้อวันที่ 8 พ.ค.2552 และ3).ณ.ที่สาธารณประโยชน์ข้างรั้วโรงเรียนร้างบ้านป่าไผ่หมู่ 4 (5-8 พฤษภาคม 2552) เชิญติดตามรูปภาพประกอบตอนต่อไป สนใจติดต่อ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 22-05-2009 : 14:53:17
3. จัดกิจกรรมต้นแบบในส่วนราชการ ณ.หน้าห้องทำงาน ห้องสมุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ดำเนินการโดยนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิคระดับชำนาญงาน งานห้องสมุด สสจ.ชร. เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคต ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนันทมหิดล รัชกาลที่ 8 แห่งราชวงค์จักรกรี วันที่ 9 มิถุนายน 2552 เชิญ ติดตามรูปภ่พประกอบตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 22-05-2009 : 15:01:59
4. โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันครบรอบ ๖๓ ปี วันสวรรคต "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล " วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดย...นางสาวอรพิณ มูลสวัส ประสานงานได้ที่ 053-711056,081-5941519,086-4301721

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 26-05-2009 : 16:35:32
5. โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง ผลงาน 100 % ริเริ่ม ก่อตั้ง ดำเนินการแลและบริหารจัดการ ใช้เงินส่วนตัว ของ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ บัตรประชน35701000870618 เชิญติดตามสรุปรายรับ-รายจ้าย และผลการดำเนินงานตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 29-05-2009 : 11:07:39
6. เช้าวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 ขยายผลการดำเนินงานและกิจกรรมไปปลูกดอกแสงอาทิตย์ที่ หน้าป้าย ฌาปนสถานบ้านป่าไผ่ หมู่ 4 จำนวน 30 หัว ,ร่างเงิน-รางทอง 19 หัว เพราะเคยนำต้นไม้ดอกไม้ประดับมาปลูกไม่ได้ผล ไม่มีการได้รดน้ำจึงแห้งตาย ไป ยังปลูกไม่สำเร็จจะต้องนำหัวว่านสี่ทิศและต้นมหาโชค มหา-มหาลาภและหัวดอกแกลนดิโอรัส รวมจะปลูกทั้งหมด 99 หัว ทีนี้ก็จะเห็นไม้ดอกไม้ประดับ หน้าบ้าย ฌาปนสถานบ้านป่าไผ่หมู่ 4สู่ความยั้งยืน เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 29-05-2009 : 11:27:26
7. โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นปลูกไม้ดอกไม้ประดับชนิดเป็นหัวว่าน ปลูกสลับกัน หายๆชนิด เพื่อให้ได้เห็นไม้ดอกไม้ประดับ ตลอดทั้งปี และประหยัดเงินหรืองบปนะมาณแผ่นดิน ที่จะต้องนำมาปลูกๆถอนๆทุกไป ที่เสียงงบประมาณแผ่นดินโดยใช่เหตุ เท่านี้ก็สวยได้ตลอดทั้งหลายๆปี ประหยัดทั้งเงิน ประหยัดทั้ง งบปนะมาณแผ่นดินได้เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 29-05-2009 : 11:41:48
8. วันศุกร์ที่ 29 พ.ค.2552เวาล 07.11 น -07.33 น โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง โดย......นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ระหัสบัตาประชาชนที่ ขยายผลการดำเนินงานสู่สาธาณะประโยชน์ ณ.ฌาปนสถานบ้านป่าไผ่ หมู่ 4 ปลูก 1). แสงอาทิตย์ จำนวน 30 ต้น(หัว) 2).ปลูกรางเงินราง- ทอง จำนวน 11 ต้า(หัว) เชิญติดตามตอนต่อไป

โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพ | 01-06-2009 : 12:29:00
9. วันศุกร์ที่29 พ.ค. 2552 เวลา 06.29-06.37 น.และ 07.40 น. โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง โดย...นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ติดตามจัดจ้างคนงานปลูกแสงอาทิตย์ ณ.บริเวณศาลเจ้าพ่อ ปู่บ้านป่าไผ่หมู่ 4 จำนวน 99 ต้น(หัว) และตืดตามสร้างอาชีพให้ผู้อ้อยโอกาส(คนพิการ ในหมู่บ้าน) เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 01-06-2009 : 12:43:41
10. วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ส.2552 จัดจ้าง ปลูกต้นแสงอาทิตย์เพื่มในโครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ ขยายผลเพิ่ม จำนวน 400 ต้า(หัว จากเดิ่มปลูกแล้ว 30 ต้น (หัว) รวมเป็น 430 ต้น(หัว) ปลูกบริเวณ ที่สาธารณประโยชน์ข้างรั้วโรงเรียนร้างบ้านป่าไผ่หมู่ 4 เชิญติดตามรูปภาพประกอบตอนต่อไป

| 02-06-2009 : 12:54:54
11. วันอาทิยต์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ออกแบบจัดทำป้ายและปลูกสร้างม่อนแสงอาทิตย์โครงการม่อนแสงอาทิยตย์เศรษฐกิจพอเพียง ในบ้านข้าพเจ้า นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 15 หมู่ 4 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 เพี่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวัดครบรอบ 63 ปีวันสวรรคต "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อนันทมหิดล" รัชกาลที่ 8 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2552 ร่วมกับ แม่ก้อม มูลสวัสดิ์ (มารดาของข้าพเจ้า) เชิญตืดตามรูปภาพประกอบตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 02-06-2009 : 13:24:04
12. จัดกิจกรรมหน้าห้องสมุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

| 02-06-2009 : 22:34:13
13. วันพฤหัสที่ 4 มิถุนายน 2552 เวลา 05.59 น.-07.33น.นำต้นแสงอาทิตย์ 99 ต้น(หัว),ต้นปาล์มฟอร์คเทล 10 ต้นปลูกแทนต้นที่แห้งตายที่ปลูกปีที่แล้ว จำนวน 150 ต้น และสนมังกร 9 ต้น ไปปลูก ณ.อาศรมไผ่มรกต พระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน เชิญติดตามตอนตอไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 04-06-2009 : 11:24:36
14. และ วันที่ ๖ ตุลาคม 2552 ครบรอบ ๙ ปี วัน "มรณภาพ" ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน พระผู้ทรงศิลบริสุทธิ์ (ม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง) เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 04-06-2009 : 14:16:41
15. ""พระคือผู้ทรงศิลบริสุทธิ์ ดุฟ้าใส พระคือร่มโพธิ์รมไทรไทยทั่วหล้า พระคือพลังสามัคคีศรีราชา พระคือปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ไทย " ด้วยเกล้าด้วยกะะหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า..........โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวอรพิณ มู๑สวัสดิ์ | 04-06-2009 : 16:20:31
16. เช้าวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2552 เวลา 08.00 นส่งคนงานไปตัดหญ้า เพื่อจัดเตรียมใส่ปุ๋ยตนปาล์มฟอร์คเทล หน้าประตู อาศรมไผ่มรกต เชิญติดตามรูปภาพประกอบตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 05-06-2009 : 13:06:32
17. มีหนังสือมากมายที่น่าอ่านที่ห้องสมุด สสจ.ชร.และมีการสอนโยคะฟรีในห้อง สมุด สสจ.ชรประสานงานได้ที่ คุณอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721หรือ 081-5947519 หรือบ้านเลขที่ 15 หมู่ 4 บ้านป่าไผ่ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย หลักสูตรเข้มงวดไม่ขอใช้งบประมาณแผ่นดินทั่วประเทศ ดูความพร้อม 3 -5 ปี ก่อนรับสมัครเป็นสมาชิกหรือองค์เครือข่าย จุดระเบิดผลงานลิขสิทธิ์ โครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ เนื่อในวันครบรอบวันสวรรคต วันที่ ๙ มิทุนายน ของทุก ๆ ปี เริ่มต้นที่ โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง โดย....นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 05-06-2009 : 14:11:36
18. เดือน มีนาคม 2552 เริ่มสร้างศาลาหญ้าคา หลังแรก เพื่อ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ถวายไปให้ พ่ออ้าย มูลสวัสดิ์ (บิดาของข้าพเจ้า) เนื่องในวันครบรอบ 41 ปี วันเสียชีวิต ของพ่ออ้ายมูลสวัสดิ์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมปางอ้อ

