หน้าหลัก | ติดต่อ | อิเมลล์
สวัสดีผู้ที่เข้ามาเยือนเว็บ ตะกร้าไม้ไผ่ ดอท คอม ทุกๆ ท่าน !!

รายละเอียด

กิจกรรมโยคะสร้างไม้ดอกไม้ประดับ (เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับภูมิทัศน์ เริ่ม ปี พ.ศ. 2543)

ประวัติการฟื้นฟูวัฒนธรรม กับ อรพิณ โยคะ เริ่มต้นปี พ.ศ.  2510  -   2519
1.
เริ่มต้นเมื่อ ข้าพเจ้าอายุ  7  ปี พ.ศ.  2510 ความคิดน้อยๆ  ของมาลี, น้องคำ, น้องคำหล้า, น้องหล้า,
น้องแสงหล้า  เป็นนามแฝง ของ อรพิณ ฯ ทั้งนั้น ตามแต่ใจ คุณพี่,คุณน้อง,คุณป้า,คุณอา,คุณแม่,คุณตา
คุณยาย, เรียกมา แสงหล้าก็ตอบรับได้ทุกคำ ถ้าหากหู ข้าเจ้าได้ยิน และจะเริ่มเรียงลำดับ เป็นขั้นเป็นตอน ชีวิตการสืบสานวัฒนธรรม ใ นยุคเศรษฐกิจพอเพียง   เรียนรอยธรรม  ยังรอยครู  เรียนรู้  ตามรอยพระยุคคลบาท ของอรพิณ ฯ
ข้าพเจ้า เริ่มรู้เรื่องฟ้อนรำ ครั้งแรก ที่วัดป่าไผ่   หมู่  ต.ป่าอ้อดอนชัย   อ.เมือง   จ.เชียงราย
เป็นการสืบสานวัฒนธรรม มาหลายยุกต์ หลายสมัย   ช่วงนั้นมีความเจริญรุ่งเรื่อง   ทางวัฒนธรรมอยู่ 2-3 ปีติดต่อกัน   ในส่วนที่จำได้เนืองๆ ว่ามีความชอบมีความอยากรู้อยากฟ้อนรำ  จนสุดหัวใจ   ตามประสา ของเด็กๆ เพราะมีหัวใจเข้าถึง   วัฒนธรรม ถึงขนาดร้องไห้ขอให้   พ่ออุ้ยอง   คุณตาข้างบ้าน เหลามีดดาบให้
2
เล่ม เพื่อนำไปฝึกฟ้อนรำดาบ ด้วยตนเอง   แต่ก็ไม่มีปัญญาเข้าฝึกฟ้อนดาบกับเขา เพราะไม่มีค่าขึ้นครู จนจบหลักสูตรตั้ง 500 บาท สมัยนั้นเงินทอง หายากมาก
2.  
ต่อมาปี  พ.ศ.  2517   ในช่วงนั้น    มีอายุ   11  ปี
วัดสันทรายน้อย มีการจ้างครูงิ้ว (ไทยใหญ่)   มาสอนการฟ้อนรำ ไทยใหญ่ฟ้อนนางนก
ฟ้อนกลองยาว และฟื้นฟูฟ้อนวัฒนธรรมไทย ที่สืบทอดกันมานาน   มีคุณครูฟ้อนเป็นชาวบ้าน   มีชื่อว่า
ครูพิศ และครูลำดวน พีน้องสองสาวคนงาม    เป็นที่รู้จักทุกๆวงการ  ในระดับ หมู่บ้านระดับตำบล,    ระดับอำเภอและระดับจังหวัดเชียงราย ช่วงนั้น   ตอนหัวค่ำหลังรับประทานอาหารเย็นแล้ว จะได้ยินเสียงดนตรีฟ้อน   เสียงกลอง   ระนาด  ดังแข่งขัน  ประชนกัน   ดังแบบบ้านเมืองสมัยโบราณ สมัย 30 กว่าปีที่ผ่ามานี้เอง
วิถีชีวิตบ้านป่าไผ่  หมู่   4   และบ้านสันทรายน้อย   หมู่  1   ก็เปรียบเสมือน บ้านพี่เมืองน้อง มีอะไรก็ขอ กันแบ่งกันกิน ,  แบ่งปันกันใช้   แทบจะไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินของประเทศ ปลูกผักปลูกไม้ กินเองเป็นผักปลอดสารพิษสมุนไพร   มีบ่อปลาเล็กๆอยู่ในบ้าน   ที่ติดแม่น้ำ ,  ลำห้วย   มีการเลี้ยง   หมู  หมา   กาไก่ ในแต่ละครัวเรือน   ทุ่งนาเป็นสีเขียวขจี   ประชาชนมีหน้าตาอิ่มบุญ   กิจกรรมฟื้นฟูวัฒนธรรมดังกล่าว ที่สืบทอดกันมา   จึงเป็นในระบบ แม่สอนลูก   พี่สอนน้อง    สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน   ทางเจ้าอาวาสนอกจากจะสืบทอดทางด้านศาสนาแล้ว   ก็ช่วยปกครองชาวบ้าน ให้เกิดการรักใคร่   สามัคคีกัน จนตั้งบทกลอน   ชื่อ สมาชิกทุกคนในวัด  ในเรื่องกินอาหารแล้วมีพฤติกรรมออกมาต่างกัน ทั้ง 7 คน   หลังกินอาหารแล้วจะพักผ่อนตามสบายๆ    ประสานงานเรื่องเล่าขานตามตำรา อรพิณ โยคะได้ที่ 081-5947519
"
กินแล้วเล่น   บ่าพร
กินแล้วนอน   ปู่ผัด
กินแล้วหลับ    เณรแก้ว
กินแล้วแอ่ว    เณรมา
กินแล้วไข่      เดชเป็ด
กินแล้วสเด็จ     ท่านคำ"


