หน้าหลัก | ติดต่อ | อิเมลล์
สวัสดีผู้ที่เข้ามาเยือนเว็บ ตะกร้าไม้ไผ่ ดอท คอม ทุกๆ ท่าน !!

รายละเอียด

แม่ฟ้าดอยตุง

     แม่ฟ้าดอยตุง สุดแดนเชียงรายอำเภอแม่สาย  ติดชายแดนเขตแม่จัน  พระธาตุดอยตุงสูงตะการ  ตำนานกล่าวขาน เลิดล้ำปูนชนีย์ ป่าพงดงดอย ละอองเมฆฝอย ล่องลอย ชุ่มชื่น ทั้งปี สวยสดแนวไพรเขียวขจี ถิ่นนี้ บ้นดาลวิมาน เมฆินทร์ **(ซ้ำ)

     ตำหนักดอยตุง จรุงใจเราชาวไทย ทูลเกล้าถวายศรีนครินทร์ เพื่อองค์แม่ฟ้า ของเราชาวดิน เนาเนินอาจิน ณนิรันดร์กาล เมตตาบารมี ประชาสุขศรี ไม่มีโรคภัยแผ้วพาล ขอเทิดทูลดวงพระวิญญาณ มิ่งขวัญ โพธิ์ทอง ของชาวเชียงราย (18 กรกฏาคม "ครบ 108 สมเด็จย่า"2538, 2 มกราคม 2551)           สมาชิก พอ.สว. 45-3014-0610121,

โกวิทย์ เกิดศิริ : ผู้แต่ง ขับร้อง ทำนอง13-03-2008 : 17:04:54

เพิ่มความคิดเห็น  
ชื่อ-สกุล :
เบอร์ติดต่อ :    อิเมลล์ :
รายละเอียด :
ภาพประกอบ :

: ป้อนเลขที่เห็น    : ป้อนรหัสที่เห็น
banboon_code

รายละเอียด  
1. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ วันสตรีสากล 2008 (สตรีที่ดี มีศักดิ์ศรีสู่สากล) คำขวัญ อรพิณ มูลสวัสดิ์ พยาบาลเทคนิค 5(ลค427 วันที่ 6 มีนาคม 2551

| 17-03-2008 : 13:01:48
2. อรพิณ ฯ เริ่มรู้จัก ปทุมมาตย์ ดีวรัตน์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2550 นับจากนั้นก็เป็นเพื่อน ที่ดี ต่อกัน ตลอดมา

| 17-03-2008 : 13:02:30
3.

| 18-03-2008 : 12:25:38
4. เชิญติดตามกิจกรรมเนิ่องในวโรกาส ครบ รอบปี"สมเด็จย่า" ตั้งแต่ 2538 จนถึงปัจจุบัน โดย..นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ สมาชิก พอ.สว.

นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ | 23-02-2009 : 17:00:44กลับ
กระถางไม้ไผ่,หรือตะกร้าไม้ไผ่ ,รังไม้ไผ่ทรงกลม,ทรงเหลี่ยม รมควันลงลายไม้ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ลค.4278
www.takramaipai.com   copyrights © 2007 - 2008
ข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญา ปี พ.ศ. 2535
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ นางสาวอรพิณ มูลสวัสดิ์ Email : orapin@takramaipai.com   Tel. 086-4301721,081-5947519