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 25-06-2009 : 11:50:40
19. ร่วมหล่อองค์พระฯ และปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ณ ดอยเทพนิมิตร อ.แม่จัน วันที่ 18 มิ.ย 2552 (และร่วมปลูกป่า 2542) งานห้องสมุด สสจ.ชร ร่วมงานกิจกรมหล่อเทียนพรรษา ณ ลานพระบรมรูป ร.๕ ศาลากลางหลัง

| 14-07-2009 : 20:38:50
20. เยี่ยมชม กิจกรรมสมาชิก โยพระสร้างไม้ดอกไม้ประดับ

| 14-07-2009 : 20:42:25
21. จัดสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภมิทัศน์ใน สสจ.ชร โดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด เริ่มตั้งแต่ พ.ศ 2538 จนถึงปัจจุบัน

| 14-07-2009 : 20:50:56
22. ประกาศ โดย นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ผลงานสร้างสรรค์ออบแบบถวายอด่ พระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ และรายนามที่กล่าวมาแล้ว ปนะสานวานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทรศัพท์ 086-4301721,081-5947519,053-711056

นางสาวอริณ มูลสวัสดิ์ | 16-07-2009 : 12:36:44
23. ประกาศ ผลงานที่เป็นลิขสิทธิ์หรือลิขสิทธิ์ ของข้าพเจ้านางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ทั้งหลายทั้งปวงข้าพเจ้าขอยก"ถวายให้โดยสิทธิ์ของพระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๘" แห่งราชวงค์จักกรีโดยมอบให้นางสาวอนพิณ มูลสวัสดิ์ เป็นตัวแทนประสานงานต่างๆและบริหารจัดการ เท่านั้น โดยไม่มีข้อแม้นใดๆ จึงประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องให้ทราบโดยทั่วกัน นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและเจ้าของสิทธิ์ ประกาศไว้ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 เวลา12.05 น.

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 17-07-2009 : 11:03:52
24. เพิ่มเติมประกาศหัวข้อที่35 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 และให้เป็นประวัติศาสตร์โลกตลอดกาล

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 17-07-2009 : 12:10:39
25. โครงการม่องแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ประทานเจ้าของสิทธิ์โครงการฯ เป็นผู้ประกาศวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2552

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 17-07-2009 : 13:04:55
26. วันที่ 30-31 กรกฎาคม ๒๕๕๒ โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง โดยนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ จัดกิจกรรมต้นแบบโยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ ถวายเป็นสิทธิ์เนื่องในวันพระราขสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอนันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ วันที่ ๒๐ กันยายน ของทุกๆปี ณ.ร้านคนป่าการเกษตรกาดไม้ค่ายเม็งรายมหาราช และหน้าห้องสมุด ชัน ๓ สสจ.ชร.

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 31-07-2009 : 13:59:39
27. โครงการม่อนแลงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เตรียมจัดกิจกรรมถวายสิทธิ์ เนื่องวันที่พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ขึ้นครองราชย์สืบราชสันติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๘ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงพระนามว่า "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล" เ ทุกวันที่ ๒ มีนาคม ของทุกๆปี ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ๐๘๖-๔๓๐๑๗๒๑,๐๘๑-๕๙๔๗๕๑๙,๐๕๓-๗๑๑๐๕๖.

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 31-07-2009 : 14:39:02
28. โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง โดยนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ จัดเครียมกิจกรรมพิเศษ จัดสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ ณ ห้องห้องสมุด ชั้น ๓ สสจ.ชร เพื่อถวายสิทธิ์และบูขาน้อมรำรึกถึงเป็นอย่างยิ่งแด่พระบาทสมเด๙พระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชการที่ ๘ ในวันครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษาวันที่ ๒๐ กันายายน ๒๕๕๒ ของพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล เชิญติดตามรูปภาพประกอบตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 04-08-2009 : 13:02:17
29. ติดตามผลการดำเนินงานโยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ตั้งแต่ ปั พ.ศ.2543 จนถึงปัจจุบัน ( 9 ปีย้อนหลัง) แนะนำแกนนำหมู่บ้าน และสนับสนุน การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ต้นสนมังกร ริเริ่มนำร่องบุกเบิก ปลูกสองข้างทางวัดและบ้านร่องปลายนา ตำบลบัวสลี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พร้อมลูกสิทธิ์ และญาติจากบ้านป่าไผ่หมู่ 4 ขยายผลเรื่องการฟื้นฟูวัฒนธรรมและฟ้อนรำกลองยาว มีการสืบทอดกันมาจน ถึงปัจจุบัน พร้อมขยายผลสู่โรงเรียนบ้านต้นง้าว และทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มองเห็นความสำคัญ จึงได้ขยายผลทั้งตำบลบัวสลี พร้อมมีทางหน่วยงานราชการ เข้ามาศึกษาดูงานมากมาย เชิญติดตามรูปภาพประกอบตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 06-08-2009 : 15:36:45
30. วันเสาร์ ที่ 22 สิหาคม 2552 เข้าไปดำเนินกิจกรรม โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมปางอ้อแม่กาณ์ เมือง เชียงราย ปลูกว่านสีทิศ จำนวน 2,500 หัว/ต้น จัดจ้างคนงานพัดหญ้า พัฒนาสถานที่ เหมาจ่าย 1,600 บาท(หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ดำเนินงานโดยใข้งบประมาณแผ่นดินแต่ออย่างใด (ใชเงินส่วนตัวของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์) เชิญติดตามตอนค่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 23-08-2009 : 19:41:38
31. วันพฤหัสที่ 27 สิงหาคม 2552 2 วันมานี้ ในที่สสจ.ชร มีผู้ปฏิบัติงานน้อยมาก แต่ละฝ่ายไปศึกษาดูงานกัน และทำภาระกิจที่สำคัญในหน้าที่ เป็นโอกาสดีของงานห้องสมุด สสจ.ชร.ได้พ่นยาฆ่าเพลี้ยและแมลงตัวอ่อน เป็นสารสกัดจากสมุดไพร เช่นตะไคร้หอม สะเดา ยาฉุนและธาตุอาหารพืชสกัดจากจุลินทรีย์เป็นต้น พ่นลงในต้นไม้ประดับคือต้นปาล์มไผ่เขียว,ต้นวาสนา,และไม้ใบอื่นในสสจ.ชร.ทั้ง 3 ชั้น พร้อมจัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าทำงาน ถวายนำพระพรูปพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ที่จัดขึ้นโต๊ะหมู่บูขาไว้แล้วหน้าห้องสมุด สสจ,ชร นางสาว อรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบลาลเทคนิคระดับชำนาญงาน งานห้องสมุด สสจ.ชร.