ท้ายที่สุด ข้าพเจ้าจึงได้ฝึกท่า ฟ้อนกลองยาวมาสอนสืบทอดที่วัดป่าไผ่  หมู่   4   แล้วสร้างกระแสการพื้นฟูวัฒนธรรม    ฟ้อนเล็บ ฯลฯ   มีการเชิญครูฝึกจากวัดสันมะนะ มาฝึกสอน   พร้อมช่างฟ้อนเก่าๆในหมู่บ้าน
ร่วมสอนสืบทอดกันมา   ตั้งแต่ ปี พ.ศ.  2518   สู่ความยั่งยืน  คอยติดตามการฟื้นฟูฟ้อน   ณ   วัดป่าไผ่ สมัยรุ่งเรืองจาก ครูสมพร สง่าวงค์ ต่อไป 17 สิงหาคม 255031-01-2009 : 11:48:25

เพิ่มความคิดเห็น  
ชื่อ-สกุล :
เบอร์ติดต่อ :    อิเมลล์ :
รายละเอียด :
ภาพประกอบ :

: ป้อนเลขที่เห็น    : ป้อนรหัสที่เห็น
banboon_code

รายละเอียด  
1. เรียน นายแพทย์มงคล ณ สงขลา โปรดทราบ ในจังหวัดเชียงราย มีการปฏิบัติงานแบบทับซ้อนผลการดำเนินงาน มีการทับซ้อนผลการดำเนินงาน การแจกใบประกาศเกียรติคุณ ลงนาม นายแพทย์ มงคล ณ สงขลา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2550 เรื่อง ครอบครัว อบอุ่นแข็งแรง ผู้บริหารงานไม่เป็นธรรม เป็นมาหลายปี ไม่ได้รับการแก้ไข ท่านทราบแล้ว กรุณาติต่อ 081-5947519 เจ้าของผลงานกิจกรรม ที่นำไปพิจารณาร่วม (จึงขอสงวนสิทธิ์ จนกว่าจะมีการทำสัญญาข้อตกลงเป็นลายลักษรเท่านั้น และจะไม่ขอเกี่ยวข้อง ที่ นำงบประมาณ แผ่นดินมาใช้ที่ผ่านมา ในจังหวัดเชียงราย นางสาวอรพิณ ด้วย)

อรพิณ มูลสวัสดิ์ | 31-01-2009 : 11:49:42
2. เชิญตืดตามการฟื้นฟูวัฒธรรมและกิจกรรมตั้งแต่ปีพ.ส. 2518 จนถึงปัญจุปันอย่างเป็นเป็นตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 19-05-2009 : 16:38:16
3. โยคะฟื้นฟูวัฒนธรรม ป่าไผ่ มีคูสมพร มหาวงค์ ลูกสิทธิ์ ร่นแรกของวัดป่าไผ่ หมู่ 4 และบุตรชายสืบทอดจนถึงปัจจุบัน มีองค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มองเห็นความสำคัญ จึงได้ส่งเสริมและประกวดผลงานและรางวัล ตำบลโดยเริ่มที่ อบต.ตำบลป่าอ้อดอนชัย และถ่ายวีดีโอ ที่วัดร่องขุ่นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2574 และมีการนำเสนอผลงานในระดับจังหวัเชียงราย ในงานเชียงรายดอกไม้งาม โครงการโยคะได้ฝึ้นฟูและนำเสนอผลงานกลุ่มแรกในโอท็อป จังหวัดเชียงราย ในงานโอท็ปของพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย และงานเป็นเจ้าภาพของวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงราย งานดอกไม้งามจังหวัดเชียงราย ฯลฯ จนถึงปัจจุบัน

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 05-06-2009 : 13:50:25
4. สวนดอกกุหลาบ หลากหายสายพันธุ์ ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย) ติดต่อได้ 086-4307121, 084-6112755หรือ 089-9556781 สวนกุหลาบพลูศักดิ์ กิจกรรมเด่น ต้นแบบ โยคะสร้างไม้ดอกไม้ประดับ (เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับภูมิทัศ เริ่ม ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุปัน )ของหลักสูตรเทคนิคการออกกำลังกายด้วยสติเพื่อสุขภาพ ในโครงการโยคะสร้างสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขญหาความยากจน สู่สากล โดย...นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสิ่งแวดล้อมพร้อมปรับภูมิทัศน์ มีรายได้ปีละ 250,000บาท สร้างอาชีพประชาชน 15 คน เชิญ ติดตามตอนต่อไป

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 28-12-2009 : 16:27:52กลับ
กระถางไม้ไผ่,หรือตะกร้าไม้ไผ่ ,รังไม้ไผ่ทรงกลม,ทรงเหลี่ยม รมควันลงลายไม้ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ลค.4278
www.takramaipai.com   copyrights © 2007 - 2008
ข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญา ปี พ.ศ. 2535
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ Email : orapin@takramaipai.com   Tel. 086-4301721,081-5947519