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 27-08-2009 : 14:57:44
32. เรียบเรียงรวบรวมภาระกิจงานในหน้าที่ งานห้องสมุด สสจ.ชร.เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 27-08-2009 : 15:21:08
33. รวบรวมสรุป ผลการดำเนินงานกิจกรรมโยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ และจัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่น่าทำงานใน.สสจ.ชร.ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 จนถึงปัจจุบัน (ป๊ พ.ศ.2552) โดยไม่ใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด(จากเงินส่วนตัว)

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 27-08-2009 : 15:31:06
34.

| 09-09-2009 : 22:15:01
35.

| 09-09-2009 : 22:15:59
36.

| 09-09-2009 : 22:16:37
37.

| 09-09-2009 : 22:17:10
38.

| 09-09-2009 : 22:38:55
39. เชิญตืดตามสรุปผลการดำเนินงานโครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง ได้เร็วๆน้ จากนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ประธานเจ้าของโครงการฯดำเนินงาน

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 03-11-2009 : 16:20:51
40. วันอังคารที่ 26 มกราคม 2553 จัดกิจกรรม สืบสานพระราชปณิธาน ใต้ร่มพระบารมี ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอนันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ โดย...นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ เพื่อบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ เชิญติดตาม รูปภาพกิจกรรมประกอบตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ 086-4301721,081-5947519,053-711056

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 28-01-2010 : 16:29:05
41. วันอังคารที่ 26 มกราคม 2553 จัดกิจกรรม บูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน โดย....นางสาวอรพิณ มูลสสวัสดิ์ 086-4301721 โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง ฯ บ้านเลขที่ 15 หมู่ 4 บ้านป่าไผ่ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เชิญติดตามรูปภาพประกอบต่อต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 28-01-2010 : 16:40:31
42. เชิญชวน ปลูกไม้ดอกไม้ประดับตระกูลหัว ทุกวันที่ ๒ ของทุกๆ ปี เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษบกิจพอเพียง โดย....นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 22-03-2010 : 17:05:33
43. เชิญติตตามสรุปผลการดำเนินงาน งานศุนย์ข้อมูลทางด้านวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิค ระดับชำนาญงาน มีภาพประกอบ การบรรยายอย่าง เป็นขั้นเป็นตอน วันพฤหัสที่ 22 มีนาคม 2553 ดำเนินกิจกรรมสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์เพิ่มเติมสลับปรับเปลี่ยนมุมห้อง ดูแล้วสบาบตา ในโครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอนันทมหิดล รัลกาลที่ ๘ พร้อมบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน และวีสตรีไทยครูจูหลิง ปงกันมูล เชิญติดตามรูปภาพประกอบตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 22-04-2010 : 17:33:14
44. วันที่8-9 มิถุนายน 2553 จัดกิจกรรมพิธีบวงสวงพร้อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เชิญติดตามตอนต่อไป

| 13-07-2010 : 11:27:45
45. เนื่องในวันพระราชสมภพครบรอบ 85 ปีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ข้าพเจ้านางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ในนามโครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียงได้จัดกิจกรรมสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์(หัตถกรรมไม้ไผ่รมควันหรือรมควันลายบนไม้)ประดับด้วยไม้ดอกไม้ประดับบูชาถวาย ณ ตึกพืชพรรณ กรมวิชาการเกษตร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร และกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ห้องสมุดสำนักงานสาธารณสุขจ.เชียงราย ร้านคนป่าการเกษตร กาดไม้ค่ายเม็งรายมหาราช และบ้านเลขที่ 15 หมู่ 4 ซอย 1 บ้านป่าไผ่ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

อรพิณ มูลสวัสดิ์ | 20-09-2010 : 23:58:09
46. วันนี้วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2553 หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ โดยนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบูชาถวายสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ได้จัดกิจกรรมนำร่อง ณ บริเวณโดยรอบตึกพืชพรรณ กรมวิชาการเกษตร ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้ปลูกต้นปาล์มไผ่เขียว จำนวน 49 ต้น ไผ่กวนอิม(พุ่มเศรษฐี)จำนวน 13 ต้น และไผ่ฟิลิปปินส์จำนวน 186 ต้น รวมทั้งหมด 248 ต้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 18 คน พร้อมจะนำว่านแสงอาทิตย์และไม้ดอกประเภทหัวมาปลูกในโอกาสต่อไป ประสานงานได้ที่นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร 086-430-1721 โปรดติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 27-10-2010 : 22:13:23
47. วันพฤหัสที่ 9 มิถุนายน 2554 ข้าพเจ้า โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียงในนามหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ของ สาวอรพิณ มูสวัสดิ์ได้จัดกิจกรรม ปลูกดอกแสงอาทิตย์ฯลฯบูชาถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) และพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน และเจ้าพ่อขุณกรณ์ เนื่องในวันครบรอบ 65 ปี วันคล้ายวันสวรรคต ของรัชกาลที 8 ติดตามได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร 086-430-1721 เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 13-06-2011 : 11:33:38
48. กิจกรรมโยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ต้นแบบจังหวัดเชียงรายคือ ปลูกสนมังกรเริ่มปลูก จากบ้านเลขที่ 15 หมู่ 4บ้านป่าไผ่ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ขยายมาปลูก บริเวณศาลภูมิ 4 ต้น ต่อมาแยกไปปลูก ในค่ายเม็งราย 2 ต้นและขยายจากบ้านไปปลูกเรื่อนจำกลางเชียงรายเพื่อผลักดันต้นแบบและสร้างอาชีพไม้ดอกไม้ประดับเรื่อนจำใหม่พร้อมมีการสอนการออกกำลังกายและโยคะ เริ่มปี 2537ในเรื่อนจำเก่า เริ่มปี /2545 ในเรือนจำใหม่ ทั้งผู้ต้องขังชายหญิงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมพลักดันการปลูกผลักสวนครัวไว้กิน เมื่อพ.ศ.2537 ได้ไปสอนโยคะให้แกนนำบ้านร่องปลายนา ต่อมาปี พ.ศ.2542จนถึงปัจจุบัน ผลักดันการสร้างต้นแบบการสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ ปลูกสนมักกร จากหมู่บ้านร่องปลายนาขยายผลไปโรงเรียนบ้านต้นงาวและตามเล้นทางบ้านต้นง้าว บ้านสันปูเลย บ้านหัวโล๊ะ แม่ตาก ฯลฯในเขตตำบลบัวสลี พร้อมเทศบาลเมืองเชียงรายได้มองเห็นความสำคัญ จึงนำมาขยายผลปลูกตามเสนทางถนนสายหอนาฬิกา ถนนสายห้าแยกพ่อขุนเม็งราย ถนนสายพโหลโยธิน อำเภอเมืองเชียงราย และหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยท่เกี่ยวข้อง และในหน่วยราชการต่างๆทั้งภาครัฐบาลและภาคธุระกิจเอกชน ทั้งในและนอกอาคาร ในสสจ.ชร.เริ่มพ.ศ.2536 จนถึงปัจจุบัน ต่อมาจึงผลักดันเข้าสู่เชิง นโยบาลเมื่องไทยน่าอยู่สู่สากลในภาพองค์รวม ดำเนินการโดย นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ร้านคนป่าการเกษตรกาดไม้ค่ายเม็งรายมหาราช มีการผลักดันด้านการตลาดธุระกิจการค้าจาก ปีพ.ศ.2541-ปัจจุบัน มีกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ มีการปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติ เริ่ม ตั่งแต่ ปี 2542 จนถึงปัจจนปัน มีการเริ่มสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ มากกว่า 8,8888 ต้นตามมา มีการร่วมสร้างประวัติศาสต์สินค้าการค้าไทยด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นพินัยกรรมสู่บุตรหลายคนไทย ตลอด 3-8 พันปี (ตลอดกาล) นับว่าการไม้ค่ายเม็งรายมหาราชจึงเป็นต้นแบบศูนย์การค้าหนึ่งในระดับจังหวัดเชียงราย ขยายผลสู่ระดับประเทศไทยและสู่ระดับสากลในอนาคตอันใกล้นี้ มีการผลักดันเรื่องท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ มีการผลักดันท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเพลียบพร้อม วัฒนธรรมอันดีงามของคนเชียงราย -สู่ระดับสากล เชิญติดตามรูปภาพประกอบการบรรยายในโครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สู่สากลสู่ความยั่งยืน ในหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ สร้างไว้ในส่วนหนึงของค่ายเม็งรายมหาราช จึงเป็น นวัตกรรมที่สร้างไว้ในเชียงราย สู่ระดับสากล จากรุ่น -สู่รุ่น เพื่อบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ครบ12 กันยายนและ20 กันยายน ของทุกๆปี ซึ่งเป็นต้นแบบหนึ่งของคนไทยในอนาคต

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 12-09-2011 : 1:31:21
49. กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ต้นแบบหนึ่ง ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ร้านคนป่าการเกษตรกาดไม้ค่ายเม็งรายมหาช เริ่ม เมื่อประมาณ พ.ศ.2542-2543 ร่วมปลูกต้นพวงแสด จำนวน 50 ต้น ปลูกตามแนวรั้ว จากหน้ากาดไม้ค่ายเม็งรายมหาราช และตามแนวรั้ว บริเวณหน้าบ้านพักนายสิบ จนถึงประตูด้านหลัง (ทางเข้าสนามกอฟล์ค่ายเม็งรายฯ) ปัจจุบันเป็นต้นแบบหนึ่งที่สวยงามมากในระดับเชียงราย เชิญติดตามรูปภาพประกอบตอนต้อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 16-09-2011 : 4:20:08
50. โครงการต้นแบบปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้หัวและดอกแสงอาทิตย์โดยไม่ไช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด ปลูกม่อนแสงอาทิตย์ณ.อุทยานน้ำตกขุนกรณ์โดย.นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 17-09-2011 : 21:23:33
51. ติดตาม โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง บูชาถวาย รัชกาลที่ ๘ เนื่อง ครบรอบ ๘๖ ปี ๒๕๕๔ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ (ในวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้ประสูติที่โรงพยาบาลเมืองไฮเดลเบิร์ก ) ริเริ่ม ๒๕๕๓ เริ่มอย่างเป็นทางการ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ๐๘๖-๔๓๐๑๗๒๑,๐๘๑-๕๙๔๗๕๑๙ เจ้าของโครงการฯ

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 19-09-2011 : 5:25:56
52. วันนี้ ครบรอบ ๘๖ ปี ๒๕๕๔ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ในวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ ริเริ่ม ๒๕๕๓ เริ่มอย่างเป็นทางการ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ๐๘๖-๔๓๐๑๗๒๑,๐๘๑-๕๙๔๗๕๑๙ เจ้าของโครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง ข้าพเจ้าได้ลากิจ ๑ วัน จัดกิจกรรมปลูกไม้ดอกไม้ประดับ บูชาถวาย จำนวน ๘๘๘ ต้น เชิญติดตามตอนต่อไป (๒๐ กันยายน ๒๒๔๖๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้ประสูติที่โรงพยาบาลเมืองไฮเดลเบิร์ก )

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 20-09-2011 : 6:16:08
53. โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง โดย นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ปลูกไม้ผลและไม้ประดับ ถวาย ในวันที่ 24 กันยายน 2554 เริ่มอย่างเป็นทางการ 13 กันยนยน 2546 ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติวัดพระธาตุถ้ำดอกกองข้าว ได้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยืนต้น พร้อมขอขอบคุณ คุณมาโนชย์ เหล็กทองได้บริจากว่าสี่ทิศสายพันธุ์ ฮอลล์แลนด์ให้ 300หัว และขอขอบคุณ ร .๑๗พัน ๓ ในพระองค์เชียงราย ที่ให้การสนับสนุนในการปลูก ในครั้งนั้น ซึ่งเป็นวันคล้ายวันทิวงคต(เสียชีวิต)ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 24-09-2011 : 3:54:45
54. จากข้อ 65. จึงขอขอบคุณนักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน นำโดย พันเอก กิ่งอักกาบ ละ และวัดพระธาตุดอยกองข้าว เชิญติดตามรูปภาพประกอบการบรรยายตอนต่อไป หากเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและองค์กรใต้สังกักจะอ้างสิทธิ์ผลงานจะต้องทำสัญญากับเจ้าของผลงาน นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เท่านั้น

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 24-09-2011 : 6:10:29
55. โครงการม่อนแสงอาทิตย์ เศรษฐกิจพอเพียง โดยนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนกรณ์ และปลูกป่า (เริ่ม พ.ศ.2543,พศ.2550,พ.ศ.2551 ) ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติวัดพระธาตุถ้ำดอยกองข้าว (พ.ศ.2546) ศูนย์ปฏิบัติธรรมปางอ้อ (พ.ศ.2552) ขยายผล ไปศาลเจ้าพ่อขุนกรณ์ (พ.ศ.2552 -2544) ต้นแบบไม้ดอกไม้ประดับ ขยายผลเส้นทางน้ำตกขุนกรณ์) บูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ฯ เชิญติดตามภาพประกอบตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 02-10-2011 : 0:51:37
56. จัดกิจกรรมทำ "ไผ่ประดิษฐ์ ขาย" หารายได้จัดกิจกรรมปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล และ ปลูกป่าทนแทนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พร้อมบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ( เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) เนื่องในวันครบรอบ ๑๑ ปี พระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 02-10-2011 : 1:08:52
57. จากข้อ 68, และปลูกไม้สมุนไพรปลูกไม้อินทีทรีย์ ณ อาศรมไผ่อินทรีย์ จอมหมอกแก้ว ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 02-10-2011 : 1:25:21
58. วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2554 (วันหยุดชดเชย) ร้านคนป่าการเกษตร กาดไม้ค่ายเม็งรายมการาช โดย นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ จำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่รมควันลายบนไม้ จำนวน 1 ตัว ราคา 2,500 บาท(แหย่ง) ส่งถึงที่ และซุ้มไม้ธรรมดา จำนวน 1 ตัวราคา 2,200 บาท ให้วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย พร้อมถวายตะกร้าไม้ไผ่ทรงกลมรมควันลายบนไม้ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 ใบเชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 25-10-2011 : 1:20:16
59. ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ครบรอบ ๑๑ ปี วันพิธีพระราชทานเพลิงศพ ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ข้าพเจ้าได้อธิฐานปลูกดอกบัวขาวและดอกบัวแดง สือทอดต่อไป จำนวน 88 กระถาง (12 นิ้ว) เพื่อบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน พร้อมบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ณ.อาศรมไผ่มรกต ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ตามรูปภาพประกอบ เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 27-10-2011 : 21:38:50
60. บริการด้านแก้ปัญหาภาวะวิกฤตสังคมน้ำท้วม กรุงเทพฯ ประสานงาน 1111กด5 โทรประสานงานเจ้าหน้าที่ 1111กด5 มาหลายครั้ง เรื่องการขุดคลองระบายน้ำในลงทะเลและสกัดน้ำสายเหนือทุกสายให้ไหลช้าลงวันที่ 28 ตุลาคม 2554 เวลา05.27 น.ประสานงานแจ้งทางนิตย์ฐาฯ วันที่ 29 ตุลาคม 2554 เวลา 05.26น.-05.29น.ประสานงานแจ้งผ่านคุณยานีฯ หมายเหตุ "เสนอรัฐบาลขอให้สกัดทุกสายเหนือท่ลงสมทบ พอสมควร" ประสานงานได้ที่ 086-4301721

นางสาวอริณ มูลสวัสดิ์ | 29-10-2011 : 6:09:06
61. เสนอความคิดเห็น!!!!!!! ในช่วงน้ำแห้งแล้ว แนะนำตัดงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปก่อนพร้อมพื้นฟูส่วนทีได้รับความเสียหายอย่างเป็นธรรม พร้อมขุดคลองระบายน้ำ มีการสร้างเขื่อนเก็นน้ำ มีการบริหารจัดการน้ำและปลูกป่าทั่วประเทศโดยเป็นหน้าที่หลักของคนไทยทุกคนภาคส่วนอย่างประหยัดงบประมาณแผ่ดินทที่สำคัญควรควบคุมและแจ้งจับการเผ่าป่าอย่างเคร่งครัด ควรมีการประกาศรณรงค์ทำบ่อปุ๋ยหมักหรือหมักปุ๋ยอินทรีย์และหรือน้ำหมักชีวะภาพ ทุกครัวเรือน เพื่อเป็นประโยชน์ในอาหารปลอดภัยในคนไทยทุกครัวเรือน อรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 29-10-2011 : 6:38:02
62. ขอให้ลดความเดือดร้อนคนไทยด้วยกัน เพื่อแก้ปัญหาภาวะวิกฤตสังคมน้ำท้วม กรุงเทพฯ โทรประสานงานเจ้าหน้าที่ 1111กด5 มาหลายครั้ง เรื่องขอให้สกัดน้ำสายทุกสาย เพื่อบริหารน้ำไหลเข้าท้วมกรุงเทพฯ ให้ไหลอย่างช้าๆๆๆๆๆๆๆๆลง แจ้งเพิ่มเติม วันที่ 30 ตุลาคม 2554 เวลา02.113-02.13 น.ประสานงานแจ้งทางคุณนุชจรีย์ฯ เจ้าหน้าที่ 1111 จาก นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 30-10-2011 : 2:36:47
63. แจ้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ทราบเพื่อความโป่งใส ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 05-11-2011 : 4:31:54
64. แจ้ง! !!!!!!!สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบเพื่อความโป่งใส ประสานงานได้ที่เจ้าของโครงการฯ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 05-11-2011 : 4:38:21
65. จัดเตรียมชุดไผ่พลาสติก จำรอง 5 เล่ม พร้อมรางไม้ไผ่ เพื่อบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดอบสสุมโนและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ณ.อาศรมไผ่มรกต ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย เนื่อครบรอบ 43 ปีการเสียชีวิตของพ่ออ้าย มูลสวัสดิ์ (11 พฤศจิกายน 2511- 11 พฤศจิกายน 2554) พร้อมแสดงผลงานโครงการปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติฯ ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร 086-4301721 เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 09-11-2011 : 7:04:50
66. กิจกรรมปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรลูกติ ของโครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล ในนามหลักสูตรรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ โดย.นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ผู้คิดออกแบบ ปลูก เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ณ. พื้นที่เลี้ยงสัตว์(ผาตั้ง)สาธารณะหมู่ 13 , 12 และหมู่ 3 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย มีเนื่อที่ประมาณ 200 ไร่ เดิม 43 ปี ที่ผ่านมา เป็นป่าไม้ สัมประทานของพ่ออ้ายมูลสวัสดิ์ ต่อมานางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ บุตร สาวคนที่ 3 ของพ่ออ้าย มูลสวัสดิ์ จึงได้คิดจะปลูกป่าทดแทนเป็นกุศลให้พ่อ ของตนเอง โดยการ ผ่านการประชาคมหมู่บ้านทั้งหมดทุกหลังคาเรือน 106 เสียง มีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 เซนต์รับรองและมีกำนันและประทานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และเจ้าอาวาสวัดสวนดอก ร่วมเป็นที่ปรึกษา มีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดอกประเภทหัว และไม้เศรษฐกิจ และไม้ยืนต้น มีผู้เข้าร่วมปลูกกับข้าพเจ้า คือ เจ้าหน้าที่ ร.11 พัน 3 ในพระองค์ จำนวน 25 นายพร้อมเจ้าหน้าที่ จากไร่บุญรอด และประชาชนในหมู่บ้านป่าสักทอง รวมทั้งหมด จำนวน 101 คน โดยใช้เงินสวนตัวสมทบ ตามรายละเอียดดังนี้

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 12-11-2011 : 4:29:34
67. ผลงาน100 % ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ พ.ศ.2554 นี้เชิญเที่ยวชมเส้นทางม่อนแสงอาทิตย์เชียงราย เพื่อบูชาถวายพนะเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน พร้อมบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ณ. บ้านอรพิณ มูลสวัสดิ์ ,บ้านคนมีบุญ(อรพิณ มูลสวัสดิ์) อาศรมไผ่มรกตเชียงราย,สวนป่าอิสิปตนะมฤคทาจอมหมอกแก้ว ,ศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนกาณ์,วัดดอยอินทรีย์,ศูนย์ปฎิบัติธรรมป่างอ้อ,ม่อนแสงอาทิตย์ศาลเจ้าพ่อขุนกรณ์,ป้ายฌาปนสถานบ้านป่าไผ่,ข้างทางรั้วโรงเรียนบ้านป่าไผ่.พระธาตุนาล้อม,พระธาตุจอมหมอกแก้ว ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, ต้นแบบบ้านร่องปลายนา และบ้านของนางบุญนำ จอมแก้ว (สมาชิกผู้รับจ้าง) ประสานงานได้ที่ อรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 21-11-2011 : 6:24:02
68. เชิญชม กิจกรรม "ม่อนแสงอาทิตย์ และปลูกป่า ร่วมใจเพื่อให้ไทยร่วมใจหยุดยั้งภัยพิบัติโลก" โดย...นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์เพื่อเป็นภินัยกรรม บูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน พร้อมพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และพระบรมวงษานุวงค์ ของท่าน และ พ่ออ้าย มูลสวัสดิ์ ในโครงการปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติ ฯ

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 01-12-2011 : 3:42:01
69. ประกาศแจ้งให้ทราบ โครงการปลูกป่าทดแทนเทิดพระเกียรติ ฯ เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสู่สากล(2) โดยหลักสูตรของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ คือหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(ลิขสิทธิ์ 017316) ประสานงานได้ที่ 086-4301721.081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 01-12-2011 : 6:05:43
70. วันจันมร์ที่ 5 ธันวาคม 2554 จัดกิจกรรม ตักบาตรหน้าบ้านตอนเช้า และพัฒนาสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ -รั้วขายได้ (ผักอินทรีย์) เพิ่มเติมในบริเวณบ้านและหน้าบ้านของข้าพเจ้าเพื่อเป็นต้นแบบบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโนพร้อมบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และ พระบรมวงศานุวงศ์ ของท่าน ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,081-5947519 เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 06-12-2011 : 0:04:02
71. วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2554 จัดกิจกรรม ตักบาตรหน้าบ้านตอนเช้า และพัฒนาสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ -รั้วขายได้ (ผักอินทรีย์) เพิ่มเติมในบริเวณบ้านและหน้าบ้านของข้าพเจ้าเพื่อเป็นต้นแบบบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโนพร้อมบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และ พระบรมวงศานุวงศ์ ของท่าน ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721,081-5947519 เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 06-12-2011 : 0:09:13
72. วัน เสาร์ 3 ธันวาคม 2554 ขึ้น 8 เดือนอ้าย(1) ได้ผ่อนเงินอุปกรณ์และค่าแรงการสร้าง ซุ้มประตูทางทิศเหนือและกำแพง วัดป่าไผ่หมู่ 4 จำนวน 2 ล็อค งวดสุดท้าย 3,000 บาทให้กับกรรมการวัดพ่อปั๋น มูลสวัสดิ์ รวมเป็นเงินทั้งหมด 9,999 บาท(เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ล็อคที่ 1 เป็นชุ้มประตู(เล็ก) ทางทิศเหนือ ต้นแบบบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน พร้อมบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และ พระบรมวงศานุวงศ์ ของท่าน พร้อมถวายเป็นบุญกุศลไปข้างหน้าของข้าพเจ้านางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เนื่องในวันครบรอบ 66 ปี วันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 วันที่ 9 มิถุนาคม 2555 ล็อคที่ 2 สร้างถวายเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ พ่ออ้าย มูลสวัสดิ์ และเด็กชายสมชาย ปลายหาญ เชิญติดตามรูปภาพประกอบตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 06-12-2011 : 7:14:27
73. 10 ธันวาคม พ.ศ. 2554 วันที่ : 10 ( เสาร์ ) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน : ธันวาคม ( เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ ) พุทธศักราช : 2554 ( ปีขาล ) คริสตศักราช : 2011ราศี : พิจิก วันหยุด วันรัฐธรรมนูญ วันนี้เป็นวันพระ วันที่ 05.57 น ข้าพเจ้านางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ออกจากบ้านของข้าพเจ้า พร้อมกับน้องสมิหลา แซ่เต็ม เพื่อไปทำวัดเช้า ณ อาศรมไผ่มรกต ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดอบส สุมโน พร้อม นำอาหาร ผักผลไม้ และมะพร้าวเผาอ่านๆ จำนวน 8 ลูก ไปบูชาถวาย พระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พร้อมนำรำลึกถึงพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2554 นี้ ตามรูปภาพประกอบ เชิญติดตามตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร. 086-4301721,081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 13-12-2011 : 5:50:11
74. ประกาศแจ้งให้ทราบ โดยทั่วกัน โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง(โครงการ 1) และโครงการม่อนแสงอาทิตย์เศาษฐกิจพอเพียง (โครงการ 2) ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินส่านตัว ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,081-5947519 เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 14-12-2011 : 22:55:21
75. ประกาศแจ้งให้ทราบ โดยทั่วกัน โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียงถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันครบรอบ 63 ปี วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 วันที่ 9 มิถุนายน 2552 คือโครงการ 1 และโครงการม่อนแสงอาทิตย์เศาษฐกิจพอเพียง (โครงการ 2) ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินส่านตัว ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,081-5947519 เชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 24-12-2011 : 2:04:34
76. วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 จัดจ้าง นายอาหลู่ พัฒนาตัดหญ้าหน้าบ้านข้าพเจ้า นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ คือรั้วโรงเรียนบ้านป่าไผ่ ปีที่ 3 (ขนะนี้กำลังก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใกล้จะสำเร็จแล้ว) เป็นเงิน จำนวน 300บาท เพื่อพัฒนาโครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง (โครงการ 1) เชิญติดตามรูปภาพประกอบตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721 หรือ 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 24-12-2011 : 2:19:57
77. วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 จัดจ้าง นายอาหลู่ พัฒนาตัดหญ้าหน้าบ้านข้าพเจ้า นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ คือรั้วโรงเรียนบ้านป่าไผ่ ปีที่ 3 (ขนะนี้กำลังก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย บ้านป่าไผ่หมู่ 4 ใกล้จะสำเร็จแล้ว) เป็นเงิน จำนวน 300บาท พัฒนาโครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง (โครงการ 1)เพื่อบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พร้อม บูชาถวายป พระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน .ในการสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ริเริ่มปีพศ.2543 เริ่มอย่างเป็นทางการ พ.ศ.2552 โดยใช้เงินส่วนตัวเชิญติดตามรูปภาพประกอบตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721 หรือ 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 25-12-2011 : 7:33:48
78. พระราชดำรัส ของในหลวงรัชกาลที่ 8 ถ้าคนไทยทุกคน ถือว่าตนเป็นเจ้าของชาติบ้านเมือง และต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามทำนองคลองธรรมแล้ว ความทุกข์ยากของบ้านเมืองก็จะผ่านพ้นไปได้ พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ในหลวงรัชกาลที่ 8 _/\__/\__/\_ ธนบัตรมูลค่า 20 บาท อาจจะดูมีค่าไม่มากนัก สำหรับใครหลายๆคน แต่ข้างในนั้น เปี่ยมล้นด้วยถ้อยคำที่มีคุณค่ามหาศาล ที่ในหลวงรัชกาลที่ 8 ส่งตรัสไว้เพื่อเป็นคติสอนใจคนไทยทุกคน แต่จะมีคนไทยสักกี่คนกันเล่า? ที่อ่านพระราชดำรัสของพระองค์ท่านในธนบัตรใบละ 20 บาท ที่พวกท่านนั้นมีอยู่ ----------- 19/9/2006 8:58 ไฟล์ขนาดย่อที่แนบมาด้วย รูปที่แนบมาด้วย ------------------เพียง. . .เพื่อดำรงชีวิตอยู่ให้มีคุณค่าพอ. . .แล้วกับความรู้สึกที่ว่าอยากมีอยากเป็น One word will suffice. เพียงพอ

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 01-01-2012 : 7:24:18
79. เช้าวันนี้ต้อนรับปีใหม่อาทิตย์ ที่ 1 มกราคม 2555ตักบาตรหน้าบ้านร่วมกับแม่และเพื่อนบ้าน มีพระมาบินทบาตร 5 รูปตามภาพ

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 01-01-2012 : 19:54:52
80. ในช่วงบ่ายวันนี้ไปเอาปูนที่บ้านสวนคนมีบุญจอมหมอกแก้ว ชมรั่วไม้ไผ่ทำสี สวยดิจริงแฮะ เราสร้างกับมือเลยนะเนี้ยตามภาพกิจกรรม มีผลไม่ตามฤดูกาล มะเฟืองมีผลเต็มต้นมากมายๆ จะหมักเก็บไว้แบบผลไม้สวนผักอินทรี มีกล้วยตีบคำหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากล้วยเชียงราย ตามภาพกิจกรรม

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 01-01-2012 : 20:07:54
81. วันหยุดต้อนรับปีใหม่ 2555 จันทร์ที่ 2 มกราคม 255 ร่วมสวดมนต์เช้าและนั่งสมาธิและทำบุญถวายข้าว และอาหารผักผลไม้ พร้อมบริจาค ผ้าป่าบูรณะสระบัวอาศรมไผ่มรกต ของพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 02-01-2012 : 17:39:07
82. เนื่องจาก เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2010 ... ๒๒ ธ.ค. ๕๓ ทก. ๐๒๕๓๐๐๗๕๐๑๐. ลว. ๑๒ ธ.ค. ๕๓. ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไข. ปัญหาการเผาเศษฟางหรือวัชพืช. นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์. ๑๕ ธ.ค. 2553 secreta.doae.go.th/complint/complaint5.21.pdf - แคช - ใกล้เคียง ข้าพเจ้าจึงขอเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมชาติ ช่วยกันแก้ปัญหาเศษฟางหรือวัชพืช เชิญติดตามรูปภาพประกอบตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721หรือ 0815947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์(แสงดาว | 19-01-2012 : 7:38:43
83. มะเขือการ์ตูน (มะเขือนำโชค) หรือ สรรคุณเป็นยาฆ่ามะแลงและปวก ปลูกในบ่อปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ.2553 ในสวนคนมีบุญ เพื่อนำโชคเกษตรอินทรีย์ ชีวีสดใส สายพันธุ์ติดมาจากขี้วัว นำโคมาให้ ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 26-01-2012 : 7:38:53
84. มะเขือการ์ตูน (มะเขือนำโชค) หรือ สรรคุณเป็นยาฆ่าแมลงและปวก ปลูกในบ่อปุ๋ยอินทรีย์ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ในสวนคนมีบุญ เพื่อนำโชคเกษตรอินทรีย์ ชีวีสดใส สายพันธุ์ติดมาจากขี้วัว นำโชคมาให้ ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 26-01-2012 : 7:46:48
85. ส่งเสริมการตลาด หว่านสี่ทิศ คุณมาโนชย์ เห็กทอง เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพืชสวน ริเริ่ม ปีพ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบัน ยอดขายดี ขยายผลทัวประเทศ ประสานงานได้ที่ อรพิณ มูลสวัสดิ์ 086-4301721, 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 27-01-2012 : 17:59:29
86. ติดตาม เยี่ยมสมาชิกปลูกไม้ดอกไม้ประดับ พร้อมขยายผลด้านการตลาดว่านสี่ทิศ สายพันธุ์ต่างประเทศ ต่อเนื่องให้สมาชิก ต้นแบบโครงการโยคะสร้างไม้ดอก ไม้ประดับ หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ นายมาโนชย์ เหล็กทอง ในวันที่ 29 ตุลาคม 2549 24 จำหน่ายในร้านคนป่าการเกษตร และต่างจังหวัด พร้อม วันที่ 23 มีนาคม 2550 และ 27 มีนาคม 2550 ติดตามเยี่มสวนผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ดอกไม้ประดับและว่านสี่ทิศ สายพันธุ์ต่องประเทศ ของนายมาโนชย์ เหล็กทอง ต้นแบบหนึ่ง การขยายว่านสี่ทิศ สายพันธุ์ ต่างประเทศ ข้าพเจ้ารับประกันว่าเป็นสายพันธุ์แท้ 100 % เพราะได้ช่ายขยายผลในด้านการตลาดมานานนับ 13 ปี เชื่อใจได้ประสานงานสั่งซื้อโดยตรงได้ที่ นายมาโนชย์ เหล็กทอง โทร. 089-8515668 หรือ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,081-5947519 เชิญติดตามตอนต่อไป

| 03-02-2012 : 7:13:57
87. จัดทำป่าไผกำแพงศิลาแรง ณ.วัดป่าไผ่ หมู่ 4 (บ้านป่าไผ่หมู่ 4 ) เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 ช่อง เป็นซุ้ม ประตูเล็กทางทิศเหนือ จำนวน 1 ช่องและ ล็อคธรรมดาติดต่อกันไปอีก จำนวน 1 ช่อง รวมเป็นเงิน จำนวน 10,000 บาท จัดจ้างทำป้าย จำนวน 2,888 บาท รวมเป็น 12,288 บาท เพื่อ ฉลองสมโภชน์ครบ 750 ปี เมืองเชียงราย บูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมห อานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พร้อมบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน และอุทิศให้พ่ออ้าย มูลสวัสดิ์ กับ เด็กชายสมชายปลายหาญ น้าธนพัฒน์ แสงดาววี พร้อมถวายทานไปข้างหน้า โดย...โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง ของนางสาวรพิณ มูลสวัสดิ์ ประสานงานได้ที่ 086-4301721 ,081-5947519,053-711056

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 23-02-2012 : 5:18:01
88. คิดออกแบบจัดทำต้น่ไผ่ ประดิษฐ์ไผ่ด้วยไผ่ซางคำ ไผ่สีทอง และไผ่สีเขียวมรกต ฉลองสมโภชน์ 750 ปี เมืองเชียงราย บูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พร้อมบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ณ วัดป่าไผ่ หมู่ 4 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พร้อมจัดทำโครงการปลูกไผ่ ทดแทนเทดพระเกียติ จัดหารายธุรกิจจากไผ่ได้ขยายผลไปในที่อื่นๆ เชิญติดตามตอนต่อไป ประสานงานเจ้าของโครงการฯได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.053-711056 หรือ 086-4301721และ081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 24-02-2012 : 3:17:27
89. รูปภาพต่อเนื่อง สวนคนมีบุญ และบ้านนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ร้านอรพิณ มูลสวัสดิ์ และที่ทำงานอรพิณ มูลสวัสดิ์ ประสานงานได้ที่ 053-711056 หรือ 086-4301721 และ 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 24-02-2012 : 3:57:08
90. รูปภาพต่อเนื่องครอบครัวในสายเลือดเดียวกัน

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 25-02-2012 : 3:59:26
91. วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2555 ฉลองสมโภชน์ครบ 750 ปี เมืองเชียงรายสร้างกำแพง 2 ห้อง และซุ้มประตูโขงเล็ก 1 ห้อง ณ. วัดป่าไผ่หมู่ 4 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมห อานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พร้อมบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน และอุทิศให้พ่ออ้าย มูลสวัสดิ์ กับ เด็กชายสมชายปลายหาญ น้าธนพัฒน์ แสงดาววี พร้อมถวายทานไปข้างหน้า โดย...โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง ของนางสาวรพิณ มูลสวัสดิ์ ประสานงานได้ที่ 086-4301721 ,081-5947519,053-711056

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 27-02-2012 : 3:41:23
92. วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2555 ฉลองสมโภชน์ครบ 750 ปี เมืองเชียงรายสร้างกำแพง 2 ห้อง และซุ้มประตูโขงเล็ก 1 ห้อง ณ. วัดป่าไผ่หมู่ 4 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมห อานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พร้อมบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน และอุทิศให้พ่ออ้าย มูลสวัสดิ์ กับ เด็กชายสมชายปลายหาญ น้าธนพัฒน์ แสงดาววี พร้อมถวายทานไปข้างหน้า โดย...โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง ของนางสาวรพิณ มูลสวัสดิ์ ประสานงานได้ที่ 086-4301721 ,081-5947519,053-711056 ภาพต่อเนื่อง

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 27-02-2012 : 3:48:59
93. วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2555 ฉลองสมโภชน์ครบ 750 ปี เมืองเชียงรายสร้างกำแพง 2 ห้อง และซุ้มประตูโขงเล็ก 1 ห้อง ณ. วัดป่าไผ่หมู่ 4 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมห อานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พร้อมบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน และอุทิศให้พ่ออ้าย มูลสวัสดิ์ กับ เด็กชายสมชายปลายหาญ น้าธนพัฒน์ แสงดาววี พร้อมถวายทานไปข้างหน้า โดย...โครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียง ของนางสาวรพิณ มูลสวัสดิ์ ประสานงานได้ที่ 086-4301721 ,081-5947519,053-711056 (ภาพต่อเนื่อง)

| 27-02-2012 : 3:54:06
94. วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ขึ่น 4 ค่ำ เดือน 4 เป็นโอกาศครั้งแรก ที่ได้ไปกราบหลวงปู่อ่อนสา (จนุทธมุโน) ณ วัดถ้ำเทพอุดมมงคล บ้านสบเต็น ตำบลสมปาด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้ถวายแสงอาทิตย์ และสี่ทิศ จำนวน 88 หัว แบ่งปลูกวัดถ้ำเทพอุดมมงคล จำนวน 8 หัว แบงไปปลูก ณ วัดเวฬุวันเทพสติ (ดาบส) หมู่ 2 บ้านป่างป๋วย ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 3 หัว รวมเป็น 11 หัว เชิญติดตามตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,081-5947519

| 27-02-2012 : 9:28:46
95. จัดกิจกรรม นำเสนอผลงาน 100%ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กิจกรรมโยคะสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ กิจกรรมต้นแบบของโครงการม่อเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวัน ครบ 57 พรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2555 เพื่อ บูชาถวายพระบาทสมเด็จพระบรเมนทรมหาอานันท์ทมหิดล รัชกาลที่ 8 พร้อมบูชาถวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน และ ฉลองสมโภชน์ 750 ปี เมืองเชียงราย ในปี พ.ศ. 2555 ณ.ในและหน้าห้องวิชาการห้องสมุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมบริเวณโดยรอบชั้น 3 และทางบันได ขึ้น- ลง ด้านหน้า สสจ.ชร โดยใช้เงินสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ ผลงาน 100 % ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ งานศูนย์ข้อมูลทางด้านวิชาการห้องสมุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดย...ไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด หากมีการรละเมิดทรัพย์ บุคคลฝ่ายต่างๆของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย หรือหน่วยงานราชการอื่น จะนำไปทำ ซี ขั้นหรือตำแหน่ง งานของตนเอง ขอให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปปง.ปปช.และปปส.เข้าตรวจสอบก่อนเท่านั้น จึงจะได้ทำสัญญาข้อตกลง ได้ ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์โทร.086-4301721หรือ 081-5947519

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 07-04-2012 : 0:25:48
96. เชิญติดตามผลงานต่อเนื่องติดตามโครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบูชาถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ พร้อมบูชาวายพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส สุมโน ต่อเนื่องในปีพ.ศ. 2555 ในตอนต่อไป พร้อมสร้างต้นแบบ ออกกำลังกายและโยคะสร้างเกษตรอินทรีย์ และปลูกผักปลอดสารพิษ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้เศรษฐกิจ และน้ำหมักชีวภาพ ผลักดันสู่ระบบครัวเรือน ปลูกและกินผักสวนครัวรั้วกินได้รั้วขายได้ ในการสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ ให้เอื้อต่อสุขภาพ กาย-ใจ-จิต(วิญญาณ) ตามสัญญาข้อตกลง เชิญติดตามตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.081-5947519 หรือ 086-4301721

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 26-04-2012 : 3:51:12
97. กิจกรรมต่อเนื่อง

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 26-04-2012 : 5:14:47
98. กิจกรรมต่อเนื่อง

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 26-04-2012 : 5:27:38
99. กิจกรรมต่อเนื่อง

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 26-04-2012 : 5:45:21
100. เชิญติดตามผลการดำเนินงานโครงการม่อนแสงอาทิตย์เศรษฐกิจพอเพียงของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ โดย....ไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด ตามรูปภาพประกอบ ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ โทร.086-4301721,081-5947519 เชิญติดตามตอนต่อไป

| 07-05-2012 : 23:26:27
101. " โครงการม่อนสี่ทิตย์พิชิตความยากจน" ของนางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ เชิญติดตามตอนต่อไป ประสานงานได้ที่ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ 081-5947519 หรือ 081-4301721

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 10-05-2012 : 4:41:08
102. บ้านสวนอรพิณ (สวนคนมีบุญ) เกษตรอินทรีย์ไร้สาร ๒๕๕๒ เบอร์โทรศัพท์ 086-4301721,085-6254587,081-5947519 15 หมู่ 4 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย (1) จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย (2)

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 05-08-2012 : 21:38:44
103. บ้านสวนอรพิณ (สวนคนมีบุญ) เกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ ๒๕๕๒ เบอร์โทรศัพท์ 086-4301721,085-6254587,081-5947519 15 หมู่ 4 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย (1) จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย (2)

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 05-08-2012 : 21:40:28
104. บ้านสวนอรพิณ (สวนคนมีบุญ) เกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ ๒๕๕๒ เบอร์โทรศัพท์ 086-4301721,085-6254587,081-5947519 15 หมู่ 4 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย (1) จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย (2)

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 05-08-2012 : 21:42:25
105.     วีนที่  20 กันยายน 2557  ครบรอบ 89 พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 โครงการว่านสี่ทิศพิชิตความยากจน หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์)  รายได้บางส่วนบูขา ผู้ปฏิบัติธรรมตามแนว พระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบล  สุมโน และบูชาพระบาทสมเด็จพระปรเมรธรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8พร้อมบูชาพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส  สุมโนเชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 19-09-2014 : 13:09:38
106.  วีนที่  20 กันยายน 2557  ครบรอบ 89 พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 โครงการว่านสี่ทิศพิชิตความยากจน หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์)  รายได้บางส่วนบูขา ผู้ปฏิบัติธรรมตามแนว พระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบล  สุมโน และบูชาพระบาทสมเด็จพระปรเมรธรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8พร้อมบูชาพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส  สุมโนเชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 19-09-2014 : 13:11:50
107.  วีนที่  20 กันยายน 2557  ครบรอบ 89 พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 โครงการว่านสี่ทิศพิชิตความยากจน หลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ(นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์)  รายได้บางส่วนบูขา ผู้ปฏิบัติธรรมตามแนว พระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบล  สุมโน และบูชาพระบาทสมเด็จพระปรเมรธรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8พร้อมบูชาพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อดาบส  สุมโนเชิญติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 19-09-2014 : 13:14:06กลับ
กระถางไม้ไผ่,หรือตะกร้าไม้ไผ่ ,รังไม้ไผ่ทรงกลม,ทรงเหลี่ยม รมควันลงลายไม้ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ลค.4278
www.takramaipai.com   copyrights © 2007 - 2008
ข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญา ปี พ.ศ. 2535
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ Email : orapin@takramaipai.com   Tel. 086-4301721,081-5947519